Er mundtlige aftaler bindende

Er en mundtlig aftale lige så bindende som en skriftlig? Få svaret her.

Kan en mundtlig aftale være gyldig og bindende?

Det korte svar er: Ja, den er lige så gyldig og bindende som en skriftlig aftale.

Juraen i den danske lovgivning er sådan, at mundtlige aftaler er bindende. Det følger af aftalelovens § 3, stk. 2. Det vil sige, bliver der afgivet tilbud mundtligt, vil det være lige så bindende, som hvis tilbuddet er afgivet skriftligt.

Er alle mundtlige aftaler bindende?

I princippet er alle mundtlige aftaler bindende, medmindre andet aftales. Det skal forstås på den måde, at hvis du aftaler med en sælger, at du gerne vil købe sælgerens bil for 100.000 kr. og sælgeren accepterer, så er det som udgangspunkt bindende (med undtagelse af undtagelserne til aftalen efter aftaleloven). Også selvom der ikke er lavet nogen skriftlig købsaftale eller lignende.

 

FIND ADVOKAT MED SPECIALE INDEN FOR AFTALERET HER

 

De bevismæssige problemer ved mundtlige aftaler

Det kan godt være, at de mundtlige som udgangspunkt aftaler er bindende, men det kan være rigtig svært at bevise mundtlige aftaler.

Ofte bliver mundtlige aftaler brugt i flæng. Det er rimelig normalt blot at lave en mundtlig aftale om køb af en tjenesteydelse i form af en arbejdsopgave. Men viser arbejdsopgaven at være mangelfuld, vil man skulle støtte ret på aftalen. Men hvis denne ikke er skriftlig, er det svært at støtte ret på den og i så fald vil man skulle igennem en retssag med henblik på at bevise aftalens gyldighed og indhold.

Nogle vil så sige:

“Jamen min kone var til stede og hørte aftalen, så vi kan sagtens bevise aftalens gyldighed”

Men dog er det sådan, at nærtstående som ægtefæller og lignende ikke har nogen særlig bevislig vægt i en retssag. Dette er uanset set, om det kan påvises, at ægtefællen ikke har nogen interesse i sagen eller ej.

At din kone har overhørt aftalen er dermed ikke nok til at kunne bevise en mundtlig aftale ved en retssag.

Retssagen vil derefter blive “ord mod ord”. I en retssag på en aftale vil det være den, der ønsker at støtte ret på aftalen, der skal kunne bevise aftalen. Det vil sige, at hvis du vil støtte ret på aftalens indhold, er det også dig, der skal bevise aftalen i en eventuel retssag.

Få alting på skrift

Et rigtig godt råd er derfor at få alting på skrift og få affattet alting på skrift. Det lyder banalt og lige til, men noget som rigtig mange ikke får gjort, selvom de godt er klar over, det ville være det bedste. Det er først, når der er tvivl om aftalens indhold eller tilstedeværelse, at man er bagklog og ville ønske, at man havde indgået aftalen klar og skriftlig.

Der er dog ikke noget formkrav til den skriftlige aftale. Du behøves ikke fremlægge en 20-siders kontrakt, som du beder en tømrer underskrive – det vil de fleste nok rynke lidt på panden over.

Det kan sagtens være som e-mail, brev, SMS eller lignende. Så hvis du skal lave en aftale med en tømrer om at få lavet et køkken til en vis pris, så sørg for at få det på skrift – det kan selv bare være en SMS, hvor du skriver prisen og specifikt hvad ydelsen indeholder.

Til dette skal også nævnes, at nogle aftaler ved lov skal være skriftlige – for eksempel hvis blot en af parterne ønsker det. Dette gælder bl.a. for erhvervslejekontrakter – dette kan du læse mere om i vores guide Erhvervslejekontrakt – komplet guide til indgåelse med gode råd.

Brug for advokat?

Hvad end du skal have lavet en aftale eller ønsker at få hjælp vedrørende noget inden for aftaleretten, så kan du få 3 uforpligtende tilbud.

Du kan altid spørge ind til kvalitet samt pris og derefter vælge. Hvis der er ingen af tilbuddene, der er interessante, behøves du heller ikke vælge nogen.

At undlade at bruge en advokat, kan i sidste ende koste dig dyrt. Du kan finde ud af, hvordan du kan få tre uforpligtende tilbud her:

 

BRUG FOR EN ADVOKAT? FIND DEN RETTE HER

5 kommentarer

 • Louise nielsen

  Hej
  Hvis en sælge har afgivet et tilbud på min telefonsvarer, der er ikke afgivet frist for benyttelse af tilbuddet,(fik tilbuddet for 3 dage siden) men at sælger nu vil løbe fra tilbuddet, er dette så stadig bindende?
  Jeg har stadig tilbuddet på min tlf svare.

  Mvh Louise

 • Tommy Hansen

  Må en advokat ændre i et godkendt og underskrevet dokument og uden parternes viden?
  Er dokumentet så ugyldig?

  Venlig hilsen
  TVH

 • Tommy Hansen

  Må en advokat ændre i et godkendt og underskrevet dokument og uden parternes viden?
  Er dokumentet så ugyldig?

  Venlig hilsen
  Tommy Hansen

 • Johanne Siegumfeldt

  Jeg har på mail aftalt med et firma, at jeg skulle holde et kursus for dem. Vi har aftalt pris og datoer. Jeg har sendt en kursusplan, som de har accepteret. De vil ikke acceptere mine betalingsbetingelser. Jeg siger, jeg vil vende tilbage med et nyt udspil. Inden jeg er vendt tilbage, har de truffet aftale med en anden kursusudbyder. Da jeg vender tilbage med et nyt forhandlingsudspil, annullerer de aftalen uden videre. Må de det?

 • Sammy Andst

  Jeg havde en klar mundtlig/+SMS aftale om et salg af min bil til afhentning dagen efter at aftalen blev indgået.
  Sent om aftenen frafalder køber, som er forhandler, aftalen trods den indgåede aftale.
  I forbindelse med salget har jeg udgifter og har samtidig sat andre i forlegenhed ved, at min bank skulle stå standby og en bilforhandler skulle tage en ny bil hjem.
  Bilhandler CC Biler a/s i Fredericia er umoralsk, ved at gå fra en indgået aftale. Det er desværre bare for dyrt at forfølge.

 • Comments for this post are closed.