Skilsmissebevilling guide

Skilsmissebevilling – læs om reglerne for at få bevillingen

Skilsmissebevilling – hvad er det? Hvad er vilkår for skilsmissebevilling, og hvad er en vilkårsforhandling ved skilsmisse eller separation? Der gælder mange regler for separation. I denne artikel får du en guide til skilsmissebevillingen.

Vil du have ubegrænset rådgivning om skilsmisse, separation og bodeling og få styr på bodelingsaftalen? Så er vores bodelingstjek måske noget for dig. Læs mere om vores bodelingstjek her.

Læs hele artiklen herunder.

Hvad er en skilsmissebevilling?

Mange spørger: “Hvad er en skilsmissebevilling overhoved? Og hvorfor skal jeg have den?

En skilsmissebevilling er det juridiske dokument, der beviser, at I er blevet skilt. I vil sådan set ikke være skilt, før der er lavet en skilsmissebevilling på det.

Du er derfor gift (eller separeret), indtil skilsmissebevillingen er lavet.

Det er Familieretshuset (det, der førhen hed Statsforvaltningen, men nu har skiftet navn), der udarbejder skilsmissebevillingen. For at Familieretshuset kan lave bevillingen, skal I opfylde betingelserne for skilsmisse.

Det betyder, at I enten:

 1. Begge skal være enige om, at I vil skilles og dermed få direkte skilsmisse samt have gennemført refleksionsperioden på 3 måneder, hvis I har fælles barn/børn, eller
 2. Have en direkte skilsmisse-grund som fx utroskab eller vold, eller
 3. Først være separeret i min. 6 måneder og derefter søge skilsmisse

Derudover skal I være enige om vilkårene for skilsmissebevillingen. Læs om vilkår for skilsmissebevilling herunder. Når Familieretshuset har efterset, at I opfylder betingelserne, vil I få udstedt skilsmissebevillingen, som bl.a. skal bruges for at kunne udarbejde et skilsmisseskøde, hvis den ene af jer skal overtage boligen.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Skilsmissebevilling
En skilsmissebevilling er det juridiske dokument, der beviser, at I er skilt og ikke længere gift.

Vilkår for skilsmissebevilling

Hvis I opfylder betingelserne for direkte skilsmisse, som også kaldes straks skilsmisse fx på grund af vold eller utroskab, eller har været separeret i min. 6 måneder, kan du få skilsmissebevillingen, hvis I er enige om vilkårene for skilsmissen.

Hvis I er enige, men har fælles barn/børn, skal I dog have refleksionsperioden på 3 måneder overstået.

I skal derfor begge være enige om:

 • At I vil skilles
 • Hvorvidt den ene af jer skal betale ægtefællebidrag / hustrubidrag til den anden eller ej
 • Hvis der skal betales bidrag, hvor længe det skal betales. Familieretshuset kan bestemme satsen, mens retten kan træffe afgørelse om længden, hvis I er uenige.
 • Hvem af jer der skal have lov til at fortsætte med at blive boende, hvis I bo en lejebolig
 • At I ikke ønsker en vilkårsforhandling (møde i Familieretshuset om regler mv.)

I skal være enige i samtlige punkter.

Hvis I blot er uenige i ét af punkterne skal I først til det, man kalder for en vilkårsforhandling, inden I kan få skilsmissebevillingen.

Eksempel:

Birgitte og Mogens har været separeret i 6 måneder. De vil nu gerne have skilsmissebevillingen fra Familieretshuset, så de kan komme videre i deres liv.

Birgitte mener, at hun skal have ægtefællebidrag, fordi hun ikke tjener så meget som Mogens. Det er Mogens ikke enig i.

Derfor skal Birgitte og Mogens først til en vilkårsforhandling, før de kan få skilsmissebevillingen.

Det er et møde i Familieretshuset (det, der førhen hed Statsforvaltningen/Statsamtet), hvor regler mv. vil blive forklaret.

Familieretshuset vil forsøge at løse jeres uenigheder til mødet. Du kan tage en bisidder i form af en jurist med til mødet. Dette gør vi gerne, hvis det foregår i København eller Ringsted. Kontakt os her for at høre nærmere.

