Ægtepagt pension – her er reglerne

Ægtepagt pension. Hvad er en ægtepagt om pension? Hvorfor kan det være godt at lave en ægtepagt om pension? Hvilke regler gælder der ved ægtepagt om pension? Få svaret i den artikel.

Hvis du har brug for mere juridisk rådgivning omkring ægtepagt pension, kan vi her på eJura.dk hjælpe dig med juridisk rådgivning til en god og fast pris.

1498884166_Arrow_Download

LÆS OM VORES JURIDISKE RÅDGIVNING HER

Læs hele artiklen herunder.

Hvad er en ægtepagt?

En ægtepagt er noget ægtefæller eller kommende ægtefæller kan oprette. Dette er angivet i ægtefællelovens § 19:

”§ 19. Ægtefæller og kommende ægtefæller kan oprette en ægtepagt.”

Det er en skriftlig aftale mellem ægtefællerne. Ægtepagt er noget man opretter hvis man vil fravige lovens udgangspunkt. En ægtepagt kan både begrænse og begunstige sin ægtefælle.

En ægtepagt kommer først til sin ret ved separation, skilsmisse eller død.

Nogle laver en ægtepagt om særeje som fraviger ægtefællelovens udgangspunkt om fælleseje.

Eksempel: Har man ved ægtepagt bestemt at visse aktiver skal være særeje, vil disse aktiver ikke indgå i ligedelingen ved separation og skilsmisse eller ved død. Sådan en ægtepagt begrænser formuedelingen og begrænser ægtefællen.

Men en ægtepagt kan som sagt også begunstige sin ægtefælle.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Ægtefæller kan oprette en ægtepagt. Dette er en skriftlig aftale mellem ægtefællerne hvor man fraviger lovens udgangspunkt.

Du kan læse mere om ægtepagter i vores artikel om ægtepagt.

Ægtepagt pension?

Pensionsopsparinger er noget de fleste har. Men de kan være meget forskellige beløbsmæssigt. Ægtefæller har højst sandsynligt begge en pension men størrelsen på dem er langt fra ens, da der tit er faktorer der spiller ind såsom:

  • Hvilket job man har
  • Om der er holdt barsel
  • Hvor lang tid man har været på arbejdsmarkedet

Da der ved indgåelsen af ægteskab opstår fælleseje, er det naturligt at tro at pensioner også indgår i formuedelingen. Men det er her mange tager fejl.

Som udgangspunkt skal pensionsopsparinger nemlig ikke deles ved separation og skilsmisse eller død efter ægtefællelovens § 34, stk. 1.

” § 34. En ægtefælles rimelige pensionsrettigheder indgår ikke i formuedelingen.”

Det er derfor at en ægtepagt om pension bliver relevant. Her kan ægtefællerne fravige dette udgangspunkt og aftale, at pensioner skal indgå i formuedelingen ved separation og skilsmisse.

Det fremgår af ægtefællelovens § 15:

” § 15. Ægtefæller kan ved ægtepagt aftale, at værdien af en alders-, kapital- eller ratepension skal indgå i formuedelingen ved separation eller skilsmisse.”.

En ægtepagt om pension har på den måde en omvendt betydning i forhold til en ægtepagt om særeje, da ægtepagt om pension sikrer, at pension der ellers ikke ville blive delt, alligevel bliver delt ligeligt mellem ægtefællerne ved separation og skilsmisse.

Vil du have hjælp til ægtepagt om pension:

1498884166_Arrow_Download

LÆS OM VORES JURIDISKE RÅDGIVNING HER

Skal pension deles?

Hvis ikke man laver en ægtepagt er det som sagt angivet i ægtefællelovens § 34, stk. 1 er det de rimelige pensioner der ikke skal deles.

Længere nede i ægtefællelovens § 34, stk. 4 står der:

” stk. 2. Værdien af øvrige pensionsrettigheder indgår i formuedelingen.”

Man skelner altså mellem rimelige og øvrige pensioner. Reglerne angiver til gengæld ikke noget om hvad der er rimelige pensioner. Men normalt er en pensionsopsparing, som man har hos sin arbejdsgiver, en rimelig pensionsopsparing, hvis pensionen svarer til det der er normalt inden faget/branchen og uddannelsesniveauet. Denne kaldes også en arbejdsmarkedspension.

Øvrige pensioner vil normalt være de ”ekstra” pensionsopsparinger der oprettes.

Men hvis ægteskabet dog har været meget kortvarigt, så er der ingen af pensionsrettighederne der skal deles ved separation og skilsmisse. Dette står i ægtefællelovens § 35, stk. 1.

” § 35. Har ægteskabet været af kortere varighed, indgår ingen pensionsrettigheder i formuedelingen.

Derfor kan ægtefællerne ved ægtepagt bestemme, at alle pensionsrettigheder skal deles ved separation og skilsmisse. Uanset om de er rimelige eller ej. På den måde er man sikke på, at man får det hele med.

