Bodelingsoverenskomst – læs om regler her

Bodelingsoverenskomst – kaldes også for bodelingsaftale. Læs om reglerne samt se forside til et bodelingsoverenskomst eksempel, som er et dokument i en fil, du kan rette. Du kan også læse om kravene til bodelingsoverenskomsten, og hvornår bodelingsaftalen er ugyldig. 

Her på eJura.dk hjælper vi dig først og fremmest med denne artikel.

Derudover kan du læse mere om vores skabelon til bodelingsoverenskomst til 395,- her.

Hvis du har brug for mere hjælp efter at have læst artiklen, anbefales det, at du læser mere om vores e-bog “Skilsmisse og bodeling” eller læser mere om vores bodelingstjek, som er inklusiv ubegrænset rådgivning og juridisk gyldig bodelingsoverenskomst udarbejdet af jurist.

Læs hele artiklen herunder.

Bodelingsoverenskomst

Lad os se på det grundlæggende først. Se vores video om bodelingsoverenskomst herunder – den varer kun 1:08.

(Artiklen fortsætter under videoen…)


Læs mere herunder.

Hvad er en bodelingsoverenskomst overhoved?

En bodelingsoverenkomst kaldes også for en bodelingsaftale. Bodelingsoverenskomsten er en skriftlig aftale mellem dig og din tidligere ægtefælle (nu eks). Det er en opgørelse af alt, hvad I ejer på dagen for anmodningen om skilsmisse/separation med værdien af det (aktiver) samt alt jeres gæld mv. (passiver).

Hver jeres opgørelse med aktiver og passiver kaldes også for jeres bodel

Overskuddet af hver jeres formue fratrukket gæld (bodelen) skal deles med den anden part, medmindre der er lavet det, man kalder for en ægtepagt, som skal være tinglyst.

Hvordan kan det være, at du skal dele din formue?

Da I blev gift, fik I automatisk det, man juridisk kalder for delingsformue (tidligere kaldet formuefællesskab). Delingsformuen ophører, når I skal skilles eller separeres. 

Fordi delingsformuen ophører, skal I dele hver jeres formue. Det er også det, man kalder for bodeling efter ægtefællelovens regler. Det kan I gøre ved at lave en bodelingsaftale, som også kaldes for en bodelingsoverenskomst. Gør I ikke dette, vil bodelingen til enhver tid kunne foretages – selv flere år efter – via retssag eller lignende.

En bodelingsaftale er derfor kort fortalt:

 • En aftale om bodelingen ved separation/skilsmisse med opgørelse af 
 • Når I bliver skilt/separeret ophører formuefællesskabet, hvilket betyder at hver jeres formue skal deles
 • Det er jeres formue fratrukket gæld, der skal deles – bodelingsoverenskomsten skal derfor være en opgørelse af både formuen (aktiver) samt gælden (passiver)

(Artiklen fortsætter under billedet)

Bodelingsoverenskomst
Når I skal skilles eller separeres, skal I lave en skriftlig bodelingsaftale, som I begge skal underskrive. Det er en aftale, som angiver hver jeres formue og gæld. Det er vigtigt for at finde ud af, hvor meget der skal deles. 

Bodelingsoverenskomst ved skilsmisse

Fordi formuefællesskabet ophører ved skilsmisse/separation skal I foretage en bodeling.

Det kan I som udgangspunkt sagtens gøre selv uden indblanding fra hverken advokat eller retten. Dog kan det være en god idé med juridisk assistance i forbindelse med bodelingen. En bodeling forælder nemlig først efter op til 10-12 år (alt afhængig af den konkrete situation).

Det betyder, at selvom I laver en aftale, så kan den blive erklæret ugyldig via retssag – selv flere år efter – og kan efterfølgende skulle foretages på ny. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis aftalen ikke indeholder de nødvendige gyldighedskrav.

Hvis I skal skilles eller separeres, er det derfor en god idé at udarbejde bodelingsoverenskomsten juridisk korrekt. I bodelingsoverenskomsten skal I opgøre jeres bo i forbindelse med bodelingen. I skal derfor opgøre hver jeres bodel (formue fratrukket gæld).

Aktiver som er gjort til særeje ved tinglyst ægtepagt skal ikke deles. Derudover deles pensioner som udgangspunkt ikke, hvis de er rimelige.

Nogle banker eller realkreditinstitutter kræver en juridisk gyldig bodelingsoverenskomst fra jer, hvis I for eksempel ønsker at ændre lån og gæld. 

