Bodeling skilsmisse fast ejendom guide

Bodeling skilsmisse fast ejendom – ALT om regler mv. (2021) – eJura.dk

Bodeling skilsmisse fast ejendom – hvordan er reglerne? Og hvad hvis den ene ønsker at blive boende? Læs i denne artikel, hvordan I deler boligen, hvad I skal være opmærksom på med salgsprisen, overtagelsesdag, lån og meget mere.

Ved bodeling af fast ejendom skal I normalt have lavet en såkaldt ‘bodelingsoverenskomst’. Du kan købe en skabelon til bodelingsoverenskomsten, hvor delingen af boligen kan skrives ind her:

 

1498884166_Arrow_Download

LÆS MERE OM SKABELON TIL BODELINGSOVERENSKOMST HER

 

Læs hele artiklen herunder.

Bodeling skilsmisse fast ejendom

Hvis I bliver skilt eller separeret, er det ofte relevant at overveje, hvad der skal ske med boligen. Det er også det, man kan kalde for ‘bodeling skilsmisse fast ejendom’.

Hovedreglen er, at boligen skal deles, medmindre den er gjort til særeje via ægtepagt. Ægtepagten skal være tinglyst. 

Det betyder, at uanset hvem der ejer boligen, skal den ‘deles’, medmindre der er lavet ægtepagt.

Hvis det kun er manden, der ejer boligen (og kun ham, der står på papirerne), og der ikke er lavet nogen ægtepagt, skal boligen derfor alligevel indgå i ‘fællesboet’, som skal deles ligeligt mellem jer.

Hvis I begge står på papirerne, skal boligen selvfølgelig også deles.

Eksempel: Manden ejer hus og bil til en positiv værdi af i alt 1 mio kr. Kvinden ejer ‘kun’ indbo med værdi af 50.000 kr.

De er gift og har ikke nogen ægtepagt. Derfor skal både huset og bilen til værdi af i alt 1 mio kr. deles. Kvindens indbo skal ligeledes deles.

Det betyder, at der er for i alt 1.050.000 kr. i boet, som skal deles ligeligt. Det betyder, at kvinden efter skilsmisse/separation får 525.000 kr. (halvdelen af 1.050.000 kr.), og manden ligeledes også får 525.000 kr.

Hvis du er blevet skilt eller separeret, skal I finde ud af, om boligen skal sælges. Og hvis ja, hvornår og til hvilken pris? Hvis nej, hvem af jer skal overtage den og på hvilke vilkår?

Ofte vil I ikke begge kunne blive boende, og så skal I finde ud af, hvornår boligen reelt skal overtages fra, om den overhoved kan overtages eller måske i virkeligheden alligevel skal sælges.

Uanset hvad skal I finde ud af, hvad der skal ske med boligen.

Husk, at reglerne er anderledes, hvis I er ugifte samlevende. Da skal boligen ikke nødvendigvis deles. Du kan læse mere i vores artikel om ugifte samlevende bodeling.

Husk, at hvis I skal dele boligen – altså, at den ene overtager boligen, eller I sælger den – så skal dette skrives ind i en bodelingsoverenskomst for at være juridisk gyldigt. Du kan læse mere om vores skabelon til bodelingsoverenskomst her:

 

1498884166_Arrow_Download

LÆS MERE OM SKABELON TIL BODELINGSOVERENSKOMST HER

 

Skal boligen sælges?

I kan enten vælge at sælge boligen, eller også skal I vente med a sælge. Hvis boligmarkedet ikke er sælgers marked, kan det være en stor udgift at skulle sælge til langt mindre, end boligen er blevet købt til, og det vil medføre en gæld.

Derfor skal I først og fremmest finde ud af, om boligen overhoved skal sælges.

Hvis I kommer frem til, at boligen skal sælges, og der er ikke nogle af jer, der ønsker eller kan overtage boligen, skal I finde ud af:

 • Hvad skal boligen sælges til af pris?
 • Hvad hvis boligen ikke kan sælges til denne pris? Hvornår skal boligen så senest sælges? (aftal en frist)

Hvis boligen skal sælges, og I begge står på papirerne, skal I også begge skrive under på salgspapirerne. Det betyder, at hvis blot den ene af jer ikke vil sælge, kan boligen ikke sælges.

Udover at I skal være enige om, at boligen skal sælges, så skal I også være enige om salgsprisen. Start udbudsprisen er ofte ikke noget problem at finde ud af. I vil måske gerne sælge boligen for lad os sige 5 mio kr. Dog kan det vise sig, at 5 mio kr. slet ikke er realistisk i forhold til markedet, og hvad skal I så gøre?

