Konfirmationsbidrag

Konfirmationsbidrag – SÅDAN er reglerne år 2020

Konfirmationsbidrag – hvordan er det med de regler? Hvornår skal du betale et bidrag? Hvor stort er beløbet på bidraget? Kan man få bidrag, selvom barnet ikke skal konfirmeres? Er konfirmationsbidraget fradragsberettiget? Hvordan ansøger jeg om bidraget?

Konfirmationsbidraget er et bidrag til konfirmation.

Alt det plus lidt mere kan du læse om i denne artikel. Brug for mere hjælp efter at have læst denne artikel?

I vores e-bog “Samvær, forælder rettigheder og bidrag“, kan du læse om de forskellige økonomiske bidrag. Har du brug for rådgivning fra en advokat, kan du få et uforpligtende tilbud her.

LÆS MERE OM E-BOGEN HER.

Læs hele artiklen herunder.

Hvad er konfirmationsbidrag?

Hvis I er skilt, og dit barn skal konfirmeres, kan det være, at du kan modtage konfirmationsbidrag fra den anden forælder – eller omvendt, at du er forpligtet til at betale konfirmationsbidraget.

Konfirmationsbidraget er et økonomisk bidrag til barnets konfirmation, så den ene forælder ikke står med alle udgifterne til festen og lignende. Det er derfor et bidrag til konfirmation.

Det vil normalt være den forælder, hvor barnet ikke har bopæl, der bliver pålagt at skulle betale bidraget. Denne forælder kaldes også for samværsforælderen. Du kan læse mere mere om forskellen på en bopælsforælder og en samværsforælder i vores artikel om bopælsforælder rettigheder.

Hvis dit barn ikke skal konfirmeres, kan du alligevel modtage – eller risikere at skulle betale – et bidrag. Dette kaldes i stedet for et beklædningsbidrag. Dette kan du læse mere om længere nede.

Du kan læse mere om reglerne for bidragene herunder.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Konfirmationsbidrag regler
Konfirmationsfesten eller lignende fest kan være en dyr affære. Derfor kan den ene forælder normalt få et økonomisk bidrag til festen fra den anden forælder.

Konfirmationsbidrag regler

Tænker du også: “Konfirmationsbidrag regler – hvordan er de helt præcist?

Så lad os se lidt nærmere på reglerne.

Du kan blive pålagt at skulle betale et bidrag, hvis:

 • I har fælles forældremyndighed – for at leve op til forsørgelsespligten
 • Den ene forælder har fuld forældremyndighed, men der bliver afholdt en fest i anledning af konfirmation eller lignende

Hvis I har fælles forældremyndighed, skal I begge leve op til det, man kalder for “forsørgelsespligten”.
Er du i tvivl om, hvorvidt I har fælles forældremyndighed, eller den ene har fuld forældremyndighed, kan du læse vores artikel om 
fuld forældremyndighed.

Hvis forældremyndigheden er fælles, og at I dermed begge har forsørgelsespligt, betyder det, at I begge har ansvaret for barnet – og også, at barnet har et sted at bo, får mad og tøj og altså også får en konfirmationsfest eller tilsvarende.

Hvis I IKKE har fælles forældremyndighed, men i stedet at den ene har fuld forældremyndighed, kan der alligevel blive tale om at skulle betale/modtage et bidrag, hvis der bliver afholdt en fest for barnet. Dette uanset om bidragsbetaleren afholder fest eller ej – det væsentlige er, om der er indgået aftale med bidragsmodtageren.

Konfirmationsbidrag regler – hvornår?

Hvis faderskabet til barnet er klart, skal begge forældre også sørge for forsørgelsespligten. Dette gælder i særdeleshed ved fælles forældremyndighed, men også generelt.

Det betyder, at begge forældre også skal bidrage til konfirmationen. Det kan begge forældre dog gøre på flere måder.

For eksempel kan faderen overholde sin forsørgelsespligt ved også at holde en fest for barnet i anledning af konfirmationen, selvom moderen også gør det. På den måde lever faderen også op til sin forsørgelsespligt og behøves normalt ikke at betale noget bidrag til moderen.

