Bisidder Statsforvaltningen

Bisidder Statsforvaltningen – læs om regler og pris og få hjælp her!

Bisidder Statsforvaltningen. Læs om regler for bisidder i Statsforvaltningen, bisidderens rolle og opgaver, om bisidderen må udtale sig, og hvordan en bisidder bedst muligt kan hjælpe dig.

Det kan være en god idé med en bisidder, hvis du har en sag i Statsforvaltningen.

Bisidderne kan hjælpe dig med at være tilstede under møderne og kan også hjælpe dig før og efter møderne med at lægge strategi, hjælpe med argumenter og meget mere.

Du kan læse om bisidder i Statsforvaltningen i denne artikel. Hvis du har behov for en bisidder, er du velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.

 

1498884166_Arrow_Download

KONTAKT OS HER

 

Bisidder Statsforvaltningen

Er du indkaldt til møde i Statsforvaltningen? Så kan det være en god idé at have en bisidder ved din side undervejs i sagen i Statsforvaltningen.

Til et møde i Statsforvaltningen kan du hurtigt føle dig ‘alene’. Du kan hurtigt blive forvirret eller distraheret over det, som den anden forælder siger, og så får du måske ikke sagt det, som er kernen i sagen. Du får ikke sagt det, som er virkelig vigtigt at få argumenteret for i Statsforvaltningen.

I Statsforvaltningen får du måske hurtigt sagt det forkerte eller hidset dig op over det, som den anden forælder siger.  Det kan den anden forælder i sidste ende bruge imod dig, da det giver et forkert billede af, hvem du er.

Hvorfor er en bisidder en god idé?

Med en bisidder i Statsforvaltningen behøves du ikke længere have ‘ondt i maven’ over at skulle i Statsforvaltningen.

En bisidder kan hjælpe dig med at være tilstede til møderne, så du kan støtte dig til bisidderen. Bisidderen hjælper bl.a. med:

 • lægge en god strategi og formulering af de bedst mulige argumenter
 • tage noter
 • overvære mødet i Statsforvaltningen
 • sørger for, at du får sagt det, som du gerne vil sige

Læs mere om bisidderens opgaver længere nede i artiklen.

Det er en rigtig god idé at mødes med en bisidder før mødet i Statsforvaltningen og aftale strategi og argumenter.

På den måde får du mest muligt ud af mødet i Statsforvaltningen og størst sandsynlighed for, at det går godt. Derudover er det også en god idé at mødes efter mødet i Statsforvaltningen og evaluere mødet og lægge en strategi for det fremadrettede forløb. Vi hjælper gerne med at være bisidder for dig.

Læs om, hvordan vi kan hjælpe dig som bisidder her.

Regler for bisidder i Statsforvaltningen

Men hvordan er reglerne så for bisidder i Statsforvaltningen?

Reglerne er sådan, at du ifølge forvaltningslovens § 8 har ret til at have en bisidder. Der står nemlig følgende:

§ 8. Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse.”

Som du kan læse, står der i denne paragraf, at hvis du er part i en sag (altså for eksempel forælder i en samværssag), så har du ret til at have en bisidder med i Statsforvaltningen.

Statsforvaltningen kan kun nægte bisidderen med begrundelse i væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Ret til bisidder i Statsforvaltningen
Du har ifølge forvaltningsloven ret til at have en bisidder i Statsforvaltningen til møder, hvor der er mødepligt. Vi anbefaler altid at have en professionel bisidder, som kan hjælpe og støtte dig undervejs i sagen.

Møder i Statsforvaltningen, hvor der ikke er mødepligt

Du skal dog være opmærksom på møder i Statsforvaltningen, hvor der ikke er mødepligt. Til disse møder har du nemlig ikke nogen ‘ret’ til at have en bisidder med i Statsforvaltningen. Hvis mødelederen godkender det, må du dog alligevel gerne.

Det vil normalt fremgå af indkaldelsen til Statsforvaltningen, om der er mødepligt eller ej.

