Fælles forældremyndighed flytte guide eJura.dk

Fælles forældremyndighed flytte – få styr på reglerne her

Fælles forældremyndighed flytte. Hvordan er reglerne? Må en forælder gerne flytte langt væk, selvom forældremyndigheden er fælles? Og hvad med valg af skole ved flytning? Og skal den fraflyttende forælder varsle flytningen?

Det kan du læse meget mere om i denne artikel.

Har du brug for juridisk rådgivning, hjælper vi dig gerne. Læs mere om vores rådgivning her.

Du kan læse hele artiklen herunder.

Fælles forældremyndighed flytte

Fælles forældremyndighed kaldes også for delt forældremyndighed.

Det betyder, at I som forældre skal være enige om væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold. Det står nemlig i forældreansvarslovens § 3, hvor der bl.a. står:

§ 3. Har forældre fælles forældremyndighed, kræver væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold enighed mellem forældrene.”

Man kan ikke stavnsbinde andre mennesker. Enhver har ret til at flytte derhen, hvor de vil. Derfor kan en forælder også vælge at flytte, hvis forælderen ønsker det. Dog kan det have nogle juridiske konsekvenser.

Hvis du er bopælsforælder og ønsker at flytte, kan flytningen medføre, at du mister retten til at være bopælsforælder. Ønsker du at flytte til udlandet med barnet, kan du også risikere at miste forældremyndigheden, hvis I ikke er enige om, at du skal flytte til udlandet med barnet.

Hvis du er samværsforælder, kan det medføre mindre samvær med barnet bl.a. på grund af logistiske udfordringer.

Hvis I har delt bopæl, kan det også have særlige konsekvenser.

Det vil altid være en konkret vurdering, hvad de juridiske konsekvenser ved flytning, hvis I har fælles forældremyndighed. Det er derfor altid en god idé at få juridisk rådgivning, inden du vælger at flytte, eller hvis den anden forælder ønsker at flytte.

Fælles forældremyndighed flytte langt væk

Hvad gør man, hvis den ene forælder flytter langt væk?

Hvis du er samværsforælder, har du mulighed for at starte sag om barnets bopæl (det vil sige, så du bliver bopælsforælder).

Det vil dog kræve, at der startes en sag i Familieretshuset og derefter evt. familieretten. Den forælder, der ønsker at fraflytte, har en varslingspligt, som skal overholdes senest 6 uger før fraflytningen. Læs mere om varslingspligten længere nede i artiklen. I denne 6-ugers periode har samværsforælderen tid til at starte en sag om at blive bopælsforælderen.

Hvis du er bopælsforælder og vil flytte langt væk, skal du derfor:

  • Overveje, om det vil være til barnets bedste
  • Varsle senest 6 uger før fraflytningen
  • Overveje, om det vil medføre skoleskift, og om I er enige i dette (læs længere nede i artiklen)

Der gælder dog særlige regler for flytte til udlandet ved fælles forældremyndighed.

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ JURIDISK RÅDGIVNING FOR SKILSMISSEFORÆLDRE HER

 

Fælles forældremyndighed flytte til udlandet

Må man rejse til udlandet, hvis man har fælles forældremyndighed?

Samværsforælderen kan frit flytte til udlandet, selvom der er delt forældremyndighed. Dog kan det i sagens natur besværliggøre samværet ift. det logistiske osv. Hvis der verserer en sag om forældremyndigheden, skal begge forældre desuden give samtykke til, at barnet forlader Danmark. Det står i forældreansvarslovens § 3, stk. 2:

Stk. 2. Har forældre fælles forældremyndighed, og er de uenige om forældremyndigheden, skal begge give samtykke til, at barnet forlader landet, herunder udrejser til Grønland eller Færøerne, eller til, at barnets ophold i udlandet, i Grønland eller på Færøerne forlænges ud over det aftalte, forudsatte eller fastsatte, medmindre der foreligger en afgørelse efter § 17, stk. 1, 2. pkt., eller § 25.”

Men ellers må samværsforælderen gerne tage barnet med til udlandet, medmindre der er konkret mistanke om fx børnebortførelse.

Har bopælsforælderen eneforældremyndighed (det vil sige fuld forældremyndighed), kan samværsforælderen normalt kun få samvær i udlandet, hvis der er truffet afgørelse om det, eller forældrene selv bliver enige om det.

Bopælsforælderen kan dog ikke flytte med barnet til udlandet, da det er en “væsentlig beslutninger” vedrørende barnets forhold efter forældreansvarslovens § 3.

