Erstatningssamvær

Erstatningssamvær – sådan er reglerne ved fx sygdom og ferie

Erstatningssamvær – hvad er det, og hvordan er reglerne? Hvad hvis der er tale om erstatningssamvær ved sygdom eller erstatningssamvær ved ferie?

I denne artikel kan du læse om alle reglerne for det, man kalder for ‘automatisk erstatningssamvær’. Hvis du vil vide mere om fx dette emne, kan du downloade vores e-bog “Samvær, forælder rettigheder og bidrag“. 

LÆS MERE OM E-BOGEN HER.

Læs hele artiklen herunder.

Hvad er erstatningssamvær?

Erstatningssamvær betyder, at du automatisk får samvær på samme tidspunkt og på samme vilkår ugen efter, hvis det planlagte samvær ikke bliver overholdt.

Erstatningssamvær gælder kun det løbende samvær – og ikke ferie- og helligdagssamvær.

Erstatningssamværet betyder, at hvis bopælsforælderen (den forælder, hvor barnet har bopæl) ikke udleverer barnet som aftalt, får du ret til samværet automatisk næste uge – samme dage og samme tid mv.

Eksempel: Der er aftalt samvær hver 2. weekend hos samværsforælderen (den forælder, hvor barnet ikke har bopæl).

Hvis bopælsforælderen (den forælder, hvor barnet har bopæl) ikke udleverer barnet denne weekend, får samværsforælderen automatisk samvær weekenden efter. Også selvom der kun er aftalt samvær hver 2. weekend. 

For at få automatisk erstatning af samværet, skal disse betingelser dog være opfyldt:

 • Samværet er ikke overholdt som aftalt
 • Der er tale om ‘almindeligt samvær’/’løbende samvær’ og ikke ferie- eller helligdagssamvær
 • Samværsforælderen skal oplyse til bopælsforælderen, at samværsforælderen ønsker at udnytte erstatningen med det samme – som udgangspunkt skriftligt

Lad os se nærmere på betingelserne herunder.

Regler for erstatningssamværet

Samværet er ikke overholdt som aftalt, hvis samværet for eksempel ikke følger en indgået samværsaftale. 

Almindeligt samvær‘ vil sige, at det fx ikke er overvåget samvær eller lignende, men ganske almindelig samvær.

Løbende samvær‘ betyder, at der er tale om den løbende samvær og ikke ferie- og helligdagssamvær. Hvis det er feriesamvær hos samværsforælderen, som ikke overholdes, får samværsforælderen ikke automatisk erstatningssamvær.

Samværsforælderen skal hurtigst muligt meddele bopælsforælderen, at samværsforælderen ønsker at gøre brug af erstatningssamvær. Hvis samværsforælderen ikke meddeler dette til bopælsforælderen, vil retten til erstatningssamværet kunne bortfalde. 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har ret til erstatningssamvær eller bare spørgsmål til det, kan du få svar på dine spørgsmål her på eJura.dk. Du får svar fra en af vores juridiske rådgivere hurtigt og nemt og til en fast lav pris.

Læs mere om vores rådgivning her

Disse regler gør det nemmere at få erstatningssamvær end førhen. Før år 2015 (hvor reglerne blev indført) skulle der søges om det ved Statsforvaltningen (som den dag i dag hedder Familieretshuset). Med disse regler får du erstattet dit samvær uden indblanding fra Familieretshuset eller lignende.

Hvis erstatningssamværet heller ikke overholdes, er det dog nødvendigt at kontakte familieretten. Det kan du læse mere om længere nede. 

 

1498884166_Arrow_Download

BRUG FOR HJÆLP? LÆS MERE OM VORES RÅDGIVNING HER

 

Erstatningssamvær ved sygdom

Ofte kan samværet aflyses med begrundelsen om sygdom. Men først og fremmest – må bopælsforælderen overhoved det?

