Samvær med far baby

Samvær med far baby – så meget samvær har far ret til

Samvær med far baby? Hvor meget samvær har far ret til med baby? Der er stor forskel på, hvor meget far bør have samvær med barnet i løbet af barnets alder – om der er tale om et nyfødt barn, børn under 3 år, børn 3-6 år eller samvær børn 12 år.

I denne artikel kan du læse om, hvor meget samvær faderen kan have med barnet, og hvad du skal være opmærksom på.

Artiklen tager udgangspunkt i, at samværsforælder i denne situation er faderen – men far kan dog lige så vel være bopælsforælder som mor. Hvis du efter at have læst denne artikel har brug for mere hjælp til spørgsmålet om samvær med far baby, kan du downloade vores e-bog “Samvær, forælder rettigheder og bidrag“.

LÆS MERE OM E-BOGEN HER.

Læs hele artiklen herunder.

Far eller mor som samværsforælder?

Inden vi for alvor går i gang med artiklen, er det vigtigt at pointere, at far såvel som mor kan være samværsforælder.

Samværsforælderen er den person, som ikke har barnets bopæl efter forældreansvarsloven. Samværsforælderen kan ikke kræve, at være med inde over lige så mange beslutninger som bopælsforælderen. For eksempel kan bopælsforælderen alene bestemme, hvor barnet skal gå i dagsinstitution. Derfor er reglerne om bopælsforælder ret vigtige at kende til.

I kan selv beslutte, hvem der skal være bopælsforælder. Kan I ikke blive enige, kan der startes en retssag i familieretten om barnets bopæl.

Nogle af de forhold, som de bliver lagt vægt på, i forbindelse med en sag om, hvem der skal være bopælsforælder, er:

 • Hvem er den primære omsorgsperson? (hvem er barnet mest knyttet til?)
 • Hvor knyttet er barnet til nærområdet?
 • Er der andre faktorer, der er relevante i sagen?

Der bliver fx lagt vægt på hvor meget barsel og forældreorlov har hver forælder afholdt, hvem har badet, madet og puttet barnet indtil videre, hvem har evt. hentet og afleveret barnet fra institution, hvem har sørget for læge-, sygeplejerske og tandlægebesøg.

Men der bliver også lagt vægt på, hvordan samarbejdet er mellem forældrene, om der er fysisk/psykisk sygdom, alkohol- eller andet misbrug, vold, hvor meget er barnets eventuelle søskende hvor osv. Hvis barnet er spæd, kan amningen også have indflydelse.

Hvis faderen har afholdt lige så meget barsel, forældreorlov, badet, madet og puttet barnet, hentet og afleveret barnet, sørget for læge-, sygeplejerske- og tandlægebesøg, og der i øvrigt ikke er noget at sætte på faderen, kan faderen i princippet have lige så gode muligheder for at blive bopælsforælder som mor.

Faktum er dog, at mange fædre (desværre) ikke gør dette af den ene eller den anden årsag.

Siden du er kommet ind på denne artikel, skyldes det nok også, at du har søgt på Google på noget om “samvær med far” eller lignende. Artiklen vil derfor tage udgangspunkt i det eksempel, hvor faderen er samværsforælderen for at illustrere, hvordan reglerne er i det tilfælde. Men som nævnt – far kan i princippet lige så vel være samværsforælder som mor kan. Det er ikke afhængigt af køn, men bl.a. afhængigt af, hvem barnet er mest knyttet til osv.

Samvær med far baby

Samvær med far baby – hvor meget?

Far har også ret til samvær, hvis faderen ikke er bopælsforælderen. Det betyder, at far også har ret at se barnet, selvom barnet ikke har bopæl hos ham. Også selvom barnet stadig er baby.

Det er altid en konkret vurdering, hvor meget samværsforælderen kan have samvær med baby.

Hvis samværsforælderen er faderen, kan faderen have haft mindre kontakt med barnet end moderen bl.a. på grund af mindre tid med barnet (mindre barsel).

Hvis babyen er lige så knyttet til samværsforælderen som til bopælsforælderen, kan der være grunde til, at samværsforælderen ser barnet mange gange i løbet af ugen, men ofte kun i nogle timer af gangen.

Når barnet er baby, kan samværsforælderen (hvis det er faderen) have samvær med baby 1-4 timer af gangen 2-4 dage om ugen. 

Det vil være det bedste for barnet, hvis samværet foregår i trygge rammer og med moderens tilstedeværelse. Det vil oftest sige hos moderen, hvor barnet har bopæl. Det er ikke altid, at det kan lade sig gøre bl.a. på grund af konfliktniveauet, og derfor må man tænke i andre løsninger. Kan nogle bedsteforældre ligge hus til, og moderen opholde sig i et andet værelse under samværet? Eller kan biblioteket være et mødested, der kan fungere?

