Afbud Statsforvaltningen og mødepligt

Hvornår kan man melde afbud til møde i Familieretshuset?

Er du indkaldt til møde i Familieretshuset (tidl. Statsforvaltningen)? Men er blevet forhindret i at møde op?

Læs her, hvordan reglerne er omkring mødepligt og forhindret fremmøde i Familieretshuset.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du få juridisk rådgivning til en god pris eller købe vores e-bog “Samvær, forælder rettigheder og bidrag“, som bl.a. giver dig tips og tricks til Familieretshuset fx gode argumenter i Familieretshuset og lignende.

 

LÆS MERE OM VORES JURIDISKE RÅDGIVNING HER

 

Mødepligt i Familieretshuset

Udgangspunktet er, at du har mødepligt til møder i Familieretshuset (hed tidligere Statsamtet og Statsforvaltningen).

Hvis en forælder starter en sag i Familieretshuset for eksempel om samvær, så har du som forælder pligt til at møde op.

Det er kun, hvis du har en “gyldig grund til udsættelse (som er godkendt af Familieretshuset)”, at du kan for udsat mødet.

Hvis du ikke har en gyldig grund til ikke at møde op til mødet i Familieretshuset, vil mødet blive afholdt med den anden forælder. Familieretshuset vil kun tage stilling til eventuelle skriftlige meddelelser fra dig. Du vil derfor ikke har mulighed for at udtale dig til sagsbehandleren ansigt til ansigt, stille spørgsmål, forsvare dig over for den anden forælder og lignende.

Årsagen til, at man har mødepligt som forælder i Familieretshuset, skyldes, at Familieretshuset skal “fremme begge forældres aktive og loyale medvirken til sagens behandling og at undgå, at sagens proces og afklaring trækker ud”, som der står i vejledningen til loven.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan komme til mødet i Familieretshuset?

Hvis du er forhindret i at møde op til et møde i Familieretshuset, skal du melde afbud og bede om udsættelse af mødet til Familieretshuset så tidligt som muligt.

Familieretshuset godkender kun gyldige grunde til ikke at møde op.

Hvis årsagen til udsættelse skyldes sygdom, skal du sende en lægeerklæring til Familieretshuset, som dokumenterer, at du ikke kan møde på grund af sygdommen.

 

LÆS MERE OM VORES JURIDISKE RÅDGIVNING HER

 

Er arbejde en gyldig årsag udsættelse af mødet?

Mange forældre har naturligt nok et arbejde at skulle passe.

Dog er det vores erfaring, at en undskyldning om at du skal på arbejde ikke er tilstrækkelig til at kunne udsætte mødet.

Det er dog en konkret vurdering og forskelligt fra afdeling til afdeling Nogle er søde, mens andre er lidt hårdere. Vi har dog set eksempler som fx kursusdage, hvor det har været påkravet, at medarbejderen er tilstede, hvor Familieretshuset har udsat mødet. 

Hvis du skal til kursus, som du er nødsaget til at tage til, kan du derfor prøve at få dokumentation fra din chef om, at du skal til kursus og sende dette videre til Familieretshuset. Sandsynligheden for at få dette godkendt er dog kun omkring 50/50. 

Chikane ved udsættelse af mødet

Grunden til at Familieretshuset godt kan være lidt strenge omkring ikke at udsætte mødet skyldes først og fremmest, at der jo er mødepligt.

Derudover oplever Familieretshuset i visse tilfælde forældre, der udsætter møderne med henblik på at trække sagen i langdrag og chikanere den anden forælder.

Derfor er Familieretshuset særligt opmærksom på ikke at udsætte møder, hvis det er tilfældet.

Få e-bog om samvær, forælder rettigheder og bidrag

Du kan få en ‘smagsprøve’  på vores e-bog om samvær, forælder rettigheder og bidrag herunder uden, at det skal koste dig en krone. 

I e-bogen får du styr på:

  • Hvor meget du har ret til at se dit barn og reglerne for dette
  • Om du kan bestemme over dit barn ift. skolevalg, daginstitution, navn, bopæl osv.
  • Hvad du skal sige i Familieretshuset i forbindelse med fx en samværssag for (inkl. liste over gode argumenter)
  • Hvad du kan gøre, hvis den anden forælder ikke overholder samværet
  • Hvad der sker i fogedretten
  • Finde ud af reglerne for økonomiske bidrag som fx børnebidrag, konfirmationsbidrag og uddannelsesbidrag

Skriv dit navn og din e-mail (skal være din korrekte e-mailadresse, da vi sender smagsprøven på e-bogen til din mail) herunder og få smagsprøve-versionen i din indbakke:

 

Brug for mere hjælp omkring Familieretshuset og andet?

Her på eJura.dk er vi eksperter inden for skilsmisse, samvær med børn, bidrag og lignende. 

Vi har bl.a. skrevet e-bogen Samvær, forælder rettigheder og bidrag“. E-bogen giver dig en masse god viden om Familieretshuset, samvær og samværsordninger, bidrag som fx børnebidrag og lignende. 

E-bogen giver dig også tips og tricks til møder i Familieretshuset og fx gode argumenter at bruge, hvis du for eksempel har en sag om samvær.

Hvis du har brug for mere hjælp, er du også velkommen til at booke personlig juridisk rådgivning. Du kan få juridisk rådgivning pr. telefon eller e-mail til gode og gennemsigtige priser, hvor du altid ved, hvad det koster at få hjælp. Kontakt os i dag for at få hjælp til dit juridiske problem:

 

LÆS MERE OM VORES JURIDISKE RÅDGIVNING HER

 

Afbud Statsforvaltningen og mødepligt

1 kommentar

  • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

    Hvis du har brug for juridisk rådgivning, kan du booke rådgivning her: https://ejura.dk/raadgivning/

  • Comments for this post are closed.