Hvor meget samvær har far ret til?

Hvor meget samvær har far ret til år 2022? Læs svaret HER

Hvor meget samvær har far ret til, hvis far er samværsforælder? Hvis I er gået fra hinanden, er spørgsmålet om samvær noget som I skal tage stilling til. I denne artikel kan du få hjælp til spørgsmål om faderens ret til samvær med barnet, hvis faderen er samværsforælderen.

I denne artikel kan du læse, hvordan reglerne og loven er om samvær for samværsforælderen, hvordan reglerne er for Familieretshuset (det tidligere Statsforvaltningen), og hvad de lægger vægt på mv. 

Og lad det være sagt med det samme: far kan lige så vel som mor være bopælsforælder. Det afhænger af den konkrete situation. Denne artikel tager dog udgangspunkt i, at far er samværsforælderen – fordi det er denne situation, som vi forklarer lige i denne artikel.

Læs med herunder om, hvor meget samvær har far ret til. 

Hvis du har brug for mere hjælp efter at have læst denne artikel, kan du læse vores e-bog “Samvær, forælder rettigheder og bidrag“, der er en komplet guide til dig som forælder med skilsmissebørn.

LÆS MERE OM E-BOG HER.

Hvor meget samvær har far ret til, hvis han er samværsforælder?

Som beskrevet tidligere kan far være bopælsforælder eller samværsforælder. I denne artikel tager vi dog udgangspunkt i det tilfælde, hvor far er samværsforælder.

Hvis I bliver separeret eller skilt, skal I tage stilling til, hvor meget barnet eller børnene skal være hos den, som barnet ikke har bopæl hos. Hvis barnet har bopæl hos mor, skal I aftale, hvor meget samværsforælderen har ret til at være sammen med barnet.

Det er også det, man kalder samvær.

I forbindelse med det kan der opstå mange spørgsmål og problemer. Mange forældre kan ikke blive enige om, hvordan samværet med barnet eller børnene skal deles.

Derfor er der mange, der for eksempel spørger: “Hvor meget samvær har far ret til?

Svaret er, at I i princippet selv kan aftale det uden indblanding fra myndigheder eller advokater. Hvis I er uenige om, hvor meget samvær faderen skal have ret til, kan I tage samværsspørgsmålet til Familieretshuset (det tidligere Statsforvaltningen). 

Der er altså ingen lovgivning eller nogle regler, der siger noget om, hvor meget samvær har ret til.

Regler om samvær forklaret på 2 min.

Se også vores video om samvær (tager kun 2:15 at se):

(Artiklen fortsætter under videoen…)

Sådan foregår det, hvis I er uenige om samvær med samværsforælderen

Hvis I er uenige om samvær med samværsforælderen, foregår en typisk sag sådan her:

 1. Kontaktskema til Familieretshuset (tidl. Statsforvaltningen) udfyldes
 2. Familieretshuset indkalder jer til et møde
 3. Vejledningsmøde afholdes med en sagsbehandler, hvor der er mødepligt
 4. Hvis der fortsat er uenighed, indhenter Familieretshuset udtalelser fra fx skole, dagsinstitution og kommune og træffer afgørelse om samvær
 5. Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen, kan du klage til Ankestyrelsens Familieretsafdeling

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ UFORPLIGTENDE TILBUD FRA ADVOKAT HERÅ 

 

 

1. Kontaktskema til Familieretshuset/Statsforvaltningen

Hvis I ikke kan blive enige om, hvor meget samvær barnet skal have med samværsforælderen, kan I henvende jer hos Familieretshuset (det gamle Statsforvaltningen).

I skal udfylde en ansøgning/kontaktskema på Familieretshusets hjemmeside. Du skal udfylde mere info om din situation og derefter bliver du bedt om at logge ind med nem-ID.

2. og 3. Vejledningsmøde

Herefter vil sagen blive visiteret efter de nye skilsmisseregler. Hvis sagen bliver kategoriseret som grøn eller gul, vil I begge normalt komme til en vejledningsmøde hos Familieretshuset. Hvis den bliver kategoriseret som rød, vil den i sidste ende havne i familieretten som retssag.

På vejledningsmødet for grønne og gule sager vil der være en sagsbehandler tilstede, som forsøge at hjælpe jer med at komme frem til en aftale om samvær.

Det kan være en god idé at tage en advokat eller en jurist med til mødet, men der er ikke nogen pligt til det. Vi hjælper gerne som bisidder, hvis mødet er i København eller Ringsted. Læs mere om at bruge os som bisidder her.

