Spørgsmål: Bisidder i Statsforvaltningen

Hej Alexander/eJura.dk.

Jeg har et spørgsmål: Må man altid have bisidder med i statsforvaltningen? Eller er det kun til nogle af møderne, at bisidderen må komme med?

Mvh Jeanette

Hej Jeanette.

Tak for dit spørgsmål.

Kort fortalt: til møder, hvor du har pligt til at deltage, har du ret til en bisidder.

Forvaltningsloven er nemlig gældende for Statsforvaltningen.

Der står i denne lov, at hvis du er part i en sag, så kan du altid have en bisidder med i Statsforvaltningen. Statsforvaltningen kan kun nægte bisidderen med begrundelse i væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. Dette står i forvaltningslovens § 8.

Du har dermed ret til at benytte dig af en bisidder eller en partsrepræsentant, men der stilles ikke noget krav til det.

Den anden forælder har ikke nogen indflydelse på at skulle ‘godkende’ en bisidder. Den anden forælder kan ikke beslutte, at bisidderen ikke må komme med til mødet.

Til møder, hvor du ikke har pligt til at deltage i møder, har du ikke nødvendigvis en ret til besidder, hvis fx mødelederen ikke accepterer det, eller hvis den anden forælder ikke vil have det. Møder i Statsforvaltningen, hvor du ikke har pligt til at møde er bl.a. møder om konfliktmægling og børnesagkyndig rådgivning.

Hvis begge forældre dog har det fint nok med det og godkender det til disse møder, kan du da alligevel frit tage en bisidder med til mødet.

Hvis mødelederen mener, at du ikke har ret til en bisidder til mødet, vil jeg anbefale, at du beder om en skriftlig kendelse om dette. Du kan kun klage over, at du ikke fik lov til at tage bisidder, hvis du har noget på skrift om det. Husk derfor at få en skriftlig kendelse fra mødelederen om, at bisidderen blev nægtet til mødet.

Du kan læse mere om bisidderens rolle osv. i vores uddybende artikel om bisidder i Statsforvaltningen.

Her på eJura.dk tilbyder vi at tage med som bisidder, hvis du skal til møde i Statsforvaltningen i København og Ringsted.

Vi kan også hjælpe dig med at skrive en klage over Statsforvaltningen, hvis du er blevet nægtet bisidder til et møde, hvor du mener, at du havde ret til at have en bisidder med.

Du kan læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig på vores side: “Ydelser“.

Du kan få svar på alle dine spørgsmål via vores rådgivning fra 299 kr. Læs mere om vores rådgivning her.