Når barnet bliver over 9-12 måneder gammelt, vil barnet begynde at være klar til samvær med overnatning.

Tip: Samvær er en konkret vurdering, men normalt kan det være svært for samværsforælderen at få overnatning, før barnet er mere end 9-12 måneder gammelt. Det skyldes, at barnet naturligt er mere knyttet til bopælsforælderen og ikke kan knytte sig til mere end én person endnu.

Men I bør under alle omstændigheder få styr på samværsaftalen. Måske tror I, at mundtlige aftaler kan fungere fint, men af erfaring er det godt at få taget stilling til det i en samværsaftale, som I begge underskriver. Læs mere herunder.

Få styr på samværet i samværsaftalen

Dog er samvær med far baby overordnet set noget, som skal I selv bestemme. Det anbefales at I laver en samværsaftale, som I ændrer løbende. Samværsaftalen kan nemlig sagtens ændre sig i takt med, at barnet bliver ældre.

Vær dog opmærksom på, at når først samværsaftalen er underskrevet, er den bindende. Ingen af jer kan derfor ‘bare løbe fra’ aftalen.

Hvis det for eksempel kun er dig, der ønsker at ændre aftalen, skal du i stedet kontakte Familieretshuset. Familieretshuset er det, der førhen hed Statsforvaltningen, men siden 1. april 2019 har skiftet navn.

Familieretshuset kan efter noget tid ændre en samværsaftale, hvis de vurderer, at det vil være det bedste for barnet, jf. forældreansvarslovens § 4, og der er ‘væsentlige forhold’, der har ændret sig. Men der kan gå noget tid, før de træffer afgørelse om at ændre en samværsaftale på grund af sagsbehandlingstiderne.

Tip: Få styr på samværsaftalen, men husk at få juridisk hjælp, inden du underskriver. Når først den er underskrevet, er den bindende!

Derfor kan det være en god idé at få juridisk hjælp, inden I indgår en samværsaftale. Kontakt os her for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Hvis mor og far ikke kan blive enige

Hvis I ikke kan blive enige om, hvor meget samvær far har ret til med barnet, når det er baby, skal I i Familieretshuset.

Familieretshuset vil først forsøge at hjælpe jer med at nå til enighed. I sidste ende kan Familieretshuset også træffe afgørelse om samværet.

Det betyder, at det kan blive Familieretshuset, der beslutter, hvor meget far har ret til at se barnet, hvis far er samværsforælder. Det kan være en god idé at få juridisk hjælp til din sag, så dine muligheder for at få medhold er størst mulige. Du kan kontakte os her for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Familieretshuset vil altid foretage en konkret vurdering af jeres sag og lytte til jeres argumenter (og derfor er dine argumenter i en sag hos Familieretshuset altafgørende for sagens udfald!).

Dog har Familieretshuset nogle ‘retningslinjer’ og ‘pejlemærker’ i forbindelse med deres afgørelser af samvær. Disse retningslinjer er lavet ud fra, hvad der er bedst for barnet og er lavet af anerkendte eksperter som fx psykologer og børnekyndige.

Det er disse retningslinjer og pejlemærker, som jeg vil forsøge at forklare om i denne artikel. Men som nævnt står det jer frit for, om I vil følge retningslinjerne eller ej – I kan selv indbyrdes aftale samværet uden indblanding fra Familieretshuset, hvis I er enige.

Opsummering om samvær med far baby

Så for at opsummere, så skal du huske dette omkring samvær med far baby (hvis far der samværsforælder):

 • Samvær betyder, at den forælder, hvor barnet ikke bor, også har ret til at se barnet
 • I kan selv aftale, hvor meget samvær samværsforælderen skal have med barnet uden indblanding fra Familieretshuset (det nye Statsforvaltningen)
 • Det anbefales, at barnet har samvær 2-4 gange om ugen i nogle timer af gangen, hvis barnet er under 9 måneder
 • Når barnet er over 9-12 måneder gammelt, kan samværet optrappes, og det kan forsøges med overnatning (anbefales for at skabe en tilknytning til samværsforælderen)
 • Samværet er dog en konkret vurdering af, hvor knyttet barnet er til samværsforælderen

Men hvordan kan det være, at reglerne er sådan?

Læs med herunder.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Samvær med far baby
I kan frit aftale, hvor meget samvær far skal have med barnet. Det anbefales at have samvær et par gange om ugen 2-4 timer af gangen, indtil barnet er 9-12 måneder gammelt, hvorefter samværet kan optrappes.

