Eneforældremyndighed guide

Eneforældremyndighed – læs om rettigheder, regler og ansøgning

Eneforældremyndighed. Hvordan er det med regler og fuld forældremyndighed rettigheder? I denne artikel kan du læse om, hvilke rettigheder du har, hvis det kun er dig, der har forældremyndigheden.

Du kan læse om de forskellige fordele, finde ud af om I har fælles eller fuld forældremyndighed samt, hvordan du søger om fuld forældremyndighed.

Hvis der er noget, som du er i tvivl om, kan du få juridisk rådgivning online her på eJura.dk. Vi har faste priser, som du altid kender på forhånd. Priserne er ca. halv pris af normalpris for advokater og jurister, og uanset hvor i Danmark, du befinder dig, kan vi hjælpe dig, da vi kan klare det meste pr. telefon og e-mail.

Læs mere om vores rådgivning her.

Læs hele artiklen herunder.

Regler eneforældremyndighed

I nogle tilfælde er det kun den ene forælder, der har forældremyndigheden. Dette kaldes for eneforældremyndighed. Man kan også kalde det for fuld forældremyndighed.

Mange forældre har fælles forældremyndighed. Dette kalder nogle også for ‘delt forældremyndighed‘.

Derfor har I som forældre disse 2 typer forældremyndighed:

 1. Begge forældre har forældremyndighed = fælles/delt forældremyndighed
 2. Kun den ene forælder har forældremyndighed = eneforældermyndighed/fuld forældremyndighed

Forældremyndigheden er relevant i forhold til, hvem der har det overordnede ansvar og dermed også flest forpligtelser over for barnet. Med ansvaret hører også nogle beslutninger, som forældremyndighedsindehaveren kan træffe alene.

Den væsentligste forskel på, om I har fælles forældremyndighed eller eneforældremyndighed er nemlig, at forældrene ikke behøves at skulle være enige om visse beslutninger, hvis det kun er den ene forælder, der har forældremyndigheden (eneforældremyndighed).

Er det kun den ene forælder, der har forældremyndigheden, kan denne forælder beslutte nogle overordnede forhold – også selvom barnet sommetider er hos samværsforælderen (den forælder, som ikke er bopælsforælder). Det er fx beslutninger om barnets navn, hvor barnet skal gå i skole henne, udstedelse af pas.

Du kan læse om alle eneforældremyndighed rettigheder herunder.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Eneforældremyndighed rettigheder
Hvis du har eneforældremyndighed, kan du træffe nogle beslutninger selv. Du bestemmer derfor mere.

Eneforældremyndighed rettigheder

Der er visse særlige rettigheder ved eneforældremyndighed.

Hvis det kun er den ene af jer, der har den fulde forældremyndighed, kan denne forælder – uden indblanding af den anden forælder – træffe en række overordnede beslutninger.

Der er disse eneforældremyndighed rettigheder:

 • Værgemål
 • Beslutninger om væsentlig medicinsk behandling og væsentlige indgreb (fx operationer mv.)
 • Beslutninger om skolevalg samt videreuddannelse (hvilken skole skal barnet gå i)
 • Beslutninger om valg af skolefritidsordning (hvilken skolefritidsordning skal barnet gå i)
 • Beslutninger om risikobetonet fritidsaktivitet (om barnet for eksempel skal gå til motorcross)
 • Om barnet skal flytte med udenlands, herunder flytning til Grønland og Færøerne
 • Barnets navn
 • Barnets religiøse forhold (skal barnet opvokses med islam, kristendom, ateisme etc.)
 • Barnets pas

Den ene forælder kan derfor frit beslutte fx, hvor barnet skal gå i skole henne. Forælderen kan også beslutte at flytte fra Danmark til Spanien med barnet uden, at den anden forælder skal være enig i beslutningen.

Nogle tror fejlagtigt, at der er økonomiske fordele og lignende ved at have den fulde forældremyndighed. Det er dog normalt ikke tilfældet. Der er ikke den store økonomiske forskel i forhold til, hvilke bidrag du kan få eller lignende, uanset om du har eneforældermyndighed, eller I har fælles forældremyndighed.

Den væsentligste forskel er, at den ene har ret til at bestemme flere af de overordnede forhold.

