Delt forældremyndighed guide

Delt forældremyndighed – sådan er reglerne om rettigheder mv.

Delt forældremyndighed kaldes også for fælles forældremyndighed. I denne artikel kan du læse om delt forældremyndighed rettigheder, hvornår forældremyndigheden er delt, hvilke konsekvenser det har og meget mere. 

Brug for mere hjælp efter at have læst denne artikel? Så kan du med fordel læse vores e-bog “Samvær, forælder rettigheder og bidrag“. 

LÆS MERE OM E-BOGEN HER.

Læs hele artiklen herunder.

Hvad betyder delt forældremyndighed?

Delt forældremyndighed betyder, at forældremyndigheden er delt mellem begge forældre. Dermed er det ikke kun den ene, der har den ‘fulde forældreyndighed’, men begge forældre har del i forældremyndigheden.

Den delte forældremyndighed kaldes også for ‘fælles forældremyndighed’.

Når I som forældre har delt forældremyndighed medfører det nogle rettigheder, men omvendt også nogle forpligtelser.

Når I deles om forældremyndigheden, er der nogle beslutninger, som I skal være enige om. Dermed er det ikke kun den ene forælder, der kan træffe disse beslutninger. I skal være enige, og hvis I ikke kan blive det, skal I i Familieretshuset (hed førhen Statsforvaltningen, men har ændret navn pr. 01.04.2019) og eventuelt også retten.

Beslutningerne ved den delte forældremyndighed er de mere ‘overordnede beslutninger‘. Det er sådan noget som:

 • Skolevalg
 • Barnets navn
 • Væsentlige medicinske indgreb
 • Om barnet må flytte til udlandet
 • Og lignende – se længere nede

Du kan læse mere om delt forældremyndighed rettigheder længere nede.

Omvendt medfører den fælles forældremyndighed også nogle pligter for dig som forælder. Du har ansvaret og en forsørgelsespligt over for barnet.

Ved fælles forældremyndighed, skal I begge sørge for at:

 • Barnet har tøj
 • Barnet får mad
 • Der er bolig til barnet
 • Barnets behov i øvrigt bliver opfyldt
 • Beskytte imod trusler af enhver art

Dette skal I dog også sørge begge sørge for, hvis det kun er den ene, der har forældremyndigheden, men det overordnede ansvar er forældremyndighedsindehaveren, der i så fald ofte også vil være bopælsforælderen og som derfor har det sidste ansvar for dette.

Bopælsforælder skal derfor sørge for tøj til barnet i de dage, som barnet er på samvær, men spørgsmål om forældremyndigheden relaterer sig mere til de beslutninger, som skal træffes mellem forældrene og indsigt i forskellige dokumenter og lignende.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Delt forældremyndighed
Hvis I har delt forældremyndighed, får du nogle rettigheder og indflydelse på beslutninger, men har også nogle forpligtelser over for barnet.

Delt forældremyndighed rettigheder

Som forælder har du visse rettigheder, hvis du har fælles forældremyndighed med den anden forælder.

Rettighederne betyder, at den anden forælder ikke alene kan træffe de mere ‘overordnede beslutninger‘. Den delte forældremyndighed giver derfor hver forælder en slags ‘vetoret’.

Hvis blot der er én af jer, der ikke er enige inden for disse ‘delte forældremyndighed rettigheder’, kan det kan bare gøres. Hvis I er uenige, skal I først i Familieretshuset (det nye Statsforvaltningen). Hvis I heller ikke kan blive enige i Familieretshuset, skal I i retten, hvor det kan være en god idé med en advokat.

Det, som I skal være enige om, hvis jeres forældremyndighed er delt, er:

 • Barnets navn
 • Om barnet må flytte til udlandet med den ene forælder
 • Skolevalg
 • SFO
 • Hvilken religion barnet skal opvokses med
 • Medicinske indgreb
 • Risikable fritidsaktiviteter (fx motorcross, boksninger eller lignende)
 • Pas

Derudover har du visse ekstra rettigheder.
Du har for eksempel ret til at få indsigt i alle papirer vedrørende barnet fra for eksempel:

 • Skole
 • Socialforvaltning
 • Sygehus

Det er dog bopælsforælderen alene, der kan træffe beslutninger om de overordnede forhold vedrørende barnets daglige liv. Det betyder, at den forælder, hvor barnet har bopæl kan træffe nogle beslutninger uden at skulle være enig med den anden forælder.

