Refleksionsperiode guide

Refleksionsperiode – få styr på de nye skilsmissregler her

Refleksionsperiode – hvad er det? Hvad der står i den nye forældreansvarslov for 2019 om refleksionsperioden? Hvad betyder delt bopæl i denne periode? Hvad er der ellers af regler i den nye skilsmisselov og skilsmissereform?

Det og meget mere kan du få svar på i denne artikel. Hvis du har brug for hjælp til samvær, skilsmisse eller lignende, kan vi på eJura.dk hjælpe dig til faste, gode priser.

Læs mere om vores rådgivning her.

Læs hele artiklen herunder.

Refleksionsperiode forklaret på 2 min.

Få forklaret reglerne for refleksionsperioden på 2 min. herunder.

Hvad er refleksionsperioden?

Refleksionsperioden er en periode for forældre med fælles børn, der går fra hinanden. Perioden er en slags tænkeperiode, som skal sikre, at samlivsophøret tager mest muligt hensyn til barnet/børnene.

Hvis forældrene har været gift, skal de igennem denne periode, før de kan skilles. I løbet af denne periode for refleksion gælder der særlige regler. Først efter refleksionsperioden er overstået, kan forældrene få en skilsmissebevilling og blive endelig skilt.

Reglerne for refleksionsperioden gælder også, selvom forældrene er enige om, at de vil skilles.

Hvor længe varer refleksionsperioden?

Refleksionsperioden varer 3 måneder.

Perioden starter fra Familieretshuset har modtaget anmodningen.

Hvad skal jeg være opmærksom på af regler i løbet af refleksionsperioden?

I løbet af refleksionsperioden vil begge forældre automatisk få delt bopæl, hvis forældrene har fælles forældremyndighed.

Det betyder, at begge forældre er bopælsforældre og skal være enige om overordnede forhold i barnets liv.

Forældrene vil ikke have delt bopæl, hvis afgørende hensyn til barnets bedste taler imod det, eller hvis begge forældre flytter fra adressen, hvor barnet havde folkeregisteradresse på tidspunktet, hvor forældrene gik fra hinanden.

Forældrene kan også aftale ikke at have delt bopæl i refleksionsperioden.

Hvad sker der, når refleksionsperioden på de 3 måneder er gået?

Når de 3 måneder er gået, skal begge forældre inden for 1 måned efter udløbet bekræfte, at de stadig vil skilles og er enige om det.

Forældrene skal desuden have gennemført det obligatoriske digitale forløb.

Læs mere uddybende om reglerne herunder.

Hvad er refleksionsperioden?

Hvad er refleksionsperioden overhoved for noget?

Refleksionsperioden gælder fra 1. april 2019. Perioden er en del af de nye skilsmisseregler, som bl.a. indebærer en helt ny lov ved navn Familieretshusloven samt ændring af bl.a. forældreansvarsloven og ægteskabsloven.

I den nye ægteskabslov er reglerne om refleksionsperiode bl.a. indført.

Med de nye regler gælder det, at selvom forældre er enige om, at de vil skilles, skal de stadig igennem en tvungen refleksionsperiode. Refleksionsperioden er en tænkeperiode på 3 måneder, hvor forældrene bl.a. skal have gennemført et digitalt forløb.

Førhen kunne par, der ville skilles, blive skilt via det, man kalder for ‘direkte skilsmisse’. Det vil sige, at der ikke skulle mere end et par klik til, og så var man skilt. Fremover skal forældre med fælles børn, der ikke er fyldt 18 år, igennem en refleksionsperiode på 3 måneder, før de kan blive endelig skilt.

Hvor står dette så henne?

Det så bl.a. i den nye lov om ægteskabs indgåelse og opløsnings (ægteskabsloven) § 42 a:

“§ 42 a. For ægtefæller, som anmoder om skilsmisse efter § 29, og som har fælles børn, der ikke er fyldt 18 år, kan bevilling til skilsmisse først udstedes efter en refleksionsperiode på 3 måneder fra Familieretshusets modtagelse af anmodningen.”

Men hvorfor skal du igennem sådan en refleksionsperiode? Det kan du læse mere om længere nede.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Refleksionsperiode hvor længe
Med de nye skilsmisseregler vil forældre med fælles barn først kunne blive endelig skilt efter en såkaldt refleksionsperiode på 3 måneder.

Hvorfor skal jeg igennem en refleksionsperiode?

Refleksionsperioden blev vedtaget med de nye skilsmisseregler gældende fra 1. april 2019.

Perioden var bl.a. et ønske fra Dansk Folkeparti.

Karin Nødgaard, Dansk Folkeparts socialordfører, udtalte til Berlingske vedrørende ønsket om en refleksionsperiode:

“- Selv om forældrene kan finde ud af at blive skilt, er mange børn stadig påvirkede af det.

– En tredjepart, der kommer med vejledning og rådgivning, tror jeg, kan løsne rigtig mange af de konflikter, der er på trapperne” med henvisning til reglerne for refleksionsperioden, hvor forældrene bl.a. skal igennem det digitale forløb.

Du kan læse mere om Karin Nødgaards udtalelse i denne artikel udgivet af BT (åbner i nyt vindue).

Under refleksionsperioden vil forældrene have delt bopæl. Det kan du læse mere om herunder.

Hvad betyder delt bopæl i refleksionsperioden?

Med de nye regler for skilsmisse vil forældrene have delt bopæl under refleksionsperioden.

