Nægter at udlevere barn til samvær guide

Nægter at udlevere barn til samvær – SÅDAN gør du!

Nægter at udlevere barn til samvær. Hvad gør man? Hvad har samværsforælderen af rettigheder? Hvordan starter man en sag i familieretten (det, der hedder fogedretten)? Og kan familieretten idømme bopælsforælder tvangsbøder? Og hvad hvis, barnet ikke bliver udleveret i så høj grad, at det er samværschikane?

Det og meget mere, kan du læse om i denne artikel.

Har du brug for hjælp, kan du få et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste her.

Læs hele artiklen herunder.

Nægter at udlevere barn til samvær

Hvad gør man ved manglende udlevering af barn til samvær?

Det afhænger af, hvor lang tid der er gået med den manglende udlevering af barnet.

Jeg anbefaler følgende:

  • Er der tale om enkelte ganges aflysning på en periode over længere tid, så bed om automatisk erstatningssamvær for hver af de enkelte aflysninger
  • Er der tale om mange aflysninger, men kun 1-2 dages hver gang, så få automatisk erstatningssamvær og start sag i Familieretshuset om bopælsforælderens manglende overholdelse af samværsaftalen eller afgørelsen
  • Er der tale om, at kontakten til barnet er afbrudt helt i mere end et par dage, så skal familieretten kontaktes hurtigst muligt

Ved længerevarende manglende overholdelse i samme periode, er det familieretten, der skal kontaktes. Det er siden 1. april 2019 ikke længere fogedretten, der skal indblandes i sager om manglende udlevering af barnet. Læs mere om denne situation længere nede i artiklen.

Så hvis der kun er tale om en aflysning eller to i ny og næ af en eller to dages varighed, så har samværsforælderen ret til erstatningssamvær.

Men hvad betyder det? Og hvordan er reglerne kort fortalt?

Læs med herunder.

 

1498884166_Arrow_Download

LÆS OM JURIDISK RÅDGIVNING TIL SKILSMISSEFORÆLDRE HER

 

Automatisk erstatningssamvær

Det betyder, at samværsforælderen har ret til det mistede samvær næste uge samme tid og samme sted.

Lad os tage et eksempel for at forklare det nærmere:

Eksempel på erstatningssamvær: Gitte er samværsforælder, og Ole er bopælsforælder. De har 7/7-ordning med skift om mandagen.

Ole (bopælsforælder) nægter at udlevere barn til samvær om mandagen som planlagt, da Ole mener, at barnet er for syg. Ole venter derfor til onsdag med at udlevere barnet.

Gitte (samværsforælder) får derfor først barnet udleveret til samvær om onsdagen.

Hvis Gitte overholder betingelserne for erstatningssamvær, har Gitte ret til at have barnet fra onsdag og frem til onsdag i ugen efter, da hun får to dages ekstra samvær erstattet.

Men hvad er der af betingelser for erstatningssamvær?

For at få automatisk erstatning af samværet, skal disse betingelser være opfyldt:

  • Samværet er ikke overholdt som aftalt
  • Der er tale om ‘almindeligt samvær’/’løbende samvær’ og ikke ferie- eller helligdagssamvær
  • Samværsforælderen skal oplyse til bopælsforælderen, at samværsforælderen ønsker at udnytte erstatningen med det samme – som udgangspunkt skriftligt

Det er derfor vigtigt, at samværsforælderen giver besked skriftligt.

Du kan læse mere om regler for erstatningssamvær, hvis en forælder nægter at udlevere barn til samvær i vores artikel om erstatningssamvær.

Men hvad hvis der er tale om aflysninger ad flere omgange (og ikke bare enkelte gange)? Og hvad hvis erstatningssamværet heller ikke overholdes?

Læs med herunder.

Gentagende gange aflysninger – hvad gør man?

Er der tale om flere aflysninger, men over en længere periode?

Det kan være ved at bopælsforælderen i ny og næ nægter at udlevere barnet. Men et par dage her og et par dage der, er også en manglende overholdelse af aftalen eller afgørelsen om samvær.

Derfor kan flere aflysninger i ny og næ have karakter af samværschikane.

Se vores video om samværschikane her (varer 1:40):

(Artiklen fortsætter under videoen…)

 

Jeg anbefaler altid, at bopælsforældre overholder samværsaftaler eller afgørelser om samvær. Og hvis de ikke gør det, anbefaler jeg altid, at samværsforældre reagerer.

