direkte skilsmisse regler

Direkte skilsmisse – læs om reglerne for straks skilsmisse år 2020

Direkte skilsmisse. Kaldes også for straks skilsmisse. Du får mulighed for at blive skilt uden separation. Men hvordan er reglerne for skilsmisse med det samme? Hvordan er reglerne for separationen? Hvad koster det at blive skilt eller separeret i gebyrer til Familieretshuset? Hvordan søger man om skilsmisse.

Det og meget mere kan du læse mere om i denne artikel.

Hvis I skal skilles eller separeres, skal du også have styr på det, man kalder for bodelingen, da I ellers risikerer, at bodelingen bliver erklæret ugyldig – i værste fald ved retssager. Undgå det og få styr på bodelingen med vores såkaldte ‘bodelingstjek‘.

Læs mere om bodelingstjek her.

Læs hele artiklen herunder.

Direkte skilsmisse

Direkte skilsmisse kaldes også for straks skilsmisse.

Det betyder, at I bliver skilt med det samme.

I behøves derfor ikke først at være separeret i 6 måneder, før I er skilt. Det er dog ikke i alle situationer, at I kan blive skilt med det samme.

Mange spørger, kan man blive skilt uden separation. Og svaret er: Ja, det kan I godt, hvis I fx er enige om, at I skal skilles direkte. Hvis I har fælles barn/børn skal I dog igennem en tvungen refleksionsperiode på 3 måneder, selvom I er enige.

Hovedreglen for direkte skilsmisse er, at I skal 1) være enige og 2) ikke have fælles barn/børn.

I skal altså begge være enige om, at I vil skilles. Hvis blot den ene af jer ikke vil skilles, kan I ikke blive skilt med det samme, men skal først være separerede i 6 måneder.

Hvis I er enige om, at I vil skilles, men har fælles barn/børn, skal I igennem en refleksionsperiode på 3 måneder, før I kan blive endelig skilt.

I kan dog i nogle tilfælde alligevel blive skilt hurtigt uden først at skulle separeres – også selvom I ikke er enige om skilsmissen.

Det er for eksempel, hvis der har været utroskab eller vold indblandet. Hvis det er tilfældet, kan I blive skilt med det samme, selvom fx den ene af jer ikke vil skilles.

Det koster 650 kr. (2020-sats) at ansøge om skilsmisse eller separation.

Hvis I er uenige om skilsmissen, skal I også til det, man kalder for en ‘vilkårsforhandling’ hos Familieretshuset (det nye Statsforvaltningen). Det koster 1.630 kr. (2020-sats) at komme til en vilkårsforhandling.

Lad os se lidt nærmere på reglerne for direkte skilsmisse.

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ JURIDISK RÅDGIVNING OM FX DIREKTE SKILSMISSE HER

 

Direkte skilsmisse hvis I er enige

Hvis I begge er enige om, at I skal skilles, kan I få en direkte skilsmisse, hvis I ikke har fælles barn/børn.

Det betyder, at I kan blive skilt med det samme. I behøves ikke først at skulle være separerede, men kan springe denne 6-måneders periode over og blive skilt hurtigere.

Hvis I har fælles barn/børn, kan I søge om direkte skilsmisse, men skal første gennemgå en refleksionsperiode på 3 måneder samt gennemføre et online kursus. Læs mere om dette i vores artikel: Refleksionsperiode – få styr på de nye skilsmissregler her.

Du kan nemt søge om skilsmissen hos Familieretshuset (det, der førhen hed Statsforvaltningen/Statsamtet). Det foregår online på Familieretshusets hjemmeside. Du skal bruge nem-ID til at udfylde ansøgningen om direkte skilsmisse. Familieretshuset skal kun bruge en ansøgning fra den ene af jer.

Det koster et gebyr på 650 kr. (år 2020) at ansøge om direkte skilsmisse hos Familieretshuset Der er ikke noget krav om, at I skal til en såkaldt ‘vilkårsforhandling‘ hos Familieretshuset. Hvis I selv kan blive enige om vilkårene for skilsmissen, skal du blot sende ansøgningen.

