Fuld forældremyndighed guide

Fuld forældremyndighed – det betyder det, og sådan får du det

Fuld forældremyndighed – her kan du læse om, hvad det betyder, og hvordan du får det. 

I artiklen kan du lære om om, hvad betyder det, eneforældremyndighed rettigheder, finde ud af hvem har forældremyndigheden, hvordan du får den fulde forældremyndighed, hvis du ikke allerede har det med en vejledning til at søge om den fulde forældremyndighed.

Vil du vide mere om, hvad det vil sige at have fuld forældremyndighed, hvad du kan bestemme osv.? Så kan du læse vores e-bog “Samvær, forælder rettigheder og bidrag“.

Har du brug for juridisk rådgivning? Få uforpligtende tilbud fra advokat her.

Læs hele artiklen herunder.

Hvad betyder fuld forældremyndighed?

Vil du gerne vide: “Hvad betyder fuld forældremyndighed?” – så læs med her.

At have fuld forældremyndighed har stor betydning for, hvilke beslutninger du kan træffe uden indblanding fra den anden forælder.

Hvis du har den fulde forældremyndighed, har du ret til at bestemme mere, end hvis I omvendt har fælles forældremyndighed.

Hvis du har den fulde forældremyndighed, kan du for eksempel træffe beslutninger om:

 • Barnets navn
 • Valg af skole
 • Barnets religion
 • Få indsigt i alle dokumenter fra myndighederne

Og andre beslutninger, som du kan læse mere om længere nede.

Du behøves derfor ikke være enig med den anden forælder om, hvad barnet skal hedde, eller hvor barnet skal gå i skole henne, hvis det er dig, der har forældremyndigheden.

Se vores video om fuld forældremyndighed herunder (varer 1:01):

(Artiklen fortsætter under videoen…)

 

Den fulde forældremyndighed handler alene om, hvilke beslutninger denne forælder kan træffe uden at skulle være enig med den anden forælder. Forældremyndigheden har sådan set ikke noget med samværet at gøre (hvor meget samværsforælderen skal se barnet). Derudover er der heller ikke nogle særlige økonomiske tilskud forbundet med at have den fulde forældremyndighed.

Den, der eneforældremyndigheden, har dog ikke ret til at bestemme alt i barnets liv. For eksempel kan samværsforælderen stadig bestemme sådan noget som:

 • hvad barnet skal lave, når det er hos samværsforælderen (så længe det ikke er risikobetonede aktiviteter)
 • hvad barnet skal have at spise, når det er på samvær
 • hvem barnet skal lege med af kammerater mv. under samværet
 • hvor barnet skal være under samværet (legepladsen, hos bedsteforældre eller et helt tredje sted. Det er op til samværsforælderen, medmindre der er aftalt andet i samværsaftalen)

Dette kan den forælder, der har den fulde forældremyndighed, ikke bestemme. Det er samværsforælderens rettigheder. Derudover har bopælsforælderen visse rettigheder. Det kan du læse mere om i vores artikel om bopælsforælder rettigheder.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Fuld forældremyndighed rettigheder
Forældremyndighed handler om, hvor meget forældrene skal være enige om. Hvis det er den ene, der har fuld forældremyndighed, kan denne forælder bestemme mere uden at skulle være enig med den anden forælder.

Fuld forældremyndighed rettigheder

Har du den fulde forældremyndighed, har du også det, man kalder for “fuld forældremyndighed rettigheder“.

Det betyder, at du kan tage en række beslutninger, uden du behøves at blande den anden forælder ind i det. Du har dermed en form for ‘vetoret’.

Du kan træffe nogle beslutninger, uden du behøves at være enig med den anden forælder.

Rettighederne er:

 • Værgemål
 • Beslutninger om væsentlig medicinsk behandling og væsentlige indgreb
 • Beslutninger om skolevalg samt videreuddannelse (hvilken skole skal barnet gå i)
 • Beslutninger om valg af skolefritidsordning (hvilken skolefritidsordning skal barnet gå i)
 • Beslutninger om risikobetonet fritidsaktivitet (om barnet for eksempel skal gå til motorcross)
 • Om barnet skal flytte med udenlands, herunder flytning til Grønland og Færøerne
 • Hvad der skal være barnets navn
 • Barnets religiøse forhold (skal barnet opvokses med islam, kristendom, ateisme etc.)
 • Udstedelse af pas

Hvis du har den fulde forældremyndighed, er det derfor KUN dig, der kan træffe beslutninger om disse ovenstående punkter. Du behøves med andre ikke har accept eller samtykke fra den anden forælder.

Hvis I omvendt har delt forældremyndighed, skal I være enige om disse beslutninger.

Husk også at have styr på, hvilke rettigheder man har, hvis I har fælles forældremyndighed, og du er ‘bopælsforælder’ – det er de såkaldte ‘bopælsforælder rettigheder‘.

