Bopælsforældre

Bopælsforældre – læs om regler for bopælsforælder og samværsforælder

Bopælsforældre. Hvordan er bopælsforældre rettigheder? Hvad hvis I har fælles forældremyndighed? Hvad med sådan noget som ferie, skolevalg, flytning af børn med fælles forældremyndighed? Og hvordan sker ændring af bopælsforældre?

Det og meget meget mere kan du læse i denne guide om regler for bopælsforældre. 

Har du brug for juridisk rådgivning om fx bopælsforældre og samvær, kan du læse mere om vores rådgivning her. Du kan også downloade vores smagsprøve version på e-bog om samvær mv. længere nede i artiklen.

Læs hele artiklen herunder.

Bopælsforældre

Vil du gerne vide mere om, hvad er bopælsforældre? Hvad må bopælsforældre? Og hvad vil det sige, at der er forskel på bopælsforældre og samværsforældre?

Bopælsforælderen er den forælder, hvor barnet har bopæl.

Barnet kan kun have folkeregisteradresse ét sted. Derfor skal mor og far finde ud af, hvor barnets officielle adresse skal være. Den forælder, hvor barnet har folkeregisteradresse, kaldes derfor også for en bopælsforælder.

Se vores video, der forklarer om bopælsforælder og bopælsforælderens rettigheder i forhold til samværsforælder og rettighederne ved fælles forældremyndighed. Videoen tager kun 1 min. og 41 sek. at se:

(Artiklen fortsætter under videoen…)

 

Bopælsforælderen skal være den, hvor barnet er oftest. Hvis barnet er ligeligt hvert sted (altså fx i form af en såkaldt 7/7-ordning), kan begge forældre være bopælsforælderen. Hvis barnet dog kun fx er i weekenden hos faderen og i hverdagene hos moderen, vil moderen skulle være bopælsforælderen, fordi barnet er flest dage hos moderen.

Den anden forælder kaldes for ‘samværsforælderen’. Det er nemlig den forælder, hvor barnet er på ‘samvær’. 

Der derfor 2 ‘typer’ af forældre, hvis I er skilt og bor hver for sig:

 1. Bopælsforælderen
 2. Samværsforælderen

Som forældre har I måske lavet en aftale om, hvor meget I som forældre skal have lov til at se barnet. Aftalen kan både være skriftlig eller mundtlig.

En sådan aftale kaldes også for en samværsaftale og er en aftale om, hvor meget samvær barnet skal have hos samværsforælderen. Det er altid en god idé at have en skriftlig samværsaftale. Hvis den anden forælder for eksempel ikke udleverer barnet til tiden,

Udover at bopælsforælderen ser barnet lige så meget eller mere end samværsforælderen, har bopælsforælderen også en række rettigheder, der kaldes for “bopælsforældre rettigheder”. Det er derfor ganske vigtigt at være klar over konsekvenserne af, hvem der er bopælsforælderen.

Lad os se lidt nærmere på bopælsforældre rettighederne.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Bopælsforældre
Bopælsforælderen er den forælder, hvor barnet har folkeregisteradresse.
Det er ikke helt lige meget, hvem der er bopælsforælderen, fordi denne forælder har nogle særlige ‘bopælsforælder rettigheder’ og dermed kan beslutte mere.

Bopælsforældre rettigheder

Bopælsforældre rettigheder er nogle rettigheder som bopælsforældre har.

Det er en ret til at træffe nogle valg og tage nogle beslutninger, uden bopælsforælderen behøves at skulle være enig eller snakke med samværsforælderen om beslutningerne.

Det er altså en særlig ret som bopælsforældre.

Bopælsforældre rettighederne er:

 • Den generelle omsorg af barnet
 • Valg af daginstitution
 • Almindelige fritidsaktiviteter som ikke er risikobetonede
 • Hvor barnet skal have bopæl, så længe det er i Danmark
 • Om barnet skal gå til skolepsykolog eller have anden børnesagkyndig rådgivning

Det betyder, at bopælsforælderen alene kan bestemme, hvor barnet skal gå i daginstitution henne. Bopælsforælderen kan også beslutte at flytte barnet fra Sjælland til Jylland, selvom samværsforælderen ikke er enig i dette.