Nej, som udgangspunkt ikke! Samværsaftalen skal overholdes, uanset hvad der er af begrundelse.

Samværsforælderen kan lige så vel som bopælsforælderen passe et sygt barn. Det gælder, uanset hvor slemt det står til med barnet.

Når det er sagt, så anbefales det selvfølgelig, at begge forældre tænker over, hvad der er det bedste for barnet. Hvis det ikke vil være det bedste for barnet at skulle transporteres til samværsforælderen på grund af transporttiden, eller hvis barnet selv ønsker at være hos bopælsforælderen, så anbefales det at tænke på barnets bedste.

Så hvis bopælsforælderen af den ene eller anden grund holder barnet hjemme, selvom samværsforælderen har ret til samvær, er der så erstatningssamvær, hvis barnet er syg? 

Ja, der er erstatningssamvær ved sygdom. 

Erstatningen udløses automatisk, så længe der er tale om det løbende samvær og almindeligt samvær. Der skal ligeledes gives meddelelse til bopælsforælderen om, at man ønsker at gøre brug af det.

Tip: Samværsforælderen har også ret til samvær, selvom barnet er syg, men tænk over, hvad der er det bedste for barnet. Hvis samværet aflyses for eksempel på grund af sygdom, har samværsforælderen ret til erstatningssamvær, men betingelserne skal opfyldes for eksempel meddelelse om erstatningssamvær til bopælsforælderen.

Derfor får du altså også erstatningssamvær ved sygdom, hvis du er samværsforælder.

Har du brug for hjælp til regler for erstatningssamvær, hjælpe vi gerne med juridisk rådgivning.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Erstatningssamvær ved sygdom
Selvom barnet bliver syg, gælder reglerne om automatisk erstatningssamvær alligevel.

Men hvad så hvis bopælsforælderen ønsker ferie?

Erstatningssamvær ved ferie

Erstatningssamvær gælder ikke ved ferie. Det gælder kun ved ‘almindeligt samvær’.

Hvis helligdags- og feriesamvær ikke overholdes, skal familieretten derfor fortsat kontaktes for at få barnet udleveret. 

Vær dog opmærksom på, at der i mange samværsaftaler er aftalt, at erstatningssamvær bortfalder ved bopælsforælderens ferie, så længe ferien er aftalt i fx en samværsaftale.

Derudover skal ferie- og helligdagssamværet være aftalt i en juridisk gyldig samværsaftale. Hvis der ikke står i samværsaftalen, at den kan tvangsfuldbyrdes af fogedretten eller familieretten, vil familieretten normalt afvise at hjælpe dig.

Du kan læse mere om aftalt samvær ved ferie i vores artikel om samvær ferie.

Hvad hvis erstatningssamværet ikke overholdes?

Men hvad så hvis erstatningssamværet heller ikke overholdes?

Så skal du kontakte familieretten, hvis du vil gøre mere ved det. Førhen var det fogedretten, men siden 1. april 2019 har familieretten overtaget denne opgave.

Familieretten vil normalt først afholde et rådgivnings-/vejledningsmøde. På dette møde vil familieretten forsøge at indgå en aftale med jer om afholdelse af erstatningssamvær. 

Under dette rådgivning-/vejledningsmøde, vil retten til erstatning fortsætte. Det betyder, at selvom der verserer en sag ved familieretten, gælder der løbende ret til erstatningssamvær, hvis samværet ikke bliver overholdt som aftalt i mellem tiden.

Eksempel: Er der aftalt samvær hver 2. weekend, og der indbringes en sag ved fogedretten fordi 1 weekends samvær ikke er overholdt, vil denne ret stadig være gældende.

Hvis der går 1 måned før, at I bliver indkaldt til et møde i familieretten om erstatningssamvær, vil der også være ret til erstatningssamvær for de weekender indtil mødet i retten bliver afholdt, hvis bopælsforælderen heller ikke overholder disse weekender. 

