Straks skilsmisse

Straks skilsmisse – vil du blive skilt hurtigt år 2020? Så læs her

Straks skilsmisse – hvad er det? Hvordan er reglerne? Straks skilsmisse kaldes også for direkte skilsmisse og en hurtig skilsmisse. I denne artikel kan du læse, om du kan få straks skilsmisse. 

Hvis du har nogle spørgsmål til skilsmisse eller lignende, kan du vi på eJura.dk hjælpe dig. Hvis I skal skilles eller separeres, skal I lave det, man kalder for en ‘bodeling’. Der er mange regler i den forbindelse at holde styr på.

Derfor har vi lavet en løsning, vi kalder for ‘bodelingstjek‘. Med i bodelingstjekket får du ubegrænset rådgivning, så du kan stille alle dine spørgsmål om bodeling, uden det bliver dyrere. Derudover laver vi en juridisk gyldig bodelingsoverenskomst, som I skal have lavet, hvis I skal skilles eller separeres.

Læs mere om bodelingstjekket her.

Læs hele artiklen herunder.

Straks skilsmisse – sådan er reglerne

Vil du gerne blive skilt hurtigt?

Så skal undersøge, om du har mulighed for direkte skilsmisse. 

Med en straks skilsmisse kan du søge om at blive skilt med det samme. Det betyder, at du ikke først behøves at skulle igennem en separation, som normalt tager 6 måneder.

I kan kun få straks skilsmisse, hvis:

 • I er enige og ikke har fælles barn/børn, eller
 • Der er nogle særlige straks skilsmisse-grunde fx vold, dokumentere utroskab mv.

Du kan blive skilt med det samme, hvis I begge er enige om, at I skal skilles. 

I kan blive skilt ved at udfylde en ansøgningsblanket  til Familieretshuset (det tidligere Statsforvaltningen) om direkte skilsmisse. Det gøres online ved hjælp af Nem-ID. Herefter vil Familieretshuset behandle ansøgningen om skilsmissen. 

Hvad koster en straks skilsmisse? Det koster 650 kr. (år 2020) for ansøgningen til Familieretshuset om direkte skilsmisse.

Derudover kan det være en god idé at få juridisk hjælp til bl.a. bodelingen. Kontakt os her, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer.

Hvis I ikke begge to er enige om skilsmissen, skal I normalt først være separeret i minimum 6 måneder. Separationsperioden er en slags ‘prøveperiode’, hvor I let kan fortryde, hvis I finder sammen igen. Hvis I fortryder en skilsmisse, er det lidt sværere.

Hvis I derfor er uenige om skilsmissen, kan I som udgangspunkt ikke blive skilt med det samme, men skal først separeres i en periode på 6 måneder. Dog kan I godt i nogle få tilfælde blive skilt med det samme. De tilfælde kan du læse mere om herunder. 

(Artiklen fortsætter under billedet)

Straks skilsmisse ved enighed
Hvis I er enige om, at I skal skilles kan i blive skilt med det samme via en såkaldt straks skilsmisse. Der skal blot udfyldes en blanket hos Familieretshuset, som koster 370 kr., og det er det.

Straks skilsmisse hvis I er uenige?

Hvis I ikke er enige om, at I skal skilles, skal i normalt først separeres.

I skal som udgangspunkt være separeret i minimum 6 måneder, før I kan søge om at blive skilt. 

Hvordan bliver man separeret, tænker du så måske? Det gør du ved at udfylde en ansøgningsblanket til Familieretshuset (tidl. Statsforvaltningen) om separation. Det koster 650 kr. (år 2020) at indsende ansøgningen om separation

Hvis I er uenige om separationen, kan Familieretshuset indkalde jer til en såkaldt ‘vilkårsforhandling’. Det er et møde med en sagsbehandler fra Familieretshuset, hvor I vil få forklaret jeres rettigheder, reglerne samt de aftaler, som I skal have på plads.

En vilkårsforhandling koster 1.630 kr. udover de 650 kr. for ansøgningen om separation. 

I kan dog i visse tilfælde blive skilt med det samme uden først at skulle blive separeret.

I kan få straks skilsmisse, selvom I er uenige om, at I skal skilles, hvis:

 • Der kan dokumenteres utroskab
 • Der har været vold mod ægtefælle eller barn
 • I allerede har boet hver for sig i minimum 2 år
 • Hvis den ene af jer har indgået et andet ægteskab (bigami)
 • Hvis den anden har bortført jeres fælles barn til udlandet

Hvis I har fælles barn/børn, kan I også undgå separation og den såkaldte refleksionsperiode hvis ét af ovenstående tilfælde er tilstede. Refleksionsperioden varer normalt 3 måneder og har været indført med de nye regler fra 1. april 2019.