Møder, hvor der ikke er mødepligt, er normalt for eksempel følgende møder:

 • Konfliktmægling
 • Børnesagkyndig rådgivning

Skal den anden forælder godkende bisidderen?

Mange spørger så, om den anden forælder skal godkende, at du har taget en bisidder med og dermed har ret til at bestemme det.

Den anden forælder har ikke nogen indflydelse på at skulle ‘godkende’ en bisidder. Den anden forælder kan ikke beslutte, at bisidderen ikke må komme med til mødet.

Men som nævnt har du ikke samme rettigheder til møder, hvor du ikke har pligt til at deltage.

Hvis begge forældre dog har det fint nok med det og godkender det til møder uden mødepligt, kan du da alligevel frit tage en bisidder med til mødet.

Under alle omstændigheder anbefales det altid, at du – uanset mødepligt eller ej – orienterer den anden part og Statsforvaltningen om, at du tager en bisidder med til møderne.

Bisidderens rolle og opgaver

En bisidder må ikke udtale sig, stille spørgsmål, protestere eller lignende under mødet. En bisidder er ikke en repræsentant for dig, men er der for at hjælpe dig, støtte dig, være tilstede og overvære mødet.

Bisidderen kan hjælpe med at være tilstede, så I efterfølgende kan evaluere, hvordan mødet gik og lægge en strategi og komme med gode råd for sagen fremadrettet.

Bisidderen har derfor følgende rolle og opgaver:

 • Lægge en strategi for møderne
 • Hjælpe dig inden møderne med at komme med de bedst mulige argumenter i Statsforvaltningen
 • Prøve at berolige dig inden møderne
 • Være tilstede så du ikke er alene
 • Observere til møderne
 • Sørge for at du forstår, hvad der bliver sagt, og at du også bliver hørt og får talt
 • Evaluere med dig efter mødet og lægge en strategi for sagen fremadrettet

Hvis du går helt i stå i Statsforvaltningen, slet ikke får sagt noget, og mødelederen ikke bryder ind og spørger ind til dig, kan bisidderen også hjælpe med at bede mødelederen om også at høre på, hvad du har at sige. Bemærk dog, at det ikke er en ret, som bisidderen har, men som en god bisidder alligevel bør hjælpe med.

På grund af bisidderens rolle og opgaver vil det bedste være, at du får fat en professionel bisidder som for eksempel en jurist eller advokat. Det er vores erfaring, at forældre, der forsøger at klare sagerne i Statsforvaltningen selv, uden hjælp fra en professionel, ofte får sagt det forkerte til møderne, lader sig påvirke for meget af den anden forælder og lignende.

Det er vores erfaring, at det i sidste ende kan resultere i en afgørelse i Statsforvaltningen, som ikke er lige så meget til din fordel, som afgørelsen ville have været, hvis du havde fået hjælp fra en professionel.

Det er derfor en rigtig god idé med en professionel ved din side under møderne i Statsforvaltningen.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Bisidder Statsforvaltningen rolle
En bisidder kan hjælpe dig med sagen i Statsforvaltningen. Bisidderen kan give dig ‘ro i maven’, være tilstede under møderne i Statsforvaltningen og rådgive dig om strategi og argumenter.

Må en bisidder udtale sig?

Som nævnt har bisidderen ikke ret til at udtale sig.

Bisidderen må ikke tale på dine vegne, da bisidderen ikke er en partsrepræsentant.

Bisidderen må kun være tilstede, observere og lytte. Hvis der er noget som bisidderen er i tvivl om, må bisidderen ofte gerne spørge mødelederen ind til dette for at sikre, at den, som bisidderen er bisidder for, forstår alt i Statsforvaltningen. Dog må bisidderen ikke spørge ind til specifikke emner blot for at få fremhævet disse – det skal forælderne skal stå for at spørge ind til.

Bisidder eller partsrepræsentant?

Skal du have en bisidder eller en partsrepræsentant med i Statsforvaltningen?

Forskellen på en bisidder og en partsrepræsentant er, at en bisidder ikke må udtale sig, imens en partsrepræsentant udtaler sig på vegne af parten.

