Skilsmisse bodeling regler

Skilsmisse bodeling regler – læs hvordan reglerne er her

Skilsmisse bodeling regler – har du styr på dem? I kan spare mange penge på advokat, hvis I selv kan løse bodelingen uden indblanding fra advokat, skifteretten eller bobehandler.

Hvis I ikke selv kan løse bodelingen – altså finde ud af, hvor meget har I hver især af værdier, og hvordan skal det deles – kan I få hjælp fra skifteretten, bobehandler eller ved at der træffes afgørelse fra retten.

Hvis du selv vil kunne klare bodelingen nemt og hurtigt, kan du downloade vores e-bog “Skilsmisse og bodeling“. I e-bogen vil du få forklaret alt om skilsmisse, separation og reglerne for bodelingen.

Det anbefales, at du downloader e-bogen sammen med vores skabelon til bodelingsoverenskomst. Du kan købe en skabelon til bodelingsoverenskomsten her. Du kan også læse mere om vores videokursus “Skilsmisse og bodeling” her.

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ SKABELON TIL BODELINGSOVERENSKOMST HER

 

Læs hele artiklen herunder.

Skilsmisse bodeling regler

Hvis I skal skilles eller separeres, gælder der nogle bodeling regler – de såkaldte “skilsmisse bodeling regler”. Du kan starte med at se vores video om skilsmisse og bodeling kort fortalt (2:17):

(Artiklen fortsætter under videoen…)

 

Bodelingsregler ved skilsmisse går ud på at dele de værdier, som I ejer sammen efter lovens regler. På grund af ægteskabet har I nemlig det, som man juridisk kalder for ‘formuefællesskab’.

Det betyder, at hver jeres værdier skal deles ved skilsmisse ved, at I afleverer det hele i én pulje og derefter deler op i 2 dele. Det er kun de værdier, som er det, man kalder for ‘særeje’ eller pensioner, som ikke skal indgå i puljen og dermed ikke skal deles.

Bodeling betyder derfor, at I deler alt, hvad I hver især ejer. Alt det, som I ejer, kaldes for ‘boet’. Dette deles ligeligt, medmindre I aftaler andet. Reglerne for deling ved skilsmisse fremgår af ægtefællelovens (lov om ægtefællers økonomiske forhold), og det er vigtigt, at disse regler bliver overholdt, da bodelingen ellers ikke vil være juridisk gyldig!

I skal for eksempel lave en bodelingsoverenskomst. Du kan lære mere om bodelingsoverenskomsten i vores video herunder:

(Artiklen fortsætter under videoen—)

 


Læs mere herunder. 

Lad os tage et eksempel på en bodeling ved skilsmisse:

Eksempel: Jens har for 350.000 kr. værdier og Gitte har for 150.000 kr. værdier. Til sammen er der altså for 500.000 kr. værdier (350.000+150.000=500.000 kr.)

Der er dermed 250.000 kr. til hver. Det betyder, at Jens skal aflevere 100.000 kr. til Gitte. 

Skilsmisse bodeling regler tilgodeser derfor den ‘svage økonomiske’ part ved at denne får mere værdi efter ægteskabets afslutning til at kunne fortsætte sit liv. 

Der er ikke nogle regler for, at I skal igennem skifteretten eller hos en bobehandler ved skilsmisse bodeling. Hvis I kan løse bodelingen uden indblanding fra andre, er det helt fint og også den billigste løsning.

Skilsmisse bodeling af hus, bil og indbo

Hvordan gør man det så rent praktisk? Hvordan gør man alt det her med bodelingen efter en skilsmisse bedst muligt?

I kan som nævnt i princippet selv forsøge at klare bodelingen, og hvis I alligevel har nogle spørgsmål så stille dem her på eJura.dk. Jeg tilbyder desuden det, jeg kalder for et “bodelingstjek” for en fast, god pris, hvor du får en juridisk gyldig bodelingsoverenskomst.

I kan bruge en formular eller en skabelon til bodelingen – det anbefales at downloade vores skabelon, som vil kunne tilpasses i de flestes situationer.

Det er også det, man kalder for en bodelingsoverenskomst. I denne bodeling skal I opgøre alle jeres aktiver og passiver. Det betyder:

 • Aktiver: hvad ejer vi som fælleseje? Bil, hus, indbo, værdipapirer osv.
 • Passiver: hvad skylder vi væk? Gæld, afdragsordninger – husk også gæld til det offentlige mv.

