Bodelingsoverenskomst – læs om regler her

Bodelingsoverenskomst – kaldes også for bodelingsaftale. Læs om reglerne samt se forside til et bodelingsoverenskomst eksempel, som er et dokument i en fil, du kan rette. Du kan også læse om  kravene til bodelingsoverenskomsten, og hvornår bodelingsaftalen er ugyldig. 

Her på eJura.dk hjælper vi dig først og fremmest med denne artikel.

Derudover kan du læse mere om vores skabelon til bodelingsoverenskomst til 395,- her.

Hvis du har brug for mere hjælp efter at have læst artiklen, anbefales det, at du læser mere om vores e-bog “Skilsmisse og bodeling” eller læser mere om vores bodelingstjek, som er inklusiv ubegrænset rådgivning og juridisk gyldig bodelingsoverenskomst udarbejdet af jurist.

Læs hele artiklen herunder.

Bodelingsoverenskomst

Lad os se på det grundlæggende først. Se vores video om bodelingsoverenskomst herunder – den varer kun 1:08.

(Artiklen fortsætter under videoen…)


Læs mere herunder.

Hvad er en bodelingsoverenskomst overhoved?

En bodelingsoverenkomst kaldes også for en bodelingsaftale. Bodelingsoverenskomsten er en skriftlig aftale mellem dig og din tidligere ægtefælle (nu eks). Det er en opgørelse af alt, hvad I ejer på dagen for anmodningen om skilsmisse/separation med værdien af det (aktiver) samt alt jeres gæld mv. (passiver).

Hver jeres opgørelse med aktiver og passiver kaldes også for jeres bodel

Overskuddet af hver jeres formue fratrukket gæld (bodelen) skal deles med den anden part, medmindre der er lavet det, man kalder for en ægtepagt, som skal være tinglyst. 

Hvordan kan det være, at du skal dele din formue?

Da I blev gift, fik I automatisk det, man juridisk kalder for delingsformue (tidligere kaldet formuefællesskab). Delingsformuen ophører, når I skal skilles eller separeres. 

Fordi delingsformuen ophører, skal I dele hver jeres formue. Det er også det, man kalder for bodeling efter ægtefællelovens regler. Det kan I gøre ved at lave en bodelingsaftale, som også kaldes for en bodelingsoverenskomst.

Du finder et gratis eksempel på en bodelingsoverenskomst længere nede i denne artikel, men vi anbefaler altid, at du samtidig får juridisk rådgivning i forbindelse med bodelingen.

Du kan enten få hjælp fra en advokat, hvilket kan være godt, hvis du og din partner ikke har en særlig god dialog – eller du kan downloade vores e-bog “Skilsmisse og bodeling“, som klæder dig på til selv at kunne klare bodelingen, lave bodelingsoverenskomsten og alt om skilsmisse. 

En bodelingsaftale er derfor kort fortalt:

 • En aftale om bodelingen ved separation/skilsmisse med opgørelse af 
 • Når I bliver skilt/separeret ophører formuefællesskabet, hvilket betyder at hver jeres formue skal deles
 • Det er jeres formue fratrukket gæld, der skal deles – bodelingsoverenskomsten skal derfor være en opgørelse af både formuen (aktiver) samt gælden (passiver)

(Artiklen fortsætter under billedet)

Bodelingsoverenskomst
Når I skal skilles eller separeres, skal I lave en skriftlig bodelingsaftale, som I begge skal underskrive. Det er en aftale, som angiver hver jeres formue og gæld. Det er vigtigt for at finde ud af, hvor meget der skal deles. 

Bodelingsoverenskomst ved skilsmisse

Fordi formuefællesskabet ophører ved skilsmisse/separation skal I foretage en bodeling.

Det kan I som udgangspunkt sagtens gøre selv uden indblanding fra hverken advokat eller retten. Dog kan det være en god idé med juridisk assistance i forbindelse med bodelingen.

Når I skal dele jeres bo i forbindelse med bodelingen, skal I opgøre hver jeres bodel (formue fratrukket gæld). Det skal I gøre med en skriftlig bodelingsoverenskomst – som også kaldes for en bodelingsaftale. 