Mange forældre vælger at benytte sig af partsrepræsentanter – det er for eksempel sådan nogle som os jurister, som taler på vegne af forælderen.

Det er dog vores erfaring, at det kan være konfliktoptrappende, og at Statsforvaltningen ser mere positivt på forælderens synspunkter, hvis forælderen selv formidler sine argumenter til mødelederen og den anden forælder. Selvom Statsforvaltningen ikke selv nævner det nogle steder, vil de gerne høre argumenterne fra forælderen selv.

Det viser også en større samarbejdsvillighed, end hvis forælderen slet ikke selv vil have nogen dialog med den anden forælder.

Derfor fraråder vi brug af partsrepræsentanter og anbefaler i stedet brug af bisiddere.

Vi anbefaler dog stadig, at bisidderen følger din sag løbende, gennemgår alle sagens akter og vejleder/rådgiver dig undervejs, så du har størst mulig sandsynlighed for at få en afgørelse til fordel for dig i Statsforvaltningen.

Brug for en bisidder til møde i Statsforvaltningen?

Hvor finder man en bisidder til Statsforvaltningen?

Hvis du har brug for en bisidder, hjælper vi dig gerne.

Sådan kan vi hjælpe dig som bisidder

Normalt lægger vi en komplet strategi for dig. Vi følger dig igennem hele din sag og dine møder, hvor du vil have hjælp. Processen i forbindelse med et møde i Statsforvaltningen kan se sådan her ud:

 1. Vi sætter os ind i sagen (1/2 time)
 2. Møde, hvor vi hjælper med at lægge strategi og rådgiver om argumenter (1/2 time)
 3. Møde, hvor hjælper med at øve argumenterne og afholder en slags ‘generalprøve’ (1 time)
 4. Møde i Statsforvaltningen (tid afhænger af længden af mødet)
 5. Møde, hvor vi evaluerer og lægger strategi for sagen fremadrettet (1 time)

Først sætter vi os ind i sagen. Vi beder om forskellige oplysninger fra dig. Hvis der for eksempel tidligere er lavet samværsaftale, eller I tidligere har været i Statsforvaltningen, kigger vi de dokumenter igennem.

Vi aftaler derefter et møde med dig (enten telefonisk eller fysisk), hvor vi drøfter sagen. Vi lægger en strategi og rådgiver dig omkring de bedst mulige argumenter, som vil være til din fordel.

Dernæst hjælper vi dig med at øve argumenterne, så du fremfører dem bedst muligt. Det kan virke lidt fjollet, men vores erfaring er, at det vil være en stor fordel, hvis vi afholder en slags ‘generalprøve’. Her fremfører du selv dine argumenter over for os, og vi stiller dig kritiske spørgsmål, som mødelederen i Statsforvaltningen vil kunne finde på at stille. På den måde vil du være bedst muligt forberedt inden mødet og vil uden tøven vide, hvad du skal sige i Statsforvaltningen.

Dernæst tager vi med ind til mødet i Statsforvaltningen, hvor vi er tilstede for dig. Det skaber tryghed, og vi kan selv overvære situationen.

Efter mødet i Statsforvaltningen afholder vi et evalueringsmøde. Vi evaluerer på, hvordan mødet gik, og hvad der vil være en fordel for dig at gøre fremadrettet.

Hvad koster det at have os som bisidder?

Hvad koster det så at have os som bisidder?

Vi går ind for, at prisen skal være til at betale. Vores timetakst er derfor 1.200 kr. pr. påbegyndt time. Normalt tager en advokat 2.500 kr. i timen, så det er cirka halv pris. 

Vi hjælper som bisiddere i Statsforvaltningens afdeling i København og Ringsted imod gebyr for transport.

Vi er ret eftertragtede som bisiddere, og det er derfor ikke altid, at vi kan hjælpe nye klienter. Men du er velkommen til at kontakte os og høre os ad:

 

1498884166_Arrow_Download

KONTAKT OS HER

 

1 kommentar

 • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

  test

 • Comments for this post are closed.