Samvær ferie

Samvær ferie – guide til feriesamvær

Samvær ferie – hvordan er reglerne? Hvem skal have barnet hvornår? Hvor meget har far ret til? Og hvad er bortfald af samvær på grund af ferie? Og hvad er Familieretshusets (det tidl. Statsforvaltningen) rolle? Hvordan med fælles forældremyndighed og ferie?

I denne artikel kan du læse om feriesamvær.

Hvis du har brug for mere hjælp til samvær og ferie, kan du læse mere om bl.a. dette emne i vores e-bog “Samvær, forælder rettigheder og bidrag“. 

LÆS MERE OM E-BOG HER.

Læs hele artiklen herunder.

Samvær ferie – kan aftales i samværsaftalen

Hvordan skal samværet være i ferieperioden? Ferier kan betyde, at barnet ikke er hos den forælder, hvor det ellers er aftalt. Det kan skabe tvister og konflikter.

Hvor skal barnet for eksempel være juleaften og nytårsaften? Hvad med sommerferien?

I bør aftale feriesamvær i samværsaftalen. Når I skal aftale samvær i ferien, bør I tage hensyn til barnets alder, modenhed, og hvad der er bedst for barnet.

I kan i princippet selv aftale samvær ferie uden indblanding fra hverken Familieretshuset (det tidl. Statsforvaltningen) eller advokat. I bør dog skrive det ned skriftligt i en samværsaftale, som underskrives. Det kan være en god idé at få hjælp fra en jurist/advokat fx hos os i den forbindelse.

Hvis I dog ikke kan blive enige, kan I få hjælp fra Familieretshuset, der i sidste ende også kan træffe afgørelse om feriesamværet.

Samvær inden for almindelige ferieperioder

Bopælsforælderen må ikke holde ferie med barnet uden for de almindelige ‘ferieperioder’, som går ud over samværet med samværsforælderen. 

De almindelige ferieperioder vil normalt være i skolernes ferier, som normalt vil fremgå af for eksempel skolens hjemmeside.

Ligger ferien inden for almindelige ferie- og helligdagsperioder, og er der ikke nogen aftale eller afgørelse om feriesamvær, kan bopælsforælderen melde ferie i denne periode, jf. bl.a. afgørelsen fra Ankestyrelsen, TFA2017.55.

Dette understreger vigtigheden for samværsforælderen for at få en aftale eller afgørelse om samvær i ferien.

Læs mere herunder.

Ankestyrelsens principafgørelse 45-16

Der har tidligere været en række afgørelser hos Ankestyrelsen.

I principafgørelse 45-16 står der følgende:

“Når forældre går fra hinanden, kan de aftale løbende samvær og feriesamvær mellem barnet og den forælder, som barnet ikke bor hos (samværsforælder). Hvis forældrene ikke kan blive enige, kan samværsforælderen søge om samvær i Statsforvaltningen.

Det fastsatte eller aftalte samvær bortfalder kun, når forældrene har aftalt det, eller når statsforvaltningen, Ankestyrelsen eller fogedretten har truffet afgørelse om bortfald af samvær.

Sideløbende med dette gælder, at et barn har ret til ferie med begge forældre, og at den forælder, som barnet bor hos (bopælsforælderen), har ret til at planlægge sin ferie med barnet i de ferieperioder, hvor barnet ikke har feriesamvær med samværsforælder.”

Siden dette har Statsforvaltningen som bekendt dog skiftet navn til Familieretshuset.

Ovenstående fra Ankestyrelsen betyder dog som udgangspunkt, at:

 • forældrene kan selv aftale samværet i ferieperioder – kan forældrene ikke nå til løsning, kan Familieretshuset træffe afgørelse
 • barnet har ret til ferie med begge forældre
 • bopælsforælder har dog ret til at planlægge sin ferie med barnet i de ferieperioder, hvor barnet ikke har feriesamvær

Bopælsforælderens ferie, hvis det går ud over samværsforælderen

Bopælsforælderen skal derfor aftale det med samværsforælderen, hvis der er tale om ferie, som går ud over samværet med samværsforælderen uden for almindelig ferie- og helligdagsperiode. Hvis forældrene ikke kan blive enige om ferien, kan bopælsforælderen søge om bortfald af samværet hos Familieretshuset.

Det betyder, at bopælsforælderen kan søge om, at samværet med samværsforælderen bortfalder i ferien. Familieretshuset giver dog normalt kun bortfald af samværet, hvis det er “særligt velbegrundet“, hvis det ligger uden for “almindelig ferie- og helligdagsperiode”.

Det kunne eksempelvis være, at der kun er en ekstraordinær mulighed for bopælsforælderen for at holde en ferie med barnet på grund af udefra kommende omstændigheder, som bopælsforælderen ikke selv har har nogen indflydelse på.