Straks skilsmisse, selvom I er uenige om skilsmissen eller har fælles barn/børn, i tilfælde af en af ovenstående situationer, skal ansøges ved Familieretshuset.

Hvis der ikke er tale om nogle af disse situationer, og I er uenige om, at I skal skilles, skal I først være separeret i minimum 6 måneder.

Hvis I fortryder separationen, kan I blot flytte sammen igen, og så vil I have samme status som før separationen. Dermed kan I lettere fortryde, at I er gået fra hinanden, end hvis I får direkte skilsmisse.

Tip: Skal I separeres, skal den ene fraflytte inden for 1-2 måneder, da separationen er en prøveperiode på ikke at være ægtefæller. Hvis I fortryder separationen, kan I blot flytte sammen igen.

En separation kan derfor være en god idé i mange tilfælde – også selvom, at I har ret til straks skilsmisse. 

(Artiklen fortsætter under billedet)

Straks skilsmisse ved uenighed
Hvis I er uenige om skilsmissen, skal i være separeret i 6 måneder først, medmindre der er nogle særlige situationer. Hvis der fx har været utroskab eller vold mod ægtefælles eller barn, kan skilsmisse ske uden separation – det vil sige som straks skilsmisse.

 

1498884166_Arrow_Download

BRUG FOR HJÆLP? KONTAKT OS HER

 

Bodeling ved skilsmisse

Når I skal skilles opstår der tit spørgsmål som: “Hvad med bolig, bil og det, som vi hver især ejer? Hvordan skal det deles, nu hvor vi bliver skilt?”

Det er også det, der kaldes for skilsmisse bodeling regler

Du kan se vores video om skilsmisse og bodeling kort fortalt (2:17):

(Artiklen fortsætter under videoen…)

 

Som det bliver nævnt i videoen, så hvis I bliver skilt eller separeret, skal I lave det, man kalder for en bodelingsoverenskomst.

Du kan downloade en skabelon til en bodelingsoverenskomst her.

I bodelingsoverenskomsten skal I værdiansætte jeres aktiver og pasiver. Hvis I ikke kan blive enige om en vurdering af værdien, skal I få hjælp fra en vurderingsmand eller valuar. Det kan for eksempel være tilfældet ved bodeling af fast ejendom (boligen), hvor en ejendomsmægler ofte vil vurdere boligen.

Hoved reglen er, at alt, hvad I ejer sammen minus gæld skal deles 50/50. Det som I ejer hver for sig, skal ligeledes deles 50/50, selvom det fx kun er den ene af jer, der står på papirerne.

Det er som udgangspunkt kun, hvis det er gjort til særeje via tinglyst ægtepagt, at det ikke skal deles. 

Eksempel: Jan og Gitte er blevet skilt og har ikke nogen ægtepagt. 

Jan ejer boligen og bilen. Gitte ejer ikke noget. 

Boligen er 2 mio kr. værd og minus gæld har den en friværdi på 1 mio kr. Bilen er 100.000 kr. værd. 

Det betyder, at der er for i alt 1.100.000 kr., som skal deles ligeligt. Det vil sige, at Jan får 550.000 kr. efter skilsmissen, og Gitte ligeledes får 550.000 kr. I praksis skal Jan derfor aflevere 550.000 kr. til Gitte. 

Det skyldes reglerne om ‘formuefællesskab’/’delingsformue’, som de fremgår af ægtefælleloven. Det betyder, at når I har indgået et ægteskab og går fra hinanden, så skal alt deles ligeligt – også selvom det kun er den ene af jer, der ejer det eller står på papirerne. 

Vær dog opmærksom på, at I ikke har formuefællesskab, hvis I er ugifte samlevende. Du kan læse mere om reglerne for ugifte samlevende i vores artikel om ugifte samlevende bodeling.

Du kan læse mere om bodelingsreglerne i vores artikel om bodeling ved skilsmisse.

Hvad med børnene ved skilsmisse – husk samværsaftale

Hvis I har et fælles barn eller fælles børn, skal I ligeledes finde ud af, hvad der skal ske med dem. 

I skal have lavet det, man kalder for en samværsaftale. Det er en aftale, hvor I aftaler, hvor tit barnet skal være hvor. I kan lave samværsaftalen uden indblanding fra advokat eller Familieretshuset.

Men inden du underskriver samværsaftalen, kan det være en god idé at få juridisk rådgivning. Når først aftalen er underskrevet er den nemlig bindende og kan kun ændres, hvis ‘væsentlige forhold‘ har ændret sig.

Hvis I ikke kan blive enige om en samværsaftale, skal I dog i Familieretshuset, som I sidste ende også kan træffe afgørelse og beslutninger om samværsaftalen. 