Aktiver som er gjort til særeje ved tinglyst ægtepagt skal ikke deles. 

Nogle banker kræver en juridisk gyldig bodelingsoverenskomst fra jer, hvis I for eksempel ønsker at ændre lån og gæld. 

Når I skal foretage bodelingen, skal I tage stilling til, om I vil dele boet som:

 1. Ligedeling
 2. Skævdeling

Ligedeling ved skilsmisse i bodelingsoverenskomsten

Hvis I aftaler ligedeling betyder det, at I hver især deler halvdelen af jeres formue fratrukket gæld (bodelen).

I praksis kan man sige, at man ved bodeling lægger bodelene sammen og derefter dele ligeligt.

Eksempel på ligedeling:

Manden har en bodel på en værdi á 200.000 kr. Kvinden har en bodel på en værdi á 50.000 kr.

Der er derfor til sammen 250.000 kr. (200.000+50.000=250.000). Ved ligedeling skal manden derfor ende med at have 125.000 kr., mens kvinden ligeledes ender med 125.000 kr. (halvdelen hver).

I praksis vil manden derfor skulle overføre værdier á 75.000 kr. til kvinden på opgørelsesdagen (afslutningen af bodelingen).

Det betyder altså, at I deler hver jeres bodel – hver jeres formue fratrukket gæld – ligeligt. I ovenstående eksempel kan manden enten overføre de 75.000 kr. kontant eller han kan overføre aktiver fra sin bodel til værdi af 75.000 kr. 

Du kan læse mere om reglerne for reglerne for bodeling i ægtefælleloven i vores artikel om bodeling ved skilsmisse.

Skævdeling ved skilsmisse i bodelingsoverenskomsten

I kan også ved skilsmisse/separation aftale det, man kalder for skævdeling. Du kan se vores video om skævdeling herunder – den varer kun 1:23.

(Artiklen fortsætter under videoen…)


Læs mere herunder.

Hvis I aftaler skævdeling betyder det – i modsætning til ligedelingen – at det IKKE er halvdelen af bodelen, der skal deles med den anden. 

Det er normalt at aftale skævdeling fx ved bolig. Hvis den ene ønsker at overtage boligen, men ikke kan låne det fulde beløb, kan I aftale, at denne part ikke behøves at dele halvdelen, men kan få lidt mere. 

Eksempel:

Manden ønsker at blive i huset. Manden og kvinden aftaler skævdeling.

Manden har en bodel på 2 mio kr., mens kvinden ikke ejer noget. 

Manden kan ikke låne det fulde beløb til boligen for banken, hvis han skal overføre 1 mio kr. til kvinden. De aftaler derfor, at han kan nøjes med at overføre 200.000 kr., så han kan låne det fulde beløb og blive boende i boligen. 

Fordelen ved at aftale skævdeling er, at I begge kommer hurtigt videre. Hvis kvinden i ovenstående tilfælde ikke ville gå med til skævdeling, ville boligen først skulle sælges. Hvis det er svært at sælge boligen, kan der gå lang tid før både kvinden og manden er kommet videre efter skilsmissen. 

Ulempen er, at den ene ‘går glip’ af en del af formuen. 

Læs mere i vores artikel om bodeling ved skilsmisse.

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ SKABELON TIL BODELINGSOVERENSKOMST HER

 

(Artiklen fortsætter under billedet)

Bodelingsoverenskomst bolig
Det kan være nødvendigt med en såkaldt ‘skævdeling’ hvis en af jer gerne vil blive boende i boligen. Husk at sørge for at bodelingsaftalen ikke bliver ugyldig, selvom I aftaler skævdeling.

Vær opmærksom på ugyldig bodelingsoverenskomst ved skævdeling

Vær opmærksom på, at aftale skævdeling kan blive tilsidesat, hvis I ikke har lavet en juridisk gyldig bodelingsoverenskomst, eller aftalen er urimelig for den ene ægtefælle. 