Du kan læse mere om vilkårsforhandlingen i Familieretshuset herunder.

 

1498884166_Arrow_Download

DOWNLOAD E-BOG OM SKILSMISSE OG BODELING HER

 

Skilsmissebevilling og vilkårsforhandling

Hvis I ikke kan blive enige om vilkårene ved skilsmissen, skal I til en vilkårsforhandling. 

I skal i forbindelse med en skilsmisse være enige om ovenstående punkter – det vil sige selve skilsmissen, ægtefællebidrag, hvem der skal bo i lejeboligen, og at I ikke har behov for en vilkårsforhandling. Hvis I ikke er enige om samtlige punkter, skal I til en vilkårsforhandling i Familieretshuset.

En vilkårsforhandling er et møde i Familieretshuset.

På mødet vil Familieretshuset forklare om reglerne i forbindelse med en skilsmisse samt forsøge at komme frem til en løsning i mellem jer.

En vilkårsforhandling koster 1.630 kr. i år 2020. Derudover koster selve ansøgningen om skilsmisse 650 kr. i år 2020.

Familieretshuset kan beslutte, at I skal til en vilkårsforhandling, selvom I er enige om vilkårene ved skilsmissen. Det kan Familieretshuset for eksempel beslutte, hvis de mener, at de har en god grund til det.

Hvis Familieretshuset beslutter, at I skal til vilkårsforhandling, selvom I er enige om vilkårene, vil vilkårsforhandlingen være ‘gratis’, fordi I ikke behøves at betale gebyr.

Du kan søge om skilsmisse/separation hos Familieretshuset her.

Husk at få styr på bodelingen ved skilsmisse

Når I skal skilles eller separeres, skal I have styr på bodelingen.

I skal have fundet ud af, hvem skal have hvad efter skilsmissen, og hvad skal der betales for dette.

Se vores korte video på 2:17, der fortæller om dette:

(Artiklen fortsætter under videoen…)

Hvor får man skilsmissebevilling?

Du får skilsmissebevillingen af Familieretshuset.

Du skal først ansøge om skilsmissen. Du kan søge om skilsmisse efter at have været separeret i 6 måneder her. Du skal bruge dit nem-ID til at søge om skilsmisse.

Der kan gå noget tid med sagsbehandling af skilsmissen, så hvis det haster, så husk at få det gjort hurtigst muligt.

Regler for separation

Hvis I begge to er enige om, at I vil skilles, kan I undgå separation.

Hvis I dog ikke kan blive enige om, at I skal skilles, skal I normalt først separeres.

Der gælder dog nogle særlige ‘direkte skilsmisse grunde’. Hvis blot en af disse grunde er tilfældet i jeres situation, vil du kunne få direkte skilsmisse, som også kaldes for straks skilsmisse.

I kandirekte skilsmisse, hvis:

 • Der kan dokumenteres utroskab
 • Der har været vold mod ægtefælle eller barn
 • I allerede har boet hver for sig i minimum 2 år
 • Hvis den ene af jer har indgået et andet ægteskab (bigami)
 • Hvis den anden har bortført jeres fælles barn til udlandet

Hvis ovenstående ikke er tilfældet i jeres situation, skal I først separeres, før I kan blive skilt. 

Separationen er en slags ‘prøveperiode’ på min. 6 måneder. 

Det koster 650 kr. at indsende en ansøgning om separation til Familieretshuset. Du skal gøre det på Familieretshusets hjemmeside.

I må ikke bo sammen, imens I er separerede. I er derfor nødt til at flytte fra hinanden ved separation. Hvis I fortryder separationen, kan I blot vælge at flytte sammen igen, da I dermed vil blive anset med samme ægteskabsstatus som før separationsansøgningen.

Hvis den ene ikke er fraflyttet inden for 1-2 måneder efter anmodningen om separation, kan Familieretshuset afvise anmodningen om skilsmisse ved separationsperiodens udløb.

Hvis I fortsat er separerede efter de 6 måneder, skal du ansøge Familieretshuset igen – denne gang om skilsmisse. Gebyret er igen 650 kr. (år 2020), og derudover kan du risikere, at der ved skilsmisse eller separation skal afholdes en vilkårsforhandling, hvor gebyret er 1.630 kr. (år 2020).

