Ejendomsforbehold ejura

Ejendomsforbehold – læs om reglerne her

Ejendomsforbehold. Hvad er det? Hvad hvis det tages i bil? Hvilke regler gælder der for kreditaftale med et sådan forbehold? Hvornår er ejendomsforbeholdet overhoved gyldigt? Og hvornår kan sælger kræve varen tilbageleveret?

Det og meget mere kan du læse om i denne artikel.

Har du brug for hjælp fra en advokat eller jurist? Få uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at få hjælp her.

Du kan læse hele artiklen herunder.

Hvad er ejendomsforbehold?

Et ejendomsforbehold vil sige, at sælgeren stadig bevarer “ejerskabet” til genstanden. Juridisk kalder man det, at sælgeren bevarer “ejendomsretten”.

Ejendomsforbeholdet vil normalt ske i forbindelse med et lån eller en form for “kredit”. Det kan for eksempel være, at en bilforhandler tager ejendomsforbehold i en bil. Køberen skal afdrage hver måned, men hvis køberen ikke overholder afdragene, vil sælgeren i visse tilfælde kunne kræve, at bilen skal tilbageleveres.

Ejendomsforbeholdet er dermed en sikkerhed for sælgeren, da sælgeren vil kunne kræve, at varen skal leveres tilbage, hvis betingelserne i forbindelse med købet ikke overholdes. En anden fordel for sælgeren er også, at sælgeren kan kræve varen tilbageleveret, hvis køberen går konkurs. Hvis der ikke var noget ejendomsforbehold, og køberen går konkurs, ville sælgeren kun kunne gøre et almindeligt krav gældende på lige fod med de øvrige, som den konkursramte skyldte penge til.

For køberen kan der være den fordel, at hvis køberen kommer i betalingsvanskeligheder, kan køberen vælge at tilbagelevere genstanden, hvorefter sælgeren kan blive påkrævet at skulle slette restgælden.

Ejendomsforbehold definition i loven

Reglerne for sådanne typer forbehold står beskrevet i kreditaftaleloven. Her står der følgende:

“Køb med ejendomsforbehold: Et kreditkøb, hvor det er aftalt, at sælgeren kan tage det solgte tilbage, hvis køberen ikke opfylder sine forpligtelser. Som køb med ejendomsforbehold anses også en aftale, der er betegnet som lejekontrakt, eller hvorefter betalingen i øvrigt fremtræder som vederlag for brug af tingen, såfremt det må antages at have været meningen, at modtageren af tingen skal blive ejer af den.”

Der gælder dog en række betingelser, før ejendomsforbeholdet er juridisk gyldigt. Hvis der for eksempel er tale om en bil, skal ejendomsforbeholdet tinglyses i bilbogen for at være gyldigt.

Det særlige ved ejendomsforbehold
Kendetegnet ved aftaler med ejendomsforbehold er, at sælgeren kan kræve det solgte tilbageleveret, hvis aftalen ikke overholdes.

Betingelser for et gyldigt ejendomsforbehold

Betingelserne for ejendomsforbehold står beskrevet i kreditaftaleloven. Lovgivningen er yderst kompliceret, og hvis du er i tvivl om gyldighedsbetingelserne, bør du få hjælp fra en jurist eller advokat.

Kravene til et gyldigt ejendomsforbehold afhænger af, om der er tale om:

  1. Forbrugerkøb
  2. Ikke-forbrugerkøb

Forbrugerkøb er, hvis en privatperson køber en vare af en erhvervsdrivende. Dette kaldes også for b2c (buyer-to-customer). Ikke-forbrugerkøb vil derfor være handel mellem to eller flere erhvervsdrivende. Dette kaldes også for b2b (buyer-to-buyer).

Du skal derfor stille dig selv spørgsmål: Er jeg privatperson eller erhvervsdrivende, og hvem er den, jeg indgår en handel med?

Når du har fundet ud af dette, kan du derefter finde ud af, hvilke regler der gælder, før forbeholdet er juridisk gyldigt. Du kan læse om reglerne herunder.

1. Forbrugerkøb

Ejendomsforbeholdet er oprindeligt designet til forbrugerkøb – det vil sige, når en erhvervsdrivende sælger noget til en privat forbruger. Derfor omhandler mange af kreditaftalelovens regler også forbrugerkøb.

Reglerne for, hvornår forbeholdet er gyldigt står i kreditaftalelovens § 34, hvor der står, at forbeholdet kun er gyldigt, hvis:

“1) det er aftalt senest ved overgivelsen af det købte til forbrugeren,

2) det samlede beløb, der skal betales, jf. § 8, stk. 2, nr. 7, inklusive den erlagte udbetaling overstiger 2.000 kr.,

3) kreditkøbet ikke er sket i henhold til en aftale om kredit med variabelt lånebeløb og

4) sælgeren ved overgivelsen af det købte er fyldestgjort for mindst 20 pct. af kontantprisen.

Derudover gælder der også følgende regler, som ikke står direkte nævnt i denne paragraf:

  • forbeholdet skal bygge på en klar og udtrykkelig aftale, og
  • forbeholdet skal vedrøre specificerede og identificerbare genstande
  • hvis der er tale om motorkøretøj som for eksempel bil, skal forbeholdet tinglyses (efter tinglysningslovens § 42, d, stk. 1)

Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, vil forbeholdet ikke være gyldigt. Der gælder mange betingelser, og reglerne er komplicerede. Derfor er det altid en god idé at få hjælp fra en advokat eller jurist, hvis du står med en konkret juridisk udfordring.

