Skilsmisse hvordan gør man

Skilsmisse hvordan gør man? Læs om reglerne år 2020

Skilsmisse hvordan gør man? Det afhænger af, om I er enige om skilsmissen eller ej. Det kan være, at I først skal separeres i en periode på 6 måneder, før I kan blive skilt eller igennem en 3-måneders refleksionsperiode, hvis I har fælles børn.

Får du brug for juridisk rådgivning, kan vi hjælpe dig. Når I skal skilles eller separeres, skal I have lavet det, man kalder for en bodeling og i den forbindelse en bodelingsoverenskomst. Hvis du ønsker hjælp til bodelingen kan vi hjælpe dig med vores såkaldte ‘bodelingstjek‘, hvor du får ubegrænset rådgivning om skilsmisse og bodeling.

Læs mere om bodelingstjekket her.

Læs hele artiklen herunder.

Separation eller direkte skilsmisse?

Skilsmisse hvordan gør man? Skal vi først separeres eller kan vi blive skilt uden separation?

Der er 3 måder, du kan blive skilt på (klik for at gå til):

 1. Separation i 6 måneder og derefter skilsmisse
 2. Direkte skilsmisse/straks skilsmisse
 3. Skilsmisse efter refleksionsperiode på 3 måneder

Lad os se nærmere på dem kort.

Separation i 6 måneder og derefter skilsmisse

Hvis I ikke kan blive enige om skilsmissen, og der ikke er nogle ‘direkte skilsmisse’-grunde, skal I først være separerede i 6 måneder.

Direkte skilsmisse-grunde kan være dokumenteret utroskab, vold mv. Du kan læse mere om de direkte skilsmisse grunde længere nede.

I må ikke bo sammen, imens I er separerede (have samme folkeregisteradresse). Separationen er ment som en ‘prøveperiode’, inden I kan blive endelig skilt. Derfor skal I prøve at se, om det fungerer at bo hver for sig.

Hvis I ikke flytter fra hinanden inden for 1-2 måneder efter anmodningen om separationen, vil Familieretshuset (det tidligere Statsforvaltningen) normalt kunne afvise anmodningen om skilsmisse efter separationsperioden, da I ikke har prøvet at bo hver for sig.

Direkte skilsmisse/straks skilsmisse

Direkte skilsmisse betyder, at I ikke behøves først at være separerede. I kan blive skilt med det samme (det vil sige med få dages sagsbehandling).

De direkte skilsmisse-grunde er:

 • Dokumenteret utroskab
 • Vold mod ægtefælle eller barn
 • I allerede har boet hver for sig i 2 år
 • Hvis den ene af jer har indgået et andet ægteskab (bigami)
 • Hvis den anden har bortført jeres fælles barn til udlandet

Hvis der blot er tale om ét af disse tilfælde, kan I få direkte skilsmisse.

I kan også få straks skilsmisse, hvis I er enige om skilsmissen, og I ikke har fælles barn/børn.

Hvis I har fælles barn/børn skal I først igennem en tvungen refleksionsperiode på 3 måneder, som du kan læse mere om herunder.

Skilsmisse efter refleksionsperiode på 3 måneder

Hvis I har fælles barn/børn, skal I som udgangspunkt først igennem en ‘refleksionsperiode‘ på 3 måneder.

I løbet af de 3 måneder skal I bl.a. gennemføre et online kursus. Dette er en del af de nye skilsmisseregler, som fik virkning fra 1. april 2019.

Først efter udløbet af refleksionsperioden, kan I blive endelig skilt og få skilsmissebevillingen fra Familieretshuset.

Du kan læse mere om reglerne for refleksionsperioden i vores artikel: “Refleksionsperiode – få styr på de nye skilsmissregler her“.

Brug for hjælp? Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med din skilsmisse/separation fx i forhold til bodelingen.

 

1498884166_Arrow_Download

KONTAKT OS FOR AT HØRE MERE OM, HVORDAN VI KAN HJÆLPE DIG

 

Skilsmisse uden separation – hvis I er enige om skilsmisse

Hvis I begge er enige om, at I skal skilles, kan I blive skilt uden forudgående separation.

Det er også dette, man kalder for direkte skilsmisse eller straks skilsmisse

Dog skal I igennem en refleksionsperiode på 3 måneder, hvis I har fælles barn/børn. Det er kun, hvis der er særlige grunde, at I kan undgå refleksionsperioden.

Det foregår ved, at I indsender en ansøgningsblanket til Familieretshuset (hed tidligere Statsforvaltningen) om direkte skilsmisse (under separation og skilsmisse). Det koster et gebyr på 650 kr. i år 2020.

Du kan finde ansøgningsblanketten på Familieretshusets hjemmeside her.

Du skal logge ind med nem-id for at udfylde ansøgningsblanketten.

Når Familieretshuset har behandlet jeres sag, vil I få det juridiske dokument, der viser, at I ikke længere er gift, men er skilt fra hinanden. Dette har bl.a. betydning i forhold til bodeling ved skilsmisse.

