Fogedretten samvær guide

Fogedretten samvær – SÅDAN gør du, hvis samværet ikke overholdes

Fogedretten/familieretten samvær. Hvordan er reglerne? Hvad med erstatningssamvær? Hvad kan du gøre, hvis den anden forælder nægter at udlevere barn til samvær? Kan den anden forælder idømmes dagbøder? Hvordan kontakter jeg familieretten vedr. en sag om manglende udlevering af barn?

I denne artikel kan du læse om familierettens rolle i forbindelse med samvær, og hvordan de kan hjælpe dig, hvis samværet ikke overholdes (en forælder nægter at udlevere).

Du kan læse hele artiklen herunder. Da reglerne i år 2019 er blevet kraftigt ændret, så det fx er familieretten (og ikke længere fogedretten), der kan hjælpe, anbefales det, at du får juridisk hjælp til din sag.

Fogedretten samvær – nu familieretten

Fra 1. april 2019 er det i stedet familieretten, der hjælper, hvis samværet ikke overholdes.

Du kan læse mere om manglende overholdelse af samværsaftale på domstolenes hjemmeside her.

Du skal derfor anlægge sagen, som det fremgår af denne side. Dette indebærer bl.a., at du skal starte en sag på minretssag.dk.

Du kan læse mere om de nye skilsmissseregler i vores artikel: “Ny skilsmisselov 2019 – læs om de nye regler her og få hjælp“.

Det er familieretten (og ikke længere fogedretten), som kan hjælpe med problemer vedrørende samvær.

Familieretten opgave i forbindelse med samvær er at sørge for at barnet bliver udleveret som aftalt. Hvis dette ikke sker, kan familieretten i sidste ende træffe afgørelse om, at hvis udlevering ikke sker, bliver forælderen idømt tvangsbøder og til sidst kan familieretten med hjælp fra politiet tvangshente barnet, men det sker næsten aldrig.

Familieretten kan derfor hjælpe dig i disse situationer:

 • Du er samværsforælder og bopælsforælderen vil ikke udlevere barnet til aftalt samvær
 • Du er bopælsforælder og samværsforælderen vil ikke tilbagelevere barnet efter det aftalte samvær

Familieretten kan kun hjælpe dig, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 1. Der skal være lavet en skriftlig samværsaftale, som ikke er blevet overholdt
 2. Det skal i samværsaftalen være aftalt, at fogedretten kan hjælpe
 3. Tidspunktet for udleveringen af barnet skal være overskredet (ikke nok, at den anden forælder blot har udtalt, at han/hun ikke vil udlevere barnet)

Men hvordan kan familieretten så hjælpe dig, hvis barnet ikke bliver udleveret som aftalt?

(Artiklen fortsætter under billedet)

Fogedretten samvær
Hvis den anden forælder ikke udleverer barnet som aftalt i en skriftlig samværsaftale, kan du få hjælp fra familieretten. Førhen var det fogedretten, men nu er det en nyoprettet familieretten. Familieretten kan bl.a. idømme tvangsbøder (dagbøder) samt tvangsudlevering af barnet med hjælp fra politiet.

Hvordan hjælper familieretten med samvær?

Hvis de 3 ovenstående betingelser er opfyldt, kan du normalt få hjælp fra familieretten, hvis barnet ikke bliver udleveret som aftalt.

Processen, når du skal have hjælp fra familieretten, vil normalt være:

 1. Du kontakter familieretten om at starte en samværssag (du skal anlægge sagen via minretssag.dk, som nævnt på domstolenes hjemmeside)
 2. Begge forældre bliver indkaldt til et mæglingsmøde mhp. konfliktløsning og indgå en aftale
 3. Hvis der ikke kan findes en løsning, kan forælderen idømmes tvangsbøder (bortfalder kun, hvis barnet bliver udleveret)
 4. Hvis barnet ikke bliver udleveret efter idømmelse af tvangsbøder, kan fogedretten i sidste ende få hjælp til at hente barnet fra politiet, hvilket dog næsten aldrig kommer så vidt

Lad os se lidt nærmere på processen.