Hvem har forældremyndigheden?

Men hvem har forældremyndigheden? Der er regler for, hvem der har forældremyndigheden.

I vil automatisk have fælles forældremyndighed:

 • Hvis I var gift med hinanden, da barnet blev født
 • Hvis I har indgået ægteskab med hinanden efter barnet er blevet født
 • Hvis I var separerede, da barnet blev født, men senere valgte at flytte sammen igen
 • Hvis I IKKE var gift ved barnets fødsel, men underskrev en fælles omsorgs- og ansvarserklæring, da barnet blev født

Hvis barnet er født efter d. 1. oktober 2007, har I fælles forældremyndighed i samme situationer, men OGSÅ:

 • Hvis I var gift inden for de sidste 10 måneder, før barnet blev født
 • Hvis I har underskrevet en fælles omsorgs- og ansvarserklæring, da barnet blev født
 • Hvis I har boet sammen de sidste 10 måneder før barnet blev født, og faren har anerkendt faderskabet i forbindelse med fødslen, eller faderen er blevet dømt til at være far i en faderskabssag ved retten

Forvirret?

Hvis du vil have ændret forældremyndigheden fra fælles forældremyndighed til fuld forældremyndighed/eneforældremyndighed, skal du kontakte Familieretshuset (det tidligere Statsforvaltningen).

Hvis I ikke kan blive enige her, kan sagen komme i retten, som kan træffe afgørelse.

Du kan læse mere om, hvad der skal til for at få den fulde forældremyndighed længere nede.

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ UFORPLIGTENDE TILBUD FRA ADVOKAT HERÅ 

 

 

Hvordan får man fuld forældremyndighed?

Har I fælles forældremyndighed, men vil du gerne vide, hvordan du får fuld forældremyndighed?

Du kan få fuld forældremyndighed på 2 måder:

 1. Ved at aftale det med den anden forælder i enighed eller
 2. Forsøge at komme til enighed i Familieretshuset (det tidligere Statsforvaltningen), og hvis det ikke lykkes, kan sagen komme for retten, som kan træffe afgørelse

Har I fælles forældremyndighed, men kan I ikke samarbejde til jeres barns bedste, kan du søge om at få fuld forældremyndighed.

Det er en betingelse i følge loven, at der skal “være holdepunkter for at antage”, at forældrene ikke kan samarbejde til jeres barns bedste.

Retten kan for eksempel ændre forældremyndigheden, hvis:

 • Der er et højt konfliktniveau mellem forældrene
 • Manglende samarbejde vedrørende for eksempel valg af skole eller udstedelse af barnets pas
 • Uenighed om, hvilken religion barnet skal opvokses med

Og andre situationer, der efter omstændighederne kan tale for ophør af fælles forældremyndighed efter rettens opfattelse.

Der skal ofte være en konkret udfordring i forbindelse med, at den ene forælder ønsker fuld forældremyndighed. Hvis I har fælles forældremyndighed, kan den ene forælder normalt ikke få forældremyndigheden blot med begrundelsen, at barnet er mest knyttet til denne forælder eller lignende.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Søg fuld forældremyndighed
Du kan få den fulde forældremyndighed, hvis I er enige om det. Hvis I ikke er enige skal I først i Familieretshuset. Hvis I fortsat ikke er enige, skal sagen i retten.

Hvis vi ikke er enige om den fulde forældremyndighed

Hvis I ikke er enige om, at det er den ene af jer, der skal have den fulde forældremyndighed, kan du søge om det ved Familieretshuset.

Dog skal betingelsen om, at der er holdepunkter for at antage, at I ikke kan samarbejde til jeres barns bedste være opfyldt.

Mener du, at betingelsen er opfyldt, kan du søge om ophævelse af fælles forældremyndighed, så du kan få den fulde forældremyndighed. Det gør du hos Familieretshuset (det tidligere Statsforvaltningen). Familieretshuset vil normalt først indkalde jer til et vejledningsmøde.

Her vil begge forælder blive hørt, og der vil være en sagsbehandler til stede, som vil forsøge at hjælpe jer med at nå frem til enighed.

Familieretshuset kan indhente oplysninger fra myndigheder samt få lavet en børneundersøgelse med en børnesagkyndig, hvis det er relevant. Allerede inden Familieretshuset kan det være en god idé at spørge os, hvad du skal vide om reglerne, så der er større sandsynlighed for at du kan få fuld forældremyndighed.

brug for hjælp fra en advokat? Få uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at få hjælp her:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ UFORPLIGTENDE TILBUD FRA ADVOKAT HERÅ 

 

 

Hvis I ikke kan blive enige i Familieretshuset, kan sagen sendes videre til retten.

Retten kan træffe afgørelse om fuld forældremyndighed. Retten kan ligeledes indhente oplysninger fra myndigheder såsom kommunen og skolen samt udtalelser fra barnet selv.

