Regler for samvær ved fælles forældremyndighed

Regler for samvær ved fælles forældremyndighed

Regler for samvær ved fælles forældremyndighed – hvordan er de? Hvordan er reglerne for, hvor meget barnet skal være hos hver forælder? Hvem har ret af forældrene til at bestemme hvad?

I denne artikel kan du læse om regler for samvær ved fælles forældremyndighed.

Hvis du efter at have læst denne artikel har brug for mere hjælp, kan du med fordel læse vores e-bog “Samvær, forælder rettigheder og bidrag“.

Har du brug for at snakke med en jurist, kan du læse mere om vores juridiske rådgivning her.

Læs hele artiklen herunder.

Regler for samvær ved fælles forældremyndighed

I har automatisk fælles forældremyndighed, hvis I fx var gift ved fødslen eller boede sammen i 10 måneder forinden fødslen.

Der er i princippet ikke nogle regler for samvær ved fælles forældremyndighed. Der er ikke nogen lov, der fx siger, at barnet skal være 7 dage det ene sted og 7 dage det andet sted, hvis forældrene har fælles forældre myndighed.

Se vores video, der forklarer om samvær (tager kun 2:15 at se):

(Artiklen fortsætter under videoen…)

 

For at få styr på samværet, skal I enten:

 1. Lave en samværsaftale (altid skriftlig!) – eventuelt med hjælp fra Familieretshuset (det tidligere Statsforvaltningen), hvis I ikke kan blive enige, eller
 2. Finde ud af, hvem der skal være bopælsforælder og have barnets folkeregisteradresse samt flere rettigheder

Selvom I har fælles forældremyndighed, skal I selv forsøge at aftale, hvor meget barnet skal være hvor.

Hvad skal du have styr på om samvær ved fælles forældremyndighed?

Når I bliver skilt eller separeret, skal I lave en samværsaftale. Det kan I uden problemer lave selv uden indblanding fra Statsforvaltningen/Familieretshuset eller advokat. I kan helt selv aftale, hvor lang tid barnet skal være hvor. I skal blot være enige.

Når I har lavet samværsaftalen, skal den underskrives, og så er det sådan set det. Vær opmærksom på, at en samværsaftale er bindende. Det kan kun ændres af Familieretshuset, hvis ‘væsentlige forhold har ændret sig’. 

Det kan dog være en god idé at få juridisk rådgivning, inden du underskriver en samværsaftale.

Hvis I dog ikke kan blive enige om, hvor meget barnet skal være hvor, så skal I i Familieretshuset (det tidligere Statsforvaltningen), hvor de i sidste ende kan træffe afgørelse om, hvad der er det bedste for barnet.

Derudover skal I finde ud af, hvor barnet skal have folkeregisteradresse. Den forælder, hvor barnet har folkeregisteradresse, kaldes også for bopælsforælder.

Bopælsforælderen har ikke blot barnets folkeregisteradresse, men har også nogle særlige rettigheder.

Bopælsforælderens rettigheder handler bl.a. om barnets daglige omsorg som fx:

 • almindelige fritidsaktiviteter i det daglige
 • valg af daginstitution
 • barnets velbefindende såsom om det fx skal gå til psykolog

Og lignende. Det betyder, at bopælsforælderen uden indblanding fra den anden forælder kan vælge, hvor barnet skal gå i daginstitution, og hvad barnet skal lave af almindelige fritidsaktiviteter. Uden den anden forælder har ret til at være med til at bestemme.

Hvis I har fælles forældremyndighed, skal I dog være enige om bl.a.:

 • Navnet på barnet
 • Skolevalg
 • Generel opdragelse
 • Barnets flytning uden for Danmark
 • Religiøst tilhørsforhold
 • Risikobetonede aktiviteter (fx om barnet skal gå til boksning, motorcross osv.)

Brug for hjælp? Læs mere om vores rådgivning her:

1498884166_Arrow_Download

FÅ JURIDISK RÅDGIVNING OM SAMVÆR HER

 

Samværsaftale ved fælles forældremyndighed

Når man bliver separeret eller skilt, kan det være en god idé at lave en samværsaftale. Som nævnt er der ikke nogle regler for, hvad samværsaftalen skal indeholde, selvom I har fælles forældremyndighed. Den fælles forældremyndighed er sådan set uafhængig af samværet.