Hvis moderen har eneforældremyndighed, skal faderen dog indgå en konfirmationsbidragskontrakt. For at præcisere dette yderligere, skriver Familieretshuset (det tidligere Statsforvaltningen) selv: “Ved eneforældremyndighed tager vi kun hensyn til udgifter, som bidragsbetaleren efter aftale med bidragsmodtageren har afholdt i anledning af konfirmationen.”

Husk derfor at få lavet en konfirmationsbidragsaftale. Hvis du er i tvivl, anbefaler vi, at du bruger de få kr. på vores rådgivning på at få afklaret reglerne. Pengene er godt givet ud i stedet for at spare dem.

Hvis faderen dog ikke bidrager med en fest eller lignende, vil han dog normalt skulle bidrage til konfirmationen.

Faderen kan – når barnet skal konfirmeres eller nærmer sig konfirmationsalderen eller ikke skal konfirmeres – vælge:

 1. Selv afholde en fest eller lignende for barnet i anledning af konfirmationen eller lignende, eller
 2. Vælge at indbetale til en opsparingskonto, som kommer til udbetaling på barnets 14-års fødselsdag
 3. Faderen kan betale et bidrag til moderen

Hvis den anden forælder altså selv holder en fest, vil den anden forælder normalt ikke skulle betale noget bidrag ved fælles forældremyndighed. Husk, at der skal laves en konfirmationsbidragsaftale ved eneforældremyndighed!

Eksempel: Mogens og Gitte har en søn. Deres søn hedder Johan. De har fælles forældremyndighed, og Johan har bopæl hos Gitte. Johan skal konfirmeres.

Gitte holder en stor fest med hele Gittes side af familien.

Mogens holder også en fest for Mogens’ side af familien. Mogens skal derfor ikke betale noget konfirmationsbidrag til Gitte.

Hvis faderen betaler til en opsparing til fx en fælleskonto med moderen, kan det være en god idé at lave en konfirmationsbidragskontrakt. Ellers kan du som far risikere, at moderen senere påstår, at pengene ikke går til konfirmationen, men blot almindelig forsørgelse såsom mad og tøj i det daglige.

Sørg også for at skrive, at pengene kan komme til udbetaling til brug for konfirmationen på barnets 14-års fødselsdag. Her på eJura.dk hjælper vi gerne med at lave en såkaldt konfirmationsbidragskontrakt til en god pris. Kontakt os her.

Hvis den anden forælder er villig til at betale bidraget, kan I selv – uden indblanding fra Familieretshuset (som afløseren til Statsforvaltningen/Statsamtet) – aftale dette. Det kan dog være en god idé alligevel at søge om bidraget hos Familieretshuset – senest dagen før konfirmationen – da du så kan få betalt bidraget som forskud hos Udbetaling Danmark, hvis den anden forælder ikke betaler bidraget som aftalt.

Hvis I ikke kan blive enige om, at der skal betales et bidrag, skal du søge om konfirmationsbidraget hos Familieretshuset. Hvis den anden forælder ikke betaler bidraget, kan du søge om at få betalt bidraget som forskud hos Udbetaling Danmark.

Du kan søge konfirmationsbidrag på Familieretshusets hjemmeside her – under fanen “Børnebidrag”.

Hvis barnet ikke skal konfirmeres, kan du søge om det, man kalder for et “beklædningsbidrag“. Det er også et økonomisk bidrag, som barnet kan få fra alderen 13-15 år. Dette kan du også læse mere om længere nede.

Hvis den anden forælder ikke afholder en fest eller lignende, kan I enten:

 1. Selv aftale et bidrag
 2. Ansøge om bidraget hos Familieretshuset (anbefales)

Men hvor meget skal man så betale i konfirmationsbidrag?

Konfirmationsbidrag – hvor meget?

Konfirmationsbidragets størrelse ændrer sig fra år til år.

Konfirmationsbidraget er i år 2020 3.759 kr.

Bidraget til konfirmationen er 3 x “normalbidragets” grundbeløb. Bidraget til konfirmation følger derfor normalbidragets grundbeløb.

Der tages ikke hensyn til, om den anden forælder har svært ved at betale bidraget for eksempel på grund af dårlig økonomi, eller fordi den anden forælder ikke har lyst til at betale bidraget.