Familieretten kan beslutte at afholde en børnesamtale, hvis barnet vurderes at have alderen og modenheden til det. Det er en samtale mellem barnet og en børnesagkyndig, som ofte er en psykolog med speciale i børn. 

Hvad kan familieretten gøre, hvis samværet ikke overholdes?

Hvis familieretten vurderer, at hverken det planlagte eller erstattende samvær ikke er blevet overholdt, kan familieretten pålægge tvangsbøder i form af dagsbøder.

Hvis dette heller ikke hjælper, kan familieretten forlange barnet udleveret fx ved udøvelse af magt, hvilket dog meget sjældent sker.

Hvad koster det at tage en sag om erstatning af samvær i familieretten? Det koster ikke noget. Der skal ikke betales noget retsgebyr. Men du skal anlægge sagen via minretssag.dk og nem-id. 

Det kan dog være en rigtig god idé først at få vurderet, om du overhoved har ret til erstatningssamvær, hvilket vi her på eJura.dk gerne hjælper dig med at vurdere.

Du kan læse mere om, hvordan du får hjælp til tvangsfuldbyrdelse igennem familieretten på domstolenes hjemmeside.

Vi hjælper ligeledes gerne med at rådgive dig, hvis du har brug for hjælp. Det er vigtigt at reagere på manglende udlevering til samvær, da barnets kontakt til dig forværres for hver dag, der går, hvor du ikke har det aftalte samvær. Kontakt os her for at høre mere.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Erstatningssamvær fogedretten
Hvis det automatiske erstatningssamvær heller ikke bliver overholdt, kan sagen tages ved familieretten. Familieretten kan i sidste ende idømme tvangsbøder og tvinge til udlevering af barnet med udøvelse af magt.

Få e-bog om samvær, forælder rettigheder og bidrag

Du kan få en ‘smagsprøve’  på vores e-bog om samvær, forælder rettigheder og bidrag herunder uden, at det skal koste dig en krone. 

I e-bogen får du styr på:

 • Hvor meget du har ret til at se dit barn og reglerne for dette
 • Om du kan bestemme over dit barn ift. skolevalg, daginstitution, navn, bopæl osv.
 • Hvad du skal sige i Familieretshuset i forbindelse med fx en samværssag for (inkl. liste over gode argumenter)
 • Hvad du kan gøre, hvis den anden forælder ikke overholder samværet
 • Hvad der sker i fogedretten
 • Finde ud af reglerne for økonomiske bidrag som fx børnebidrag, konfirmationsbidrag og uddannelsesbidrag

Skriv dit navn og din e-mail (skal være din korrekte e-mailadresse, da vi sender smagsprøven på e-bogen til din mail) herunder og få smagsprøve-versionen i din indbakke:

 

Få svar på dine spørgsmål om fx erstatningssamvær

Har du spørgsmål til reglerne om fx erstatning af samvær?

Eller har du bare et generelt spørgsmål om samvær, Familieretshuset, skilsmisse eller noget andet andet?

Så kan du få svar på dit spørgsmål her på eJura.dk.

Du får svar på spørgsmålene til en fast, som du altid kender på forhånd. Det bliver dermed ikke dyrere, end det du booker ved rådgivningen. Hvis du fx booker 30 min., bliver det aldrig dyrere end denne pris.

Vi kan hjælpe, uanset hvor i Danmark du befinder dig, da det kan klares pr. telefon eller e-mail. 

Læs mere om vores rådgivningsløsninger her:

 

1498884166_Arrow_Download

LÆS MERE OM DINE MULIGHEDER FOR AT FÅ HJÆLP TIL FX ERSTATNINGSSAMVÆR HER

 

Erstatningssamvær

1 kommentar

 • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

  Hvis du har brug for juridisk rådgivning, kan du booke rådgivning her: https://ejura.dk/raadgivning/

 • Comments for this post are closed.