Udgifter i forbindelse med samvær

Udgifter i forbindelse med samvær – få styr på reglerne her

Udgifter i forbindelse med samvær. Hvem skal betale dem? Hvordan er reglerne for samværsforælder pligter? Og hvad skal bopælsforælderen sørge for? Og hvad med transportudgifterne i forbindelse med samværet?

Det og meget mere kan du læse mere om i denne artikel.

Hvis du har brug for hjælp til reglerne for udgifter i forbindelse med samvær, eller at vi tager med i  Familieretten som bisidder i familieretten, er du velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig:

 

1498884166_Arrow_Download

KONTAKT OS HER

 

Læs artiklen herunder:

Udgifter i forbindelse med samvær

Hvem skal betale for udgifter i forbindelse med samvær?

Dette spørgsmål får vi her på eJura.dk tit. Både fra samværsforældre og bopælsforældre. For skal samværsforælderen selv betale for alle udgifterne i forbindelse med samværet? Eller skal bopælsforælderen betale for udgifterne?

Først og fremmest skal samværsforælderen medvirke til barnets forsørgelse. Dette kan dog gøres på flere måder.

Hvis der ikke er fastsat børnebidrag og barnet er cirka lige meget hos hver forælder, skal forældrene normalt deles nogenlunde om alle udgifterne for barnet. Barnet er cirka lige meget hos hver forælder, hvis der er 7/7 eller 6/8 ordning.

Hvis samværsforælderen ikke betaler børnebidrag, kan bopælsforælderen undersøge mulighederne for at søge om børnebidrag.

Hvis samværsforælderen betaler børnebidrag, skal bopælsforælderen dog betale for udgifterne til barnet – med undtagelse af de udgifterne, som der er i forbindelse med selve samværet fx mad, udgifter til ture under samværet osv.

Bopælsforælderen skal desuden stille tilstrækkeligt med tøj til rådighed under samværsforælderens samvær samt eventuelt medicin. Tilstrækkeligt tøj er tøj, der passer til årstiden. Betales der ikke børnebidrag, skal der ikke tøj med til samværet.

Transportudgifterne skal normalt deles.

I forhold til transportudgifter er det vigtigt at nævne, at der i lovforslaget til forældreansvarsloven står, at begge forældre har et ansvar for, at samværet kan virkeliggøres og praktiseres.

Det vil sige, at forældrene selv skal blive enige om en løsning i forhold til at hente og bringe barnet i forbindelse med samværet. Dette kan for eksempel være, at samværsforælder henter inden samværets påbegyndelse og bopælsforælder henter ved samværet afslutning.

Hvis den ene har valgt at flytte langt væk, kan der selvfølgelig være argumenter for at lave andre løsninger, og Familieretten (som er det, der førhen hed Statsforvaltningen) kan blande sig og fastsætte andre vilkår for transporten, men det er sjældent, at de gør det.

Læs mere om transportudgifter i forbindelse med samvær længere nede i artiklen.

Derfor:

 • Bopælsforælder skal sørge for tilstrækkeligt med tøj i forbindelse med samværet og evt. nødvendig medicin, hvis der betales børnebidrag
 • Samværsforælderen skal kun sørge for udgifterne i forbindelse med selve samværet, hvis der betales børnebidrag
 • Transportudgifterne skal normalt deles, medmindre det ud fra en konkret vurdering er urimeligt

Samværsforælder pligter

Samværsforælderen har ikke pligt til noget under samværet.

Bopælsforælderen kan ikke forlange, at samværsforælderen tager barnet med ud på diverse ture osv. Hvis der betales børnebidrag, har samværsforælderen heller ikke pligt til at sørge for tøj.

Samværsforælderen har dog pligt til selv at afholde sine udgifter i forbindelse med samværet. Samværsforælderen skal derfor betale for mad, ture og lignende i forbindelse med samværet.

Det er også værd at bemærke, at samvær er en ret, men ikke en pligt – i modsætning til, hvad mange tror. Samværsforælderen har derfor ikke pligt til at afholde samvær. Hvis samværsforælderen for eksempel ikke vil betale for udgifterne til samværet, kan samværsforælderen i princippet blot vælge ikke at afholde samværet.

Hvis samværet vil være til barnets bedste, vil det dog være ærgerligt ikke at kunne afholde samværet blot på grund af udgifterne i forbindelse med samværet. Samværsforælderen kan også undersøge mulighederne for at kunne få tilskud fra kommunen til udgifterne i forbinelse med samværet. Læs mere om dette længere nede.

Hvad skal bopælsforælderen sørge for?

Mange spørger så: “Hvad skal bopælsforælderen sørge for?”

Hvis der betales børnebidrag, skal bopælsforælderen sørge for alle barnets udgifter herunder udgifter til:

 • Fritidsaktiviteter
 • Tøj
 • Legetøj
 • Lommepenge
 • Forsikringer
 • Institutioner

Osv.

Til betaling af dette får bopælsforælderen dog også børnebidraget og børne- og ungeydelsen (børnepenge fra staten).