Hvis barnet har samvær med den anden forælder, har denne forælder dog stadig nogle ‘samværsforælder’ rettigheder. Samværsforælderen kan for eksempel generelt bestemme, hvad der skal ske under samværet. Det er for eksempel, hvem barnet skal lege med, når barnet er på samvær hos denne forælder, eller hvad barnet skal have til aftensmad under samværet.

Du kan læse mere om forskellen på beslutningerne for bopælsforælderen og samværsforælderen i vores artikel om bopælsforælder rettigheder samt i vores artikel om bopælsforældre.

 

1498884166_Arrow_Download

LÆS OM VORES E-BOG OM BL.A. ENEFORÆLDREMYNDIGHED HER

 

Fordele ved eneforældremyndighed

Ved fuld forældremyndighed har forælderen en række beslutninger, som denne forælder kan træffe alene. Det vil sige beslutninger, som forældremyndighedsindehaveren kan tage uden at skulle indblande den anden forælder.

Det er de ovenstående eneforældremyndighed rettigheder, som forældremyndighedsindehaveren kan træffe alene. Det vil altså sige beslutninger såsom barnets navn, skolevalg osv. Dette er selvfølgelig en fordel ved at have den fulde forældremyndighed, da der dermed ikke er konflikter om disse beslutninger, men du selv kan bestemme mere.

Dog har den anden forælder også ret til at bestemme noget, hvis/når barnet fx er på samvær. Det er sådan noget, som:

 • hvad barnet skal lave, når det er på samvær hos samværsforælderen (så længe det ikke er risikofyldte aktiviteter)
 • hvem barnet skal lege med under samværet
 • hvad barnet skal have til aftensmad under samværet osv.

Nogle tror fejlagtigt, at de kan få flere og større bidrag (børnebidrag, konfirmationsbidrag, uddannelsesbidrag osv.) fra den anden forælder og fx fra staten, hvis de har fuld forældremyndighed. Dette er dog ikke sandt. Faktisk er der ikke den store forskel på bidragene – uanset om I har fælles forældremyndighed, eller den ene kun har fuld forældremyndighed.

Fordelene og ulemperne ved eneforældremyndighed kan derfor opsummeres at være:

 • Fordel: ved fuld forældremyndighed kan du bestemme mere alene
 • Ulempe: Du kan stadig ikke bestemme fx, hvad barnet skal lave under samværet hos den anden forælder o.lign.
 • Bopælsforælderen har også særlige rettigheder
 • Vær opmærksom på: Du får normalt ikke flere eller større bidrag

1498884166_Arrow_Download

FÅ JURIDISK RÅDGIVNIGN OM ENEFORÆLDREMYNDIGHED HER

Fuld forældremyndighed mor

I en række situationer får mor automatisk forældremyndigheden.

Det er fx:

 • hvis I ikke har været gift med hinanden, da barnet var født eller 10 måneder forinden
 • samt ikke har underskrevet en omsorgs- og ansvarserklæring.

I dette tilfælde vil moderen få den fulde forældremyndighed automatisk.

Hvis I fx var gift, da barnet blev født, vil I automatisk have fælles forældremyndighed. Hvis du ønsker at overføre forældremyndighed fra fælles forældremyndighed til eneforældremyndighed, så det for eksempel er moderen, der er forældremyndighedsindehaver, skal du kontakte Familieretshuset (det gamle Statsforvaltningen).

Hvis I er uenige om, hvorvidt I skal have fælles forældremyndighed, eller den ene skal have den fulde forældremyndighed, kan Familieretshuset forsøge at hjælpe jer. Det kan også i den forbindelse være en god idé at få hjælp fra en jurist. Her på eJura.dk hjælper vi dig gerne med dine muligheder. Læs mere her.

Du kan søge om den fulde forældremyndighed online på Familieretshuset hjemmeside her.

Hvis I heller ikke kan blive enige i Familieretshuset, kan I tage sagen videre i retten (familieretten). Sagen skal tages videre i retten senest 4 uger efter, at Familieretshuset har afsluttet sagsbehandlingen. Retten kan i sidste ende træffe afgørelse om, hvem der skal have forældremyndigheden.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Eneforældremyndighed mor
Mor får den fulde forældremyndighed i en række situationer automatisk. Forældremyndigheden kan ændres via Familieretshuset. Hvis I ikke er enige om forældremyndigheden, kan retten i sidste ende træffe afgørelse.