I Familieretshuset vil der normalt være mødepligt for begge forældre. Det betyder, at hvis den ene forældre udebliver fra mødet, er det kun den forælder, der er mødt op, som der bliver hørt i Familieretshuset, medmindre der står i mødeindkaldelsen, at der ikke er mødepligt.

Hvis begge forældre møder op, vil begge forældre også blive hørt – både samværsforælderen og bopælsforælderen.

4. Afgørelse fra Familieretshuset

Hvis I fortsat – efter vejledningsmødet i Familieretshuset – ikke kan komme frem til en aftale, indhenter Famlieretshuset udtalelser fra fx:

 • Skole
 • Daginstitution
 • Kommune

Herefter træffer Familieretshuset den afgørelse, der menes at være bedst for barnet. Det gør de bl.a. ud fra:

 • Barnets alder og modenhed – jo ældre, jo større mulighed for deleordning/ligeligt samvær
 • Barnets holdning til samværet alt efter alder og modenhed – barnet høres
 • Barnets dagligdag, herunder fritidsaktiviteter
 • Samværsforælderens og barnets hidtidige kontakt
 • Forældrenes samarbejdsevne – hvor gode er I til at samarbejde?
 • Forældrenes arbejdsmæssige og personlige forhold
 • Afstanden mellem forældrenes bopæle – hvis I bor langt fra hinanden, er det ikke godt for barnet ofte at skulle ‘flytte’
 • Barnets kontakt til søskende, herunder halvsøskende – har barnet en tilknytning fx halvsøskende som bor hos samværsforælderen, vil Familieretshuset tage dette med i overvejelserne
 • Andre praktiske forhold

Hvis I på et senere tidspunkt igen bliver uenige om samværet med barnet, skal I igen kontakte Familieretshuset. Hvis den ene forælder ikke overholder samværet, er det dog kun fogedretten, der kan hjælpe med at tvangsfuldbyrde – det vil sige udlevere barnet. Du får automatisk erstatningssamvær for denne tid, hvor du burde have haft samvær med barnet.

5. Klage over afgørelse om samvær fra Familieretshuset

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen om samvær fra Familieretshuset, kan du klage over afgørelsen til Familieretten.

Du skal sende klagen til Familieretshuset, som sender klagen og papirerne videre, hvis de ikke selv genoptager sagen eller lignende.

Her på eJura.dk hjælper vi gerne med at udfærdige klager over afgørelser fra Familieretshuset. Kontakt os her for at høre mere.

(Artiklen fortsætter under billedet)

I skal selv forsøge at lave en aftale om samvær. Kan I ikke dette, skal I igennem Familieretshuset (det tidligere Statsforvaltningen).

Hvor meget samvær har samværsforælder ret til, når barnet er over 10 år?

Hvad så hvis barnet er 10 år eller over? Hvor meget samvær har far eller mor (alt afhængig af, hvem der er samværsforælder) ret til, hvis det er tilfældet?

Som nævnt kan I selv aftale, hvor meget samvær samværsforælderen skal have ret til.

Hvis I ikke kan komme frem til en aftale om samvær, vil Familieretshuset hjælpe jer med en løsning. Hvis I fortsat ikke kan komme frem til en aftale, vil Familieretshuset i sidste ende træffe afgørelse ud fra de oplysninger, som I har givet samt med hjælp fra eventuelt skole, daginstitution, kommune og måske børnesamtale med barnet.

Afgørelsen baseres på flere punkter, som er nævnt længere oppe, som gerne skulle give den bedste aftale for barnet.

Jo ældre barnet er, jo større sandsynlighed er der for, at I kan opdele samværet ligeligt og fx have en deleordning, men det er en meget konkret vurdering.

Når barnet fylder 10 år, får barnet også det, man kalder for en initiativret, hvilket betyder, at hvis barnet ønsker det, skal forældrene lave en ny aftale om samvær – eventuelt igen med hjælp fra Familieretshuset.

Hvis barnet dog ikke er særlig gammelt, kan det være sværere for samværsforælderen at få lov til at have en deleordning. Det kan du læse mere om herunder.

Samvær med far baby, hvis far er samværsforælder

Hvad hvis barnet er baby/spædbarn? Hvor meget samvær har far ret til, hvis faderen er samværsforælderen?

Hvis barnet er baby eller spædbarn, vil Familieretshuset normalt vurdere det anderledes.