Familieretshuset kan dog beslutte, at I skal til en vilkårsforhandling, selvom I er enige om skilsmissen. Det kan Familieretshuset, hvis de mener, at der er god grund til det. Hvis I er enige om skilsmisse, men Familieretshuset mener, at der er god grund til at afholde en vilkårsforhandling, skal I dog ikke betale noget gebyr.

Familieretshuset vil efter sagsbehandlingen lave det, der kaldes for ‘bevillingen’. Det er det juridiske dokument, der viser, at I ikke længere er gift, men er blevet skilt.

Du kan søge om direkte skilsmisse, hvis I er enige her.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Direkte skilsmisse ved enighed
Hvis I er enige om, at I skal skilles, og I ikke har fælles barn/børn, kan I blive skilt med det samme uden forudgående separation. Har I fælles barn/børn skal I igennem en refleksionsperiode på 3 måneder.

Direkte skilsmisse, selvom I er uenige

Hvis I er uenige om, at I skal skilles, kan I i nogle tilfælde alligevel blive skilt med det samme.

I kan få direkte skilsmisse, selvom I er uenige om, at I skal skilles, hvis:

 • Der kan dokumenteres utroskab
 • Der har været vold mod ægtefælle eller barn
 • I allerede har boet hver for sig i minimum 2 år
 • Hvis den ene af jer har indgået et andet ægteskab (bigami)
 • Hvis den anden har bortført jeres fælles barn til udlandet

Dette gælder også, selvom I har fælles barn/børn. Det betyder altså, at selvom I ikke er enige om, at I skal skilles, eller/og I har fælles barn eller børn, kan du i disse tilfælde alligevel blive skilt med det samme.

Hvis I er uenige om, at I skal skilles, men der ikke har været tale om nogle af disse situationer, så skal I først være separerede i 6 måneder, før I kan endeligt skilles. Så hvis blot den ene af jer ikke vil skilles, og der ikke har været tale om utroskab, vold, I har boet hver for sig osv., så skal I først separeres i 6 måneder, før I kan blive skilt.

Separation regler

Hvis I er uenige om, at I skal skilles, og der er ikke har været tale om vold, utroskab, bigami eller andre af disse “direkte skilsmisse-grunde”, skal I først være separerede i 6 måneder.

Separationsperioden er en slags ‘prøveperiode’, hvor I kan afprøve det med ikke at være gift længere.

I separationsperioden kan I nemt blive gift igen. I kan for eksempel beslutte blot at flytte sammen igen, hvorefter I ikke længere vil være separerede. Hvis I ombestemmer jer, er det derfor ikke lige så svært at opnå ægteskabsstatus igen.

Du kan søge om separation online på Familieretshusets hjemmeside. Det koster 650 kr. (år 2020) at ansøge om separation. Du kan søge om separation her.

Det er et krav, at I ikke bor sammen under separationen. Først når I er endeligt skilt, kan I vælge at flytte sammen igen, hvis I ville ønske det (hvilket dog må siges at være lidt usædvanligt). Dog vil I stadig være skilt, selvom I flytter sammen igen efter I er blevet skilt.

Hvis I flytter sammen under separationen, vil I automatisk blive gift igen. Det er også derfor, at I ikke må bo sammen, imens I er separerede, fordi I så automatisk vil afbryde separationen. Man må derfor ikke bo sammen, hvis man er separeret. Den ene af jer skal fraflytte inden for 1-2 måneder efter anmodningen om separation. Ellers kan Familieretshuset afvise anmodningen om skilsmisse efter separationsperioden.

Når I har været separerede i 6 måneder, bliver I ikke automatisk skilt. I skal på ny kontakte Familieretshuset for at søge om skilsmisse.

1498884166_Arrow_Download

BRUG FOR HJÆLP TIL SKILSMISSE/SEPARATION? KONTAKT OS HER

 

Hvad koster det at blive skilt?

Det koster 650 kr. (2020-beløb) at ansøge om skilsmisse eller separation ved Familieretshuset (som er det, der førhen hed Statsforvaltningen/Statsamtet). Dette er uanset, om I er enige eller uenige om, at I skal skilles eller separeres.