1498884166_Arrow_Download

LÆS MERE OM E-BOGEN “SAMVÆR, FORÆLDER RETTIGHEDER OG BIRAG” HER

1. Du kontakter familieretten om at starte en samværssag

På tidspunktet, hvor samværet ikke overholdes, kan du starte en samværssag hos familieretten.

Eksempel: Det betyder, at du ikke kan få hjælp fra familieretten, hvis det fx er aftalt, at barnet skal udleveret onsdag kl. 12, men det kun er tirsdag, og du blot ved, at den anden forælder har sagt til dig, at barnet ikke bliver udleveret.

I dette eksempel kan du altså først starte en samværssag hos familieretten onsdag efter kl. 12.

Du kontakter familieretten ved at udfylde om sagen på minretssag.dk, som du kan læse mere om længere nede. Du skal ikke betale noget gebyr for at starte en samværssag ved familieretten.

Husk at udfylde de øvrige betingelser om fx en skriftlig samværsaftale. 

2. Begge forældre bliver indkaldt til mæglingsmøde mhp. konfliktløsning og indgå en aftale

Efter du har indsendt blanketten til familieretten, vil begge forældre normalt først blive indkaldt til et møde hos familieretten.

Til dette møde vil familieretten forklare reglerne og forsøge at opnå en løsning mellem begge forældre. Begge forældre vil blive hørt i sagen mhp. at komme frem til en løsning. Det kan være en god idé at få hjælp fra en advokat i forbindelse med samværssagen, som kan hjælpe dig med møderne hos familieretten, reglerne osv.

Når først der er opstartet en sag om samvær, kan familieretten undervejs i sagen vælge at:

 • Afholde børnesamtale med barnet og børnesagkyndig
 • Ændre omfanget, tid og sted for samværet
 • Fastsætte erstatningssamvær for den periode, hvor sagen i familieretten har stået på
 • Henvise sagen til Familieretshuset

Husk også, at du i følge forældreansvarsloven får automatisk erstatningssamvær uden, at du behøves at kontakte familieretten. Du kan læse mere om automatisk erstatningssamvær længere nede

3. Hvis der ikke kan findes en løsning, kan forælderen idømmes tvangsbøder

Hvis I ikke i familieretten til mødet kommer frem til en løsning, kan familieretten idømme den forælder, der ikke udleverer barnet, tvangsbøder i form af det, man kalder for dagbøder.

Det vil sige, at familieretten for eksempel kan beslutte, at hvis barnet ikke bliver udleveret, kan forælderen modtage dagbøder på fx 1.500 kr. pr. gang, hvor barnet ikke bliver udleveret. Dommeren i familieretten har dog mulighed for at fastsætte tvangsbøden endnu højere, så det bliver indkomstbestemt. 

Normalt vil fastsættelsen af tvangsbøder “kun” ske en vis periode ud i fremtiden fx de næste 4-6 uger.

4. Hvis barnet ikke bliver udleveret efter idømmelse af tvangsbøder, kan familieretten i sidste ende få hjælp til at hente barnet fra politiet

Hvis I først har været i familieretten til et fogedretsmøde, og der også er idømt tvangsbøder, og barnet fortsat ikke bliver udleveret, kan familieretten kræve barnet tvangsudleveret. 

Det betyder, at familieretten i sidste ende kan kræve, at barnet bliver udleveret med hjælp fra politiet.

Det er dog sjældent, at samværssager kommer så langt. Normalt vil familieretten gøre meget for at undgå at skulle tvangsudlevere et barn med hjælp fra politi og fx vil den pågældende forælder ligeledes blive indkaldt til møde om børnesagkyndig rådgivning i Familieretshuset inden det sker med henblik på at tale med forælderen om sagen.

Klage over familierettens afgørelser

Hvis du ikke er tilfreds med familierettens afgørelse i samværssagen, kan du klage over den.

Klager over familierettens afgørelser skal ske til landsretten.

I modsætning til blot at starte en samværssag i familieretten, er det ikke ‘gratis’ at klage til landsretten. Det koster som udgangspunkt 400 kr. i afgift at skulle klage over afgørelser fra familieretten ved landsretten. 

Normalt vil retningslinjerne for klagen herunder også gebyret osv. stå i retsbogen fra retsmødet.

