Bodelingsaftale

Bodelingsaftale – læs om regler og indhold og få skabelon

Bodelingsaftale – hvad er det? Hvornår skal bodelingsaftalen laves? Hvordan er det med skilsmisse bodeling regler, og hvordan skriver man det korrekt ned i en aftale?

Dette og meget mere kan du få svar på i denne artikel.

Hvis I vil komme let og hurtigt igennem skilsmissen, kan I læse mere om vores bodelingsaftale skabelon her:

1498884166_Arrow_Download

FÅ SKABELON TIL BODELINGSOVERENSKOMST HER

 

Bodelingsaftale

Efter ægtefællelovens regler skal I foretage det, vi jurister kalder for en ‘bodeling’ ved skilsmisse eller separation. Dette gør I med en bodelingsaftale, som også kaldes for en bodelingsoverenskomst.

En ‘bodeling’ foregår ved, at I beslutter jer for, hvem der skal have hvad af jeres formue og gæld. Med andre ord, hvordan ‘boet’ skal deles i mellem jer.

Hvem skal have boligen? Hvad skal der ske med bilen? Og så videre.

Alt dette skriver I ned i den såkaldte bodelingsaftale. Den kaldes også for en bodelingsoverenskomst.

Se vores video om bodelingsoverenskomst/bodelingsaftale herunder – den varer kun 1:08.

(Artiklen fortsætter under videoen…)

Læs mere herunder.

Processen, når I skal lave en bodelingsaftale i forbindelse med skilsmisse eller separation, er derfor:

 1. Find ud af hvad I ejer, som ikke er gjort til særeje
 2. Find ud af hvad I har af gæld
 3. Afklar hvem der skal have hvad
 4. Skriv det hele ned i en juridisk korrekt bodelingsaftale

Det er vigtigt, at bodelingsaftalen er juridisk gyldig.

Hvis den senere bliver erklæret ugyldig, kan dette medføre i retssager og lignende. I kan få styr på bodelingen og komme let igennem skilsmissen med at downloade en bodelingsaftale skabelon.

Læs mere om skabelonen her:

1498884166_Arrow_Download

FÅ SKABELON TIL BODELINGSOVERENSKOMST HER

 

Hvad er en bodelingsaftale?

En bodelingsaftale er et juridisk dokument. I dokumentet aftaler I, hvordan bodelingen skal ske.

Bodelingsaftalen skal indeholde en opgørelse over alt hvad I ejer og har af gæld.

Det er vigtigt, at jeres formue bliver værdiansat korrekt. Hvis I for eksempel værdiansætter boligen til en lavere eller højere værdi end den reelle værdi, kan I risikere, at bodelingsaftalen bliver ugyldig. Derudover kan der være nogle skattemæssige problemer i forbindelse med dette.

Normalt skal boligen værdiansættes af en eller flere ejendomsmæglere. Dog er der flere, der værdiansætter boligen ud fra en skønsmæssig markedsværdi ud fra den offentlige vurdering plus et tillæg. Det er dog vigtigt, at værdiansættelsesmetoden bliver skrevet ind i bodelingsaftalen, så begge parter er klar over dette.

Hvis den ene skal blive boende i boligen, skal I også i bodelingsaftalen aftale fra hvilken dato dette vil være gældende. Det vil være relevant på grund af eventuelle juridiske udfordringer om mangler opstået før eller efter overtagelsesdatoen samt i forhold til værdiansættelsen (ved fald eller stigning i boligmarkedet).

I bodelingsaftalen skal I også skrive ned, hvem der skal have hvad. Dette kaldes også for ‘udtagelsen’. Det, som I hver især udtager, skal modregnes I det beløb, som I får efter ægtefællelovens regler, medmindre I aftaler skævdeling.

En bodelingsaftale er derfor opsummeret:

 • En opgørelse over alt, hvad I ejer og har af gæld
 • Opgørelsen er foretaget korrekt, så der ikke opstår juridiske problemer
 • Aftale om, hvornår hvilke aktiver eventuelt skal overdrages (hvornår skal boligen for eksempel overtages)
 • Hvem der skal have hvad (‘udtagelse’ af aktiver og passiver)

Forvirret over regnestykket og bodeling reglerne? Så læs med herunder om skilsmisse bodeling regler.

Skilsmisse bodeling regler

Mange synes, at skilmisse bodeling regler kan være svært. Lad mig derfor forklare reglerne lidt nærmere.