Herefter værdisætter I de forskellige aktiver. Fx:

 • Bil: 50.000 kr.
 • Friværdi i bolig: 1 mio.
 • Møbler/indbo: 50.000 kr.

I dette tilfælde er der altså for i alt 1,1 mio kr. kr. i ‘boet’. Det skal fordeles ligeligt, så I hver især får 550.000 kr. Dog er det jo ikke alle par, der er interesseret i at skulle sælge boligen, bilen osv. Måske kan det løses ved, at den ene får bilen, mens den anden får indboet.

Boligen kan den ene beholde, og så skal denne i princippet betale friværdien på de 500.000 kr. til den anden. For mange kan det dog ikke betale sig at sælge boligen, da der vil være et stort tab på boligen.

Derfor vælger mange ikke at skifte boligen før på et senere tidspunkt. Begge parter hæfter og skal stadig betale for boligen, selvom det kun er den ene, der bor i den. Men alternativet ville være at sælge boligen fx på tvangsauktion og få en stor gæld ud af det, som nok ville gøre, at I alligevel ikke lige ville kunne finde noget nyt at bo i. 

Derfor har mange den løsning, at de vælger at den ene skal blive boende og først skifte boligen senere. Den anden flytter til et billigt sted som fx en lejebolig indtil boligen kan sælges uden alt for stor gæld. 

Det er vigtigt, at bodelingsaftalen bliver udfærdiget juridisk korrekt. Den skal opfylde kravene til bodelingen i ægtefælleloven. Hvis bodelingen ikke sker korrekt, vil den kunne blive erklæret juridisk ugyldig. Du kan downloade vores e-bog om skilsmisse bodeling, men hvis du ikke er 100% inde i reglerne, anbefaler jeg at få en jurist til at lave bodelingsaftalen – dette kan jeg gøre til en fast pris i mit ‘bodelingstjek‘. 

Du kan også selv undersøge nærmere om reglerne ved at købe vores videokursus “Skilsmisse og bodeling“. Læs mere her.

Når I har udfyldt bodelingsoverenskomsten, kan det være vigtigt, at I underskriver den som bevis for, at det er det, som I har aftalt.

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ SKABELON TIL BODELINGSOVERENSKOMST HER

 

(Artiklen fortsætter under billedet)

Skilsmisse bodeling hus og bolig
Huset indgår i jeres ‘formuefællesskab’, medmindre det er lavet til ‘særeje’ ved ægtepagt. Det betyder, at I hver især i princippet skal have halvdelen af friværdien i boligen. I praksis kan det være svært.

Skilsmisse bodeling formular

Ved skilsmissen skal I følge reglerne for bodelingen, som de fremgår af ægtefælleloven. Det betyder, at der skal ske en juridisk korrekt bodeling – dette skal være i form af en formular – en såkaldt bodelingsaftale/bodelingsoverenkomst.

Der er ikke nogle formmæssige krav eller nogen lov om, at I skal bruge en bestemt formular, skabelon, blanket eller lignende ved skilsmisse bodelingen.

I kan sådan set nøjes med at skrive det ned i et Word-dokument og printe eller blot på en blok papir og derefter underskrive, at det er det, som I har aftalt. Det vil være nok til at kunne kaldes det for en “bodelingsoverenskomst”, og som altså er den aftale om, hvordan jeres formue skal deles. 

Reglerne i ægtefælleloven er dog udformet sådan, at hvis I vil være 100% sikre på, at bodelingen sker efter reglerne, så skal bodelingsoverenskomsten overholde nogle krav.

I skal derfor have en bodelingsoverenskomst skabelon. 

Hvis I er enige, kan I bruge eJura.dks bodelingsoverenskomst eksempel. Du kan downloade bodelingsoverenskomst dokument ved at købe det her.

Husk, at bodelingsoverenskomsten ikke erstatter juridisk rådgivning. Hvis du vil være 100% sikker på, at jeres bodelingsaftale ikke er ugyldig, og at du forstår konsekvenserne af bodelingsaftalen, anbefaler jeg, at du tilkøber et såkaldt bodelingstjek, som jeg tilbyder til en fast, god pris. Eller du kan købe vores videokursus “Skilsmisse og bodeling” her.

Du kan læse mere om regler mv. for bodelingsoverenskomst i vores artikel om bodelingsoverenskomst.

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ SKABELON TIL BODELINGSOVERENSKOMST HER

 

Hvad hvis vi ikke er enige om bodeling ved skilsmisse?

Hvis I ikke selv kan blive enige om bodelingen ved skilsmisse, kan I få hjælp fra først skifteretten, senere fra en bobehandler og til sidst kan retten i form af en dommer træffe afgørelse om bodelingen.