Bopælsforælderen skal desuden medbringe tøj og medicin til samværet, hvis der betales børnebidrag. Hvordan opgaven med tøj løses, er dog op til bopælsforælderen selv.

Det er før sket, at der kan opstå konflikter i mellem forældrene vedrørende tøjet. Samværsforælderen kan mene, at tøjet, som bopælsforælderen tager med til samværet, ikke er godt nok. Så længe tøjet dog er tilstrækkeligt for årstiden, vil bopælsforælderens pligt dog være opfyldt. Der er ikke krav til noget bestemt mærke, kvalitet eller lignende.

Der er også set eksempler på, at samværsforælderen ikke afleverer alt tøjet med tilbage til bopælsforælderen. Hvis det er tilfældet, må bopælsforælderen selvfølgelig ikke gå ind i samværsforælderens hjem for at finde tøjet. Dette har bopælsforælderen ikke nogen ret til.

Bopælsforælderen bør skriftligt over for samværsforælderen meddele, at der nu er afleveret det og det tøj, og at det bør være nok i forbindelse med samværet for årstiden. Hvis der opstår flere konflikter på grund af dette, kan det være en idé at få hjælp fra Familieretten til at løse problemet, hvis det ikke kan løses indbyrdes mellem forældrene.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Hvis samværsforælderen betaler børnebidrag, skal bopælsforælderen sørge for passende tøj. Tøjet skal være tilstrækkeligt for årstiden. Derudover skal bopælsforælderen sørge for alt andet til barnets forsørgelse.

Transportudgifter i forbindelse med samvær

Der står i loven, at I selv skal være enige om transportudgifter i forbindelse med samvær.

Det er kun i særlige tilfælde, at Familieretshuset kan tage stilling til, hvem der skal betale for transporten (benzin, udgifter til offentlig transport eller lignende).

Mange vælger at aftale, at udgifterne deles.

Men hvad så, hvis den ene forælder har valgt at flytte urimelig langt væk? Hvis det er tilfældet, kan den ene forælder pålægges at skulle betale som minimum en større del af udgiften. Familieretshuset (tidl. Statsforvaltningen) vil som udgangspunt ikke træffe afgørelse om transportudgifter. Dette skal I selv tilrettelægge og blive enige om.

Det er kun i helt særlige tilfælde, at Familieretshuset kan fastsætte anderledes vilkår om fordelingen af forældrenes ansvar for transporten. Dette vil ske ud fra en konkret vurdering.

Efter bekendtgørelsens § 14, stk. 2, kan Familieretshuset efter anmodning kun i helt særlige tilfælde fastsætte vilkår om fordelingen af forældrenes ansvar for transporten. Afgørelser om fravigelse af det fælles ansvar skal træffes ud fra en konkret vurdering.

Dette kan for eksempel være, hvis den ene har valgt at flytte langt væk eller praktiske forhold, der gør det umuligt for den ene forælder at deltage i transporten.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Transportudgifter i forbindelse med samvær
Forældrene skal selv finde ud af transporten og transportudgifterne. Medmindre det er urimeligt efter en konkret vurdering, skal forældrene deles om udgifterne. Normalt ved at samværsforælderen henter ved samværets start og bopælsforælder henter ved samværets slutning.

Søg tilskud til udgifter i forbindelse med samvær

Hvis du har en lav indtægt, kan du have mulighed for at søge om tilskud fra kommunen.

Det sker hos socialforvaltningen i din kommune.

Få e-bog om samvær, forælder rettigheder og bidrag

Du kan få en ‘smagsprøve’  på vores e-bog om samvær, forælder rettigheder og bidrag herunder uden, at det skal koste dig en krone. 

I e-bogen får du styr på:

 • Hvor meget du har ret til at se dit barn og reglerne for dette
 • Om du kan bestemme over dit barn ift. skolevalg, daginstitution, navn, bopæl osv.
 • Hvad du skal sige i Statsforvaltningen i forbindelse med fx en samværssag for (inkl. liste over gode argumenter)
 • Hvad du kan gøre, hvis den anden forælder ikke overholder samværet
 • Hvad der sker i fogedretten
 • Finde ud af reglerne for økonomiske bidrag som fx børnebidrag, konfirmationsbidrag og uddannelsesbidrag

 

Brug for mere hjælp til udgifter i forbindelse med samværet?

Har du brug for mere hjælp til reglerne for udgifter til samværet i forbindelse med samværet?

Eller bare brug for hjælp til reglerne om samvær og Familieretshuset?

Her på eJura.dk hjælper vi dig gerne. Vi hjælper både med rådgivning – telefonisk eller e-mail – eller med at tage med i Familieretshuset som bisidder.

Du kan booke rådgivning pr. telefon og/eller e-mail her eller du kan høre mere om, hvordan vi kan hjælpe som bisidder i Familieretshuset ved at kontakte os.

Læs mere om vores rådgivning her:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ HJÆLP FRA JURIST HER

 

Sharing is caring. Del gerne denne artikel på de sociale medier 🙂

1 kommentar

 • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

  Hvis du har brug for juridisk rådgivning, kan du booke rådgivning her: https://ejura.dk/raadgivning/

 • Comments for this post are closed.