I skal derfor huske at lave en skriftlig juridisk gyldig bodelingsoverenskomst, hvor det ikke skønnes, at den er urimelig for den anden ægtefælle. Hvis bodelingsoverenskomsten er urimelig for den anden part, kan den nemlig blive tilsidesat og erklæret ugyldig, jf. ægteskabslovens § 58 (tidligere ægteskabslovens § 56).

Der er set eksempler, hvor både manden og kvinden har været enige om en skævdeling af boligen, så fx manden kunne blive boende, men hvor kvinden efterfølgende har ønsket bodelingsaftalen tilsidesat, fordi hun senere har fundet ud af, at boligen er steget i værdi, og så vil kvinden alligevel gerne have sin andel af huset. 

Her på eJura.dk kan vi hjælpe dig med at sikre dig, at bodelingsoverenskomsten ikke bliver erklæret ugyldig. Du kan henvende dig til os her, hvor I kan få lavet en juridisk gyldig bodelingsoverenskomst af mig.

Det kan også være en god idé at få hjælp fra en advokat, som kan mødes med dig ansigt til ansigt, hvis jeres dialog ikke er god, og I samtidig skal have lavet nyt skøde, som skal tinglyses – det kan du finde her

Du kan læse mere om bodeling ved skilsmisse i vores artikel om skilsmisse bodeling regler.

Krav til bodelingsoverenskomst

Der er som sådan ikke nogle krav til en bodelingsoverenskomst. 

Formen mv. af bodelingsoverenskomsten kan I selv bestemme. Du skal dog være opmærksom på, at den skal være juridisk gyldig, da den ellers efterfølgende kan blive erklæret ugyldig.

For at undgå dette er det en god idé at følge disse råd:

 • Bodelingsoverenskomsten skal være skriftlig
 • I skal begge underskrive den
 • Hvis I aftaler skævdeling, så vær opmærksom på, at det ikke må være ‘urimeligt’ for den ene
 • Det kan være en god idé med juridisk assistance i forbindelse med bodelingen
 • Husk at en advokat ikke må repræsentere jer begge
 • I kan finde 2 vitterlighedsvidner, som ikke har økonomisk interesse, som kan underskrive som vidner på dokumentet

Der er ikke noget krav om, at en bodelingsoverenskomst tinglysning. Det er nok, at I begge underskriver aftalen. 

Som nævnt kan det dog være en god idé at finde 2 vitterlighedsvidner, som skriver under som vidner på aftalen. Men det er ikke noget krav. Vidnerne må ikke selv blive begunstiget af bodelingsoverenskomsten.

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ SKABELON TIL BODELINGSOVERENSKOMST HER

 

Ugyldig bodelingsoverenskomst

Som allerede nævnt er det vigtigt at være opmærksom på at lave bodelingsoverenskomsten juridisk gyldig. 

Her skal du særligt være opmærksom på, at der er en klar regel i ægteskabsloven samt nogle aftaleretlige regler i aftaleloven, som kan betyde, at bodelingsaftalen bliver ugyldig og dermed ikke vil have virkning. 

Der står i ægteskabslovens § 58 (tidligere § 56):

Har ægtefæller med henblik på separation eller skilsmisse truffet aftale om fordelingen af formuen, bidragspligten eller andre vilkår, kan aftalen ved dom ændres eller erklæres for uforbindende, såfremt den skønnes urimelig for den ene ægtefælle på tidspunktet for dens indgåelse.

Det, som er ret væsentligt, ved denne regel er, at I ikke må aftale noget, som skønnes urimelig for den ene ægtefælle på aftaletidspunktet. 

Derudover findes der nogle regler i aftaleloven, der også bestemmer, at aftaler ikke må være “urimelig eller i strid med redelig handlemåde“, da de ellers kan blive ugyldige. 

Dette står blandt andet i aftalelovens § 36:

En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Det samme gælder andre retshandler.

Vær derfor opmærksom på, at aftalen ikke er urimelig mv. og dermed kan blive ugyldig. Hvis du vil være sikker på, at bodelingsaftalen ikke bliver ugyldig, og jeres bodelingsaftale overholder alle regler og paragraffer, kan du få hjælp online fra os her på eJura.dk med vores såkaldte “Bodelingstjek” til en fast, god pris. 