Beslutningerne som bopælsforælderen kan træffe alene er:

 • Den generelle omsorg af barnet
 • Valg af daginstitution
 • Almindelige fritidsaktiviteter som ikke er risikobetonede
 • Hvor barnet skal have bopæl, så længe det er i Danmark
 • Om barnet skal gå til skolepsykolog eller have anden børnesagkyndig rådgivning

Den anden forælder – altså den forælder, som man kalder for samværsforælderen – bestemmer (udover forældremyndighedsbeslutningerne) sådan noget som:

 • Hvad barnet skal lave, når det er på samvær
 • Hvem barnet skal lege sammen med under samværet
 • Andet under samværet så længe det ikke er i strid med de øvrige beslutninger som fx beslutninger om risikobetonet fritidsaktivitet, der vil være i strid med forældremyndighedsbeslutningerne

Du kan læse mere om rettighederne som bopælsforælder og samværsforælder i vores artikel om bopælsforælder rettigheder.

1498884166_Arrow_Download

FÅ SVAR PÅ DIT SPØRGSMÅL OM DELT FORÆLDREMYNDIGHED HER

Hvornår har I delt forældremyndighed?

Er du i tvivl om, hvorvidt I har fælles forældremyndighed, eller om det er den ene af jer, der har den fulde forældremyndighed?

I mange tilfælde vil forældremyndigheden være delt i mellem jer. Læs med her, hvis du vil se lidt nærmere på reglerne for, hvornår forældremyndigheden er delt i mellem jer.

I vil automatisk have fælles forældremyndighed:

 • Hvis I var gift med hinanden, da barnet blev født
 • Hvis I har indgået ægteskab med hinanden efter barnet er blevet født
 • Hvis I var separerede, da barnet blev født, men senere valgte at flytte sammen igen
 • Hvis I IKKE var gift ved barnets fødsel, men underskrev en fælles omsorgs- og ansvarserklæring, da barnet blev født

Hvis barnet er født efter d. 1. oktober 2007, har I fælles forældremyndighed i samme situationer, men OGSÅ:

 • Hvis I var gift inden for de sidste 10 måneder, før barnet blev født
 • Hvis I har underskrevet en fælles omsorgs- og ansvarserklæring, da barnet blev født
 • Hvis I har boet sammen de sidste 10 måneder før barnet blev født, og faren har anerkendt faderskabet i forbindelse med fødslen, eller faderen er blevet dømt til at være far i en faderskabssag ved retten

Delt forældremyndighed bopæl

Selvom I har fælles forældremyndighed, skal I stadig finde ud af, hvor barnet skal have bopæl. Også selvom barnet bor ligeligt hos jer.

Den forælder, hvor barnet har bopæl, kaldes også for bopælsforælderen.

Som nævnt har bopælsforælderen nogle særlige ‘ekstra rettigheder’ – også selvom I har fælles forældremyndighed. Derfor er det ikke har ligegyldigt, hvor barnet har bopæl.

Forælderen kan træffe nogle beslutninger uden at skulle være enig med den anden forælder. Det er beslutninger som:

 • Den generelle omsorg af barnet
 • Valg af daginstitution
 • Almindelige fritidsaktiviteter som ikke er risikobetonede
 • Hvor barnet skal have bopæl, så længe det er i Danmark
 • Om barnet skal gå til skolepsykolog eller have anden børnesagkyndig rådgivning

Så selvom I har fælles forældremyndighed, betyder det IKKE, at I skal være enige om alt.

Hvis forældremyndigheden er fælles, vil I blot skulle være enige om de mere overordnede forhold, i mens bopælsforælderen bestemmer de mere direkte generelle forhold såsom daginstitution, alm. fritidsaktiviteteter, om barnet skal bo i Jylland eller på Sjælland osv.

Du kan læse mere om bopælsforælderens rettigheder i vores artikel om bopælsforælder rettigheder.