Hvad koster det så at blive skilt? Det koster 650 kr. (2020) for ansøgning om skilsmisse til Familieretshuset.

Vilkårsforhandling i Familieretshuset

I skal ligeledes være enige om, at I ikke behøves en vilkårsforhandling hos Familieretshuset samt enige om evt. lejebolig.

Vilkårsforhandlingen er et møde i Familieretshuset, hvor I bliver forklaret reglerne ved skilsmisse og separation og får forklaret de aftaler, som I skal indgå.

Hvis I ikke er enige om, at I ikke behøves en vilkårsforhandling, skal i til en sådan forhandling. Det koster 1.630 kr. år 2020.

Familieretshuset kan også vurdere, at selvom I er enige om, at I ikke behøves en vilkårsforhandling, skal I alligevel have en vilkårsforhandling. Det er for eksempel tilfældet, hvis det ser ud til, at der er god grund til at tro, at I ikke ved, hvilke rettigheder I har. 

Tip: Hvad koster det at blive skilt?
Ansøgning om skilsmisse: 650 kr.
Evt. vilkårsforhandling: 1.630 kr.
Derudover evt. jurist/advokat til bodelingen.

Men hvad så, hvis I er uenige om, at I skal skilles?

Læs med herunder.

Separation i 6 måneder – hvis I er uenige om skilsmisse

Skilsmisse hvordan gør man, hvis vi er uenige?

Hvis I ikke kan blive enige om, at I skal skilles, skal I først være separeret. 

Dette gælder, medmindre nogle af undtagelserne er tilstede fx utroskab eller vold mod ægtefælle eller barn. Læs længere nede om undtagelserne. 

Separationen skal minimum vare i 6 måneder. Efter I har været separeret i 6 måneder, kan I blive skilt fra hinanden. Du kan blive separeret ved at udfylde en ansøgningsblanket til Familieretshuset. Du kan finde ansøgningsblanketten her.

Det koster 650 kr. i 2020 for ansøgningen til Familieretshuset om at blive separeret. 

Hvis I ikke er enige om, at I skal separeres eller skilles, skal I til en vilkårsforhandling hos Familieretshuset. Det er et møde, hvor en sagsbehandler bl.a. vil fortælle om reglerne og de aftaler, som I skal indgå, når I bliver skilt eller separeret.

Det er for eksempel regler for:

En vilkårsforhandling koster 1.630 kr. i år 2020. Hvis I er enige om, at I ikke behøves vilkårsforhandling, men Familieretshuset mener, at I alligevel skal til vilkårsforhandlingen, koster det ikke ngoet. 

(Artiklen fortsætter under billedet)

Skilsmisse hvordan gør man ved uenighed
Hvis I er uenige om skilsmissen, skal i være separeret i 6 måneder først, medmindre der er nogle særlige situationer. Hvis der fx har været utroskab eller vold mod ægtefælles eller barn, kan skilsmisse ske uden separation – det vil sige som direkte skilsmisse.

Hvad er separation?

Separationsperioden gør det nemmere at finde sammen igen, hvis I skulle fortryde separationen. I skal blot flytte sammen igen, og så vil I have samme status som før – som gifte.  

Når de 6 måneder som separerede er gået, og I ikke er fundet sammen igen, kan I ansøge om at blive skilt hos Familieretshuset. Det gøres ved at udfylde ansøgning om skilsmisse hos Familieretshuset.

Lige for at opsummere om separation, hvis I er uenige om at blive skilt:

 • I skal først være separerede i 6 måneder, før I kan blive skilt
 • Separation er en ‘prøveperiode’, inden I bliver endeligt skilt. Hvis I fortryder separationen, kan I let blive gift igen
 • Der skal sendes en ansøgningsblanket til Familieretshuset, hvis I ønsker at blive separerede
 • Det koster 370 kr. 
 • Hvis I ikke er enige om separation/skilsmisse, skal I til en vilkårsforhandling, hvor regler og aftaler bliver forklaret – det koster 1.630 kr. i år 2020
 • Når de 6 måneders separation er overstået, kan I ansøge om at blive skilt endeligt via ansøgning om skilsmisse efter separation

Læs mere om separation i vores artikel om regler for separation.

Læs mere om direkte skilsmisse, selvom I er uenige herunder.

Direkte skilsmisse selvom I er uenige om skilsmissen

Hvis I er uenig om skilsmissen, kan I i visse tilfælde blive skilt direkte uden forudgående separation. 

I kan få skilsmisse uden separation, altså “straks skilsmisse”, hvis:

 • Der kan dokumenteres utroskab
 • Der har været vold mod ægtefælle eller barn
 • I allerede har boet hver for sig i minimum 2 år
 • Hvis den ene af jer har indgået et andet ægteskab (bigami)
 • Hvis den anden har bortført jeres fælles barn til udlandet

Direkte skilsmisse, selvom I er uenige om skilsmissen, i tilfælde af en af ovenstående situationer, skal ansøges ved Familieretshuset

Bodeling ved skilsmisse

Hvis I vil skilles, skal I også huske at få styr på skilsmisse bodeling regler.