Kort fortalt skal I dele alt 50/50. Uanset hvem der ejer det, eller hvem der står på papirerne. Det foregår ved, at manden afleverer halvdelen af, hvad han har af værdier til kvinden, og det samme gør kvinden.

Det er kun, hvis der er noget, der er gjort til særeje via juridisk gyldig tinglyst ægtepagt, at dette ikke skal deles. Bortset fra dette særeje skal alt deles ligeligt med din eks.

Det er kun værdien, I skal dele. Det betyder, at gæld skal modregnes. Hvis I (eller en af jer) ejer en bolig, skal gælden i boligen først fratrækkes. Det er derfor kun friværdien, der skal deles – altså boligens reelle værdi for jer. Hvis den ene har mere gæld end formue, skal dette ikke deles.

Eksempel: Manden ejer bolig med værdi på 2 mio. kr. Der er lån i boligen for 1 mio. kr. Kvinden ejer ikke noget. Manden skal derfor dele boligen og aflevere halvdelen af boligens friværdi med kvinden.
det betyder, at manden skal ‘aflevere’ 500.000 kr. til kvinden.

Skævdeling ved skilsmisse i bodelingsaftalen

I kan også ved skilsmisse/separation aftale det, man kalder for skævdeling. Du kan se vores video om skævdeling herunder – den varer kun 1:23.

(Artiklen fortsætter under videoen…)


Læs mere herunder. 

Som nævnt kan I dog normalt aftale det, man kalder for skævdeling.

Skævdelingen betyder, at I IKKE skal aflevere halvdelen til hinanden. For eksempel kan det være relevant for at komme igennem skilsmissen, hvis den ene ønsker at blive boende i boligen, men ikke har midlerne til at betale summen.

Du kan læse mere om reglerne i vores artikel om skilsmisse bodeling regler.

Skilsmisse bodeling regler
Hvis I skal skilles eller separeres, skal I lave en bodelingsaftale. I skal følge ægtefællelovens regler om ligedeling, medmindre I aftaler skævdeling. Dette skal skrives korrekt ned i en aftale om bodelingen.

Hvorfor skal man indgå en bodelingsaftale?

Ved skilsmisse eller separation skal I lave en bodelingsaftale.

Det skal I gøre for at undgå, at bodelingen senere bliver erkendt ugyldig. Hvis der ikke bliver lavet en juridisk gyldig aftale om bodeling, kan I risikere, at bodelingen skal ‘tages om’ og ‘starte forfra’ – selv flere år efter skilsmissen eller separationen.

Det vil både være tidsmæssigt og pengemæssigt ret krævende, og det kan medføre i retssager og lignende.

Bodelingsaftalen vil sikre jer, at I får klaret bodelingen og dermed bliver afklaret omkring, hvem der skal have hvad og lignende. Med en juridisk korrekt bodelingsaftale kan I sikre jer at komme godt igennem skilsmissen eller separationen.

Hvis du har brug for skabelon til en bodelingsaftale, kan du læse mere om vores dokument skabelon her.

Hvad skal en bodelingsaftale indeholde?

En bodelingsaftale kan indeholde flere emner.

Normalt vil en aftale om bodeling bl.a. indeholde:

 • Opgørelse over hvad I ejer og har af gæld (aktiver og passiver)
 • Udtagelsen af aktiverne/passiverne
 • Om der er aftalt ligedeling eller skævdeling
 • Ved bolig, der skal deles, indeholder aftalen også en række juridiske bestemmelser om dette, der også sikrer delingen af boligen sker korrekt osv.

Og andet.

Ved køb af vores bodelingsaftale skabelon får du en juridisk gyldig bodelingsaftale, der indeholder alt det, der er nødvendigt. Du kan læse mere om skabelon til bodelingsaftalen her.

Få bodelingsaftale skabelon

Vil I klare skilsmissen uden en dyr advokatregning?

Så kan I klare det mest selv med en bodelingsdokument skabelon – altså en skabelon til bodelingen.

Her på eJura.dk kan I komme nemt igennem skilsmissen og bodelingen ved at købe vores skabelon. Skabelonen indeholder de juridisk relevante bestemmelser og paragraffer, så I er sikre på, at bodelingen sker korrekt og uden efterfølgende skilsmisser og lignende.

Du kan læse mere om skabelonen her:

1498884166_Arrow_Download

FÅ SKABELON TIL BODELINGSOVERENSKOMST HER

 

1 kommentar

 • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

  Køb vores skabelon til bodelingsoverenskomst her: https://ejura.dk/koeb-bodelingsoverenskomst-skabelon/

 • Comments for this post are closed.