Kan en aftale være bindende ved passivitet? Nej, men…

Kan man lave en aftale, hvor man skriver, at hvis modtageren forholder sig passiv, går man ud fra, at modtageren accepterer aftalen? Udgangspunktet i lovgivningen er nej, men der er alligevel nogle undtagelser hertil.

Udgangspunkt: kan ikke forpligtes af passivitet

Nogle snedige personer og virksomheder forsøger at få andre til at indgå aftaler ved at fortælle, at hvis de ikke svarer og dermed forholder sig passive, går de ud fra, at man accepterer aftalen.

Gudskelov er det helt klare udgangspunkt i lovgivningen (aftaleloven) og juraen i denne, at man IKKE kan blive forpligtet ved at forholde sig passiv.

Prøv tænk hvor mange gange vi skulle besvare henvendelser, hvis alle forretningsdrivende og personer kunne kontakte enhver og påstå, at aftalen ville være bindende, hvis de ikke svarer.

Heldigvis er det sådan, at bare fordi man forholder sig passiv og ikke reagerer, kan man ikke blive forpligtet af dette. En virksomhed kan altså ikke sende dig en faktura og skrive: “Hvis du ikke gør indsigelser regner vi med, at du accepterer” uden du har haft yderligere kommunikation med dem.

Men som med så meget andet jura, er der nogle undtagelser, som man skal holde sig for øje. Det er nemlig ikke altid, man ikke kan blive forpligtet ved at forholde sig passiv.

Undtagelser hvor man godt kan forpligtes, selvom man forholder sig passiv

Først og fremmest skal det vurderes, hvad der tidligere er sket. Har man måske tidligere haft noget kommunikation med virksomheden? Måske har man skrevet med dem eller sagt noget, der kunne få dem til at tro, at der var indgået en aftale.

Hvis man med rimelighed anser en aftale for at være indgået og en part sender en ordrebekræftelse på dette, og modtageren forholder sig passiv og altså ikke reagerer, kan aftalen altså anses for at være indgået. Passivitet kan på den måde være med til at støtte op om den anden parts grund til at tro, at der er indgået en aftale.

Hvis du pludselig modtager en ordrebekræftelse, som du ikke mener er berettiget, skal du altså reagere hurtigst muligt og fortælle, at du ikke er interesseret i aftalen.

Derudover er der en række momenter, som kan have betydning ved vurdering af, om der er indgået en aftale, selvom man har forholdt sig passiv.

For eksempel hvis man tidligere har handlet på lignende måde. Er det helt almindelige kutyme, at de sender en ordrebekræftelse fast en gang om måneden uden videre og du herefter betaler?

Et andet moment er, hvor lang tid modparten forholder sig passiv over for meddelelsen.

Disse ting skal tages med i vurderingen af, om passivitet kan forpligte dig, selvom du har forholdt dig passiv.

Brug for advokat til at løse din sag?

Hvis du efter at have læst denne artikel fortsat mener, at du er blevet forpligtet, selvom du har forholdt dig passiv, og dette ikke har været berettiget, vil vi anbefale, at du får en advokat til at kigge på en sag.

Det bedste er at finde en, der har speciale inden for aftaleretten.

Inde på www.Agera.dk får du 3 tilbud fra tre forskellige advokater, der har styr på aftaleretten og vil kunne løse dit problem. Du får 3 helt uforpligtende tilbud, som du kan vælge at takke ja eller nej til. Det er helt op til dig, om du vil bruge dem eller ej. På den måde kan du også være med til at få den bedste kvalitet og pris.

FÅ TILBUD FRA 3 ADVOKATER HER