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ SKABELON TIL BODELINGSOVERENSKOMST HER

 

Bodelingsoverenskomst eksempel

Vil du have et bodelingsoverenskomst eksempel? 

Her på eJura.dk kan du få forsiden til bodelingsoverenskomsten som eksempel. Her kan du se forsiden til vores bodelingsoverenskomst eksempel:

(Artiklen fortsætter nedenunder)

 

1498884166_Arrow_Download

KØB HELE SKABELONEN TIL BODELINGSOVERENSKOMST HER

 

Hele vores bodelingsoverenskomst indeholder 8 sider juridisk korrekt bodelingsoverenskomst, der omfatter alle nødvendige paragraffer ved skilsmisse.

Det anbefales, at du samtidig downloader vores e-bog “Skilsmisse og bodeling” – læs mere her.

Uenighed ved bodeling

Som udgangspunkt kan I selv stå for bodelingen. I behøves hverken at blande advokater, Familieretshuset, retten eller andre ind i det. Hvis I sagtens kan blive enige om, hvem der skal have hvilke aktiver, og hvad deres værdi er mv., er der ingen grund til at bruge penge eller spilde tid på at blande andre ind i det.

Hvis I dog IKKE kan blive enige om bodelingen, når I skal skilles, kan I forsøge at få hjælp fra en advokat, der samtidig kan konfliktmægle og forsøge at hjælpe jer med at komme frem til en løsning. 

Hvis I heller ikke med hjælp fra en advokat kan blive enige, kan du starte en bodelingssag ved skifteretten. Det koster dog 400 kr. i gebyr at starte en skiftesag. Du kan finde dokumenterne til brug ved skifteretten her.

Skifteretten kan dog ikke træffe afgørelse. De kan derfor ikke bestemme, hvordan bodelingen skal ske.

De vil i stedet forsøge at vejlede jer om reglerne og konfliktmægle i mellem jer. 

Hvis I fortsat ikke kan blive enige i skifteretten, kan retten henvise jer til en bobehandler. Det koster 0,5% af værdierne i skifteafgift – dog maks 10.000 kr. Den, der tager kontakt til bobehandleren, skal ligeledes betale for bobehandlerens honorar.

Processen for bodeling ved uenighed er altså:

 1. Få hjælp fra en advokat, som kan konfliktmægle og vejlede jer. Hvis I fortsat ikke kan blive enige:
 2. Sag i skifteretten indledes – de hjælper med konfliktmægling og fortæller om reglerne. Hvis I fortsat ikke kan blive enige:
 3. Skifteretten henviser til bobehandler, som foretager bobehandlingen

Få skabelon til bodelingsoverenskomst her

Brug for en skabelon til bodelingsoverenskomst?

Med skabelonen kan du undgå den dyre advokatregning. Du skal blot ændre det, der står med gult.

Bodelingsoverenskomsten indeholder 8 sider med en række paragraffer, der sørger for, at I indgår en juridisk gyldig aftale. Bodelingsoverenskomsten kan både bruges over for jer selv som parter, men også hvis andre spørger efter en juridisk gyldig bodelingsoverenskomst.

Bodelingsoverenskomsten vil for eksempel være gyldig over for realkreditinstitutter, banker og lignende, hvis de spørger efter en sådan kontrakt.

Det anbefales, at du samtidig downloader vores e-bog “Skilsmisse og bodeling“, der er en komplet guide til skilsmisse og forklarer, hvordan en bodelingsaftale skal udfærdiges. E-bogen kommer også med en bodelingberegner som excelark. Læs mere om e-bogen “Skilsmisse og bodeling” her.

Du kan læse mere om skabelonen til bodelingsoverenskomst herunder:

 

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ SKABELON TIL BODELINGSOVERENSKOMST HER

 

Sharing is caring. Del gerne denne artikel på de sociale medier 🙂

1 kommentar

 • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

  Køb vores skabelon til bodelingsoverenskomst her: https://ejura.dk/koeb-bodelingsoverenskomst-skabelon/

 • Comments for this post are closed.