Derfor vil processen være:

 1. Hjælp til bodeling i skifteretten
 2. Hjælp til bodeling fra bobehandler
 3. Afgørelse om bodeling af dommer i retten

Bodeling i skifteretten

Hvis I ikke kan blive enige om bodelingen på egen hånd, kan I få hjælp fra skifteretten. 

Skifteretten afholder et vejlednings-/mæglingsmøde, hvor de forklarer om reglerne samt forsøger at få jer til at indgå det, der hedder et “forlig”.

Et forlig vil sige en aftale, som I begge indgår, selvom I måske ikke er helt tilfreds med dem. I begge går måske lidt på kompromis, men til gengæld får I en aftale og behøves ikke skulle bøvle mere med bodelingen.

Det koster 400 kr. i retsgebyr at tage en sag om bodeling i skifteretten. I skal inden mødet udfylde en anmodning samt en oversigt over aktiver og passiver, som skal sendes til skifteretten. Du kan finde dokumenterne til brug ved skifteretten her

Hvis I fortsat ikke kommer frem til en løsning om bodelingen i skifteretten, kan de henvise jer til en bobehandler. 

Bodeling med hjælp fra bobehandler

En bobehandler er en meget erfaren advokat, der har speciale i familieret og bodeling. 

Det koster 0,5% af værdierne i skifteafgift – dog maks 10.000 kr. Den, der tager kontakt til bobehandleren, skal ligeledes betale for bobehandlerens honorar.

I kan dog søge om fri proces, hvilket betyder, at statskassen i stedet betaler. 

Bobehandleren vil komme med et forslag til bodelingen og hjælpe jer med bodelingen.

Hvis det heller ikke lykkes, er sidste mulighed en retssag med afgørelse fra en dommer i retten.

TIP: LÆS OGSÅ VORES ARTIKEL “BODELING VED SKILSMISSE

Bodeling med afgørelse fra dommer i retten

Hvis I hverken selv kan blive enige om bodelingen, ikke kan blive enige efter hjælp fra skifteretten og ej heller blive enige efter hjælp fra en specialiseret bobehandler, er den sidste mulighed en afgørelse fra en dommer i skifteretten.

På dette tidspunkt i sagen forløb, anbefales det, at du får hjælp fra en advokat, og du kan som nævnt søge fri proces, hvis du opfylder betingelserne (har fx en vis indkomst, der ikke er højere end tilladt). Det betyder, at du ikke selv skal betale for advokaten. 

Dommeren i retten træffer afgørelse ud fra de oplysninger, som er blevet givet, og ud fra hvordan loven er. Denne afgørelse skal herefter følges.

Hør mere om bl.a. offentligt skifte i vores videokursus “Skilsmisse og bodeling” her.

(artiklen fortsætter under billedet)

Bodeling skilsmisse retten
Hvis I ikke kan finde en løsning på bodelingen med hjælp fra skifteretten eller en bobehandler, er sidste mulighed at lægge en sag an i retten. Her vil en dommer træffe en afgørelse.

Få skabelon til bodelingsoverenskomst her

Brug for en skabelon til bodelingsoverenskomst?

Med skabelonen kan du undgå den dyre advokatregning. Du skal blot ændre det, der står med gult.

Bodelingsoverenskomsten indeholder 8 sider med en række paragraffer, der sørger for, at I indgår en juridisk gyldig aftale. Bodelingsoverenskomsten kan både bruges over for jer selv som parter, men også hvis andre spørger efter en juridisk gyldig bodelingsoverenskomst.

Bodelingsoverenskomsten vil for eksempel være gyldig over for realkreditinstitutter, banker og lignende, hvis de spørger efter en sådan kontrakt.

Det anbefales, at du samtidig downloader vores e-bog “Skilsmisse og bodeling”, der er en komplet guide til skilsmisse og forklarer, hvordan en bodelingsaftale skal udfærdiges. E-bogen kommer også med en bodelingberegner som excelark. Læs mere om e-bogen “Skilsmisse og bodeling” her.

Du kan også downloade vores videokursus “Skilsmisse og bodeling” her.

Du kan købe skabelonen til bodelingsoverenskomst til en god pris herunder:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ SKABELON TIL BODELINGSOVERENSKOMST HER

 

Artiklen er senest opdateret januar 2019.

1 kommentar

 • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

  Hvis du har brug for juridisk rådgivning, kan du booke rådgivning her: https://ejura.dk/raadgivning/

 • Comments for this post are closed.