Det er meget normalt fx at lave en 7/7 ordning, hvilket også kaldes for en deleordning. Da er barnet lige meget hos hver forælder. Barnet er derfor fx fra mandag-mandag hos den ene forælder og efter at have været i daginstitution/skole om mandagen, er barnet hos den anden forælder fra mandag-mandag. 

Der kan dog være forskellige grunde til, at det ikke er den bedste løsning – og I bør altid finde den bedste løsning for barnet, og ikke den løsning, som DU synes er bedst. Om en 7/7-ordning er den rette løsning i jeres situation afhænger af en konkret vurdering.

I skal også beslutte hvem, der skal være bopælsforælderen. Uanset om der er deleordning og barnet er ligeligt hos jer. Bopælsforælderen er der, hvor barnet har folkeregisteradresse. Bopælsforælderen har ret til at tage flere beslutninger. Det er fx beslutninger om:

 • Overordnet: den generelle omsorg
 • Daginsitution
 • Fritidsaktiviteter, som ikke er af risikabel karakter
 • Flytte barnet inden for landets grænser (kun i Danmark)

Fra 1. april 2019 er det desuden muligt at aftale delt bopæl, hvorefter begge forældre er bopælsforældre.

Tip: Det er ikke lige meget, hvem der er ‘bopælsforælder’. Denne forælder kan nemlig beslutte en del uden at skulle være enig med den anden forælder. I kan også aftale delt bopæl, hvormed I begge er bopælsforældre.

Det betyder, at bopælsforælderen frit – uden at skulle være enig med den anden forælder – kan beslutte at flytte barnet til en anden daginstitution. Eller at barnet skal gå til en anden fritidsaktivitet i fritiden. Du kan læse mere om bopælsforælderens rettigheder i vores artikel om bopælsforælder rettigheder.

Du kan læse mere om samvær i vores artikel om regler for samvær ved fælles forældremyndighed.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Straks skilsmisse og bodeling ved skilsmisse
Hvis I bliver skilt, skal I få styr på, hvad der skal ske med børnene. Det kan anbefales at få lavet en samværsaftale. I skal også finde ud af, hvem der skal være bopælsforælder, som har ret til at tage flere beslutninger end den anden forælder. 

Læs mere i e-bogen “Skilsmisse og bodeling”

Du kan læse mere om skilsmisse og bodeling i vores e-bog “Skilsmisse og bodeling“.

Med denne e-bog kan I komme nemt og hurtigt igennem skilsmissen. Du vil lære alt om skilsmisse og bodeling. Det er lige fra, hvordan man søger om skilsmisse til hvordan regnestykket er ved bodelingen.

Med e-bogen kan I normalt klare skilsmissen og bodelingen uden brug af advokat eller lignende, så længe I kan snakke og har en nogenlunde dialog sammen. Så spar den dyre advokatregning og lær selv alt om skilsmisse og bodeling i denne e-bog.

Køber du PRO-versionen får du udover selve e-bogen OGSÅ:

 • en bodelingberegner (du skal blot indsætte tallene, så regner den selv bodelingen ud)
 • en guide til at sikre, at bodelingsaftalen bliver juridisk gyldig og korrekt
 • 15 min. rådgivning med jurist (værdi: 299,-)

Du kan læse mere om e-bogen her.

Det anbefales også at købe vores bodelingsoverenskomst skabelon. Køb den her.

Du kan også downloade en smagsprøve-version (første 2 kapitler af e-bogen) her:

Brug for juridisk hjælp?

Har du brug for hjælp i forbindelse med skilsmissen/separationen?

Så er vores bodelingstjek måske noget for dig.

Hvis I skal skilles eller separeres skal I lave det, man kalder for en ‘bodeling’. I den forbindelse skal der laves en juridisk gyldig bodelingsoverenskomst. Hvis dette ikke kommer på plads, kan I senere risikere, at bodelingen bliver erklæret ugyldig – i værste fald ved retssager mv.

Med bodelingstjekket hjælper vi med at lave en juridisk gyldig bodelingsoverenskomst. Derudover får I UBEGRÆNSET rådgivning om bodelingen. I kan derfor stille alle de spørgsmål, I måtte have, og uanset hvor lang tid vi bruger på at besvare spørgsmålene, er prisen den samme.

Vi hjælper også med rådgivning om skilsmisse/separation mv. i forbindelse med bodelingstjekket, hvis I har behov for det.

Du kan læse mere om bodelingstjekket og pris her:

 

1498884166_Arrow_Download

LÆS MERE OM VORES ‘BODELINGSTJEK’ HER

 

1 kommentar

 • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

  Hvis du har brug for juridisk rådgivning, kan du booke rådgivning her: https://ejura.dk/raadgivning/

 • Comments for this post are closed.