Der står nemlig i den nye forældreansvarslovs § 17, stk. 3:

“Stk. 3. Et barn af samlevende forældre med fælles forældremyndighed har i de første 3 måneder efter forældrenes samlivsophævelse delt bopæl, medmindre forældrene er enige om barnets bopæl. I denne periode kan der indledes en sag om samvær efter § 19, men der kan ikke indledes en sag om barnets bopæl efter stk. 1.”

I denne paragraf står der altså, at barnet har delt bopæl:

 • I de første 3 måneder efter samlivsophævelsen
 • Medmindre forældrene er enige om, at barnet skal have bopæl hos en af dem
 • Der kan ikke indlede en sag om barnets bopæl via retssag i perioden – først efter periodens udløb

Reglerne bliver uddybet i samme paragraf (forældreansvarslovens § 17), stk. 4. Her står der:

“Stk. 4. Barnet har uanset stk. 3, 1. pkt., ikke delt bopæl, hvis afgørende hensyn til barnets bedste taler imod dette, eller hvis begge forældre flytter fra den adresse, hvor barnet havde folkeregisteradresse på tidspunktet for forældrenes samlivsophævelse. I tilfælde omfattet af 1. pkt. kan der indledes en sag om barnets bopæl efter stk. 1 inden for 3 måne- der efter samlivsophævelsen.”

I denne del af paragraffen står der med andre ord:

 • Forældrene har ikke delt bopæl, hvis afgørende hensyn til barnets bedste taler imod dette
 • Hvis afgørende hensyn for delt bopæl taler imod barnets bedste, startes en retssag om barnets bopæl inden for 3 måneder
 • Forældrene har ikke delt bopæl, hvis begge forældre flytter fra adressen, hvor barnet havde bopæl, da forældrene gik fra hinanden

Det skal desuden nævnes, at det i mellem forældrene kan aftales, at de skal dele barnets bopæl og begge være bopælsforældrene.

Du kan læse mere om disse regler i vores artikel om delt bopæl.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Delt bopæl under refleksionsperioden
Under refleksionsperioden vil forældrene have delt bopæl. Begge forældre vil dermed være bopælsforældre og skal være enige om overordnede forhold i barnets liv. Reglerne gælder kun under visse betingelser.

Hvad skal jeg i løbet af refleksionsperioden?

I løbet af refleksionsperioden skal forældrene have gennemført det digitale forløb efter reglerne i Familieretshuslovens § 22, stk. 1.

Når de 3 måneder er gået, skal begge forældre inden for 1 måned efter udløbet af refleksionsperioden have bekræftet anmodningen for at kunne få udstedt bevilling til skilsmisse (skilsmissebevillingen og blive endelig skilt).

Hvad sker der, når refleksionsperioden er overstået?

Når refleksionstiden er overstået vil forældrene have mulighed for at kunne blive endeligt skilt. Dermed vil forældrene kunne få skilsmissebevillingen.

Begge forældre skal bekræfte dette inden for 1 måned efter udløbet af perioden.

Når perioden er overstået, er det også en god idé at finde ud af, om I begge fortsat skal have barnets bopæl og dermed være bopælsforældre, som I var under perioden.

Begge forældre har efter udløbet mulighed for at starte en sag om at få barnets bopæl alene og dermed ikke behøves skulle være enig med den anden forælder om de overordnede forhold i barnets liv.

Der kan også indgås aftale om, at begge forældre har barnets bopæl, medmindre en af jer flytter væk fra nærområdet. Sådan en aftale skal registreres ved Familieretshuset, som registrerer det i CPR. Hvis den ene flytter væk, skal anmodning om ophør af aftalen ske.

Du kan læse mere om reglerne for dette i artiklen om delt bopæl.

De nye skilsmisseregler 2019

Reglerne for refleksionsperioden gælder for 2019 og er vedtaget som led i de nye skilsmisseregler.

Den nye skilsmissereform har bl.a. medført:

 • Familieretshuset afløser Statsforvaltningen
 • Alle sager skal fremover inddeles i sagskategorier (§ 5, § 6 og § 7-sager), som har afgørende betydning for sagens behandling
 • Flere sager skal afgøres af en dommer ved retssag i familieretten under byretten
 • Mulighed for at begge forældre er bopælsforældre
 • Der oprettes en såkaldt Børneenhed

Der er dermed mange nye regler for samvær med fælles barn/børn og skilsmisse.

Du kan læse mere om de nye love og regler i vores artikel: “Ny skilsmisselov 2019“.

Brug for hjælp til bopælsforælder, samvær mv.?

Her på eJura.dk er vi specialister i familieret (skilsmisse, samvær mv.).

Vi hjælper mange klienter med deres sager i Familieretshuset (det nye Statsforvaltningen) samt rådgivning om bopælsforælder, forældremyndighed og samvær.

Hvis du allerede nu ved, at du skal i Familieretshuset, er det en god idé at få juridisk hjælp. Vi kan hjælpe med en vurdering af din sag samt argumenter mv., som giver dig størst mulighed for at få medhold i Familieretshuset.

Hvis du er indkaldt i Ringsted eller København, kan vi også hjælpe som bisiddere. Som bisiddere i Familieretshuset tager vi med dig ind i Familieretshuset, så du ikke skal tage alene derind. Vi tager noter og overværer mødet samt giver dig ro i maven og mere tryghed.

Hvis du ikke skal i Familieretshuset (eller det ikke er på Sjælland), kan vi hjælpe dig med dine spørgsmål og behov pr. telefon og e-mail.

Kontakt os her for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig:

 

1498884166_Arrow_Download

KONTAKT OS HER OG HØR HVORDAN VI KAN HJÆLPE