Hvis samværsforælderen accepterer en manglende overholdelse, kan det medføre, at familieretten ikke vil hjælpe med at håndhæve aftalen eller afgørelsen. En dommer vil nemlig kunne vurdere, at samværsforælderen stiltiende har accepteret en ændring af aftalen eller afgørelsen eller simpelthen, at aftalen/afgørelsen slet ikke er holdbar længere –  fordi samværsforælderen har accepteret den manglende udlevering.

Eksempel på manglende overholdelse i længere tid: Gitte er samværsforælder, og Ole er bopælsforælder. De har en samværsaftale med en 7/7-ordning med skift om mandagen.

Ole (bopælsforælder) har længe været modstander af deleordningen. Derfor har han konsekvent hentet barnet om mandagen, så der faktisk er en 8/6-ordning i stedet – på trods af samværsaftalen om skift om mandagen.

Gitte (samværsforælder) synes ikke, det er retfærdigt. Men hun kan ikke nå at hente barnet, før Ole gør det. Og hun synes også, det er synd for barnet, hvis hun henter barnet om mandagen, når Ole fortæller barnet, at barnet først skal hjem til hende om tirsdagen.

Efter et års tid får Gitte dog nok. Hun kontakter derfor familieretten, men de vil ikke hjælpe, da samværsaftalen reelt ikke har været overholdt i længere tid. I stedet skal Gitte starte en sag i Familieretshuset.

Hvis du er bopælsforælder, anbefaler jeg altid, at du kontakter en jurist eller advokat for at høre, om du kan lade vær med at overholde aftalen/afgørelsen.

Hvis du er samværsforælder, anbefaler jeg altid at kontakte en jurist eller advokat for at høre, hvad du bør gøre.

Du er velkommen til at kontakte os og få et uforpligtende tilbud på, hvordan vi kan hjælpe dig.

Sådan starter du en sag i familieretten (det nye fogedretten)

Nægter den ene forælder at udlevere barnet? Og har du nu slet ikke noget kontakt til barnet?

Hvis der går mere end et par dage med den manglende udlevering, kan det være nødvendigt at gøre mere ved sagen.

Derfor skal du kontakte familieretten.

Familieretten er ikke det samme Familieretshuset. Familieretten er nemlig en afdeling under byretten hos domstolene. Det vil sige, at det er en dommer, der vil kigge på sagen. Det er ikke et krav at have en advokat til sagen om manglende udlevering. Men det kan være en god idé at få juridisk rådgivning inden og under sagen, hvilket vi gerne hjælper med.

Se videoen fra Domstolene om familieretten her (varer 3:20):

(Artiklen fortsætter under videoen)

 

Hvis du ønsker at få familierettens hjælp til udlevering af barnet, skal der være en skriftlig afgørelse eller aftale om samvær, som skal indeholde en såkaldt ‘tvangsfuldbyrdelsesklausul’.

Har I en aftale/afgørelse med tvangsfuldbyrdelsesklausul, skal du starte sagen via minretssag.dk. Du kan læse mere om, hvordan man gør her.

I sagen vil begge forældre normalt blive indkaldt til samtale i familieretten. Dommeren vil forsøge at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen. Hvis barnet er gammel og moden nok, vil det kunne blive indkaldt til samtale.

Hvis dommeren vurderer, at der ikke er saglig begrundelse for at nægte at udlevere barnet, kan dommeren idømme den anden forælder tvangsbøder for hver dag der går, hvor aftalen/afgørelsen ikke bliver overholdt.

Dommeren har også kompetence til at idømme barnet udleveret via magt, men det sker kun yderst sjældent – især efter de nye skilsmisseregler pr. d. 1. april 2019.

Har du brug for hjælp, kan du læse mere herunder.

Få hjælp til regler, hvis en forælder nægter at udlevere barn til samvær

Har du brug for mere hjælp til, hvis en forælder nægter at udlevere barn til samvær?

Eller bare regler for erstatningssamvær, samværschikane eller lignende?

Så kan vi på eJura.dk hjælpe dig. Vi er specialiserede inden for samvær, bopæl, forældremyndighed og generelt juridisk hjælp til skilsmisseforældre.

Du kan altid kontakte os for at få et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at få hjælp fra os. Få tilbud på juridisk rådgivning herunder:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ UFORPLIGTENDE TILBUD PÅ JURIDISK RÅDGIVNING HER