Samværsforælderen kan ikke bestemme lige så meget. En samværsforælder har nemlig ikke lige så mange rettigheder. Samværsforældre rettighederne er:

 • Hvad barnet skal lave, når det er på samvær
 • Hvem barnet skal lege sammen med under samværet
 • Andet under samværet så længe det ikke er i strid med de øvrige beslutninger som fx beslutninger om risikobetonet fritidsaktivitet, der vil være i strid med forældremyndighedsbeslutningerne

Samværsforælderen kan derfor for eksempel beslutte, hvilke kammerater barnet skal lege med, når barnet er på samvær hos samværsforælderen. Samværsforælderen kan fx også bestemme, hvad barnet skal have til aftensmad.

Eksempel:

Hvis bopælsforælderen udelukkende går ind for økologiske fødevarer til barnet, kan bopælsforælderen ikke beslutte, at samværsforælderen skal servere økologisk kost for barnet, når barnet er på samvær.

Det er op til samværsforælderen selv at beslutte, hvad barnet skal have til aftensmad.

Uanset hvem der er samværsforældre, og hvem der er bopælsforældre, har begge forældre en række mere ‘overordnede’ rettigheder. Disse kaldes også for ‘delt forældre myndighed rettigheder’ eller ‘fælles forældremyndighed rettigheder’.

Lad os se lidt nærmere på dem.

1498884166_Arrow_Download

LÆS MERE I VORES E-BOG OM SAMVÆR, FORÆLDER RETTIGHEDER OG BIDRAG HER

 

Delt forældre myndighed rettigheder

Hvis I har fælles forældremyndighed eller delt forældremyndighed, har I begge nogle rettigheder. Dette er nogle mere ‘overordnede’ rettigheder.

Rettighederne gør, at I begge skal være enige om visse beslutninger. Det er altså ikke kun bopælsforælderen, der kan bestemme inden for disse emner.

De delte forældremyndighed rettigheder er:

 • Barnets navn
 • Om barnet må flytte til udlandet med den ene forælder
 • Skolevalg
 • SFO
 • Hvilken religion barnet skal opvokses med
 • Medicinske indgreb
 • Risikable fritidsaktiviteter (fx motorcross, boksning eller lignende)
 • Hos hvem af jer barnet skal bo (have bopæl)
 • Pas

Det betyder, at I for eksempel skal være enige om, hvor barnet skal gå i skole henne, hvis I har fælles forældremyndighed. Eller for eksempel hvad barnet skal hedde, om barnet skal vokse op med kristendom eller islam osv.

Derudover har du som forældremyndighedsindehaver visse ekstra rettigheder.
Du har for eksempel ret til at få indsigt i alle papirer vedrørende barnet fra for eksempel:

 • Skole
 • Socialforvaltning
 • Sygehus

Hvis I har fælles forældremyndighed, og du er bopælsforælderen, kan du derfor beslutte, hvor barnet skal gå i daginstitution henne, men du kan ikke bestemme, hvilken skole barnet skal gå i, når den tid kommer.

Du kan dermed bestemme mere alene, hvis du har den fulde forældremyndighed. Hvis I alligevel har fælles forældremyndighed, kan du bestemme mere alene, hvis barnet har bopæl hos dig, og du derfor er bopælsforælder.

Du kan læse mere om rettighederne som forælder ved fælles forældremyndighed i vores artikel om delt forældremyndighed.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Bopælsforældre skolevalg
Hvis I har fælles forældremyndighed, skal I være enige om visse beslutninger. Bopælsforælderen kan fx ikke alene bestemme, hvor barnet skal gå i skole henne.

Bopælsforældre rettigheder ferie

Hvad er så bopælsforælderens rettigheder i forbindelse med ferie?

Bopælsforældre rettigheder vedrørende ferie er i princippet de samme som de almindelige samværsregler.

Det vil altså sige, at I frit kan aftale, hvad I vil.

Mange forældre har derfor aftalt ferie samvær i samværsaftalen, så det er klart, hvor meget samværsforælderen og bopælsforælderen skal have barnet i ferien. Hvis I har aftalt dette i samværsaftalen, skal I derfor holde jer til dette. 

Hvis I ikke i samværsaftalen kan blive enige om, hvor meget barnet skal være hvor i ferieperioden, kan I få hjælp fra Familieretshuset (som er det nye Statsforvaltning pr. 1.04.2019). De vil indkalde jer til et vejledningsmøde, hvor I bliver vejledt om reglerne, og hvor de prøver at få jer til at komme frem til at løsning.