Børnebortførelse til et andet land

Hvis du har mistanke om, at dit barn er ved at blive bortført til et andet land, skal du ikke kontakte familieretten, men i stedet kontakte politiet direkte. Det kan du gøre på telefon 114. 

Hvis børnebortførelse til et andet land allerede er sket, kan “Koordinationsenheden for Børnebortførelser” hjælpe dig. Derudover kan Ankestyrelsen normalt også hjælpe dig.

Du kan få flere gode råd og hente mere hjælp til international børnebortførelse på Boernebortfoerelse.dk.

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ SVAR PÅ DIT SPØRGSMÅL OM FX FOGEDRETTEN SAMVÆR HER

 

Automatisk erstatningssamvær

Vær opmærksom på, at du ifølge forældreansvarsloven får det, man kalder for automatisk erstatningssamvær.

Det får du automatisk. Du behøves derfor ikke tage kontakt til familieretten, hvis du blot ønsker erstatningssamvær. 

Automatisk erstatningssamvær går ud på, at du automatisk får erstattet samværet, hvis samværet ikke overholdes. Erstatningssamværet fastsættes automatisk i den efterfølgende uge i samme omfang, på samme tid og samme sted som det oprindelige samvær. 

Eksempel: Jan og Gitte har 11/3-ordning. Det betyder, at Jan skal have barnet hver anden weekend fra fredag senest kl. 15 til søndag kl. 21.

Gitte udleverer ikke barnet som aftalt om fredagen.

Jan får derfor automatisk erstatningssamvær ugen efter fra fredag kl. 15-søndag kl. 21 (også selvom det ikke er Jans oprindelige samværsweekend). Derudover får Jan også det normale samvær som aftalt weekenden efter.

For at få automatisk erstatningssamvær er det et krav, at du straks meddeler det til den anden forælder, at du vil benytte dig af erstatningssamværet. Dette skal helst ske skriftligt. For eksempel pr. SMS eller mail. 

Det er KUN ‘det løbende samvær’, som du kan få erstatningssamvær for. Det betyder, at du ikke kan få erstatningssamvær for enkeltstående aftaler såsom ferie- og helligdagssamvær. 

Ulempen ved det automatiske erstatningssamvær er, at det er svært at gøre noget ved, hvis erstatningssamværet ikke overholdes. Du kan selvfølgelig starte en fogedsag, hvor der tages højde for, at erstatningssamværet ikke overholdes, men i praksis kan det være meget at gøre ud af det blot for at sikre dig erstatningssamværet – især hvis den anden forælder alligevel udleverer barnet ved næste almindelige samvær. 

Du kan læse mere om erstatningssamvær i vores artikel om erstatningssamvær

Nægter at udlevere børn til samvær – hvad gør jeg?

Hvis den anden forælder nægter at udlevere børn til samvær, kan du kontakte familieretten vedrørende en samværssag fra det tidspunkt, hvor samværet ikke bliver overholdt. 

Hvis den anden forælder blot har udtalt, at han/hun ikke vil udlevere barnet som aftalt, kan du først starte fogedsagen efter det tidspunkt, hvor barnet skulle være blevet udleveret.

Du kan altså IKKE starte en fogedsag, hvis du blot ‘forventer’ at den anden forælder ikke udleverer barnet. 

Husk, at der også skal være lavet en skriftlig samværsaftale, hvori det fremgår, at aftalen kan anvendes ved familieretten.

Du kan se, hvordan du kontakter familieretten længere nede i denne artikel.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Fogedretten samværsaftale
For at kunne få hjælp fra familieretten (og ikke længere fogedretten) er det bl.a. et krav, at der er indgået en skriftlig samværsaftale. I aftalen skal der stå, at familieretten kan hjælpe med samværssager el. lign.

Dagbøder samvær

Hvis den anden forælder ikke overholder samværet, kan forælderen idømmes dagbøder. 

Det er tvangsbøder, som den anden forælder skal betale fx pr. dag, hvor barnet ikke udleveres. Dagbøderne kan bortfalde, hvis barnet udleveres. 