Barnet har ikke altid samme ret til samvær med samværsforælderen, hvis barnet er under et par år gammelt – og særligt ikke, hvis barnet er under 9-12 måneder gammelt.

Det skyldes, at barnet har et behov for først at kunne knytte sig til en person. Først når barnet har lært at knytte sig til en person, kan barnet også lære at knytte sig til flere personer.

Det betyder, at retten til samvær med baby/spædbarn er begrænset. Ofte vil det kun være muligt at aftale samvær få timer af gangen og i visse tilfælde også, hvor moderen er tilstede, hvis det kan lade sig gøre, bl.a. fordi barnet skal amme, barnet har en særlig tilknytning til moderen på grund af barsel osv.

Når barnet er over 9-12 måneder, vil det kunne være muligt at aftale samvær med overnatning hos far, hvis faderen er samværsforælderen, og hvis barnet har haft tilknytning til far under fødslen (hvis I ikke blev skilt/separeret inden for de første par måneder efter fødslen).

Hvis barnet ikke har haft tilknytning til samværsforælderen i perioden efter fødslen, vil der dog skulle gå lidt længere tid, før der kan aftales samvær med overnatning. Da skal barnet ofte være et par år gammelt.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Samvær med far baby
Hvis barnet er spædbarn, vil der ofte kun kunne aftales få timers samvær nogle gange om ugen, indtil barnet er ældre.

Lav en samværsaftale

Min anbefaling er, at I sætter jer ned og prøver at aftale, hvordan samværet skal være. Hvor meget samvær skal samværsforælder have ret til, hvis barnet ikke bor hos samværsforælderen?

I kan udfylde Familieretshusets blanket til samværsaftale, som I finder på Familieretshusets hjemmeside

For barnets skyld så sæt jer ned og find en løsning. En løsning som er det bedste for barnet. Glem fortiden og forsøg at tænke på: “Hvad er det bedste for mit barn?

Vi på eJura.dk hjælper også gerne med at udarbejde en juridisk korrekt samværsaftale for jer. Fx skal der være en fuldbyrdelsesklausul, det kan være en god idé at aftale feriesamvær, jul/nytår, fødselsdage, hvad barnet skal have med sig til samværet osv.

Kontakt os her, hvis du har brug for hjælp til at få lavet en juridisk gyldig samværsaftale.

Hvis I fortsat ikke kan blive enige, så er I nødt til at tage turen igennem Familieretshuset, hvor vi gerne hjælper som bisiddere.

Hvis du blot har et enkelt spørgsmål, som du gerne vil have svar på fra en juridisk rådgiver, kan du her på eJura.dk få svar på dine spørgsmål ved at booke rådgivning her.

Få e-bog om samvær, forælder rettigheder og bidrag

Du kan få en ‘smagsprøve’  på vores e-bog om samvær, forælder rettigheder og bidrag herunder uden, at det skal koste dig en krone. 

I e-bogen får du styr på:

 • Hvor meget du har ret til at se dit barn og reglerne for dette
 • Om du kan bestemme over dit barn ift. skolevalg, daginstitution, navn, bopæl osv.
 • Hvad du skal sige i Familieretshuset i forbindelse med fx en samværssag for (inkl. liste over gode argumenter)
 • Hvad du kan gøre, hvis den anden forælder ikke overholder samværet
 • Hvad der sker i fogedretten
 • Finde ud af reglerne for økonomiske bidrag som fx børnebidrag, konfirmationsbidrag og uddannelsesbidrag

Skriv dit navn og din e-mail (skal være din korrekte e-mailadresse, da vi sender smagsprøven på e-bogen til din mail) herunder og få smagsprøve-versionen i din indbakke:

 

Få svar på dit juridiske spørgsmål om samvær nemt og hurtigt

Må min eks. virkelig gerne gøre det? Hvordan er reglerne? Har min eks overhoved ret til at gøre sådan?!

Det er nogle af de spørgsmål, som du kan sidde inde med. Hvis du gerne vil have et svar på dit juridiske spørgsmål inden for samvær eller skilsmisse, kan det være en god idé at få en advokat eller jurist til at hjælpe dig, så du sikrer dine rettigheder bedst muligt.

Klik herunder og få uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at få hjælp til din sag af en advokat/jurist:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ UFORPLIGTENDE TILBUD FRA ADVOKAT HERÅ 

 

1 kommentar

 • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

  Hvis du har brug for juridisk rådgivning, kan du booke rådgivning her: https://ejura.dk/raadgivning/

 • Comments for this post are closed.