I skal derfor finde ud af:

 • Hvornår er vores seneste frist for at sælge boligen?
 • Hvad skal den absolutte mindstepris være?

Skal I vente på, at markedet bliver bedre? Eller gå ned i pris?

Måske vil den ene af jer gerne hurtigt have solgt boligen og derfor indvilliger i et salg til en lavere salgspris og eventuelt med en gæld til følge.

Men måske vil den anden af jer gerne undgå en gæld og ønsker måske at vente imod til gengæld at få solgt boligen til en højere pris?

Hvis blot den ene ikke er enig i salgsprisen, kan boligen ikke sælges. Derfor skal I være enige om en realistisk salgspris og være indstillet på, at der kan være en gæld forbundet med boligsalget.

Hvis den ene af jer har økonomien til det, kan I også forsøge at aftale, at den ene af jer skal blive boende i boligen.

Læs mere om dette herunder.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Bodeling skilsmisse fast ejendom
Skal boligen sælges efter skilsmisse? Så skal I bl.a. huske at aftale en mindstepris samt en frist for seneste salg.

Hvis en af jer ønsker at blive boende

Det står jer frit for at aftale, at den ene af jer skal blive boende, hvis den ene ønsker dette.

I dette tilfælde overtager den ene part boligen. Hvis I ønsker dette, skal I finde ud af følgende:

 • Hvad skal overtagelsesprisen være? (ofte bliver den til det, man kalder for ‘markedsprisen’)
 • Hvornår skal overtagelsesdatoen være? (har betydning for den anden parts betaling af udgifterne)
 • Kan den overtagende part økonomisk overtage alle forpligtelserne til betaling af lån mv.? (skal godkendes af kreditorerne/bank og realkreditinstitut)

Overtagelsesprisen – ofte ‘markedsprisen’

Boligen skal normalt overtages for det, man kalder for ‘markedsprisen’.

Det kan være en ud fra en uvildig ejendomsmæglers eller valuars vurdering. Det kan også være, at I indbyrdes bliver enige om en pris, som I begge er tilfredse med.

Prisen er relevant, fordi det er denne, som indgår i fællesboet, som skal deles. Hvis I aftaler, at boligen fx er 2 mio kr. værd, og der er lån mv. tilbage for 1 mio kr., så friværdien er 1 mio kr., så skal denne 1 mio kr. i praksis deles med den anden part, medmindre der er lavet ægtepagt.

Du kan læse mere om delingen længere nede.

Husk at lave en overdragelsesaftale i mellem jer, hvor I skriver bl.a. overtagelsesprisen ned, så der ikke senere er nogen tvivl.

Aftal en overtagelsesdato

I skal finde ud af, hvornår selve ‘overtagelsesdatoen’ skal være. Det har nemlig betydning for den anden parts betaling af udgifterne.

Så længe boligen ikke er ‘overtaget’, skal begge parter betale til alle de udgifter, som er forbundet til boligen. Også selvom boligen uformelt allerede er overtaget, og det kun er den ene af jer, der bor der.

Den overtagende part skal kunne overtage udgifterne rent økonomisk

Den, som ønsker at overtage boligen, skal også økonomisk kunne bo der.

Det kræver, at den overtagende part kan betale alle de udgifter, som er forbundet med at bo i boligen. Dermed skal den overtagende part også overtage eventuelle lån og alene betale til disse. Banker og realkreditinstitutterne skal godkende overtagelsen af eventuelle lån, og det kan godt blive problematisk.

Efter boligen er blevet overdraget, er det kun den overtagende part, der skal betale til lånene. Det er bankerne og realkreditinstitutterne ikke så vilde med. Hvis den overtagende part pludselig ikke kan betale til lånene, kan bankerne og realkreditinstitutterne kun få pengene fra den overtagende part.

Derfor går banker og realkreditinstitutterne sjældent med til, at den ene overtage lånene.

Hvis banker mv. ikke går med til at overtage lånene

Hvis bankerne ikke går med til, at den overtagende part skal overtage lånene, kan I være nødt til at sælge og dele boligen – det vil på sigt være den bedst løsning.

Ofte vil det da være nødvendigt at vente med at ‘dele’ boligen.

Dog vil den ene part fortsat kunne bo i boligen. Det betyder normalt, at den part, der er fraflyttet, alligevel skal betale til lån mv., selvom han/hun er flyttet.