Hvis I er uenige om skilsmissen, vil Familieretshuset normalt kræve, at I også skal til en vilkårsforhandling, der koster 1.630 kr. (i år 2020).

Hvis I først skal separeres, skal I være separerede i 6 måneder, hvorefter I skal ansøge Familieretshuset om skilsmisse. Det betyder, at hvis I skal separeres eller skal igennem refleksionsperioden, og ikke kan blive skilt med det samme, skal I betale 2 x gebyr på 370 kr. til ansøgninger hos Familieretshuset.

Det betyder, at du ved en separation (uden direkte skilsmisse) skal betale følgende:

 1. 370 kr. i gebyr til Familieretshuset for ansøgning om separation
 2. 1.630 kr. i gebyr til Familieretshuset for vilkårsforhandling
 3. 370 kr. i gebyr til Familieretshuset for ansøgning om skilsmisse efter de 6 måneders separation

Hvis du skal separeres og efterfølgende skilles, koster det dig derfor i alt 2.370 kr.

Derudover skal I have også styr på bodelingen ved skilsmisse. Normalt kan det løbe op i 15-20.000 kr. i salær til advokat/jurist, men her på eJura.dk kan vi gøre det langt billigere med vores bodelingstjek.

Ved en straks skilsmisse uden fælles barn/børn (ingen forudgående separation eller refleksionsperiode), skal du kun betale et gebyr:

370 kr. i gebyr til Familieretshuset for ansøgning om direkte skilsmisse

Hvis I opfylder betingelserne for at kunne blive skilt direkte, koster det dig derfor kun 370 kr. i alt.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Hvad koster det at blive skilt
Det koster 370 kr. at blive skilt direkte. Skal du først separeres og senere skilles, kan det koste i alt 2.370 kr. bare for gebyrer til Familieretshuset.

Vilkårsforhandling ved skilsmisse

Hvis I er uenige i blot ét at disse punkter, skal I til en såkaldt ‘vilkårsforhandling’ i Familieretshuset (som førhen hed Statsforvaltningen):

 • I vil separeres eller skilles
 • Den ene af jer skal betale ægtefællebidrag til den anden
 • Hvor længe bidraget skal betales. Selve beløbet kan Familieretshuset bestemme
 • Hvis I bor i en lejebolig (ikke andels- eller ejerbolig), hvem af jer der skal fortsætte med at blive boende
 • I ønsker ikke en vilkårsforhandling (møde i Familieretshuset om vilkårene)

Hvis I er uenige om et af disse punkter, skal I først til en vilkårsforhandling hos Familieretshuset. Her vil en sagsbehandler hjælpe jer med at forsøge at komme frem til en løsning om vilkårene. Vilkårene kan være om bidrag, bodelingen og lignende regler.

Du har ret til at tage en bisidder med til mødet – fx en jurist, hvilket vi gerne hjælpe med (kontakt os her). På den måde er du sikker på, at du ikke pludselig har indgået en aftale om nogle vilkår, som du ikke ønskede, eller du ikke lige fik indført nogle vilkår, som du gerne ville have.

De fleste bliver enige om vilkårene i Familieretshuset efter en vilkårforhandling. Hvis I dog ikke kan blive enige i Familieretshuset, kan du sende sagen videre i retten. Her vil en dommer tage stilling til sagen og til sidst træffe afgørelse om vilkårene.

Selvom I ikke er enige om vilkårene, kan I derfor alligevel godt blive skilt eller separeret. Det tager dog lidt længere tid, hvis I ikke er enige om vilkårene.

Hvor lang tid tager det at blive skilt, hvis I er enige?

Mange vil gerne vide, hvor lang tid det tager at blive skilt.

Hvis I er enige om skilsmissen, og I ikke har fælles barn/børn, behøves I ikke først at skulle være separeret eller igennem en refleksionsperiode. I kan blive skilt direkte. Det betyder, at det faktisk kun er sagsbehandlingen ved Familieretshuset, der er afgørende for, hvornår I er officielt skilt og får bevillingen, som er det juridiske bevis for skilsmissen.