Når I skal foretage bodelingen, skal I tage stilling til, om I vil dele boet som:

 1. Ligedeling
 2. Skævdeling

Ligedeling ved skilsmisse i bodelingsoverenskomsten

Hvis I aftaler ligedeling betyder det, at I hver især deler halvdelen af jeres formue fratrukket gæld (bodelen).

I praksis kan man sige, at man ved bodeling lægger bodelene sammen og derefter dele ligeligt.

Eksempel på ligedeling:

Manden har en bodel på en værdi á 200.000 kr. Kvinden har en bodel på en værdi á 50.000 kr.

Der er derfor til sammen 250.000 kr. (200.000+50.000=250.000). Ved ligedeling skal manden derfor ende med at have 125.000 kr., mens kvinden ligeledes ender med 125.000 kr. (halvdelen hver).

I praksis vil manden derfor skulle overføre værdier á 75.000 kr. til kvinden på opgørelsesdagen (afslutningen af bodelingen).

Det betyder altså, at I deler hver jeres bodel – hver jeres formue fratrukket gæld – ligeligt. I ovenstående eksempel kan manden enten overføre de 75.000 kr. kontant eller han kan overføre aktiver fra sin bodel til værdi af 75.000 kr. 

Du kan læse mere om reglerne for reglerne for bodeling i ægtefælleloven i vores artikel om bodeling ved skilsmisse.

Ligedeling hvis I ikke kan blive enige
Det følger af ægtefælleloven, at en ægtefælle ved skilsmisse eller separation har ret til ligedeling, bortset fra de aktiver, der er undtaget (pensioner m.v.). Dette gælder, medmindre der er ret til kompensationskrav. Hvis I ikke kan blive enige om andet, vil I derfor skulle lave en bodelingsaftale om ligedeling – altså dele alt ligeligt.

Skævdeling ved skilsmisse i bodelingsoverenskomsten

I kan også ved skilsmisse/separation aftale det, man kalder for skævdeling. Du kan se vores video om skævdeling herunder – den varer kun 1:23.

(Artiklen fortsætter under videoen…)


Læs mere herunder.

Hvis I aftaler skævdeling betyder det – i modsætning til ligedelingen – at det IKKE er halvdelen af bodelen, der skal deles med den anden. 

I kan for eksempel aftale skævdeling på grund af overtagelse af en bolig. Hvis den ene ønsker at overtage boligen, men ikke kan låne det fulde beløb, kan I aftale, at denne part ikke behøves at dele halvdelen, men kan få lidt mere. 

Eksempel:

Manden ønsker at blive i huset. Manden og kvinden aftaler skævdeling.

Manden har en bodel på 2 mio kr., mens kvinden ikke ejer noget. 

Manden kan ikke låne det fulde beløb til boligen for banken, hvis han skal overføre 1 mio kr. til kvinden. De aftaler derfor, at han kan nøjes med at overføre 200.000 kr., så han kan låne det fulde beløb og blive boende i boligen. 

Fordelen ved at aftale skævdeling er, at I begge kommer hurtigt videre. Hvis kvinden i ovenstående tilfælde ikke ville gå med til skævdeling, ville boligen først skulle sælges. Hvis det er svært at sælge boligen, kan der gå lang tid før både kvinden og manden er kommet videre efter skilsmissen. 

Ulempen er, at den ene ‘går glip’ af en del af formuen, og at man let kan risikere, at bodelingen anses for ugyldig via retssag el. lign.

Bodelingsoverenskomsten skal tage stilling til jeres situation
Hvis I ønsker skævdeling, skal bodelingsoverenskomsten tage stilling til jeres situation. Der findes derfor ikke nogle skabeloner eller lignende, der er tilpasset skævdelingen, fordi det som udgangspunkt ikke vil være juridsk gyldigt. Ønsker I skævdeling, skal I derfor få juridisk rådgivning i form af tilpasning af bodelingsoverenskomsten – eller I skal selv tilpasse den (hvis I kan dette selv og sørge for, at det stadig er juridisk gyldigt).

(Artiklen fortsætter under billedet)

Bodelingsoverenskomst bolig
Det kan være nødvendigt med en såkaldt ‘skævdeling’ hvis en af jer gerne vil blive boende i boligen. Husk at sørge for at bodelingsaftalen ikke bliver ugyldig, selvom I aftaler skævdeling.

Vær opmærksom på ugyldig bodelingsoverenskomst ved skævdeling

Vær opmærksom på, at aftale skævdeling kan blive tilsidesat, hvis I ikke har lavet en juridisk gyldig bodelingsoverenskomst, eller aftalen er urimelig for den ene ægtefælle. 