Find ud af hvem har forældremyndigheden her

Er du i tvivl om, hvem der har forældremyndigheden?

I mange tilfælde vil I automatisk have fælles forældremyndighed. Det er for eksempel, hvis I var gift med hinanden, da barnet blev født.

Du kan finde ud af, om I har fælles forældremyndighed herunder.

I vil automatisk have fælles forældremyndighed:

 • Hvis I var gift med hinanden, da barnet blev født
 • Hvis I har indgået ægteskab med hinanden efter barnet er blevet født
 • Hvis I var separerede, da barnet blev født, men senere valgte at flytte sammen igen
 • Hvis I IKKE var gift ved barnets fødsel, men underskrev en fælles omsorgs- og ansvarserklæring, da barnet blev født

Hvis barnet er født efter d. 1. oktober 2007, har I fælles forældremyndighed i samme situationer, men OGSÅ:

 • Hvis I var gift inden for de sidste 10 måneder, før barnet blev født
 • Hvis I har underskrevet en fælles omsorgs- og ansvarserklæring, da barnet blev født
 • Hvis I har boet sammen de sidste 10 måneder før barnet blev født, og faren har anerkendt faderskabet i forbindelse med fødslen, eller faderen er blevet dømt til at være far i en faderskabssag ved retten

Forvirret?

Her på eJura.dk kan vi hjælpe dig med at finde ud af reglerne for forældremyndighed. Du kan få svar på dine juridiske spørgsmål om, hvem der har forældremyndigheden, hvad man må bestemme ved fuld forældremyndighed osv. her på eJura.dk.

Læs mere om vores juridiske rådgivning her.

Ansøgning om fuld forældremyndighed

Vil du ansøge om fuld forældremyndighed?

Du kan ansøge om at ændre forældremyndighed fra fælles forældremyndighed til eneforældremyndighed på Familieretshusets hjemmeside.

Hvis I ikke er enige om, at forældremyndigheden skal ændres eller ophæves, kan det være en god idé med en jurist, som kan rådgive dig i din sag. Vi hjælper gerne med rådgivning. Læs mere her.

Ansøgningen ved Familieretshuset (det tidligere Statsforvaltningen) foregår online. Du skal bruge dit nem-ID og udfylde blanketten online, hvorefter du vil høre nærmere fra Familieretshuset.

Få e-bog om samvær, forælder rettigheder og bidrag

Du kan få en ‘smagsprøve’  på vores e-bog om samvær, forælder rettigheder og bidrag herunder uden, at det skal koste dig en krone. 

I e-bogen får du styr på:

 • Hvor meget du har ret til at se dit barn og reglerne for dette
 • Om du kan bestemme over dit barn ift. skolevalg, daginstitution, navn, bopæl osv.
 • Hvad du skal sige i Familieretshuset i forbindelse med fx en samværssag for (inkl. liste over gode argumenter)
 • Hvad du kan gøre, hvis den anden forælder ikke overholder samværet
 • Hvad der sker i fogedretten
 • Finde ud af reglerne for økonomiske bidrag som fx børnebidrag, konfirmationsbidrag og uddannelsesbidrag

Skriv dit navn og din e-mail (skal være din korrekte e-mailadresse, da vi sender smagsprøven på e-bogen til din mail) herunder og få smagsprøve-versionen i din indbakke:

 

Få svar på dine spørgsmål om eneforældremyndighed her

Har du nogle spørgsmål om eneforældremyndighed?

Her på eJura.dk yder vi juridisk rådgivning online for skilsmisseforældre om fx forældremyndighed, Familieretshuset/Statsforvaltningen, retssager, bodeling, samvær med børn osv.

Du kan få svar på dine spørgsmål online eller telefonisk hurtigt til en fast, lav pris, som du kender på forhånd. Så undgå den dyre advokatregning, hvis du blot har nogle få spørgsmål om reglerne og få juridisk rådgivning online pr. telefon eller e-mail. Vores juridisk rådgivere sidder klar til at hjælpe dig i dag.

Du kan læse mere om vores rådgivning her:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ JURIDISK RÅDGIVNING OM ENEFORÆLDREMYNDIGHED HER

 

1 kommentar

 • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

  Hvis du har brug for juridisk rådgivning, kan du booke rådgivning her: https://ejura.dk/raadgivning/

 • Comments for this post are closed.