Samvær med far baby – hvorfor ikke mere end nogle få timer og hvorfor ingen overnatning?

Som nævnt kan Familieretshuset vurdere, at det kun er til barnets bedste med samvær nogle få timer af gangen flere gange om ugen uden overnatning. Det anbefaler Familieretshuset ofte, indtil barnet er minimum 9-12 måneder gammel.

Men hvorfor gør de det?

Forskning viser, at det kan forstyrre barnets evne til at lære at knytte sig til en person, hvis I bevæger jer for hurtigt frem med samvær med samværsforælderen, og det skifter for meget.

Barnet skal først lære at knytte sig til én person. Når det har gjort det, kan det nemlig også lære at knytte sig til flere personer.

Men omvendt, hvis den forælder, hvor barnet har bopæl ikke vil give slip på et så lille barn, kan det skade barnets relation til samværsforælderen. Det er vigtigt at skabe en tæt relation til begge forældre, selvom I ikke længere er sammen og måske heller ikke kan så godt sammen.

Husk også, at barnet har ret til at se begge forældre. I sidste ende vil Familieretshuset derfor også træffe afgørelse om dette, hvis I ikke bliver enige om en god samværsaftale, som er til for barnets bedste.

Og hvis den forælder, hvor barnet har bopæl (bopælsforælderen, som i denne situation ofte er moderen) ikke overholder samværsaftalen, får samværsforælderen først og fremmest ret til automatisk erstatningssamvær.

Derudover kan bopælsforælderen blive tildelt tvangsbøder i familieretten af en dommer, hvis bopælsforælderen ikke vil udlevere barnet til samvær.

I sidste ende kan familieretten også beslutte, at barnet skal udleveres til samvær med udøvelse af magt (men dette sker dog meget sjældent).

 

1498884166_Arrow_Download

BRUG FOR HJÆLP TIL REGLER OM SAMVÆR? KONTAKT OS HER

 

Hvad er samvær?

Alt det her snak om samvær. Hvad er samvær overhoved?

Samvær betyder, at den forælder, hvor barnet ikke har bopæl, også ser og er sammen med barnet.

Når I som forældre bliver skilt, skal I bl.a. finde ud af:

 • Hvem skal være bopælsforælder?
 • Hvor tit skal den anden forælder, altså samværsforælderen, se barnet?
 • Skal I eventuelt aftalt delt bopæl, hvormed I begge er bopælsforældre?

Bopælsforælder er den forælder, hvor barnet har bopæl og folkeregisteradresse. Men det er mere end det. Bopælsforælderen har visse rettigheder, som den anden forælder ikke har.

Bopælsforælderen kan for eksempel beslutte – uden indblanding fra den anden forælder – sådan noget som:

 • Den generelle omsorg af barnet
 • Valg af daginstitution – hvor skal barnet gå i vuggestue eller børnehave henne osv.
 • Hvor skal barnet bo? – så længe det er i Danmark
 • Hvad skal barnet lave i fritiden?

Det betyder, at bopælsforælderen selv kan beslutte fx hvor barnet skal gå i børnehave henne. Bopælsforælderen behøves ikke være enig med samværsforælderen.

Samværsforælderen bestemmer kun sådan noget som, hvad barnet skal lave, når barnet er hos samværsforælderen som fx hvem skal barnet lege med samt den generelle omsorg under samværet samt fx hvad barnet skal lave af fritidsaktiviteter, når barnet er på samvær.

Det er derfor vigtigt, at I får grundigt overvejet, hvem af jer der skal være bopælsforælderen og samværsforælderen.

Delt bopæl – når begge forældre er bopælsforældre

Siden 1. april 2019 har det været muligt at aftale delt bopæl. Hvis I kan aftale dette, vil I begge være bopælsforældre. Det har ingen indflydelse på bidrag (såsom børne- og ungeydelsen, børnebidrag osv.), men vil betyde, at I begge skal være enige om de overordnede forhold i barnets liv, fx valg af institution mv.

I skal dog aftale den delte bopæl juridisk korrekt. Ellers kan det blive erklæret ugyldigt senere hen og vil dermed ikke være bindende.

Kontakt os her, hvis I ønsker hjælp til at oprette en juridisk gyldig aftale om delt bopæl.

I vil også automatisk have delt bopæl i refleksionsperioden på 3 måneder efter samlivsophøret. Efter refleksionsperioden skal I dog finde ud af, hvem der skal være bopælsforældre derefter, eller om I skal lave en aftale om delt bopæl for fremtiden.