Det står bl.a. i forældreansvarsvejledningens punkt 3.1.1, hvor der står:

“(…) De væsentlige beslutninger, som forældrene efter § 3 stk. 1, 1. pkt., skal være enige om, er defineret som forhold, der må anses som så indgribende for barnet, at begge forældre skal være enige herom. Her tænkes navnlig på spørgsmålet om barnets flytning til udlandet, herunder udrejse til Grønland og Færøerne, barnets religion, valg af skoleretning, videreuddannelse m.v. og væsentlige lægelige indgreb. (…)”

Ved fælles forældremyndighed skal I nemlig bl.a. være enige om:

  • Væsentlige medicinske behandlinger og indgreb
  • Valg af skole
  • Valg af SFO (skolefritidsordning)
  • Risikobetonet fritidsaktivitet
  • Flytning af barnet til udlandet

Du kan se, hvad I skal være enige om ved fælles forældremyndighed (udover flytning af barnet til udlandet) her (fra forældreansvarsvejledningen):

flytte barnet til udlandet forældreansvarsvejledningen

Uanset hvem af forældrene, der fraflytter, skal flytningen varsles.

Det står i forældreansvarslovens § 18, som du kan læse mere om herunder.

Varslingspligten i forældreansvarslovens § 18

Overvejer du at flytte? Eller gør overvejer den anden forælder det?

Så gælder der en såkaldt ‘varslingspligt’ i forældreansvarslovens § 18. Det betyder, at den forælder, der ønsker at fraflytte skal oplyse det til den anden forælder senest 6 uger inden flytningen.

Der står nemlig følgende i forældreansvarslovens § 18:

§ 18. En forælder, der vil ændre sin eller barnets bopæl til et andet sted her i landet eller i udlandet, skal underrette den anden forælder herom senest 6 uger før flytningen.”

Reglen gælder for både bopælsforælderen og samværsforælderen.

Der er dog ikke noget krav om, at den fraflyttende forælder skal angive den præcise adresse.

Dog skal den fraflyttende forælder meddele en stedangivelse fx kommune eller lignende. Reglen er særligt til for, at samværsforælderen har mulighed for at starte en sag om barnets bopæl og dermed blive bopælsforælder, inden bopælsforælderen når at fraflytte, så barnet kan blive i nærmiljøet osv.

Varsle flytning ejura
Efter forældreansvarslovens § 18 skal en forælder varsle flytningen. Varslingen skal ske senest 6 uger inden flytningen.

Flytte skole fælles forældremyndighed

Kan man flytte skole, hvis man har fælles forældremyndighed?

Nej. Skolevalg er en væsentlig beslutning vedrørende barnets forhold. Som du også kan se af skemaet længere oppe i artiklen, skal I som forældre derfor enige om, hvilken skole barnet skal gå på.

MEN! Bopælsforælderen har en indirekte indflydelse på skolevalget. For kan I ikke blive enige, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at barnet skal optages i distriktskolen. Det betyder, at hvis bopælsforælderen fraflytter, og der ikke startes retssag om barnets bopæl, så kan barnet alligevel skulle skifte skole – selvom I ikke er enige om det, da kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at barnet skal starte på distriktskolen.

Det står også nævnt i forældreansvarsvejledningens punkt 3.3.1., hvor der står:

“Hertil kommer, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at barnet skal optages i distriktskolen med henblik på at modtage undervisning, hvis forældrene ikke kan blive enige om skolevalg. Der henvises til Undervisningsministeriets udtalelse, som er optrykt i TFA2009. 443.”

Delt bopæl og flytte fra hinanden

Vær opmærksom på, at der er kommet nye skilsmisseregler pr. 1. april 2019.

Det betyder, at I vil kunne have delt bopæl i de første 3 måneder fra I er gået fra hinanden. Det gælder dog kun, hvis I har fælles forældremyndighed, og det ikke er imod barnets bedste. I kan også vælge at aftale, at den ene af jer skal være bopælsforælderen.

Denne 3-måneders periode kaldes også for refleksionsperioden. I denne periode vil I ikke kunne starte en sag om barnets bopæl.

I skal derfor være enige om, at barnet fx skal skifte institution, hvis det sker inden for refleksionsperioden, hvor I har den delte bopæl. Derudover kan I ikke skifte barnets bopæl indtil refleksionsperioden er udløbet.

Det betyder dog ikke, at den ene forælder ikke må fraflytte. Som nævnt kan man ikke stavnsbinde andre. Men det kan som nævnt have visse juridiske konsekvenser. Det er derfor altid en god idé at få juridisk rådgivning, hvis du eller den anden forælder overvejer at fraflytte, og I har delt bopæl.

Du kan læse mere om vores juridiske rådgivning herunder.

Brug for mere hjælp til regler for fælles forældremyndighed flytte?

Har du brug for mere hjælp til regler for fælles forældremyndighed flytte?

De er er mange regler at holde styr på, hvis du overvejer at flytte, eller hvis den anden forælder gør.

Hvis du gerne vil kende mere til dine rettigheder og pligter som skilsmisseforælder, kan det derfor være en god idé at få juridisk rådgivning og sparring af en uddannet jurist.

Her på eJura.dk er vi specialiserede i sager for skilsmisseforældre. Vi hjælper mange forældre med sager om samvær, barnets bopæl, forældremyndighed osv.

Du kan læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig her:1498884166_Arrow_Download

FÅ JURIDISK RÅDGIVNING FOR SKILSMISSEFORÆLDRE HER