Delt forældremyndighed flytning

Hvad så med delt forældremyndighed flytning“, tænker du måske?

Selvom I har fælles forældremyndighed, kan bopælsforælderen stadig – helt alene – beslutte, hvor barnet skal bo, så længe det er i Danmark.

Det betyder, at selvom I har fælles forældremyndighed, kan du ikke bestemme, om bopælsforælderen ønsker at flytte med barnet 400 km væk.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Delt forældremyndighed flytning
Hvis I har delt forældremyndighed, skal I være enige, hvis barnet skal have lov til at flytte uden for Danmarks grænser

Hvis I ikke er enige og har delt forældremyndighed

Hvis I ikke kan blive enige om beslutningerne om fx skolevalg, barnets navn, risikable fritidsaktiviter og lignende, skal I først i Familieretshuset (det nye Statsforvaltningen).

Familieretshuset vil herefter først afholde et vejledningsmøde. Her vil der være en sagsbehandler tilstede, som vil forsøge at hjælpe jer med at blive enige vha. konfliktmægling og vejledning om reglerne. Det kan være en god idé med en advokat i forbindelse med et møde i Familieretshuset.

Det er kun retten, der kan træffe afgørelse om, hvor barnet skal have bopæl. I en retssag vil det være nødvendigt med en advokat.

Få e-bog om samvær, forælder rettigheder og bidrag

Du kan få en ‘smagsprøve’  på vores e-bog om samvær, forælder rettigheder og bidrag herunder uden, at det skal koste dig en krone. 

I e-bogen får du styr på:

 • Hvor meget du har ret til at se dit barn og reglerne for dette
 • Om du kan bestemme over dit barn ift. skolevalg, daginstitution, navn, bopæl osv.
 • Hvad du skal sige i Familieretshuset i forbindelse med fx en samværssag for (inkl. liste over gode argumenter)
 • Hvad du kan gøre, hvis den anden forælder ikke overholder samværet
 • Hvad der sker i fogedretten
 • Finde ud af reglerne for økonomiske bidrag som fx børnebidrag, konfirmationsbidrag og uddannelsesbidrag

Skriv dit navn og din e-mail (skal være din korrekte e-mailadresse, da vi sender smagsprøven på e-bogen til din mail) herunder og få smagsprøve-versionen i din indbakke:

 

 

Få svar på dine spørgsmål om delt forældremyndighed

Har du stadig nogle spørgsmål om delt forældremyndighed? Eller der der bare noget, du generelt vil vide om skilsmisse, samvær med børn eller andre juridiske regler?

Her på eJura.dk kan du også få svar på dine spørgsmål om reglerne online eller telefonisk med personlig juridisk rådgivning. Du kan derfor få hjælp, uanset hvor i landet, du befinder dig. Vil du mødes fysisk i København, kan vi selvfølgelig også finde ud af det.

Der er aldrig to sager, der er ens. Derfor tager vi gerne en uforpligtende snak med dig om sagen.

Derefter får du et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at få hjælp fra os.

Hvis vi skal hjælpe dig med sagen laver vi en samarbejdsaftale, så du har prisen og arbejdets omfang på skrift, inden vi påbegynder arbejdet. Det betyder, at du ikke behøves være bange for en dyrere advokatregning, end du havde regnet med. Hvis du har et budget, kan vi skrive det ind i samarbejdsaftalen, så du ikke får en ‘uheldig’ oplevelse.

En advokat kan sagtens tage 2.500 kr. i timen, når de skal besvare dine spørgsmål. Vores timepriser er ca. det halve, men hvor lang tid der skal bruges på sagen afhænger af flere faktorer.

Få et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at hjælpe dig her:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ UFORPLIGTENDE TILBUD HER

 

2 kommentarer

 • Emma Holm

  Hej, rigtig fin hjemmeside. Dog kan jeg ikke finde svar på min spørgsmål – hvor kan jeg finde dokumentation for fx fælles forældremyndighed?

 • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

  Hvis du har brug for juridisk rådgivning, kan du booke rådgivning her: https://ejura.dk/raadgivning/

 • Comments for this post are closed.