Dobbelt husleje ved skilsmisse

Dobbelt husleje ved skilsmisse – sådan er reglerne

Dobbelt husleje ved skilsmisse. Hvad gør I med boligen, hvis I går fra hinanden? Hvis den ene af jer fraflytter i forbindelse med skilsmissen eller separationen, men den anden bliver boende, kan den fraflyttende risikere at skulle betale dobbelt husleje.

Du kan læse mere om hvorfor, og hvordan I kan undgå det i denne artikel.

Har du brug for juridisk hjælp til bodelingen og evt. aftale om vilkår for boligen, hjælper vi gerne med dette via vores bodelingstjek.

Kontakt os her for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, og hvad det evt. vil koste.

Læs hele artiklen herunder.

Bolig ved skilsmisse eller separation

Hvis I går fra hinanden, skal I finde ud af, hvad der skal ske med boligen. Det gælder, uanset om I har været gift eller ugifte samlevende (kærester).

I risikerer i den forbindelse dobbelt husleje ved skilsmisse eller separation, fordi:

 1. Den ene fraflytter, men den anden overtager ikke samtidig skødet (der går noget tid inden)
 2. Den ene eller begge fraflytter, men boligen sælges ikke til en køber samtidig

Den fraflyttende vil derfor både skulle betale til den ‘gamle’ bolig og til den ‘nye’ bolig.

Ved skilsmisse eller separation, skal I finde ud af, hvordan I har tænkt jer at løse udfordringen med fast ejendom og bodeling.

I skal bl.a. finde ud af:

 • Skal en af os overtage boligen?
 • Eller skal boligen sælges på det ‘frie marked’?
 • Hvad skal der ske med boligen, vedligeholdelsen og udgifterne (husleje/terminer, ejendomsskat osv.), indtil vi har fundet en afklaring (uanset overtagelse og salg)

Hvis I skal skilles, separeres eller på anden på går fra hinanden, vil det ofte være en turbulent og kaotisk tid. Der vil normalt noget lidt tid, før I har fundet ud af, hvad der skal ske med jeres bolig og selve bodelingen.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Boligen ved skilsmisse eller separation
Hvis I går fra hinanden, skal I finde ud af, hvad der skal ske med boligen. Indtil der er kommet en afklaring på dette, bør I indgå en aftale om, hvem der skal betale hvad.

Dobbelt husleje når den ene fraflytter

Men hvis I for eksempel skal separeres, må I ikke bo sammen. Derfor vil den ene ofte fraflytte en evt. fælles bolig, og den anden vil blive boende i boligen, indtil der er kommet nærmere afklaring.

Derfor vil den, der fraflytter boligen, ofte både skulle betale halvdelen af udgifterne til boligen (betaling til lån, ejendomsskat osv.), men også skulle betale for udgifter til den nye bolig. Men dette kan man undgå. Læs hvordan herunder.

Hvad er dobbelt husleje ved skilsmisse?
Den dobbelte husleje kan opstå, indtil I finder ud af, hvad der skal ske med boligen. Når den ene af jer fraflytter boligen, og den anden bliver boende, kan den fraflyttende risikere at betale dobbelt husleje. Det skyldes, at den fraflyttende både betaler til den “gamle bolig”, men også betaler til den “nye bolig”.

 

Hvordan kan man undgå den dobbelte husleje?

Når den ene af jer fraflytter en fælles bolig, vil den fraflyttende både skulle betale halvdelen af udgifterne til den bolig, hvor I boede før, men også skulle betale udgifter til en ny bolig.

Det betyder, at den, der fraflytter, kommer til at betale en dobbelt husleje ved at skulle betale:

 • 50% af udgifterne til den bolig, hvor den fraflyttende før boede
 • 100% af udgifterne til en ny bolig

Og dette på trods af, at den, der bliver boende, ‘kun’ betaler 50% af udgifterne til den bolig, som vedkommende bliver boende i.

I praksis er der 2 løsninger på dette:

 1. Husleje ved skilsmisse: Den, der bliver boende i fælles bolig, betaler husleje for at bo i den fraflyttende parts del af boligen, eller
 2. Aftale om betaling af størstedelen af udgifterne: Den, der bliver boende i fælles bolig, betaler alle (eller som minimum de fleste) udgifter til boligen for at kunne blive boende

Lad os se lidt nærmere på de 2 løsninger, så den fraflyttende undgår at skulle betale dobbelt husleje ved skilsmisse eller separation.

1. Husleje ved skilsmisse

Den første løsning er, at den, der bliver boende i den fælles bolig, betaler en husleje til den fraflyttende.

Jeg møder ofte klienter, der spørger mig: “Hvorfor skal jeg betale til ham/hende? Han/hun har jo selv valgt at flytte?“.

Men det skyldes ikke, hvem der har valgt og flytte, og hvad årsagen til fraflytningen skyldes.

Reglerne skyldes et hensyn til den fraflyttende om ikke at både skulle betale for en bolig, som vedkommende ikke bor i, samt et hensyn til, at den fraflyttende reelt set økonomisk har mulighed for at fraflytte og ikke er bundet til at blive boende.

Den, der bliver boende, indtil der er kommet nærmere afklaring, ‘lejer’ sig da ind i den fraflyttende parts del af boligen og betaler derfor en husleje for dette. Der opstår ikke noget lejeforhold i lejelovens forstand, men huslejen skal stadig svare til halvdelen af en markedsleje.