I behøves nemlig ikke først skulle være separerede i 6 måneder.

Sagsbehandlingstiden hos Familieretshuset varierer. Det er dog meget normalt at høre om sagsbehandlingstider på 3-6 uger. Det kan dog være fra afdeling til afdeling, men regn med noget sagsbehandlingstid inden, at I officielt er skilt.

Hvis I har fælles barn/børn, skal I igennem en refleksionsperiode på 3 måneder og gennemføre et online forløb. Dette kan du læse mere om i vores artikel om refleksionsperioden.

Hvis I er uenige om skilsmisse, skal I normalt først være separerede i 6 måneder. Herefter kan I blive skilt.  Når I har været separerede i 6 måneder, skal du på ny sende en ansøgning til Familieretshuset.

Søg skilsmisse

Vil du gerne søge om skilsmisse?

Du kan ansøge om skilsmisse på Familieretshusets hjemmeside.

Det koster 650 kr. i gebyr i år 2020 at ansøge om at blive skilt. Hvis I er uenige om, at I skal skilles, skal I normalt også til en såkaldt ‘vilkårsforhandling’ hos Familieretshuset.

En vilkårsforhandling koster 1.630 kr. i gebyr i år 2020.

Du kan søge om direkte skilsmisse her.

Hvis I ikke er enige om, at I skal skilles, og der ikke er andre ‘direkte skilsmisse-grunde’, skal I først separeres i min. 6 måneder.

Du kan søge om separation her.

Hvis I har været separeret i min. 6 måneder, kan du søge om skilsmisse efter separation her.

Læs mere i e-bogen “Skilsmisse og bodeling”

Du kan læse mere om skilsmisse og bodeling i vores e-bog “Skilsmisse og bodeling“.

Med denne e-bog kan I komme nemt og hurtigt igennem skilsmissen. Du vil lære alt om skilsmisse og bodeling. Det er lige fra, hvordan man søger om skilsmisse til hvordan regnestykket er ved bodelingen.

Med e-bogen kan I normalt klare skilsmissen og bodelingen uden brug af advokat eller lignende, så længe I kan snakke og har en nogenlunde dialog sammen. Så spar den dyre advokatregning og lær selv alt om skilsmisse og bodeling i denne e-bog.

Køber du PRO-versionen får du udover selve e-bogen OGSÅ:

 • en bodelingberegner (du skal blot indsætte tallene, så regner den selv bodelingen ud)
 • en guide til at sikre, at bodelingsaftalen bliver juridisk gyldig og korrekt
 • 15 min. rådgivning med jurist pr. mail (værdi: 299,-)

Det anbefales samtidig at købe vores skabelon til bodelingsoverenskomst. Køb skabelonen til bodelingsoverenskomsten her.

Du kan læse mere om e-bogen her.

Du kan også downloade en smagsprøve-version (første 2 kapitler af e-bogen) her:

Få UBEGRÆNSET hjælp til skilsmisse/separation og bodeling

Har du brug for juridisk hjælp i forbindelse med skilsmissen/separationen?

Men vil du ikke betale en bondegård til en advokat eller jurist, fordi du har en del spørgsmål og skal have lavet en juridisk gyldig bodelingsoverenskomst?

Så har vi på eJura.dk lavet en løsning til dig. Vi kalder det for et ‘bodelingstjek‘. Med i bodelingstjekket får du:

 • Juridisk gyldig bodelingsoverenskomst (så I undgår ugyldig bodeling og senere eventuelle retssager)
 • Ubegrænset rådgivning om skilsmisse/separation og bodeling
 • Hjælp til, hvad der skal ske med bolig o.lign.

Og meget mere. Prisen er fast, så den ikke bliver højere, uanset hvor lang tid vi bruger på at hjælpe jer.

Du kan læse mere om bodelingstjekket her:

 

1498884166_Arrow_Download

LÆS OM VORES BODELINGSTJEK HER

 

1 kommentar

 • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

  Hvis du har brug for juridisk rådgivning, kan du booke rådgivning her: https://ejura.dk/raadgivning/

 • Comments for this post are closed.