Hvis I ikke kan blive enige om, hvem der skal være bopælsforælderen, kan det være nødvendigt at tage sagen i retten. Det kan du læse mere om herunder.

Hvis I ikke kan blive enige om, hvem der skal være bopælsforælder

Hvad gør man, hvis man ikke kan blive enige om, hvem der skal være bopælsforælder, og hvem der skal være samværsforælder?

Så sker der følgende:

 1. Møde i Familieretshuset, som vil forsøge at hjælpe jer med at finde en løsning
 2. Hvis I ikke bliver enige i Familieretshuset, kan sagen tages i retten, som vil træffe afgørelse om, hvor barnet skal bo

Det kan være en god idé med en advokat, hvis sagen skal i familieretten.

Hvilken samværsordning?

Når barnet bliver lidt ældre, kan I frit aftale samværet.

Når barnet er over 6 år, og der er dannet en tilknytning til samværsforælderen, kan der aftales en samværsordning.

Der kan være forskellige forhold, som I skal overveje, når I skal aftale samværsordningen. De mest brugte samværsordninger er dog:

 • Samvær hver anden weekend
 • Samvær hver anden weekend plus nogle hverdage
 • Samvær med udvidet weekend
 • Samvær lige meget tid hos hver forælder (kaldes også deleordning)
 • Samvær som optrapningsordning (gradvist mere samvær)

Læs også mere om dette i vores artikel om deleordning.

Når I skal aftale en samværsordning, skal I altid tænke på, hvad der er det bedste for barnet. Ikke hvad der er det bedste for dig. Hvis I ikke kan blive enige om samværet, kan sagen tages i Familieretshuset. Det kan være en god idé at få juridisk rådgivning, inden mødet i Familieretshuset.

Jo bedre argumenter du har i Familieretshuset, jo større sandsynlighed er der for, at du får medhold. Vi hjælper dig gerne med de argumenter, som vil være de bedste i jeres sag.

Familieretshuset kan i sidste ende træffe afgørelse om samværsordningen.

 

1498884166_Arrow_Download

KONTAKT OS HER OG HØR HVORDAN VI KAN HJÆLPE

 

Samvær med nyfødt barn

Hvordan er det med samvær med nyfødt barnet?

Hvis barnet er nyfødt, vil det optimale samvær i løbet af de første 4-5 måneder af barnets levetid være 1-3 timer af gangen nogle gange om ugen, hvis det er bedst for barnet. Det vil dog altid være en konkret vurdering.

Det er vigtigt, at I altid tænker på, hvad der er det bedste for barnet.

Forsøg derfor også at afholde samværet hjemme hos barnet, når det er nyfødt. Hvis forældrene dog slet ikke kan sammen, kan det selvfølgelig være svært.

Jo ældre barnet bliver, jo mere kan samværet også optrappes. Når barnet er omkring 9-12 måneder, og der er en god kemi og kontakt mellem samværsforælderen og barnet, kan I forsøge med samvær med overnatning hos samværsforælderen.

Men det vil altid være en konkret vurdering af mange forhold. Kontakt os her for at få en vurdering af din sag til en god pris:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ JURIDISK RÅDGIVNING OM SAMVÆR HER

 

Samvær med børn under 3 år

Når barnet er mellem 9 måneder og 3 år, kan I forsøge med samvær med overnatning.

Dog kun en overnatning af gangen i starten. Senere, når barnet er blevet ældre, kan I forsøge med flere overnatninger af gangen. Det vil altid være en konkret vurdering, men nogle bruger en regel om en overnatning for hvert år.

Find ud af, hvad der fungerer for jer som forældre, og hvordan barnet reagerer på samværet. Hav en åben dialog om samværets omfang. Og hvis I slet ikke kan blive enige, så kan det være en god idé at få Familieretshusets hjælp.

Samvær børn 3-6 år

Når barnet er over 3 år, kan det mere, end da det gik i vuggestue mv.

Når barnet kommer over de 3-4 år, kan barnet måske klare mere end 1 overnatning. Det afhænger dog stadig af barnet. Det kan være meget forskelligt, hvornår børn er klar til flere overnatninger af gangen.

I denne alder anbefales det dog, at der som minimum er samvær inden for en 10-dages periode. Hvis der går mere end 10 dage mellem samværet, kan barnet i denne alder nemlig have svært ved at knytte sig til samværsforælderen.