Hvis I ikke kan blive enige i Familieretshuset, kan de i sidste ende træffe afgørelse om samværets omfang, tid og sted. Det kan derfor være en god idé med juridisk rådgivning og eventuel en bisidder til mødet, så du er sikker på at få størst mulighed for at få en god afgørelse i Familieretshuset.

Mange spørger så: “Hvordan er reglerne med bopælsforældre sommerferie?” Og især hvis I ikke har aftalt noget.

Hvis du som bopælsforælder ønsker at holde sommerferie og for eksempel tage ud og rejse med barnet, kan du i princippet frit gøre det, hvis du kan blive enig med samværsforælderen om det i fx samværsaftalen.

Der gælder dog en regel om, at bopælsforælderen ikke må holde ferie med barnet uden for de almindelige ‘ferieperioder’, som går ud over samværet med samværsforælderen, medmindre det er aftalt i fx samværsaftalen.

Hvis samværsforælderen ikke går med til ferien, kan bopælsforælderen søge om ‘bortfald af samvær hos Familieretshuset. Det betyder, at Familieretshuset beslutter, at samværsforælderen ikke får noget samvær i ferieperioden.

Familieretshuset træffer normalt kun afgørelse om bortfald af samvær, hvis det er ‘særlig velbegrundet‘.

Hvis Familieretshuset ikke går med til bortfald af samvær, men bopælsforælderen alligevel tager barnet – i strid med samværsaftalen – på ferie i 2 uger, får samværsforælderen ret til automatisk erstatningssamvær og kan i sidste ende få hjælp fra fogedretten, hvis samværet ikke overholdes. 

Lad os tage et eksempel.

Mogens og Hanne har en 7 7 ordning. De ser altså barnet lige meget – 7 dage af gangen. Hanne er bopælsforælderen. De har ikke aftalt noget om ferie i samværsaftalen. 

Hanne vil gerne ud og rejse i 2 uger i september med barnet. 

Da det ligger uden for skolernes almindelige ferieperiode, skal Hanne spørge Mogens om lov.

Hvis Mogens ikke giver Hanne lov, kan Hanne søge om bortfald af samvær hos Familieretshuset. 

Du kan læse mere om samvær i ferien i vores artikel om samvær ferie.

Lad os derfor opsummere om bopælsforældre rettigheder ferie:

 • Sørg for at aftale ferie samvær i jeres samværsaftale
 • Hvis du som bopælsforælder ønsker at holde ferie uden for ferieperioden uden, at det er aftalt i samværsaftalen, skal du spørge samværsforælderen om lov
 • Hvis samværsforælderen ikke vil give dig lov, kan du som bopælsforælder søge om bortfald af samvær i Familieretshuset
 • Bortfald af samvær kræver, at det er ‘særligt velbegrundet

(Artiklen fortsætter under billedet)

Der gælder særlige regler for ferie. Bopælsforælderen må ikke afholde ferie uden for ferieperioden, hvis det går udover samværet med den anden forælder. Bopælsforælderen kan forsøge at blive enig med samværsforælderen eller søge om bortfald af samvær hos Familieretshuset.

Flytning af børn med fælles forældremyndighed

Hvordan er reglerne for flytning af børn med fælles forældremyndighed?

Hvis I har fælles forældremyndighed – eller delt forældremyndighed – er der visse beslutninger, som I skal være enige om. Det er de mere overordnede beslutninger om fx barnets navn, religion, pas og skolevalg.

Bopælsforældre har dog de særlige ‘bopælsforældre rettigheder’. Det betyder, at bopælsforælderen kan træffe nogle beslutninger uden at skulle være enig med den anden forælder (samværsforælderen). 

En af disse rettigheder er, at bopælsforælderen frit kan beslutte hvor i landet, at barnet skal bo. Bopælsforældre må derfor gerne flytte barnet fx 300 km væk.

Bopælsforælderen har dog pligt til at meddele det til samværsforælderen. Dette gælder uanset, om du har fuld forældremyndighed, eller I har fælles forældremyndighed. Samværsforælderen kan dog i princippet ikke gøre noget ved beslutningen. 