Retten træffer afgørelse ud fra, hvad de mener, der er det bedste for barnet. Hvis sagen kommer i retten, er det en god idé at kontakte en advokat. Du kan søge fri proces, hvis du opfylder betingelserne om fx, at din indkomst er under et vis niveau – dermed bliver advokaten ‘gratis’.

Søg fuld forældremyndighed

Vil du søge fuld forældremyndighed?

Du kan få den fulde forældremyndighed på 2 måder:

 1. Ved at aftale det med den anden forælder i enighed eller
 2. Forsøge at komme til enighed i Statsforvaltningen/Familieretshuset, og hvis det ikke lykkes, kan sagen komme for retten, som kan træffe afgørelse

Hvis I er enige om, at du skal have en fulde forældremyndighed, skal du udfylde en blanket til Familieretshuset (førhen Statsforvaltningen). Det kan du læse mere om på Familieretshusets hjemmeside her.

Der vil gå nogle dage før Familieretshuset håndterer sagen, og du herefter får den fulde forældremyndighed.

Hvis du mener, at den anden forælder ikke kan bære ansvaret, og at I ikke kan samarbejde til jeres barns bedste, kan du søge om den fulde forældremyndighed.

Hvis I ikke er enige om, at du skal have den fulde forældremyndighed, skal du søge om det hos Familieretshuset via en anden blanket.

Blanketten finder du ligeledes på Familieretshusets hjemmeside her.

Herefter vil I begge blive indkaldt til et ‘vejledningsmøde’ i Familieretshuset. Det er et møde, hvor der som minimum er en sagsbehandler tilstede.

Til vejledningsmødet vil Familieretshuset forsøge at vejlede jer til at opnå enighed. Det kan de gøre ved at rådgive og vejlede, konfliktmægle samt med hjælp fra en børnesagkyndig, hvor der kan blive foretaget en børneundersøgelse. Famillieretshuset har ligeledes ret til at få udtalelser fra kommune og skole/institution.

Hvis I stadig ikke kan blive enige i Familieretshuset, og du stadig gerne vil have ændret forældremyndigheden til dig, skal du tage sagen i retten. Familieretshuset kan nemlig ikke træffe afgørelse om forældremyndigheden – det er kun retten.

Husk, at det kan være en god idé at få hjælp fra en advokat, hvis sagen kommer i retten.

Retten kan ligesom Familieretshuset få udtalelser fra kommunen og skolen/andre institutioner. Derudover kan retten inddrage barnets synspunkter.

Få e-bog om samvær, forælder rettigheder og bidrag

Du kan få en ‘smagsprøve’  på vores e-bog om samvær, forælder rettigheder og bidrag herunder uden, at det skal koste dig en krone. 

I e-bogen får du styr på:

 • Hvor meget du har ret til at se dit barn og reglerne for dette
 • Om du kan bestemme over dit barn ift. skolevalg, daginstitution, navn, bopæl osv.
 • Hvad du skal sige i Familieretshuset i forbindelse med fx en samværssag for (inkl. liste over gode argumenter)
 • Hvad du kan gøre, hvis den anden forælder ikke overholder samværet
 • Hvad der sker i fogedretten
 • Finde ud af reglerne for økonomiske bidrag som fx børnebidrag, konfirmationsbidrag og uddannelsesbidrag

Skriv dit navn og din e-mail (skal være din korrekte e-mailadresse, da vi sender smagsprøven på e-bogen til din mail) herunder og få smagsprøve-versionen i din indbakke:

 

Få svar på dine spørgsmål om fuld forældremyndighed

Er der stadig noget, som du er i tvivl om vedrørende forældremyndighed? Eller bare generelt om skilsmisse?

Så kan det være en god idé at kontakte en advokat for at høre, hvordan han/hun kan hjælpe med din sag bedst muligt. Advokater er dog forskellige. Både i forhold til pris, men også i forhold til personligt.

Når du vælger advokat, er det vigtigt, at der er den rette kemi. Derfor er det vigtigt, at du tager en snak med flere advokater, så du kan mærke, om advokaten virkelig brænder for det. Derudover er der stor forskel på advokaternes timepris, hvilket du selvfølgelig også bør spørge ind til.

Husk dog, at advokater selvfølgelig koster noget, og de er “kendt” for at have en høj timepris. I sidste ende er det dog ikke værd at gå på kompromis med prisen, hvis du føler, at det er den rette advokat til at føre lige præcis din sag.

Få et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at hjælpe dig her:

 

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ UFORPLIGTENDE TILBUD FRA ADVOKAT HERÅ 

 

 

1 kommentar

 • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

  Hvis du har brug for juridisk rådgivning, kan du booke rådgivning her: https://ejura.dk/raadgivning/

 • Comments for this post are closed.