Hvis det ikke hjælper, at familieretten idømmer forælderen at betale dagbøder, kan familieretten træffe afgørelse om at få hjælp fra politiet til tvangsudlevering af barnet.

Det er dog sjældent, at en samværssag kommer så langt, at det er nødvendigt. 

Hvis barnet ikke vil på samvær

Hvad gør man, hvis barnet ikke vil på samvær?

Selv hvis barnet ikke vil på samvær, kan samværsforælderen kræve automatisk erstatningssamvær samt starte en fogedsag.

Fogedretten kan dog inddrage barnet i forbindelse med fogedsagen og fx træffe afgørelse om, at barnet ikke skal kræves udleveres, men at forældrene fx istedet bør ændre deres samværsaftale evt. med hjælp fra Statsforvaltningen.

I har oprindelig lavet samværsaftalen ud fra barnets bedste. I forbindelse med at I som forældre laver samværsaftaler bør I lytte til barnet, hvis barnet er gammel og moden nok. 

Hvis barnet er gammel og moden nok til at blive inddraget, og barnet giver udtryk for, at det ikke vil på samvær, bør I derfor overveje at ændre samværsaftalen. Husk dog, at det ikke udelukkende bør være barnet, der bestemmer samværet.

Som forældre har I det overordnede ansvar for at fastlægge samværet, da barnet måske ikke har det samme overblik, som I har. 

Hvis barnet ikke vil på samvær, bør I derfor overveje at få ændret jeres samværsaftale. Hvis den anden forælder ikke ønsker dette, kan du kontakte Statsforvaltningen som i sidste ende kan træffe afgørelse om samværet.

Du kan læse mere om samvær bl.a. i vores artikel om regler for samvær ved fælles forældremyndighed.

Fogedretten samvær kontakt – nu familieretten

Hvis du vil kontakte familieretten om samvær, skal du udfylde en bestemt blanket og sende til familieretten.

Du finder blanketten på Domstolenes hjemmeside. Du skal anlægge sagen via minretssag.dk.

Dog kan det være en god idé at få hjælp fra en advokat i forbindelse med en sag i fogedretten. 

Du skal huske at vedlægge/vedhæfte samværsaftalen. Husk at familieretten ikke hjælper med mundtlige samværsaftaler, men udelukkende skriftlige samværsaftaler. 

Husk også at sende blanketten til den rette retskreds. Du kan finde din retskreds her

Få e-bog om samvær, forælder rettigheder og bidrag

Du kan få en ‘smagsprøve’  på vores e-bog om samvær, forælder rettigheder og bidrag herunder. Og det vil ikke engang koste dig en krone. Smagsprøven indeholder de første par kapitler af vores populære e-bog.

I vores fulde version af e-bogen får du blandt andet styr på dette:

 • Hvor meget du har ret til at se dit barn og reglerne for dette
 • Om du kan bestemme over dit barn ift. skolevalg, daginstitution, navn, bopæl osv.
 • Hvad du skal sige i Statsforvaltningen i forbindelse med fx en samværssag for (inkl. liste over gode argumenter)
 • Hvad du kan gøre, hvis den anden forælder ikke overholder samværet
 • Hvad der sker i fogedretten
 • Finde ud af reglerne for økonomiske bidrag som fx børnebidrag, konfirmationsbidrag og uddannelsesbidrag


Få juridisk hjælp til bl.a. fogedretten samvær

Har du brug for juridisk rådgivning om fx fogedretten og familieretten samvær?

Eller blot brug for at få svar på dine spørgsmål om regler for samvær og skilsmisse?

Her på eJura.dk kan vi hjælpe dig. Du kan få svar på dine juridiske spørgsmål online af vores juridiske rådgivere til en fast, lav pris. Undgå den dyre advokatregning og stil dit spørgsmål hos os og få svar nemt og hurtigt.

Du kan læse mere om vores juridiske rådgivning her:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ SVAR PÅ DIT SPØRGSMÅL OM FX FAMILIERETTEN SAMVÆR HER

 

1 kommentar

 • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

  Hvis du har brug for juridisk rådgivning, kan du booke rådgivning her: https://ejura.dk/raadgivning/

 • Comments for this post are closed.