Alexander Bojsen

Spørgsmål: Hvem bestemmer, hvem der skal være barnets læge ved skilsmisse?

Hver uge hjælper vi her på eJura.dk mange skilsmisseramte med juridisk rådgivning i forindelse med skilsmissen og besvare forskellige spørgsmål.

I denne artikel besvarer vi spørgsmålet om, hvem der må bestemme, hvilken læge barnet skal have. Læs hele spørgsmålet og svaret fra vores juridiske rådgiver. 

Spørgsmål: valg af barnets læge ved skilsmisse?

Hej med jer.

Hvad er reglerne vedrørende valg af læge for vores barn, når vi er skilt?

Svar: barnets læge følger bopælsforælder

Hej.

Tak for dit spørgsmål.

Hvis I har fælles forældremyndighed, har barnet samme læge eller klinik som den forælder, hvor barnet er bopælsregistreret og dermed har folkeregisteradresse.

Dette gælder indtil barnet er 15 år. Når barnet fylder 15 år, kan barnet selv vælge, hvilken læge barnet ønsker uden at skulle spørge om lov eller lignende fra forældrene – heller ikke fra bopælsforælderen.

Dette følger af reglerne i bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren.

Der står i § 1, stk. 2:

“Stk. 2. For et gruppe 1-sikret barn gælder følgende regler om valg af alment praktiserende læge eller klinik:

1) Er barnet mellem 15 og 18 år, kan barnet vælge alment praktiserende læge eller klinik uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver eller værge.

2) Er barnet under 15 år, har barnet som udgangspunkt samme læge som forældremyndighedens indehaver (eller værge). Har forældre fælles forældremyndighed og fælles bopæl, men valgt hver sin læge eller klinik, kan forældrene imidlertid beslutte, hvilken af disse læger eller klinikker, barnet skal være tilmeldt. Har forældre fælles forældremyndighed, men hver sin bopæl, har barnet samme læge eller klinik som den forælder, hvor barnet er bopælsregisteret.”

Derudover står der i stk. 3:

“Stk. 3. Dog er børn i aldersgruppen 0-15 år selvstændigt sikrede, og kan derfor med forældremyndighedens indehaver eller værgens samtykke vælge en anden læge.”

Det betyder, at hvis forældrene har fælles forældremyndighed og er enige om at vælge en anden læge en den samme læge/klinik som bopælsforælderen, kan barnet skifte læge. Men som nævnt vil det kræve, at begge forældre samtykker til at skifte læge/klinik.

Borger.dk kan på nuværende tidpunkt ikke håndtere en sag om skift af læge. Derfor skal sagen i stedet igennem kommunen, som kan være (alt afhængig af kommunen) tunge at danse med.

Alexander Bojsen

Jurist og rådgiver på eJura.dk

Har du brug for juridisk rådgivning i forbindelse med skilsmissen?

Hvis du har spørgsmål til samvær eller lignende, kan du få juridisk rådgivning pr. telefon eller mail fra kun 299.-

Få juridisk rådgivning her.

Alexander Bojsen

1 kommentar

  • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

    Hvis du har brug for juridisk rådgivning, kan du booke rådgivning her: https://ejura.dk/raadgivning/

  • Comments for this post are closed.