Hvad hvis den, der bliver boende ikke har råd til at betale husleje?

Hvis den, der bliver boende i boligen, ikke har råd til at betale en husleje ved skilsmisse eller separation, må I overveje, hvad der i stedet skal ske.

Skal hele boligen for eksempel udlejes, indtil der er nærmere afklaring, så I begge fraflytter boligen? Eller skal boligen sælges på hurtigere vis?

Husk på, at hvis I udlejer hele boligen, gælder der særlige regler, fordi I kommer ind under lejelovens regler. I skal derfor være opmærksomme på reglerne om opsigelse af lejer, tidsbegrænsning osv., hvilket vi gerne hjælper med.

Læs også vores artikel: “Skilsmisse overtagelse af hus – ALT du skal vide“.

Nogle vælger dog at gå med den anden løsning – lave en aftale om, at den, der bliver boende, betaler størstedelen af udgifterne. På den måde slipper I for at skulle finde ud af evt. markedsleje osv.

Læs mere om den anden løsning herunder.

2. Aftale om betaling af størstedelen af udgifterne

Det kan være ‘bøvlet’ at skulle finde ud af, hvad der er markedsleje.

Derfor er der mange, der vælger at indgå en aftale om, at den, der bliver boende, betaler for størstedelen af udgifterne til boligen.

Det aftales så, at der til gengæld ikke betales nogen husleje, så I dermed undgår dobbelt husleje ved skilsmisse eller separation.

Hvis I ikke får aftalt noget, kan der være grundlag for, at den fraflyttende med tilbagevirkende kraft kan kræve husleje for perioden indtil afklaringen og dermed modregne dette som post ved bodelingen.

Det bør i en evt. aftale om vilkårene for boligen defineres nærmere, hvilke udgifter der skal betales. Er det kun lånene/terminerne? Eller er det også ejendomsskat, vedligeholdelsesudgifter osv.?

Det kan du også læse mere om herunder.

Udgifter til bolig ved skilsmisse eller separation
Hvis den ene bliver boende i boligen, skal I finde ud af, hvad der skal ske med betaling af udgifterne til boligen. I skal for eksempel finde ud af, om der skal betales en husleje til den fraflyttende.

Hvad bør man aftale, indtil der er afklaring?

I bør så vidt muligt indgå en aftale om vilkårene for boligen, indtil der er kommet nærmere afklaring (overtagelse eller salg af boligen).

I bør bl.a. aftale:

 • Hvad skal der betales for den, der bliver boende i boligen (hvis en af jer bliver boende)?
 • Hvad skal der ske ift. værdisvingninger af boligens værdi i tiden indtil der kommer nærmere afklaring?
 • Hvilken vedligeholdelsespligt har den, der bliver boende ift. den fraflyttende?
 • Er der nogle gyldighedsbetingelser ift. aftalen, som ikke er gyldig (gyldighedserklæring)?

Denne aftale kan indgå i bodelingsoverenskomsten, men af praktiske årsager kan det være en fordel, at der bliver lavet en separat juridisk gyldig aftale om vilkår for boligen.

Vi hjælper naturligvis gerne med at lave en sådan aftale, og den kan indgå som en del af vores såkaldte “bodelingstjek“.

Min ex vil ikke sælge huset – hvad gør jeg?

Ejer I boligen sammen, kræver det enighed at sælge på det frie marked.

Der kan derfor være 2 ‘veje’ at gå:

 1. Frivillig auktion ved fogedretten eller
 2. Få skifterettens hjælp til bodelingen

Dog kan enhver, der ejer noget i ‘sameje’, begære det solgt på frivillig auktion ved fogedretten. Dette vil dog være en bekostelig affære og er derfor ikke at anbefale.

Skifteretten kan også hjælpe, hvis der er tale om tvister om selve bodelingen. Det er dog en betingelse, at der er tale om tvister om mere end blot bodelingen af selve boligen. Dette kan dog også betyde yderligere omkostninger og dermed et ekstra beløb at betale for at få sagen i skifteretten.

Det kan derfor være værd at få en jurist eller advokat til at hjælpe med sagen, som kan indgå i dialog med modparten. Dette hjælper vi gerne med. Kontakt os her.

Få hjælp til regler for dobbelt husleje ved skilsmisse og bodeling

Har du brug for mere hjælp til reglerne for dobbelt husleje ved skilsmisse eller separation?

Eller bare hjælp til selve bodelingen (hvem skal have hvad og til hvilken pris osv.)?

Så kan vi på eJura.dk hjælpe dig.

Vi har flere løsninger alt afhængig af, hvor meget I selv kan stå for, og hvor meget I ønsker vores hjælp til. For eksempel kan I købe vores bodelingsoverenskomst skabelon, som I selv kan udfylde, og som vil være juridisk bindende ved indgåelsen.

I kan også få os til at hjælpe med både at lave bodelingsoverenskomsten samt rådgive jer. Vi har en fast pris på dette, så I ikke føler, at der er noget ‘ur der tikker’, men I i stedet kan ringe og skrive lige så meget, I ønsker, uden det koster ekstra.

Læs mere om dette i vores bodelingstjek her:

 

1498884166_Arrow_Download

LÆS OM BODELINGSTJEK HER