Skævdeling er en fravigelse af ægtefællelovens regler om ligedeling. Det kræver derfor først og fremmest enighed. Derudover gælder aftalelovens almindelige regler. En ægtefælle kan derfor ikke blive tvunget til at indgå aftale om skævdeling, hvis ægtefællen ikke ønsker det, da det vil være i strid med aftaleloven.

Hvis bodelingsoverenskomsten er urimelig for den anden part, kan den desuden blive tilsidesat og erklæret ugyldig, jf. ægteskabslovens § 58 (tidligere ægteskabslovens § 56).

Der er set eksempler, hvor både manden og kvinden har været enige om en skævdeling af boligen, så fx manden kunne blive boende, men hvor kvinden efterfølgende har ønsket bodelingsaftalen tilsidesat, fordi hun senere har fundet ud af, at boligen er steget i værdi, og så vil kvinden alligevel gerne have sin andel af huset. 

Der findes ikke nogen bodelingsoverenskomst skabelon med skævdeling. En skævdeling bør altid tage højde for den konkrete situation og indeholde konkret juridisk rådgivning, hvorfor det ikke er muligt at lave en skabelon, der overholder gyldighedskravene.

Her på eJura.dk hjælper vi med at lave bodelingsoverenskomster, der indeholder skævdeling via vores såkaldte “bodelingstjek“.

 

1498884166_Arrow_Download

LÆS OM VORES BODELINGSTJEK HER

 

Krav til bodelingsoverenskomst

Der er som sådan ikke nogle krav til en bodelingsoverenskomst. 

Men der er dog ført en række retssag om ugyldige bodelingsoverenskomster, hvorfor man alligevel kan udlede, at der er en række krav, som skal være overholdt.

For at undgå ugyldighed er det en god idé at følge disse råd:

 • Bodelingsoverenskomsten skal være skriftlig
 • I skal begge underskrive den
 • Hvis I aftaler skævdeling, så vær opmærksom på, at det ikke må være ‘urimeligt’ for den ene – konsekvenserne skal tydeligt fremgå, og det tilrådes at få juridisk rådgivning, så den ikke bliver erklæret ugyldig
 • Det kan være en god idé med juridisk assistance i forbindelse med bodelingen
 • Husk at en advokat eller jurist ikke må repræsentere jer begge
 • I kan finde 2 vitterlighedsvidner, som ikke har økonomisk interesse, som kan underskrive som vidner på dokumentet

Der er ikke noget krav om, at en bodelingsoverenskomst tinglysning. Det er nok, at I begge underskriver aftalen. 

Som nævnt kan det dog være en god idé at finde 2 vitterlighedsvidner, som skriver under som vidner på aftalen. Men det er ikke noget krav. Vidnerne må ikke selv blive begunstiget af bodelingsoverenskomsten.

Ønsker du hjælp til bodelingsoverenskomsten, kan vi hjælpe med vores bodelingstjek.

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ SKABELON TIL BODELINGSOVERENSKOMST HER

 

Ugyldig bodelingsoverenskomst

Som allerede nævnt er det vigtigt at være opmærksom på at lave bodelingsoverenskomsten juridisk gyldig. 

Her skal du særligt være opmærksom på, at der er en klar regel i ægteskabsloven samt nogle aftaleretlige regler i aftaleloven, som kan betyde, at bodelingsaftalen bliver ugyldig og dermed ikke vil have virkning. 

Derudover står der i ægteskabslovens § 58 (tidligere § 56):

Har ægtefæller med henblik på separation eller skilsmisse truffet aftale om fordelingen af formuen, bidragspligten eller andre vilkår, kan aftalen ved dom ændres eller erklæres for uforbindende, såfremt den skønnes urimelig for den ene ægtefælle på tidspunktet for dens indgåelse.

Det, som er ret væsentligt, ved denne regel er, at I ikke må aftale noget, som skønnes urimelig for den ene ægtefælle på aftaletidspunktet. 

Derudover findes der nogle regler i aftaleloven, der også bestemmer, at aftaler ikke må være “urimelig eller i strid med redelig handlemåde“, da de ellers kan blive ugyldige. 

Dette står blandt andet i aftalelovens § 36:

En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Det samme gælder andre retshandler.

Det fremgår også, at den ene part ikke må føle sig tvunget til at underskrive aftalen. Der står nemlig i aftalelovens § 29:

§ 29. Er en viljeserklæring retsstridigt fremkaldt ved anden tvang end i § 28 omtalt, er den ikke bindende for den tvungne, hvis den, til hvem erklæringen er afgivet selv har udøvet tvangen eller har indset eller burdet indse, at erklæringen retsstridigt var fremkaldt ved tvang fra tredjemands side.

Vær derfor opmærksom på, at aftalen ikke er urimelig mv. og dermed kan blive ugyldig.