Men hvad så, hvis der er tale om ikke-forbrugerkøb? Altså, hvis der ikke er tale om handel mellem en privatperson og en erhvervsdrivende, men i stedet mellem to erhvervsdrivende eller lignende. Læs med herunder.

2. Ikke-forbrugerkøb

Hvis der er tale om et ikke-forbrugerkøb gælder der andre regler.

Dele af kreditaftaleloven vil stadig gælde – men ikke hele loven.

Der står nemlig i kreditaftalelovens § 50, stk. 2, at reglen om, at der skal betales minimum 20% af kontantprisen ikke gælder. Der står nemlig følgende i kreditaftalelovens § 50:

§ 50. Kapitel 10 finder tilsvarende anvendelse på kreditkøb, der ikke er forbrugerkøb, og hvor der er aftalt ejendomsforbehold med hensyn til det solgte, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 34, stk. 1, nr. 4, § 35, §§ 41-42, § 45, stk. 2, og § 48, stk. 2, finder ikke anvendelse på de i stk. 1 nævnte køb.

Som der også står i denne paragraf, så er der en række paragraffer, som ikke gælder, hvis der er tale om ikke-forbrugerkøb. Står du med en konkret udfordringer i sådan en situation, er det derfor en god idé at få juridisk rådgivning fra en advokat eller jurist.

Få uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at få rådgivning her.

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ TILBUD PÅ HJÆLP FRA ADVOKAT/JURIST HER

 

Hvornår vil sælgeren kunne kræve varen tilbageleveret?

Det særlige ved ejendomsforbeholdet er, at sælgeren har mulighed for at kunne kræve det solgte tilbagetaget. Sælgeren kan dermed i visse tilfælde kræve, at køberen leverer varen tilbage.

Dette står i kreditaftalelovens § 36. I denne paragraf er det et krav, at:

  • Der skal være lavet en gyldig kontrakt, som skal være underskrevet af forbrugeren og overgivet til forbrugeren i genpart samt
  • Kontrakten skal indeholde et juridisk gyldigt ejendomsforbehold

Der står nemlig følgende i § 36:

“§ 36. Kreditgiveren kan umiddelbart på grundlag af købekontrakten søge sig fyldestgjort for sit tilgodehavende hos forbrugeren gennem tilbagetagelse af det solgte ved fogedrettens hjælp, hvis kontrakten

1) er underskrevet af forbrugeren og overgivet til den pågældende i genpart og

2) indeholder ejendomsforbehold.”

Det kan for eksempel ske, hvis køberen ikke betaler i rette tid. Hvis køberen dog når at betale den manglende betaling med tillæg af renter og sælgeren eventuelle omkostninger, kan sælgeren ikke tage det solgte tilbage, medmindre dette på grund af særlige omstændigheder ved misligholdelsen må anses for påkrævet.

Eksempel: Jan har købt en bil med juridisk gyldigt ejendomsforbehold. Jan skal betale 5.000 kr. om måneden. Betaling skal ske d. 1. i hver måned.

Da det bliver d. 1. glemmer Jan at betale afdraget for bilen. Bilsælgeren påbegynder derfor en sag om tilbagelevering af bilen. Jan får dog betalt afdraget d. 12 i samme måned med tillæg af renter og omkostninger. Bilsælgeren nåede ikke at få fogedretten til at tilbagetage bilen inden da.

Bilsælgeren kan derfor ikke fastholde tilbagetagelsen af bilen, medmindre særlige omstændigheder gør det påkrævet – betalingen skete nemlig inden tilbagetagelsen fandt sted.

En køber kan derfor under visse tilfælde undgå tilbagetagelsen, hvis køberen når at betale det manglende afdrag plus renter og omkostninger. Reglen gælder også for ikke-forbrugerkøb.

Reglerne for tilbagetagelse, omkostninger og beregning af genstandens værdi er dog kompliceret. Det er derfor en god idé at få juridisk hjælp til reglerne for ejendomsforbehold. Læs mere om, hvordan du kan få et uforpligtende tilbud herunder.

Tilbageleveringen
Sælger kan kræve det solgte tilbageleveret ved fogedrettens hjælp. Dog kan køberen forsøge at undgå dette ved at betale det aftalte beløb med tillæg af renter og omkostninger. Gør køberen dette, kan sælgeren kun kræve det tilbageleveret i særlige tilfælde.

Få tilbud på hjælp til ejendomsforbehold her

Vil du have hjælp fra en advokat eller jurist til regler for ejendomsforbehold?

Har du brug for en advokat til at hjælpe dig/jer, så kan vi på eJura.dk hjælpe dig med at finde den rette advokat med speciale i aftaler og kreditaftaleloven, som derefter kan give dig et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at hjælpe dig.

Udfyld formularen herunder. Derefter kontakter vi dig for at snakke om dine behov. Når det er gjort, kontakter vi vores netværk af advokater og finder den bedste advokat til dine behov. Advokaten kontakter dig derefter direkte og oplyser om pris og indhold af tilbuddet.

Få et uforpligtende tilbud på hjælp fra en jurist/advokat - lad eJura.dk hjælpe med at finde den rette. Det er 100% uforpligtende.
1Beskriv din sag
2Kontaktoplysninger