Samværschikane

Samværschikane – sådan er reglerne, og sådan gør du

Samværschikane – hvad er det? Hvad kan du gøre ved det, hvis du oplever chikane i forbindelse med samværet? Hvilke rettigheder og muligheder har samværsforælderen ved chikane af samværet? Hvad med automatisk erstatningssamvær og fogedretten?

Det og meget mere kan du læse mere om i denne artikel.

Hvis du har brug for juridisk rådgivning, kan du booke vores rådgivning pr. telefon eller e-mail. Læs mere om dette her.

Har du brug for assistance til udlevering af barn via familieretten, hjælper vi også gerne med dette til en god pris. Kontakt os her.

Læs guiden herunder.

Hvad er samværschikane?

Samværschikane kan være, når bopælsforælderen ikke vil udlevere barnet til samvær.

Se vores video, som giver dig et bedre kendskab til reglerne om samværschikane (den varer 1:41):

(Artiklen fortsætter under videoen…)

 

Hvis der er lavet en samværsaftale er udgangspunktet, at denne aftale skal overholdes. Derfor skal bopælsforælderen sørge for at overholde det, der står i samværsaftalen.

Det kan for eksempel være, at bopælsforælderen hele tiden mener, at ‘der er kommet noget i vejen’ for samværet. Eller at barnet er hele tiden er syg og derfor ikke kan have samvær. Det er også det, man kan kalde for samværssabotage – bopælsforælderen saboterer det aftalte samvær.

Samværsforælderen skal overholde samværsaftalen

Lad os med det samme pointere, at samværsforælderen selvfølgelig også skal overholde sin del af aftalen.

Det vil for eksempel sige, at samværsforælderen skal afhente/og aflevere barnet, som aftalt i aftalen samt på det aftalte tidspunkt.

Hvis samværsforælderen ikke overholder samværsaftalen, kan samværsforælderen heller ikke forvente, at samværet overholdes.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Samværschikane og samværsaftale
Hvis der er indgået aftale om samvær, skal den overholdes. Hvis den ikke overholdes fra bopælsforælderen side, kan man kalde det for ‘samværschikane’.

Samarbejdschikane – chikane fra samværsforælderen

Der kan også opstå situationer, hvor samværsforælderen udøver det, man kalder for samarbejdschikane.

Det er for eksempel tilfældet, hvis samværsforælderen ikke vil aflevere barnet tilbage ved endt samvær. Eller hvis samværsforælderen truer bopælsforælderen eller bopælsforælderens familie.

Dette er dog et lidt andet emne og vil derfor ikke blive beskrevet yderligere i denne artikel.

Det kan du gøre ved samværschikane

Men hvad kan du så gøre ved det, hvis du oplever denne type chikane af bopælsforælderen?

Hvis du er samværsforælder og oplever samværschikane, skal du først og fremmest selv forsøge at løse problemet med bopælsforælderen.

Indgå i dialog med bopælsforælderen og forsøg at finde ud af, hvorfor bopælsforælderen udøver chikane.

Er det fordi, at samværsforælderen aldrig overholder sine aftaler, ifølge bopælsforælderen? Eller er det fordi samværsforælderen ikke har betalt børnebidrag? Eller mener bopælsforælderen, at barnet er syg?

Forsøg at finde en løsning. Hvis samværsforælderen har svært ved at komme til tiden, er det i sidste ende barnet, som det går ud over. Hvis du er kommet for sent til samvær og ikke overholder samværsaftalen, kan du ikke kræve samværet. Forsøg i stedet fremover at komme til tiden eller få ændret samværsaftalen, så den passer bedre ind i dagligdagsprogrammet.

Hvis du som samværsforælder ikke kan opnå en løsning på samværschikanen efter at have forsøgt at indgå i dialog osv., har samværsforælderen med chikanepakken fra 2015 nogle rettigheder.

Du kan som samværsforælder for eksempel gøre følgende ved chikane af samvær:

 • Automatisk erstatningssamvær
 • Tage sagen i familieretten og få en dommers hjælp til udlevering af barnet – alt afhængig af samværsaftalen
 • Starte en sag i retten om bopælsforælder

Læs nærmere om reglerne herunder.

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ JURIDISK RÅDGIVNING OM SAMVÆRSCHIKANE MV. HER

 

Automatisk erstatningssamvær

Efter bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v kan samværsforælderen have ret til automatisk erstatningssamvær.

Hvad er automatisk erstatningssamvær så?

Det betyder, at samværsforælderen automatisk får ret til samvær næste uge på samme vilkår, hvis samværsaftalen ikke overholdes.

Det betyder for eksempel, at hvis der er en 10/4 ordning, hvor samværsforælderen afhenter til samvær om torsdagen, men bopælsforælder ikke udleverer, så har samværsforælderen ret til samme mængde samvær på samme tidspunkt mv. torsdagen ugen efter.

Der står følgende i lovens § 11:

“§ 11. Hvis et aftalt eller fastsat samvær ikke gennemføres, er der samvær i den efterfølgende uge i det omfang og på det tidspunkt og de vilkår, som er aftalt eller fastsat (automatisk erstatningssamvær), jf. dog stk. 2 og 3. Automatisk erstatningssamvær efter 1. pkt. forudsætter:

1) at den manglende gennemførelse af det fastsatte eller aftalte samvær ikke skyldes samværsforælderens forhold, og

2) at samværsforælderen straks efter, at samværet ikke er blevet gennemført, giver bopælsforælderen meddelelse om, at han eller hun ønsker automatisk erstatningssamvær.”