Samværsforælderen har derfor ikke ret til at bestemme, om barnet skal have bopæl i Jylland eller på Sjælland.

Hvis samværsforælderen ikke ønsker, at barnet skal flytte med bopælsforælderen til fx Jylland, er samværsforælderens eneste muligheder enten:

 1. Overtale bopælsforælderen til at lade vær med at flytte
 2. Selv at blive bopælsforælder

1498884166_Arrow_Download

LÆS MERE I VORES E-BOG OM SAMVÆR, FORÆLDER RETTIGHEDER MV. HER

 

Ændring af bopælsforældre

Hvis dine overtalelsesevner ikke rækker langt nok til at kunne overtale bopælsforælderen til ikke at flytte, er dit eneste håb en ændring af bopælsforældre, så du selv kan blive bopælsforælderen og dermed selv bestemme barnets bopæl.

Processen for at ændre hvem af jer, der skal være bopælsforælder, vil være:

 1. I prøver selv indbyrdes at finde ud af en løsning
 2. Der startes en sag i Familieretshuset (det, som førhen hed Statsforvaltningen), som vil forsøge at hjælpe jer
 3. Hvis I fortsat ikke kan blive enige, kan sagen tages i familieretten, som i sidste ende kan beslutte, hvem der skal være bopælsforælderen

I skal derfor først som forældre prøve indbyrdes at finde en løsning. 

Hvis I ikke selv kan blive enige om, hvem der skal være bopælsforælder, og bopælsforælderen fx insisterer på at flytte, kan du tage sagen i Familieretshuset. De vil forsøge at hjælpe jer med at nå til enighed. Det kan være en god idé med juridisk rådgivning forinden mødet i familieretshuset.

Hvis I heller ikke Familieretshuset kan blive enige, kan du tage sagen i retten. Her er det ligeledes en meget god idé med en advokat, da det ellers kan få store konsekvenser. Find den rette advokat her

Retten vil holde en række telefonmøder eller almindelig retsmægling med jer i form af fysiske møder. Det betyder, at I begge har mulighed for at blive hørt og komme med jeres argumenter for, hvorfor I hver især skal være bopælsforælderen. 

Retten kan desuden indhente oplysninger fra fx:

 • Skole
 • Daginstitution
 • Kommune

Retten kan også inddrage barnet, hvis det er gammel og modent nok i form af en børnesamtale med en børnesagkyndig. 

Retten forsøger at indgå et forlig med jer. Det betyder, at I finder en løsning, hvor I begge går lidt på kompromis, men i det mindste opnår en aftale.

Retten kan i sidste ende træffe afgørelse om, hvem der skal være bopælsforælderen.  

Processen, hvis du ønsker skift af bopælsforældre, kan derfor være en svær og lang proces. 

Bopælsforælder skolevalg

Men hvad så med bopælsforælder og skolevalg?

Bopælsforælderen kan bestemme meget. Men ikke skolevalg. 

Hvilken skole barnet skal gå i, er en forældremyndighedsbeslutning. Det betyder, at hvis I har delt forældremyndighed/fælles forældremyndighed, så skal begge forældre være enige om skolevalget.

Bopælsforælderen kan derfor ikke beslutte, at fordi barnet skal flytte 200 km væk, så skal barnet også gå i en anden skole. Bopælsforælderen kan godt beslutte at flytte væk med barnet, men kan ikke alene beslutte, at barnet også skal skifte skole. 

Bopælsforældre pligter

Bopælsforældre pligter kan I i princippet selv aftale.

Hvis I har fælles forældremyndighed, og barnet er nogenlunde hvert sted fx ved en 7-7 ordning, vil det normale være, at begge forældre sørger nogenlunde lige meget for barnets udgifter og lignende. Derfor vil bopælsforælderen normalt ikke have nogle særlige pligter eller lignende.

Hvis barnet er mest hos bopælsforælderen, kan I have aftalt, at samværsforælderen skal betale børnebidrag. Hvis samværsforælderen betaler børnebidrag, har du som bopælsforælder pligt til at betale udgifter som fx barnets tøj og lignende. 

Samværsforælderen skal blot betale børnebidraget, og så skal bopælsforælderen sørge for de øvrige pligter såsom at købe tøj til barnet og lignende. Samværsforælderen skal dog også sørge for mad under samværet. 