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Regler for separation
Hvis I ikke kan blive enige om, at I skal skilles, og jeres situation desuden ikke hører under nogle “direkte skilsmisse-grunde”, vil I først skulle separeres. I skal være separerede i min. 6 måneder, før I kan blive skilt og få skilsmissebevillingen.

Hvor længe må man bo sammen efter skilsmisse?

Mange blander reglerne ved separation og skilsmisse sammen.

Imens I er separerede – altså ikke endeligt skilt endnu – må I IKKE bo sammen.

Der tages naturligvis hensyn til, at der skal findes en ny bolig osv., men hvis I bor sammen mere end et par måneder uden at kunne bevise, at det skyldes, at I ikke kan finde en bolig, vil I blive anset som ægtefæller og ikke længere separerede. 

Når separationsperioden på min. 6 måneder er ovre, og I har fået skilsmissebevillingen er reglerne faktisk sådan, at I gerne må bo sammen (hvis I ønsker det).

Hvis den ene fx bor på en sofa hos en bekendt under separationen, og I senere kommer frem til, at det vil være praktisk smartest, hvis I flytter sammen igen, når I er blevet skilt og har fået skilsmissebevillingen, kan I faktisk godt gøre dette. Dog skal I være opmærksom på, at I juridisk stadig vil være skilt fra hinanden, medmindre I gifter jer igen. 

Hvis I er skilt, men bor sammen, medfører det også, at selvom I begge fx betaler til huslejen, og I ender med at flytte fra hinanden, skal boligen ikke deles, selvom der betales husleje mv. I er juridisk set kun ‘ugifte samlevende’. Du kan læse mere om bodelingen i dette tilfælde i vores artikel om ugifte samlevende bodeling.

Læs mere i e-bogen “Skilsmisse og bodeling”

Du kan læse mere om skilsmisse og bodeling i vores e-bog “Skilsmisse og bodeling“.

Med denne e-bog kan I komme nemt og hurtigt igennem skilsmissen. Du vil lære alt om skilsmisse og bodeling. Det er lige fra, hvordan man søger om skilsmisse til hvordan regnestykket er ved bodelingen.

Med e-bogen kan I normalt klare skilsmissen og bodelingen uden brug af advokat eller lignende, så længe I kan snakke og har en nogenlunde dialog sammen. Så spar den dyre advokatregning og lær selv alt om skilsmisse og bodeling i denne e-bog. 

Køber du PRO-versionen får du udover selve e-bogen OGSÅ:

 • en bodelingberegner (du skal blot indsætte tallene, så regner den selv bodelingen ud)
 • en guide til at sikre, at bodelingsaftalen bliver juridisk gyldig og korrekt
 • 15 min. rådgivning med jurist (værdi: 299,-)

Du kan læse mere om e-bogen her.

Det anbefales også at købe vores bodelingsoverenskomst skabelon. Køb den her.

Du kan også downloade en smagsprøve-version (første 2 kapitler af e-bogen) her:

Få UBEGRÆNSET rådgivning om skilsmissebevilling og bodeling

Har du brug for hjælp om skilsmissebevillingen og bodelingen?

Så kan vi på eJura.dk hjælpe dig med vores såkaldte bodelingstjek.

Til en fast pris, kan du stille alle de spørgsmål, som du har omkring skilsmisse/separation og bodeling. Uanset hvor meget tid vi bruger på at hjælpe dig, får du vores bodelingstjek til samme pris.

Udover ubegrænset rådgivning får du også en juridisk gyldig bodelingsoverenskomst, som vi hjælper med at lave. Hvis I ikke får styr på bodelingsoverenskomsten, kan I risikere, at bodelingen senere bliver erklæret ugyldig. I værste fald kan det ske ved retssager og lignende.

Dette kan du undgå ved at bestille vores bodelingstjek.

Du kan læse mere om bodelingstjekket her:

 

1498884166_Arrow_Download

LÆS OM VORES BODELINGSTJEK HER

 

1 kommentar

 • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

  Hvis du har brug for juridisk rådgivning, kan du booke rådgivning her: https://ejura.dk/raadgivning/

 • Comments for this post are closed.