I samværsaftalen skal der stå, hvor meget barnet skal være hvor.

Når I skal lave aftalen, skal I tænke på, hvad der er bedst for barnet og ikke tænke, hvad du synes er bedst og mest retfærdigt for dig. Barnet skal i de fleste tilfælde have en positiv og daglig opvækst hos både sin mor og far, hvis barnet ønsker det, og det vil være det bedste for barnet.

Tip: Få lavet en skriftlig samværsaftale. Vær dog opmærksom på, at samværsaftalen kun kan ændres, hvis ‘væsentlige forhold har ændret sig’. Det kan derfor være en god idé at få juridisk rådgivning, inden du underskriver aftalen.

I kan bruge den skabelon til samværsaftale, som medfølger, når du køber vores e-bog om samvær mv.  som laves i to eksemplarer og opbevares af jer selv. Det er en god idé at få juridisk rådgivning, inden du indgår en aftale om samvær, da aftalen er bindende og efterfølgende kun kan ændres, hvis ‘væsentlige forhold har ændret sig’, eller I selv kan blive enige om andet.

Hvis I dog ikke kan blive enige om samværsaftalen, skal I kontakte Familieretshuset.

Det er en god idé at få 100% styr på reglerne, og hvad der sker i Familieretshuset. Hvis du er i tvivl om noget og har spørgsmål, kan du få svar på dit spørgsmål ved at kontakte os her på eJura.dk.

Du kan få svar på dit spørgsmål, inden du tager i Familieretshuset, her.

Det kan også være relevant af få en bisidder med til mødet, hvis du ikke føler dig tryg ved at skulle alene derind.

Hvis I fortsat ikke kan blive enige, kan Familieretshuset senere træffe afgørelse om samværet, og der vil dine argumenter være afgørende for sagens udfald.

Tip: Få hjælp fra Familieretshuset, hvis I ikke kan blive enige. Tag en bisidder med til møderne, hvis du ikke føler dig tryg ved at skulle tage alene derind.

Du kan læse mere om, hvad Familieretshuset anbefaler at samværsordninger i vores artikel om deleordning.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Samværaftale fælles forældremyndighed
Selvom I har fælles forældremyndighed, skal I lave en aftale om samvær – en såkaldt samværsaftale.
Der er ikke nogle regler for, hvor meget barnet skal være hvor. Heller ikke selvom I har fælles forældremyndighed.

Regler for samvær ved fælles forældremyndighed, hvis I ikke kan blive enige

Hvis I ikke kan blive enige om samvær, og I har fælles forældremyndighed, kan I få hjælp fra Familieretshuset. Har I allerede en aftale eller afgørelse om samvær, skal I igennem en sag om ændring af samvær hos Familieretshuset.

Den ene af jer skal udfylde et kontaktskema til Familieretshuset. Den anden forælder kommer til at læse, hvad du har skrevet i kontaktskemaet, så tænk dig om, når du udfylder det.

Herefter vil I blive indkaldt til et vejledningsmøde med en sagsbehandler fra Familieretshuset. Her vil I blive hjulpet til at indgå det, man juridisk kan kalde for et ‘forlig’.

Familieretshuset er godt klar over, at I ikke er enige, og derfor forsøger de at få jer til at indgå et acceptabelt kompromis, hvor I måske begge ikke synes, at det er den bedste løsning, men at I ‘giver jer lidt’ for at få en aftale.

Hvis I efter at have været til et vejledningsmøde fortsat ikke kan finde en løsning og heller ikke kan indgå et forlig, kan Familieretshuset træffe en afgørelse.

Det gør de ud fra jeres argumenter samt indhenter oplysninger fra fx:

 • Skole
 • Daginstitution
 • Kommune

Derudover kan Familieretshuset afholde en børnesamtale, hvis barnet er gammelt og modent nok til det. Derefter træffer de den afgørelse, der menes at være bedst for barnet. 

Hvis barnet er over 10 år, har barnet det, man kalder for en initiativret. Det betyder, at barnet til enhver tid kan bede forældrene kontakte Familieretshuset med henblik på at indgå en ny samværsaftale.