Du kan starte med at se vores video om skilsmisse og bodeling kort fortalt (2:17):

(Artiklen fortsætter under videoen…)

 

Når I har været gift, har I haft det, der hedder ‘formuefællesskab’ – dette kaldes også for delingsformue. Det betyder, at når I går fra hinanden ved skilsmisse, så skal alt, der ikke er lavet ægtepagt på, deles.

Både det som I ejer sammen, og det som I ejer hver for sig, skal deles. Det vil sige, at hvis det fx kun er manden, der ejer bilen, skal den deles alligevel. Det er kun, hvis bilen er gjort til særeje ved ægtepagt, at den ikke skal deles. 

Reglerne for dette står i ægtefælleloven.

Du kan læse mere i vores artikel om bodeling ved skilsmisse.

(Artiklen fortsætter under billedet)

skilsmisse hvordan gør man fast ejendom
Hvis I skal skilles, gælder reglerne om bodeling. Det betyder, at alt hvad I ejer skal deles, medmindre det er gjort til særeje via ægtepagt. Det gælder også bolig og bil, uanset hvem er jer, der står på papirerne.

Husk bodelingsoverenskomst

I praksis foregår bodelingen ved, at I laver en såkaldt ‘bodelingsoverenskomst‘. Det er et juridisk dokument, hvor I skriver ned, hvad I hver især har af ejendele, og hvem der skal have dem. Derefter kan I aftale, om der eventuelt skal overføres noget fra den ene til den anden.

Hvis I ikke laver en juridisk gyldig bodelingsoverenskomst kan I risikere, at bodelingen senere bliver erklæret ugyldig – i værste fald via retssager og lignende.

Hvad skal så står i bodelingsoverenskomsten? I skriver en cirkaværdi af det, som I ejer. Hvis der er tvivl om værdien, kan I få en fagekspert til at vurdere ejendelen – det gælder fx boligen og bilen.

Herefter tæller I værdien sammen – det er det, man kalder for ‘fællesboet’. Det kan fx være bil, bolig, indbo osv., som indgår i fællesboet. 

Herefter skal det deles ligeligt i mellem jer, så I får værdier for 50% af fællesboet hver. 

En juridisk gyldig bodelingsoverenskomst sørger for, at I kommer igennem skilsmissen uden retssager og lignende. Du kan læse mere om vores skabelon til bodelingsoverenskomsten og købe den her:

 

1498884166_Arrow_Download

LÆS MERE OM SKABELON TIL BODELINGSOVERENSKOMST HER

 

Læs mere i e-bogen “Skilsmisse og bodeling”

Du kan læse mere om skilsmisse og bodeling i vores e-bog Skilsmisse og bodeling“.

Med denne e-bog kan I komme nemt og hurtigt igennem skilsmissen. Du vil lære alt om skilsmisse og bodeling. Det er lige fra, hvordan man søger om skilsmisse til hvordan regnestykket er ved bodelingen.

Med e-bogen kan I normalt klare skilsmissen og bodelingen uden brug af advokat eller lignende, så længe I kan snakke og har en nogenlunde dialog sammen. Så spar den dyre advokatregning og lær selv alt om skilsmisse og bodeling i denne e-bog.

Køber du PRO-versionen får du udover selve e-bogen OGSÅ:

 • en bodelingberegner (du skal blot indsætte tallene, så regner den selv bodelingen ud)
 • en guide til at sikre, at bodelingsaftalen bliver juridisk gyldig og korrekt
 • 15 min. rådgivning med jurist (værdi: 299,-)

Du kan læse mere om e-bogen her.

Det anbefales også at købe vores bodelingsoverenskomst skabelon. Køb den her.

Du kan også downloade en smagsprøve-version (første 2 kapitler af e-bogen) her:

 

Brug for juridisk hjælp til bodeling ved skilsmisse?

Ønsker du hjælp til bodelingen i forbindelse med skilsmisse eller separation?

Reglerne er mange. Der er mange juridisk papirer og forhold, som I skal have styr på.

For at gøre det nemmere for jer, har vi derfor lavet en løsning, vi kalder for ‘bodelingstjek‘. Med bodelingstjekket får I hjælp til at få styr på en juridisk gyldig bodelingsoverenskomst, så I undgår eventuel ugyldig bodeling og i værste fald retssager.

Prisen for bodelingstjekket er fast. Det betyder, at uanset hvor lang tid vi bruger på bodelingstjekket, så koster det dig ikke yderligere.

Vi kan hjælpe dig/jer med alle jeres eventuelle spørgsmål om bodelingen. Med i prisen får I nemlig UBEGRÆNSET rådgivning pr. telefon og e-mail om bodelingen.

Du kan læse mere om vores bodelingstjek her:

 

1498884166_Arrow_Download

LÆS OM VORES BODELINGSTJEK HER

 

1 kommentar

 • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

  Hvis du har brug for juridisk rådgivning, kan du booke rådgivning her: https://ejura.dk/raadgivning/

 • Comments for this post are closed.