Det er derfor 2 krav, som skal overholdes for at kunne få erstatningssamværet:

 1. At samværschikanen ikke skyldes samværsforælderens forhold (for eksempel at samværsforælderen er kommet for sent) og
 2. At samværsforælderen straks giver bopælsforælderen besked, om at han/hun ønsker at gøre brug af automatisk erstatningssamvær

Dog står der i loven nogle situationer, hvor samværsforælderen ikke kan få erstatningssamvær. Det er for eksempel:

 • Erstatningssamvær for ferie- og helligdagssamvær, overvåget samvær samt samvær, som ikke fremgår af samværsaftalen
 • Hvis samværet falder helt eller delvist sammen med et andet fastsat eller aftalt samvær
 • Hvis samværet falder helt eller delvist sammen med en ferie- eller helligdagsperiode, hvor barnet som følge af samværsafgørelsen eller -aftalen skal være hos bopælsforælderen

Du kan læse mere om reglerne for erstatningssamvær i vores artikel om erstatningssamvær.

Familieretten (tidl. fogedretten) og samværschikane

Hvis bopælsforælderen hverken vil udlevere til det løbende samvær som aftalt eller udlevere til erstatningssamvær, er det vigtigt, at samværsforælderen reagerer.

Hvis samværsforælderen forholder sig passiv kan det i sidste ende betyde, at samværsaftalen anses for at have ændret sig ved stiltiende samtykke.

Familieretten vil for eksempel normalt ikke hjælpe med at tvangsfuldbyrde et samvær, hvis det drejer sig om en samværsaftale, som alligevel ikke er blevet overholdt de sidste mange måneder.

Hvis bopælsforælderen udøver samværschikane, skal samværsforælderen derfor tage kontakt til familieretten. Det kan være en god idé at få juridisk assistance i forbindelse med en samværssag i familieretten.

Her på eJura.dk hjælper vi gerne med dette.

Hvis du bor i Storkøbenhavnsområdet, kan vi måske også hjælpe som bisidder til mødet i familieretten. Det betyder, at vi tager med ind til mødet og er der for dig. Det kan give dig ro i maven, og vi kan efterfølgende snakke om, hvad udfaldet af fogedretsmødet er, så du forstår sagen efter fogedretsmødet.

Du kan kontakte os her, hvis du har brug for hjælp til en familieretten om udlevering af barn til samvær.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Fogedretten og samværschikane
Hvis bopælsforælderen ikke udleverer barnet til samvær, kan samværsforælderen få hjælp fra familieretten. Det kan være en god idé at få hjælp fra en jurist som os til at hjælpe med sagen ved familieretten.

Sag i retten om bopælsforælder

I visse tilfælde kan det på grund af manglende overholdelse af samværsaftalen være nødvendigt at søge om at blive bopælsforælder.

Det kan være svært – særligt hvis samværsforælderen hidtil ikke har haft særlig meget samvær. Men barnet har ret til at se begge forældre, og hvis bopælsforælderen forhindrer dette, kan det være en god idé at forsøge at vinde bopælsretten over barnet.

Dermed vil barnet have bopæl hos samværsforælderen i stedet, og den, der førhen var bopælsforælder, skal i stedet have samvær.

Vi hjælper gerne med at vurdere dine muligheder for at søge bopælsretten ved domstolene. Book rådgivning her.

Få e-bog om samvær, forælder rettigheder og bidrag

Du kan få en ‘smagsprøve’  på vores e-bog om samvær, forælder rettigheder og bidrag herunder uden, at det skal koste dig en krone. 

I e-bogen får du styr på:

 • Hvor meget du har ret til at se dit barn og reglerne for dette
 • Om du kan bestemme over dit barn ift. skolevalg, daginstitution, navn, bopæl osv.
 • Hvad du skal sige i Familieretshuset i forbindelse med fx en samværssag for (inkl. liste over gode argumenter)
 • Hvad du kan gøre, hvis den anden forælder ikke overholder samværet
 • Hvad der sker i fogedretten
 • Finde ud af reglerne for økonomiske bidrag som fx børnebidrag, konfirmationsbidrag og uddannelsesbidrag

Skriv dit navn og din e-mail (skal være din korrekte e-mailadresse, da vi sender smagsprøven på e-bogen til din mail) herunder og få smagsprøve-versionen i din indbakke:

 

Få juridisk rådgivning om samværschikane

Har du brug for juridisk rådgivning om chikane over for samværsforælderen eller lignende?

Her på eJura.dk er vi specialister inden for samværssager. Vi hjælper dig gerne, hvis du oplever, at den anden forælder ikke overholder jeres aftaler eller lignende.

Vi kan tilbyde faste priser for vores rådgivning. Du kan se priserne på forhånd, så du ikke behøves være nervøs for at få en dyrere regning, end du havde forventet.

Hvis du har brug for hjælp til sag i familieretten, hjælper vi også gerne med dette til fast timetakst. Du kan kontakte os her for at høre nærmere.

Du kan læse mere om vores muligheder for at hjælpe dig via vores rådgivningsløsninger her:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ JURIDISK RÅDGIVNING OM SAMVÆRSCHIKANE MV. HER

 

1 kommentar

 • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

  Hvis du har brug for juridisk rådgivning, er du velkommen til at kontakte os her: https://www.ejura.dk/raadgivning

 • Comments for this post are closed.