Arveklasser guide

Arveklasser – SÅDAN arver de efterladte efter arveloven år 2021

Arveklasser – sådan er de ifølge arveloven. Det kan være svært at gennemskue arverækkefølgen. Tildelingen af arven afhænger af, om er er lavet testamente eller ej. Hvis der ikke er lavet testamente, vil arven blive tildelt efter reglerne i arveloven om arveklasserne. Læs med herunder. Overvejer du at få udarbejdet testamente? Få et uforpligtende tilbud …

Arveklasser guide
Ændring af testamente eJura.dk

Ændring af testamente – SÅDAN ændrer du testamentet år 2021

Ændring af testamente. Hvordan sker tilbagekaldelse af testamente? Eller hvad hvis du ønsker annullation af testamentet? Og hvordan er reglerne i arveloven, hvis testamentet er gjort uigenkaldeligt? Og hvad sker der med testamentet, hvis vi skal skilles – bortfalder det, eller skal vi selv ændre det? Dette og meget mere kan du læse mere om …

Ændring af testamente eJura.dk
Bodeling skilsmisse fast ejendom guide

Bodeling skilsmisse fast ejendom – ALT om regler mv. (2021) – eJura.dk

Bodeling skilsmisse fast ejendom – hvordan er reglerne? Og hvad hvis den ene ønsker at blive boende? Læs i denne artikel, hvordan I deler boligen, hvad I skal være opmærksom på med salgsprisen, overtagelsesdag, lån og meget mere. Ved bodeling af fast ejendom skal I normalt have lavet en såkaldt ‘bodelingsoverenskomst’. Du kan købe en …

Bodeling skilsmisse fast ejendom guide
Hvornår er en aftale bindende?

Hvornår er en aftale bindende? Det er den, når…

I denne artikel vil du få besvaret, hvornår en aftale er en bindende aftale. Artiklen vil omhandle lidt om den danske lovgivning på aftaleretsområdet for eksempel mundtlige og skriftlige aftaler, tilbud og accept. Hvis du er kommet ud for en aftale, som var bindende og ikke blev overholdt, anbefaler vi at kontakte en advokat. Kort …

Hvornår er en aftale bindende?
Skimmelsvamp i lejebolig ejura.dk

Skimmelsvamp i lejebolig – sådan er reglerne

Hvad skal man gøre hvis der er skimmelsvamp i lejeboligen? Er det lejers eller udlejers ansvar? Skimmelsvamp kan være alvorligt, da det er sundhedsskadeligt. Men hvad er det der gælder ved lejemål? Læs nærmere om det i den her artikel og find ud af hvad det kan betyde for dig som lejer eller udlejer. Hvis …

Skimmelsvamp i lejebolig ejura.dk
Udlejers rettigheder

Udlejers rettigheder – hvad må udlejer? Læs om reglerne her

Udlejers rettigheder. Hvad har udlejer ret til at gøre? Hvordan er reglerne i lejeloven for udlejers adgang til det lejede, udlejers adgang til haven, varsling af arbejder, opsigelse af lejemålet og ophævelse af lejemål? I denne artikel får du en guide til udlejerens rettigheder. Du kan læse om, hvad udlejer må og ikke må. Hvis …

Udlejers rettigheder
Udlejers adgang til det lejede

Udlejers adgang til det lejede – sådan er reglerne

Udlejers adgang til det lejede. Hvordan er udlejers rettigheder over for lejer? Må udlejer blot komme forbi i tide og utide? Hvornår har lejer pligt til at lade udlejeren få adgang til ejendommen, og hvornår må lejer afvise udlejer? Hvordan er det med lejeloven varsling af arbejder? Og hvad med udlejers adgang til det lejede …

Udlejers adgang til det lejede
normalistandsættelse ved fraflytning

Normalistandsættelse ved fraflytning – sådan er reglerne

Normalistandsættelse ved fraflytning. Hvilke regler gælder der for istandsættelse når lejer fraflytter lejemålet? Hvad betyder normalistandsættelse? Det er ofte istandsættelse ved fraflytning, at de fleste konflikter mellem lejer og udlejer opstår. Tit er det også ved fraflytning, at lejer risikerer at skulle betale nogle penge til udlejer og derfor er netop lige dette område noget …

normalistandsættelse ved fraflytning