Skilsmisse økonomi regler

Skilsmisse økonomi regler – læs om reglerne

Skilsmisse økonomi regler – hvordan er de nu lige? Hvordan er det med skilsmisse økonomi hus? Skal I blive boende eller sælge, og hvem får del i salget? Hvordan er reglerne for skilsmisse økonomi gæld? Kan man fratrække gælden, når man bliver skilt?

Dette og mere kan du læse mere om i denne artikel.

Hvis du allerede nu ved, at du har brug for juridisk hjælp om for eksempel skilsmisse økonomi regler, kan du få svar på dit spørgsmål her på eJura.dk. Du får svar nemt og hurtigt og til en fast, lav pris.

Få svar på dine spørgsmål her.

Skilsmisse økonomi regler

Vil du gerne vide mere om skilsmisse økonomi regler?

Reglerne ved skilsmisse kan virke komplicerede. Hvordan skal økonomien deles, når man bliver skilt? Hvad skal der ske med huset, bilen og den øvrige formue?

Reglerne for delingen af økonomien ved skilsmisse er dog ret lige til.

Det er en klar hovedregel, at alt hvad I hver især ejer skal deles ligeligt.

Der er kun nogle få undtagelser til dette. For eksempel hvis der er lavet det, man kalder for en tinglyst ægtepagt, hvor en del af formuen er gjort til det, man kalder for ‘særeje’.

Hvis der er noget, der er gjort til ‘særeje’, skal dette nemlig ikke deles med den anden.

Dog skal alt, hvad der ikke er gjort til særeje, som udgangspunkt deles med den anden. Uanset hvem der står på papirerne på boligen, bilen osv.

Eksempel: Manden ejer huset og bilen alene. Bilen er gjort til særeje med tinglyst ægtepagt. Manden skal dele alt, hvad han ejer inklusiv huset med ekskonen ved skilsmisse. Manden skal dog ikke dele bilen med ekskonen.

Forvirret? Læs mere om skilsmisse økonomi reglerne herunder.

Skilsmisse økonomi regler
Hovedreglen er, at alt skal deles ligeligt, hvis I bliver skilt. Både det I ejer sammen, men også det, som kun den ene ejer. Det er normalt kun, hvis der er lavet ægtepagt, at det ikke skal deles.

Skilsmisse økonomi regler – sådan deles jeres formue

Alt, hvad I ejer – både hver for sig og sammen – skal deles med den anden, medmindre der er lavet ægtepagt. Gæld skal som udgangspunkt fratrækkes. 

Disse regler skyldes, at man ifølge lovgivningen har det, man kalder for ‘formuefællesskab’. Det betyder, at I skal dele formuen, hvis I bliver skilt.

Det betyder, at selv hvis det kun er manden, der ejer huset og kun ham, der står på papirerne, skal det stadig deles med den anden part. Det skal det altid, medmindre der er lavet ægtepagt, hvor det er gjort til særeje.

Der gælder de samme regler for bilen, kontanter på kontoen, aktier og andre værdipapirer, malerier, smykker osv. Begges formue samles i én pulje bliver delt ligeligt.

Lad os tage et eksempel:

Eksempel: Jan og Gitte skal skilles. Jan ejer huset alene. Det har en friværdi på 1 mio kr. Jan ejer også alene bilen. Den har en værdi på 200.000 kr. Jan har gjort bilen til særeje med ægtepagt. Gitte ejer smykker for 100.000 kr.

Bilen får Jan lov til at beholde, da den er gjort til særeje.

Huset og smykkerne skal deles ligeligt. Det betyder, at Jan og Gitte hver især skal have 550.000 kr. (der er formue for i alt 1,1 mio kr. Halvdelen er 550.000 kr.).

Du kan læse mere om, hvordan formuen skal deles i vores artikel om skilsmisse bodeling regler.

1498884166_Arrow_Download

FÅ SVAR PÅ DIT SPØRGSMÅL OM SKILSMISSE ØKONOMI REGLER HER

Skilsmisse økonomi hus

Reglerne for skilsmisse økonomi hus er de samme.

Som udgangspunkt skal huset deles, medmindre det er lavet til særeje. Uanset hvem der ejer boligen.

Det betyder, at selvom det kun er manden, der ejer huset, og det kun er manden, der står på papirerne, så skal han dele det, så ekskonen får halvdelen ved skilsmisse.