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen om samvær, kan den klages til familieretten, hvilket vi gerne hjælper med.

Bopælsforælder og samværsforælder

Selvom I har fælles forældremyndighed, skal I stadig finde ud af:

Eller skal I eventuelt have delt bopæl? Derfor skal I, udover finde ud af samværet, også finde ud af, hvor barnet skal have bopæl.

Se vores video, der forklarer om bopælsforælder og bopælsforælderens rettigheder i forhold til samværsforælder og rettighederne ved fælles forældremyndighed. Videoen tager kun 1 min. og 41 sek. at se:

(Artiklen fortsætter under videoen…)

 

Bopælsforælderen har nogle særlige rettigheder, som I skal være opmærksomme på. For eksempel kan bopælsforælderen bestemme:

 • almindelige fritidsaktiviteter i det daglige
 • valg af daginstitution
 • barnets velbefindende såsom om det fx skal gå til psykolog

Dette kan bopælsforælderen bestemme uden at den anden forælder har ret til at få lov til at bestemme.

Samværsforælderen har ‘kun’ ret til at bestemme:

 • Den daglige omsorg, når barnet er på samvær
 • Aktiviteter når barnet er på samvær dvs. hvem barnet skal lege med under samværet, hvad barnet skal have at spise under samværet og lignende

Hvis samværsforælderen har fælles forældremyndighed med bopælsforælderen, kan samværsforælderen også være med til at bestemme forældremyndighedsbeslutningerne:

 • Navnet på barnet
 • Skolevalg
 • Generel opdragelse
 • Barnets flytning uden for Danmark
 • Religiøst tilhørsforhold
 • Risikobetonede aktiviteter (fx om barnet skal gå til boksning, motorcross osv.)

Læs mere i vores artikel om bopælsforælders rettigheder og vores artikel om delt forældremyndighed.

Tip: Samværsforælderen kan bestemme, hvad der skal ske under samværet, medmindre der er aftalt andet i samværsaftalen. Derudover skal begge forældre være enige om de helt overordnede forhold i barnets liv, hvis forældrene har fælles forældremyndighed.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Bopælsforælder ved fælles forældremyndighed
Selvom I har fælles forældremyndighed, skal I beslutte, hvor barnet skal have bopæl. Denne forælder har ligeledes ret til at tage nogle ekstra beslutninger om den daglige omsorg mv.

Få e-bog om samvær, forælder rettigheder og bidrag

Du kan få en ‘smagsprøve’  på vores e-bog om samvær, forælder rettigheder og bidrag herunder uden, at det skal koste dig en krone. 

I e-bogen får du styr på:

 • Hvor meget du har ret til at se dit barn og reglerne for dette
 • Om du kan bestemme over dit barn ift. skolevalg, daginstitution, navn, bopæl osv.
 • Hvad du skal sige i Familieretshuset i forbindelse med fx en samværssag for (inkl. liste over gode argumenter)
 • Hvad du kan gøre, hvis den anden forælder ikke overholder samværet
 • Hvad der sker i fogedretten
 • Finde ud af reglerne for økonomiske bidrag som fx børnebidrag, konfirmationsbidrag og uddannelsesbidrag

Skriv dit navn og din e-mail (skal være din korrekte e-mailadresse, da vi sender smagsprøven på e-bogen til din mail) herunder og få smagsprøve-versionen i din indbakke:

 

Få svar på spørgsmål om regler for samvær ved fælles forældremyndighed

Har du et spørgsmål om regler for samvær ved fælles forældremyndighed?

Her på eJura.dk kan du få hjælp på dine juridiske spørgsmål inden for skilsmisse, samvær og lignende online eller telefonisk.

Prisen er fast og til en god pris. Dermed ved du altid, hvad det koster at få svar på dine spørgsmål.

Hvis du har en sag i Familieretshuset hjælper vi gerne som bisidder i Statsforvaltningen/Familieretshuset.

Du kan stille dit spørgsmål om regler for samvær ved fælles forældremyndighed eller andre spørgsmål her:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ JURIDISK RÅDGIVNING OM SAMVÆR HER

 

1 kommentar

 • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

  Hvis du har brug for juridisk rådgivning, kan du booke rådgivning her: https://ejura.dk/raadgivning/

 • Comments for this post are closed.