Eksempel: Jens og Gitte har et barn sammen, der har bopæl hos Gitte. Gitte er derfor bopælsforælder, og Jens er samværsforælder. Jens og Gitte har en 7/7 ordning, hvor barnet er 7 dage hvert sted.

I slutningen af august kunne Gitte godt tænke sig at tage deres barn med på en 2-ugers ferie (og dermed uden for almindelige ferie- og helligdagsperioder).

Det kan Gitte dog i princippet ikke, da det så går ud over Jens’ samvær med barnet, og det er uden for ferieperioden. Hvis Jens ikke tillader det imod fx at få erstatningssamvær, skal Gitte derfor søge om bortfald af Jens’ samvær hos Familieretshuset.

Men hvad kan I så aftale af feriesamvær?

Eksempler på aftalt feriesamvær

I kan aftale, hvad I vil og kan nå til enighed om, men mange aftaler dog:

 • Jul hos den ene forælder og nytår hos den anden skiftevis fra år til år (husk at aftale præcise datoer, er jul fx kun d. 24. december?) 
 • Halvdelen af påske hos hver forælder
 • 2-3 uger i sommerferie perioden hos hver forælder
 • Vinterferie og efterårsferie afholdes hos hver forælder på skift (det vil sige, hvis bopælsforælder har barnet i vinterferien, har samværsforælderen barnet i efterårsferien, og så skiftes der næste år)
 • Barnets fødselsdag og konfirmation bør I forsøge at holde sammen (hvis I dog ikke kan være sammen, må I høre barnet, hvad barnet har af ønsker)

Husk altid at lyt til børnene og tænk på dem. Især hvis børnene er gamle og modne nok til at give udtryk for deres egne holdninger (det er normalt særligt, når børnene er over 5-6 år gamle).

Du skal derfor være opmærksom på ved samvær ferie:

 • I skal forsøge selv at aftale samvær og ferie
 • Hvis I ikke selv kan blive enige, kan I få hjælp fra Familieretshuset (det tidligere Statsforvaltningen)
 • Hvis feriesamværet går ud over den anden forælders samværs, og det ligger uden for almindelige ferie- og helligdagsperioder, og forældrene ikke kan blive enige om en løsning, skal der søges om “bortfald af samvær” hos Familieretshuset
 • Desuden fordele ferie, religiøse højtider samt prøve at finde en løsning på fødselsdag og konfirmation

 

1498884166_Arrow_Download

LÆS OM VORES JURIDISKE RÅDGIVNING HER

 

Familieretshuset samvær ferie – hvis I ikke kan blive enige

I skal først forsøge selv at aftale feriesamvær indbyrdes. Hvis I ikke kan blive enige om samvær og ferie, kan I få hjælp fra Familieretshuset (det tidligere Statsforvaltningen).

Familieretshuset kan træffe afgørelse om jeres samværsaftale, hvis I ikke kan blive enige. De træffer afgørelse om samværet ud fra, hvad der vil være bedst for barnet. De vurderer det ud fra:

 • Jeres oplysninger
 • Daginstitution
 • Skole
 • Kommune

Familieretshuset kan også beslutte det, man kalder for ‘bortfald af samvær’ på grund af ferie.

Tip: Familieretshuset tildeler normalt kun bortfald af samvær uden for almindelige ferie- og helligdagsperioder som følge af bopælsforælderens ferie, hvis det er “særlig velbegundet”.

Det betyder, at hvis bopælsforælderen vil afholde ferie uden for almindelig ferie- og helligdagsperiode, som går ud over samværsforælderens samvær med barnet, så skal Familieretshuset træffe afgørelse om bortfaldet, hvis I ikke selv kan blive enige om det.

Anmodning om bortfald af samvær hos Familieretshuset gives normalt kun, hvis det er “særlig velbegrundet“.

Hvis der er tale om ferie inden for almindelig ferie- og helligdagsperiode, kan bopælsforælder afholde ferie, hvis der ikke er fastlagt noget feriesamvær. Det følger bl.a. af den principielle afgørelse fra Ankestyrelsen med afgørelsesnummeret TFA2017.55.

Hvis du skal i Familieretshuset vedrørende samvær, er det en god idé at få juridisk rådgivning i den forbindelse, da argumenterne i Familieretshuset kan være altafgørende for sagens udfald.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Samvær ferie små barn

Hvordan med samvær ferie og små barn?

Hvis I har et lille barn, skal der tages hensyn til dette. Det betyder, at hvis barnet fx ikke er gammelt nok til at have overnatning hos samværsforælderen, vil ferien typisk foregå ved dagssamvær flere dage i træk.

Det kan være normalt, at små børn ikke har overnatning hos samværsforælderen, hvis de er under 2-3 år og ikke har haft en fast tilknytning til samværsforælderen under fødslen (samværsforælder og bopælsforælder fx har boet sammen under fødslen og barnets første år).

Når barnet dog bliver mere end de 3-4 år gammelt, vil det oftest være gammelt nok til at have samvær med overnatning, hvis barnet har opnået en tilknytning til samværsforælderen.