Hvis I begge ejer huset, skal I dog også være enige om, hvorvidt det skal sælges eller ej. I skal nemlig begge underskrive salgskontrakten. I skal derfor også være enige om, at huset bliver solgt til den rette pris. Kan I begge leve med et stort tab og en efterfølgende gæld?

Hvis ikke, vil alternativet være at vente med at sælge. Da skal den ene bo i boligen, imens den anden flytter. Men da I begge står som ejere af huset, er I begge stadig forpligtede til at betale til lånene i huset.

Derudover vil den, der flytter, heller ikke få penge til at kunne købe en ny bolig.

Derfor kan det i praksis være et svært valg, om I skal sælge eller ej. Vil I kunne leve med en gæld? Og hvis ikke, vil I kunne leve med, at I begge er forpligtede til at betale til lånene i huset, selvom det kun er den ene, der fortsat bor i huset?

Du kan læse mere om de overvejelser, du kan gøre dig i vores artikel om bodeling skilsmisse fast ejendom.

Skilsmisse økonomi hus
Huset fratrukket lånene (det vil sige friværdien) skal deles ligeligt, medmindre der er lavet ægtepagt. Husk at overveje, om det kan betale sig at sælge huset i forhold til en efterfølgende gæld.

Skilsmisse økonomi gæld

Hvordan er det med skilsmisse økonomi gæld? Hæfter man for hinandens gæld, når man går fra hinanden?

Udgangspunktet er, at gæld bliver fratrukket, hvis I går fra hinanden. Det betyder, at hvis manden har stiftet gæld for 200.000 kr., men har formue på 300.000 kr., vil der være 100.000 kr. i overskud, og dermed er det kun 100.000 kr., der skal deles med kvinden.

Hvis der er gæld i boligen, skal dette ligeledes fratrækkes. Det betyder, at det reelt kun er friværdien, der skal deles.

Eksempel: Hvis en bolig har en værdi af 2 mio kr., men er lånt op til 1,7 mio kr., er det kun 300.000 kr., der skal deles.

Det betyder, at der er 150.000 kr. til hver ved en skilsmisse.

Hvis boligen bliver solgt, er det salgsprisen, der er gældende og ikke boligens værdi. Hvis boligen for eksempel kun bliver solgt for 1,8 mio kr., er der kun 200.000 kr. tilbage, som skal deles ligeligt.

Læs mere i e-bogen “Skilsmisse og bodeling”

Du kan læse mere om skilsmisse og bodeling i vores e-bog “Skilsmisse og bodeling“.

Med denne e-bog kan I komme nemt og hurtigt igennem skilsmissen. Du vil lære alt om skilsmisse og bodeling. Det er lige fra, hvordan man søger om skilsmisse til hvordan regnestykket er ved bodelingen.

Med e-bogen kan I normalt klare skilsmissen og bodelingen uden brug af advokat eller lignende, så længe I kan snakke og har en nogenlunde dialog sammen. Så spar den dyre advokatregning og lær selv alt om skilsmisse og bodeling i denne e-bog.

Køber du PRO-versionen får du udover selve e-bogen OGSÅ:

  • en bodelingberegner (du skal blot indsætte tallene, så regner den selv bodelingen ud)
  • en guide til at sikre, at bodelingsaftalen bliver juridisk gyldig og korrekt
  • 15 min. rådgivning med jurist (værdi: 299,-)

Du kan læse mere om e-bogen her.

Det anbefales også at købe vores bodelingsoverenskomst skabelon. Køb den her.

Du kan også downloade en smagsprøve-version (første 2 kapitler af e-bogen) her:

Få svar på dine spørgsmål om skilsmisse økonomi regler

Har du brug for hjælp til skilsmisse økonomi regler? Eller blot brug for hjælp til reglerne om skilsmisse mv.?

Her på eJura.dk kan du få hjælp til dine juridiske problemer. Du får svar til en fast, lav pris.

Vores juridiske rådgivere hjælper dig med alle spørgsmål inden for skilsmisse, separation, samvær og lignende – også om skilsmisse økonomi reglerne.

Få svar på dit spørgsmål her:

1498884166_Arrow_Download

FÅ SVAR PÅ DIT SPØRGSMÅL OM SKILSMISSE ØKONOMI REGLER HER

1 kommentar

  • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

    Hvis du har brug for juridisk rådgivning, kan du booke rådgivning her: https://ejura.dk/raadgivning/

  • Comments for this post are closed.