Hvad sker der i fogedretten?

Hvad sker der i fogedretten? Få svaret her

Hvad sker der i fogedretten? Er du indkaldt, men vil gerne vide, hvad der kommer til at ske, hvad du bliver spurgt om og lignende? Så læs denne artikel og få svarene.   I denne artikel vil spørgsmålet om, hvad der sker i fogedretten blive besvaret. Artiklen vil tage udgangspunkt i en inkassosag, det vil sige …

Hvordan beskytter man et design juridisk (designret)?

I denne artikel vil reglerne for at opnå beskyttelse af designs juridisk blive gennemgået. Artiklen vil derfor gennemgå en række IP-rettighederne for designs, hvilket også kaldes immaterialrettighederne. Beskyttelsen af design gør, at rettighedshaveren (normalt skaberen) opnår en eneret og dermed ret til at ”fremstille, udbyde, markedsførelse, indføre, udføre eller bruge produktet med de nævnte formål”. …

Kan man få erstatning ved manglende snerydning? Ja, hvis…

I vinterperioden er det ekstra glat, og man kan hurtigt komme til at glide på fortove – især hvis der ikke er ryddet. Hvis du glider og der sker en skade, fordi grundejeren ikke har ryddet sne på fortovet, kan grundejeren risikere at blive erstatningsansvarlig, og du kan dermed få erstatning fra grundejeren. Klik for …

Hvordan er reglerne for et varemærke?

I denne artikel gennemgår vi lidt overordnet reglerne for et varemærke. Klik for at læse mere om:1 Hvad er et varemærke?2 Hvordan får man beskyttet et varemærke/varemærkebeskyttelse?3 Indskrænkninger/undtagelser til at få et varemærke4 Skal mit varemærke registreres?5 Hvornår kan jeg forbyde andre at bruge mit varemærke?6 Velkendte varemærker Hvad er et varemærke? Et varemærke bliver …

Fradrag fagforening

Kan man få fradrag for fagforening? Få svaret her.

Fradrag fagforening? Spørgsmål om, hvorvidt man kan få fradrag for fagforening, det vil sige trække det, man betaler i fagforening, fra i skat, er et spørgsmål, der ofte bliver stillet. Klik for at læse mere om:1 Fradrag fagforening: Kan kontingent til fagforening trækkes fra i SKAT?2 Brug for hjælp til skat? Fradrag fagforening: Kan kontingent til fagforening …

Hvilke faser gennemgår en iværksætter?

Det kan være rigtig nyttigt for en (kommende) iværksætter at kende de forskellige fast, som iværksætteren gennemgår. Ved at kende til de forskellige fast, kan man som iværksætter også bedre forstå juraen bag. Iværksætteren vil også bedre kunne forstå, hvad det kræver at drive en virksomhed, der får succes og får et generelt bedre billede …

Arbejde i udlandet skat – skal man betale skat af arbejde i udlandet?

Ifølge dansk skattelovgivning skal du også betale dansk skat af indtægter, der er også er erhvervet i andre lande end Danmark. Det er også dette, der i dansk skatteret kaldes globalindkomstprincippet. Klik for at læse mere om:1 Hvor står der, at man skal betale skat af penge tjent i udlandet?2 Hvad betyder globalindkomstprincippet helt konkret?3 …

Hvornår skal man betale topskat?

Hvornår skal man betale topskat? Få svaret her.

Du skal betale topskat, hvis du indtjener mere end 479.600. (2017) efter arbejdsmarkedsbidrag. Det vil sige, du skal tage alle dine indtjeninger for år 2017 og derefter fratrække arbejdsmarkedsbidrag, som er på 8%. Du kan læse om arbejdsmarkedsbidrag her. Klik for at læse mere om:1 Grænsen for topskat2 Hvad er skatteloft/hvad kan jeg maksimalt betale …

Arbejdsmarkedsbidrag

Hvad er arbejdsmarkedsbidrag? Læs svaret her.

Arbejdsmarkedsbidrag er en indkomstskat på linje med de andre indkomstbeskatninger. Bidraget kan betegnes som et socialt bidrag, men er efter ‘øremærkningens’ ophør blevet en helt almindelig indkomstskat. Dette bidrag blev indført i år 1997 og har sin egen lov: arbejdsmarkedsbidragsloven.   Klik for at læse mere om:1 Hvor mange procent er arbejdsmarkedsbidraget?2 Hvorfor betaler man …