Men dette er kun generelle retningslinjer. Det er altid en konkret vurdering. Hvis mor og far først er gået fra hinanden, idet barnet er 3-4 år, kan det godt have knyttet sig lige så meget til samværsforælderen, som det har knyttet sig til bopælsforælderen.

Tip: Det er altid en konkret vurdering, hvor meget samværsforælderen kan have feriesamvær med barnet. Det afhænger bl.a. af, hvor knyttet barnet er til samværsforælderen, hvor alderen bl.a. har en betydning.

Dette vurderes bl.a. ud fra, hvordan barnet reagerer før, under og efter samværet samt ud fra udtalelser fra institution, kommune eller lignende.

Du kan læse mere om, hvor meget samvær der anbefales af bl.a. Familieretshuset i forhold til barnets alder i vores artikel om deleordning.

Samvær ferie far

Mange spørger os her på eJura.dk: “Hvor meget samvær har far ret til i ferie?”.

I den situation er det, hvor far er samværsforælder. For når jeg bliver spurgt om “hvor meget samvær”, er det fordi faderen er samværsforælderen. Faderen kan dog sagtens være bopælsforælder. 

I bør altid overveje om længere feriesamvær for små børn er til barnets bedste, eller om det vil føle et afsavn, som vil påvirke barnet senere i livet, fordi barnet fremover kan risikere at forbinde det at være væk fra hjemmet i længere tid som noget negativt.

I bør derfor ved aftalen om feriesamvær tage hensyn til barnet.

Hvis barnet ellers trives med dets samværsforælder, kan I aftale, at samværsforælderen har barnet henover jul hvert andet år samt enten efterårsferie eller vinterferie, som så kan skifte næste år, mens bopælsforælderen har barnet nytår skiftevis hvert andet år.

Hvis der er tale om et yngre barn, kan det være relevant at aftale dagssamvær flere dage i træk uden overnatning.

Tip: I kan få hjælp fra Familieretshuset, hvis I ikke selv kan blive enige om, hvor meget samværsforælderen skal have barnet på ferie. Det er en god idé at få juridisk rådgivning i den forbindelse, da argumenterne er altafgørende for sagens udfald.

Hvis I ikke kan blive enige om samvær ferie far, kan I få hjælp fra Familieretshuset, som kan træffe afgørelse om ferien med far eller mor (samværsforælderen).

Det er en god idé at få juridisk rådgivning i forbindelse med tvister om feriesamvær. Kontakt os her for at høre nærmere.

(Artiklen fortsætter under billledet…)

Samvær ferie far
Far har i princippet samme ret til ferie som mor. Hvis far er samværsforælder, kan der være særlige hensyn at tage, hvis barnet er under 2-3 år gammelt, da barnet måske ikke har knyttet sig til samværsforælderen på samme måde. Da kan der i stedet aftales dagssamvær flere dage i træk uden overnatning.

Få e-bog om samvær, forælder rettigheder og bidrag

Du kan få en ‘smagsprøve’  på vores e-bog om samvær, forælder rettigheder og bidrag herunder uden, at det skal koste dig en krone. 

I e-bogen får du styr på:

 • Hvor meget du har ret til at se dit barn og reglerne for dette
 • Om du kan bestemme over dit barn ift. skolevalg, daginstitution, navn, bopæl osv.
 • Hvad du skal sige i Familieretshuset i forbindelse med fx en samværssag for (inkl. liste over gode argumenter)
 • Hvad du kan gøre, hvis den anden forælder ikke overholder samværet
 • Hvad der sker i fogedretten
 • Finde ud af reglerne for økonomiske bidrag som fx børnebidrag, konfirmationsbidrag og uddannelsesbidrag

Skriv dit navn og din e-mail (skal være din korrekte e-mailadresse, da vi sender smagsprøven på e-bogen til din mail) herunder og få smagsprøve-versionen i din indbakke:

 

Få svar på dine spørgsmål om samvær ferie

Har du spørgsmål til feriesamvær?

Her på eJura.dk kan du stille dine juridiske spørgsmål om fx feriesamvær, men også om samvær og skilsmisse generelt. Du får svar nemt og hurtigt af en juridisk rådgiver, og du får det altid til en god pris.

Det koster en fast, lav pris hver gang. På den måde ved du altid, hvad det koster at få svar på dit spørgsmål, hvis du er bange for, at det bliver for dyrt at gå til en advokat. Vi kan hjælpe dig, uanset hvor i landet, du befinder dig, da vi kan klare det meste pr. telefon og e-mail.

Få svar på dine spørgsmål her:

 

1498884166_Arrow_Download

LÆS OM VORES JURIDISKE RÅDGIVNING HER

 

1 kommentar

 • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

  Hvis du har brug for juridisk rådgivning, kan du booke rådgivning her: https://ejura.dk/raadgivning/

 • Comments for this post are closed.