Hvis du vil være sikker på, at bodelingsaftalen ikke bliver ugyldig, og jeres bodelingsaftale overholder alle regler og paragraffer, kan du få hjælp online fra os her på eJura.dk med vores såkaldte “Bodelingstjek” til en fast, god pris.

Læs mere om vores bodelingstjek her.

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ SKABELON TIL BODELINGSOVERENSKOMST HER

 

Bodelingsoverenskomst eksempel

Vil du have et bodelingsoverenskomst eksempel? 

Her på eJura.dk kan du få forsiden til bodelingsoverenskomsten som eksempel. Her kan du se forsiden til vores bodelingsoverenskomst eksempel:

(Artiklen fortsætter nedenunder)

Bodelingsoverenskomst forside

 

1498884166_Arrow_Download

KØB HELE SKABELONEN TIL BODELINGSOVERENSKOMST HER

 

Hele vores bodelingsoverenskomst indeholder 9 sider juridisk korrekt bodelingsoverenskomst, der omfatter alle nødvendige paragraffer ved skilsmisse.

Skabelonen skal dog tilpasses jeres situation – I skal for eksempel selv tilpasse den, hvis I ønsker skævdeling. Ønsker I skævdeling, anbefales det, at I får juridisk hjælp. Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med at få styr på skævdelingen i vores bodelingstjek.

Uenighed ved bodeling

Som udgangspunkt kan I selv stå for bodelingen. I behøves hverken at blande advokater, Familieretshuset, retten eller andre ind i det. Hvis I selv kan blive enige om, hvem der skal have hvilke aktiver, og hvad deres værdi er mv., er der ikke noget krav om involvering af andre parter.

Hvis I dog IKKE kan blive enige om bodelingen, når I skal skilles, kan I forsøge at få hjælp fra en advokat, der samtidig kan konfliktmægle og forsøge at hjælpe jer med at komme frem til en løsning. 

Hvis I heller ikke med hjælp fra en advokat kan blive enige, kan du starte en bodelingssag ved skifteretten. Det koster dog 400 kr. i gebyr at starte en skiftesag. Du kan finde dokumenterne til brug ved skifteretten her.

Skifteretten kan dog ikke træffe afgørelse. De kan derfor ikke bestemme, hvordan bodelingen skal ske.

De vil i stedet forsøge at vejlede jer om reglerne og konfliktmægle i mellem jer. 

Hvis I fortsat ikke kan blive enige i skifteretten, kan retten henvise jer til en bobehandler. Det koster 0,5% af værdierne i skifteafgift – dog maks 10.000 kr. Den, der tager kontakt til bobehandleren, skal ligeledes betale for bobehandlerens honorar.

Processen for bodeling ved uenighed er altså:

 1. Få hjælp fra en advokat eller lignende, som kan konfliktmægle og vejlede jer. Hvis I fortsat ikke kan blive enige:
 2. Sag i skifteretten indledes – de hjælper med konfliktmægling og fortæller om reglerne. Hvis I fortsat ikke kan blive enige:
 3. Skifteretten henviser til bobehandler, som foretager bobehandlingen

En sag i skifteretten kan sagtens løbe op i mange tusinde kroner og være meget opslidende for begge parter. Derfor bør I overveje, om I alligevel kan indgå en løsning om bodelingen uden at inddrage skifteretten.

Få skabelon til bodelingsoverenskomst her

Brug for en skabelon til bodelingsoverenskomst?

Med skabelonen kan du undgå den dyre advokatregning. Du skal blot ændre det, der står med gult.

Bodelingsoverenskomsten indeholder 9 sider med en række paragraffer, der sørger for, at I indgår en juridisk gyldig aftale. Bodelingsoverenskomsten kan både bruges over for jer selv som parter, men også for andre.

Bodelingsoverenskomsten vil for eksempel være gyldig over for realkreditinstitutter, banker og lignende, hvis de spørger efter en sådan kontrakt.

Hvis I ønsker skævdeling, anbefales det enten, at I selv tilpasser skabelonen til jeres situation, eller at I køber vores bodelingstjek i stedet.

Det anbefales, at du samtidig downloader vores e-bog “Skilsmisse og bodeling. Læs mere om e-bogen “Skilsmisse og bodeling” her.

Du kan læse mere om skabelonen til bodelingsoverenskomst herunder:

 

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ SKABELON TIL BODELINGSOVERENSKOMST HER

 

1 kommentar

 • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

  Køb vores skabelon til bodelingsoverenskomst her: https://ejura.dk/koeb-bodelingsoverenskomst-skabelon/

 • Comments for this post are closed.