Hvilke pensioner kan man dele?

Det står i ægtefællelovens § 15 hvilke pensioner som ægtefællerne har lov til at indgå ægtepagt om:

”§ 15. Ægtefæller kan ved ægtepagt aftale, at værdien af en alders-, kapital- eller ratepension skal indgå i formuedelingen ved separation eller skilsmisse.

Det betyder altså også at man ikke kan indgå ægtepagt om rentepensioner.

Reglen give både ægtefællerne adgang til at indgå ægtepagt om pensioner, men den bestemmer også hvilke pensioner det gælder.

Hvorfor ægtepagt om pension?

For mange ægtefæller der her fælleseje og som derfor deler alt ligeligt ved formuedelingen, er det naturligt at man derfor også vil dele pensionsopsparinger. Især hvis der måske er forskel på ægtefællernes pensionsopsparinger.

Det kan også være at ægtefællerne har oprettet en fælles pensionsopsparing, men har oprettet den i den ene ægtefælles navn. I disse tilfælde skal der laves en ægtepagt således, at denne vil blive delt ligeligt.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Det er naturligt at ægtefæller gerne vil begunstige hinanden og stille hinanden ligeligt. Størrelses forskellen på ægtefællernes pensioner kan bl.a. være en af grundende til at man vil oprette en ægtepagt om pension.

Skal ægtepagten tinglyses?

Når ægtepagten er lavet og underskrevet af begge ægtefæller, er sidste step, tinglysning. En ægtepagt skal tinglyses før den er gyldig.

Dette er angivet i ægtefællelovens § 20, stk. 1:

” § 20. En ægtepagt er kun gyldig, når den er underskrevet af begge ægtefæller og tinglyst i personbogen efter reglerne herom i lov om tinglysning.”

Tinglysning sker ved tinglysningsretten. Man kan gøre det via tinglysningsrettens digitale tinglysningssystem.

Ved tinglysning skal man betale en tinglysningsafgift, som er et gebyr der ligger på 1.660 kr. for ægtepagter i øjeblikket.

Hvad hvis en af os fortryder ægtepagten?

Når man først har fået tinglyst ægtepagten juridisk korrekt, er den gyldig.

Men som så meget andet, kan man godt skifte mening efterfølgende. Nogle gange vil man derfor gerne ophæve ægtepagten.

Efter ægtefællelovens § 21:

”§ 21. En ægtepagt kan kun ændres eller ophæves ved ægtepagt, jf. § 20.

Man skal altså lave en ny ægtepagt hvis man vil ophæve den gamle.

Eksempel: Har ægtefællerne Karina og Jonas lavet en ægtepagt om pension hvor alle pensioner og indgår i ligedelingen ved separation og skilsmisse, skal de lave en ny ægtepagt hvor det angives at pensionerne ikke skal indgå i formuedelingen. Denne skal tinglyses før den er gældende.

Husk tinglysningsafgift
Nå du tinglyser medfølger der et gebyr. Hvis man efterfølgende ændrer holdning og vil ophæve ægtepagten skal det ske ved oprettelse af ny ægtepagt. Det betyder også, at man skal betale tinglysningsafgiften på ny. Man skal derfor huske på, at hver gang man skal betale gebyret hver gang man vil ændre eller ophæve en ægtepagt. Derfor er det godt at være så sikker ved sin beslutning som muligt således, at det ikke er nødvendigt at skulle lave det om. Ellers kan det lige pludselig blive dyrt.

Få mere hjælp til ægtepagt om pension og få et uforpligtende tilbud på udarbejdelse af ægtepagt

Vil du have hjælp fra en advokat til oprette og tinglyse ægtepagt om pension? 

Det er en god idé at få hjælp fra en advokat til at lave ægtepagten. Med en advokat kan I få svar på jeres eventuelle spørgsmål, og der bliver taget højde for jeres konkrete situation. Advokaten hjælper med tinglysningen, så det sker juridisk korrekt.

Har du brug for en advokat til at hjælpe, så kan vi på eJura.dk hjælpe dig med at finde den rette advokat med speciale i ægtepagter, som derefter kan give dig et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at hjælpe dig.

Udfyld formularen herunder. Derefter kontakter vi dig for at snakke om dine behov. Når det er gjort, kontakter vi vores netværk af advokater og finder den bedste advokat til dine behov. Advokaten kontakter dig derefter direkte og oplyser om pris og indhold af tilbuddet.

Det er naturligvis 100% uforpligtende, og du vælger selv, om du vil benytte dig af tilbuddet eller ej fra advokaten.

Udfyld herunder:

Få et uforpligtende tilbud på hjælp fra en jurist/advokat - lad eJura.dk hjælpe med at finde den rette. Det er 100% uforpligtende.
1Beskriv din sag
2Kontaktoplysninger