Ulemperne ved dette er selvfølgelig:

 • Den part, der er fraflyttet, hæfter stadig og skal stadig betale til lånene på boligen, selvom han/hun er flyttet
 • Den part, der er fraflyttet, får ikke pengene fra delingen og kan måske ikke finansiere et nyt sted at bo

Fordelen er dog:

 • Ved at vente med at dele boligen, vil I kunne mindske eller måske endda undgå en stor gæld efter et dårligt salg

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Bodeling skilsmisse fast ejendom overtage bolig
I kan aftale, at den ene skal blive boende og overtage boligen. Husk at få styr på prisen, overtagelsesdatoen samt om lånene kan overtages.

Bodeling af fast ejendom

Hvordan foregår selve bodeling skilsmisse fast ejendom?

Når I er ude over problematikker med salgspriser, overtagelse af lån osv., men blot skal have delt boligen, skal dette gå til efter reglerne.

Som nævnt tidligere skal boligen deles – også selvom det kun er den ene af jer, der står på papirerne og skødet.

Det er kun, hvis der er lavet en tinglyst ægtepagt, hvor det er nævnt, at denne fast ejendom er gjort til det, man kalder for ‘særeje’. Da vil boligen ikke skulle deles med den anden part.

Hvis boligen ikke er gjort til særeje, skal friværdien deles ligeligt.

I praksis er det salgsprisen minus gælden i boligen – det vil sige friværdien – der skal deles med den anden part.

Hvis boligen har en friværdi på 2 mio kr. værd, skal der i princippet afleveres 1 mio kr. til den anden part, hvis der ikke er andet, der skal deles. Hvis der fx også er en bil, der skal deles, vil bilen også indgå i ‘fællesboet’ og skal også deles med den anden part.

Vil du vide mere om bodelingen efter at have læst denne artikel om bodeling skilsmisse fast ejendom? Så læs vores artikel om skilsmisse bodeling regler.

Læs mere i e-bogen “Skilsmisse og bodeling” og videokurset

Du kan læse mere om skilsmisse og bodeling i vores e-bog “Skilsmisse og bodeling“.

Med denne e-bog kan I komme nemt og hurtigt igennem skilsmissen. Du vil lære alt om skilsmisse og bodeling. Det er lige fra, hvordan man søger om skilsmisse til hvordan regnestykket er ved bodelingen.

Med e-bogen kan I normalt klare skilsmissen og bodelingen uden brug af advokat eller lignende, så længe I kan snakke og har en nogenlunde dialog sammen. Så spar den dyre advokatregning og lær selv alt om skilsmisse og bodeling i denne e-bog.

Køber du PRO-versionen får du udover selve e-bogen OGSÅ:

 • en bodelingberegner (du skal blot indsætte tallene, så regner den selv bodelingen ud)
 • en guide til at sikre, at bodelingsaftalen bliver juridisk gyldig og korrekt
 • 15 min. fri rådgivning fra jurist pr. e-mail (værdi: 299,-)

Du kan læse mere om e-bogen her.

Du kan også downloade en smagsprøve-version (første 2 kapitler af e-bogen) her:

 

 

Du kan også læse mere om vores videokursus, hvor vi i 12 lektioner forklarer om reglerne for bodeling via video.

Læs mere om videokurset “Skilsmisse og bodeling” her.

Få personlig juridisk rådgivning om bodeling skilsmisse fast ejendom

Har du fået svar på dine spørgsmål om bodeling skilsmisse fast ejendom? Eller har du stadig et spørgsmål om bodeling skilsmisse fast ejendom? Eller bare et spørgsmål generelt om bodelingen, skilsmisse eller måske samvær?

Her på eJura.dk kan du få svar på dit juridiske spørgsmål. Vores juridiske rådgivere hjælper dig ved at besvare dit spørgsmål online nemt og hurtigt.

Dit spørgsmål bliver besvaret til en fast lav pris. Prisen er den samme, uanset dit spørgsmål og uanset hvor lang tid den juridiske rådgiver har været om at besvare spørgsmålet. På den måde ved du altid, hvad det koster at få svar på dit spørgsmål.

Hvis du allerede har styr på reglerne osv., så skal du blot huske at få skrevet bodelingen af ejendommen ind i en juridisk gyldig bodelingsoverenskomst. Du kan læse mere om vores skabelon til bodelingsoverenskomst her.

Du kan få svar på dit juridiske spørgsmål her:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ RÅDGIVNING TIL GOD PRIS HER

 

 

1 kommentar

 • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

  Hvis du har brug for juridisk rådgivning, kan du booke rådgivning her: https://ejura.dk/raadgivning/

 • Comments for this post are closed.