Hvis I ikke selv kan blive enige om børnebidrag – eller børnebidragets størrelse – kan I få hjælp fra Familieretshuset. Familieretshuset kan i sidste ende træffe afgørelse om børnebidrag. 

Der er derfor nogle ekstra krav til bopælsforældre, hvis samværsforælderen betaler børnebidrag. 

 

1498884166_Arrow_Download

BRUG FOR HJÆLP? FÅ UFORPLIGTENDE TILBUD HER

 

Bopælsforældre udgifter

Bopælsforældre har som nævnt en pligt til at stå for barnets udgifter til mad, tøj, legetøj og lignende, hvis samværsforælderen betaler børnebidrag.

Børnebidraget går netop til disse udgifter.

Hvis barnet bor nogenlunde lige lang tid hvert sted, og I har fælles forældremyndighed, er det ikke sikkert, at der er aftalt børnebidrag. Hvis samværsforælderen ikke betaler børnebidrag, har samværsforælderen pligt til at betale lige så meget til barnets udgifter som bopælsforælderen.

Hvis samværsforælderen betaler børnebidrag, skal du som bopælsforælder selv betale de fleste af barnets udgifter til fx tøj, legetøj og mad.

Få e-bog om samvær, forælder rettigheder og bidrag

Du kan få en ‘smagsprøve’  på vores e-bog om samvær, forælder rettigheder og bidrag herunder uden, at det skal koste dig en krone. 

I e-bogen får du styr på:

 • Hvor meget du har ret til at se dit barn og reglerne for dette
 • Om du kan bestemme over dit barn ift. skolevalg, daginstitution, navn, bopæl osv.
 • Hvad du skal sige i Familieretshuset i forbindelse med fx en samværssag for (inkl. liste over gode argumenter)
 • Hvad du kan gøre, hvis den anden forælder ikke overholder samværet
 • Hvad der sker i fogedretten
 • Finde ud af reglerne for økonomiske bidrag som fx børnebidrag, konfirmationsbidrag og uddannelsesbidrag

Skriv din e-mail herunder og få smagsprøve-versionen i din indbakke:

 

Få juridisk rådgivning om reglerne for bopælsforældre

Har du brug for juridisk rådgivning om reglerne for bopælsforældre?

Her på eJura.dk kan du få svar på dine spørgsmål om reglerne for forældremyndighed online eller telefonisk. Du kan derfor få hjælp, uanset hvor i landet, du befinder dig. Vil du mødes fysisk, kan vi dog også klare det i København.

Der er aldrig to sager, der er ens. Derfor tager vi gerne en uforpligtende snak med dig om sagen.

Derefter får du et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at få hjælp fra os.

Hvis vi skal hjælpe dig med sagen laver vi en samarbejdsaftale, så du har prisen og arbejdets omfang på skrift, inden vi påbegynder arbejdet. Det betyder, at du ikke behøves være bange for en dyrere advokatregning, end du havde regnet med. Hvis du har et budget, kan vi skrive det ind i samarbejdsaftalen, så du ikke får en ‘uheldig’ oplevelse.

En advokat kan sagtens tage 2.500 kr. i timen, når de skal besvare dine spørgsmål. Vores timepriser er ca. det halve, men hvor lang tid der skal bruges på sagen afhænger af flere faktorer.

Få et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at hjælpe dig her:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ UFORPLIGTENDE TILBUD HER

 

 

3 kommentarer

 • Malene Kristensen

  Jeg har altid været bopælsforældre til vores nu 11 årige søn som vi har fastsat ferie samvær skriftligt igennem statsamtet !vi har altid haft gåafstand imellem os , nu vil min søn ikke hjem til mig på sommerferie !det er 3 døgn nu han er hos far ! Han er så mannipuleret med at jeg ik kan genkende min gode dreng efter 3 uger hos far og ny samlever !! Tænker at sidste udvej er foged bistand ,men nødigst !

  • Dee Nielsen

   Jeg føler med dig.og synes desværre det ligger lidt i tidsånden, at “de stakkels fædre” bliver overset. Ønsker dig det bedste, find en dygtig advokat, hvis det kommer dertil.

 • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

  Hvis du har brug for juridisk rådgivning, kan du booke rådgivning her: https://ejura.dk/raadgivning/

 • Comments for this post are closed.