Så selvom den anden forælder har svært ved at betale sine regninger og lignende, kan den anden forælder alligevel blive pålagt at skulle betale et bidrag.

Hvis den anden forælder ikke kan betale bidraget til konfirmationen, kan du søge om at få forudbetalt bidraget af Udbetaling Danmark. Det kræver dog, at du har ansøgt om bidraget hos Familieretshuset.

Hvis I kun selv har aftalt, at den anden forælder skal betale et bidrag, kan du ikke søge om at få betalt bidraget som forskud af Udbetaling Danmark.

 

1498884166_Arrow_Download

BRUG FOR HJÆLP? FÅ HJÆLP FRA ADVOKAT HER

 

Hvornår skal konfirmationsbidraget betales?

I kan selv aftale, hvornår bidraget til barnet skal betales.

Hvis I ikke har aftalt, hvornår bidraget skal betales, men at der i stedet er sendt en ansøgning om bidraget til Familieretshuset (det nye Statsforvaltningen),

Hvis barnet skal konfirmeres, og der er lavet en ansøgning om bidraget til Familieretshuset, skal bidraget senest betales den dato, der står i afgørelsen. Det er normalt senest på dagen for barnets konfirmation.

Du kan tidligst søge om et bidrag til konfirmationen hos Familieretshuset 3 måneder inden konfirmationen.

Hvis barnet ikke skal konfirmeres, kan du søge om bidraget – det, der hedder beklædningsbidraget – hos Familieretshuset fra og med dagen, hvor barnet fylder 13 år og indtil dagen, hvor barnet fylder 15 år.

Hvis barnet for eksempel er 16 år, kan du ikke længere søge om beklædningsbidrag, da det så vil være for sent.

Eksempel: Johan på 14 år skal konfirmeres. Gitte, der er Johans mor, har fælles forældremyndighed med Johans far.

Johan skal konfirmeres d. 4. maj 2018.

Gitte skal søge om bidraget til konfirmationen senest d. 3. maj 2018. For at Familieretshuset får ansøgning i god tid, sender Gitte dog ansøgningen allerede 3. april.

Gitte kan dog ikke søge om bidraget før efter 3. februar 2018, da hun tidligst kan ansøge 3 måneder før festen.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Konfirmationsbidrag betaling
I kan selv aftale, hvornår bidraget skal betales. Familieretshuset (som førhen hed Statsforvaltningen) vil normalt fastsætte betalingen til datoen for konfirmationen.

Beklædningsbidrag konfirmation – hvis barnet ikke skal konfirmeres

Hvis barnet ikke skal konfirmeres – men der for eksempel afholdes en fest alligevel – kan der alligevel blive tale om et økonomisk bidrag.

Dette bidrag kaldes for et “beklædningsbidrag“.

Det er det samme som et bidrag til konfirmationen – altså et økonomisk bidrag, som skal betales til den anden forælder. Betingelserne for bidraget er næsten også de samme.

Det betyder, at du kan få et bidrag, hvis du har fælles forældremyndighed eller fuld forældremyndighed, og der afholdes en fest. Hvis den anden forælder selv for eksempel afholder en fest, kan du risikere, at Familieretshuset afviser ansøgningen om et bidrag.

Ligesom ved bidraget til konfirmationen, kan du enten:

 1. Selv aftale bidraget med den anden forælder, eller
 2. Ansøge om bidraget ved Familieretshuset (anbefales)

Du skal søge om fastsættelse af bidraget hos Familieretshuset fra barnet er 13 år og frem til dagen, hvor barnet fylder 15 år.

Du kan søge om beklædningsbidraget på Familieretshusets hjemmeside.

Er konfirmationsbidrag fradragsberettiget?

Kan man trække et konfirmations- eller beklædningsbidrag fra i skat?

Ja, hvis du skal betale et bidrag, kan du få fradrag for bidraget. Det betyder, at bidraget er fradragsberettiget.

Det er først fra datoen, hvor bidraget er betalt, at du kan trække det fra i skat.

Skal jeg betale skat af konfirmationsbidraget?

Så den forælder, der betaler bidraget, kan trække bidraget fra, men mange spørger så, om de skal betale skat af bidraget.