Det er netop i denne alder vigtigt for barnet, at barnet lærer at kunne knytte sig til mere end 1 person. Det anbefales derfor ikke kun at have samvær fx hver anden weekend.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Samvær med børn 3-6 år
Når barnet bliver mere end 3 år, kan I ofte begynde at prøve med samvær med mere end 1 overnatning. Det afhænger dog af barnet.

Samvær børn 12 år

Hvordan er det så med samvær børn 12 år?

Efterhånden som barnet bliver ældre og nærmer sig teenage-alderen, kan de også tage mere stilling til samværet. Husk dog, at det stadig er jer, der i sidste ende bestemmer. Selvom barnet kan tage stilling til mere, kan barnet i visse tilfælde ikke overskue de forskellige konsekvenser, når barnet stadig kun er i teenage-alderen, og der foregår alt muligt andet i hovedet.

Dette kan du også læse om i vores artikel om, hvornår må børn selv bestemme samvær.

Når barnet er 12 år og opefter, kan barnet også opfatte det som stressende med 2 hjem. Det hænger blandt andet sammen med det øgede pres fra skolen, hvor der begynder at være mange lektier og karakterer samt det sociale pres, der kan være.

Husk derfor at tænke over, hvad der er det bedste for barnet og begynd at lytte til barnet.

Barnet vil have større socialt liv og derfor trang til også at ses med kammerater og være til arrangementer på skole og lignende. Husk derfor også at acceptere dette.

Samvær handler ikke kun om forælderens tid med barnet. Hvis barnet ønsker at være sammen med andre end forælderen, hvor barnet opholder sig, er det vigtigt at acceptere dette. Bare fordi barnet har samvær, skal barnet ikke låses fast til forælderen.

Lyt til barnet og accepter dets behov. Men lad det ikke være op til barnet at skulle bære ansvar for, hvor meget barnet skal være hvor. Det er jer som forældre, der skal sætte retningslinjerne bl.a. på baggrund af barnets ønsker.

Hvor meget samvær har far ret til?

Ofte spørger mange: “Hvor meget samvær har far ret til?”

Det afhænger selvfølgelig af, om faderen overhoved er samværsforælderen. Far kan lige så vel som mor være samværsforælder. Eller måske har I aftalt delt bopæl?

Uanset hvad kan I som nævnt selv aftale samværets omfang.

Som det dog også nævnes i denne artikel, afhænger det dog i høj grad af barnets alder og modenhed.

Hvis I ikke kan blive enige om, hvor meget samvær samværsforælderen skal have, kan sagen tages i Familieretshuset. De vil forsøge at hjælpe jer med at komme frem til en løsning. Det er en god idé, at have godt styr på alle reglerne inden mødet. Hvis du har spørgsmål, kan du derfor få svar på dem her til en fast god pris.

I sidste ende kan Familieretshuset træffe afgørelse om, hvor meget du må se dit barn. Det kan derfor være altafgørende for dine muligheder at få juridisk hjælp.

Få e-bog om samvær, forælder rettigheder og bidrag

Du kan få en ‘smagsprøve’  på vores e-bog om samvær, forælder rettigheder og bidrag herunder uden, at det skal koste dig en krone. 

I e-bogen får du styr på:

 • Hvor meget du har ret til at se dit barn og reglerne for dette
 • Om du kan bestemme over dit barn ift. skolevalg, daginstitution, navn, bopæl osv.
 • Hvad du skal sige i Familieretshuset i forbindelse med fx en samværssag for (inkl. liste over gode argumenter)
 • Hvad du kan gøre, hvis den anden forælder ikke overholder samværet
 • Hvad der sker i fogedretten
 • Finde ud af reglerne for økonomiske bidrag som fx børnebidrag, konfirmationsbidrag og uddannelsesbidrag

Skriv dit navn og din e-mail (skal være din korrekte e-mailadresse, da vi sender smagsprøven på e-bogen til din mail) herunder og få smagsprøve-versionen i din indbakke:

 

Få svar på dine spørgsmål om fx samvær med far baby

Har du nogle spørgsmål om fx samvær med far baby?

Eller bare spørgsmål om skilsmisse og samvær generelt?

Her på eJura.dk kan du få svar på dine spørgsmål. Du får svar hurtigt over e-mail fra en af vores juridiske rådgivere. Det koster en fast, god pris, så du altid ved, hvad det koster at få svar på dine spørgsmål, og det aldrig bliver dyrere end det.

Du kan læse mere om vores priser for rådgivning her:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ JURIDISK HJÆLP TIL SAMVÆR MV. HER

 

1 kommentar

 • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

  Hvis du har brug for juridisk rådgivning, kan du booke rådgivning her: https://ejura.dk/raadgivning/

 • Comments for this post are closed.