Nej, du skal ikke betale skat af bidraget. 

Bidraget er altså skattefrit, og du behøves ikke angive, at du har modtaget bidraget hos skat eller lignende.

For yderligere information om skat af bidrag henvises til www.skat.dk.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Konfirmationsbidrag fradragsberettiget
Konfirmationsbidraget er fradragsberettiget, når du har betalt bidraget.
Er du modtager af et bidrag, er bidraget skattefrit.

Ansøgning om konfirmationsbidrag

Du kan søge om konfirmations- eller beklædningsbidrag hos Familieretshuset.

Søg om bidraget på Familieretshuset hjemmeside her.

Du udfylder ansøgningen online med dit nem-ID. Du kan kun indsende ansøgningen fysisk, hvis du er fritaget for digital post.

Det er vigtigt, at du overholder ansøgningsfristerne. 

Hvis du ikke overholder fristerne, vil Familieretshuset afvise din ansøgning.

Fristerne er:

 • Hvis du ansøger om konfirmationsbidrag: tidligst 3 måneder før barnets konfirmation, og Familieretshuset skal senest have modtaget ansøgningen dagen inden konfirmationsfesten
 • Hvis du ansøger om beklædningsbidrag: tidligst fra dagen, hvor barnet fylder 13 år, og senest på dagen for barnets 15 års fødselsdag

Skal jeg sende ansøgning til Familieretshuset?

Nej, som nævnt, kan I sagtens selv aftale bidraget indbyrdes uden indblanding fra Familieretshuset. Det anbefales dog kraftigt at ansøge hos Familieretshuset. Det er nemlig kun, hvis du har ansøgt om bidraget hos Familieretshuset, at du kan få udbetalt bidraget som forskud, hvis den anden forælder ikke betaler bidraget som aftalt.

Hvis du vil være sikker på at få bidraget, skal du derfor ansøge om bidraget hos Familieretshuset.

Hvis du ikke vil blande Familieretshuset ind i det, anbefales det dog som minimum, at du har noget på skrift om, hvor meget der skal betales, og hvornår det skal betales af den anden forælder. En SMS eller mail vil for eksempel være nok, men en konfirmationsbidragsaftale er dog at foretrække. Hvis du har brug for hjælp til at lave en sådan aftale, kan du kontakte os her.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Ansøgning om konfirmationsbidrag
Husk at overholde ansøgningsfristerne for ansøgningen til at modtage bidragene, da Familieretshuset ellers vil afvise ansøgningen.

Få gratis e-bog om samvær, forælder rettigheder og bidrag

Du kan få en gratis ‘smagsprøve’ på vores e-bog om samvær, forælder rettigheder og bidrag herunder. 

I e-bogen får du styr på:

  • Hvor meget du har ret til at se dit barn og reglerne for dette
  • Om du kan bestemme over dit barn ift. skolevalg, daginstitution, navn, bopæl osv.
  • Hvad du skal sige i Familieretshuset (det nye Statsforvaltningen) i forbindelse med fx en samværssag for (inkl. liste over gode argumenter)
  • Hvad du kan gøre, hvis den anden forælder ikke overholder samværet
  • Hvad der sker i fogedretten
  • Finde ud af reglerne for økonomiske bidrag som fx børnebidrag, konfirmationsbidrag og uddannelsesbidrag

 


 

Få svar på dine spørgsmål om konfirmationsbidrag

Har du flere spørgsmål om konfirmationsbidrag eller beklædningsbidrag? Eller bare et juridisk problem, som du gerne vil have hjælp til i forbindelse med skilsmisse eller lignende (fx møde i Familieretshuset el. lign.)?

Så kan det være nødvendigt med hjælp fra en advokat. Herunder kan du indhente 3 tilbud fra forskellige advokater, og det er 100% uforpligtende, så du bestemmer selv, om du vil takke ja til tilbuddet eller ej.

Få tilbud fra advokat her:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ HJÆLP FRA ADVOKAT HER

 

Konfirmationsbidrag

1 kommentar

 • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

  Hvis du har brug for juridisk rådgivning, kan du booke rådgivning her: https://ejura.dk/raadgivning/

 • Comments for this post are closed.