Skilsmissebevilling guide

Skilsmissebevilling – læs om reglerne for at få bevillingen

Skilsmissebevilling – hvad er det? Hvad er vilkår for skilsmissebevilling, og hvad er en vilkårsforhandling ved skilsmisse eller separation? Der gælder mange regler for separation. I denne artikel får du en guide til skilsmissebevillingen. Vil du have ubegrænset rådgivning om skilsmisse, separation og bodeling og få styr på bodelingsaftalen? Så er vores bodelingstjek måske noget …

Skilsmissebevilling guide

Lejeloven støj – hvor meget må en lejer larme? Læs her

Lejeloven støj – hvordan er reglerne? Hvor meget må lejere larme i en lejebolig? Hvad står der i lejeloven § 79 a og lejelovens § 79 b? Hvornår kan udlejer opsige lejeren med begrundelsen, at lejeren støjer for meget – og dermed smide lejeren ud? Det og meget mere kan du læse mere om i …

Tilbagebetaling af depositum

Tilbagebetaling af depositum – Hvornår skal udlejer tilbagebetale? Læs her

Tilbagebetaling af depositum. Hvor længe må udlejer tilbageholde depositum? Får man indskud tilbage, eller må udlejer beholde det? Hvad er depositum overhoved? Hvad må udlejer modregne depositummet? Hvad står der i lejeloven om de regler? Alle disse spørgsmål kan du få svar på i denne artikel. Har du brug for juridisk rådgivning til tilbagebetaling af …

Tilbagebetaling af depositum
Forhåndssamtykke til uskiftet bo

Forhåndssamtykke til uskiftet bo – læs om det her

Forhåndssamtykke til uskiftet bo – hvad er det? Hvornår skal det laves – og hvornår er det ikke nødvendigt? Hvem skal underskrive det, og hvad skal der ske derefter med samtykkeerklæringen osv.? Det og meget mere kan du læse om i denne artikel. Ønsker du hjælp til at få lavet samtykke til uskiftet bo, så den …

Forhåndssamtykke til uskiftet bo

Bodelingsoverenskomst – læs om regler her

Bodelingsoverenskomst – kaldes også for bodelingsaftale. Læs om reglerne samt se forside til et bodelingsoverenskomst eksempel, som er et dokument i en fil, du kan rette. Du kan også læse om kravene til bodelingsoverenskomsten, og hvornår bodelingsaftalen er ugyldig.  Her på eJura.dk hjælper vi dig først og fremmest med denne artikel. Derudover kan du læse …

Opsigelse af lejekontrakt

Opsigelse af lejekontrakt – læs om ALLE reglerne her

Opsigelse af lejekontrakt? Hvis du ønsker opsigelse af lejemål, er der mange regler i lejeloven, der skal overholdes. Reglerne for opsigelsen er forskellig alt afhængig, om der er tale om opsigelse opsigelse af lejemål fra lejers eller udlejers side. I denne artikel kan du læse om lejelovens regler for opsigelse mv.  Hvis du har brug …

Opsigelse af lejekontrakt
Opbevaring af persondata og personoplysninger

Opbevaring af persondata – hvor længe må man opbevare?

Opbevaring af persondata. Hvor længe må man opbevare personoplysninger? Hvornår skal de slettes? Hvad står der i GDPR (databeskyttelsesforordningen)? Og hvad er der af afgørelser fra Datatilsynet omkring sletning af personoplysninger? Det og meget mere kan du læse om i denne artikel. Har du brug for hjælp til GDPR og persondata? Få tilbud fra advokat …

Opbevaring af persondata og personoplysninger
Bortvisning af medarbejder

Bortvisning af medarbejder – hvornår må arbejdsgiver bortvise?

Bortvisning af medarbejder. Hvornår kan en arbejdsgiver bortvise en medarbejder? Må arbejdsgivere bortvise ved udeblivelse? Eller tyveri? Eller hvis en medarbejder ikke er samarbejdsvillig og fx udviser dårlig adfærd?  Konsekvenserne ved uberettiget bortvisning kan være erstatning og godtgørelse. En arbejdsgiver bør derfor være 100% sikker på at overholde reglerne og juraen, inden bortvisningen sker. Har …

Bortvisning af medarbejder
Samtykkeerklæring persondataforordning

Samtykkeerklæring persondataforordning – regler for samtykke

Samtykkeerklæring og persondataforordningen. Hvordan er reglerne? Hvad siger persondataloven? Hvad er et samtykke overhoved? Og hvad er reglerne for, hvornår en virksomhed eller myndighed skal have samtykke for at overholde GDPR? Det og meget mere kan du læse om herunder. Har du brug for hjælp til GDPR, kan du få tilbud på, hvad det vil koste …

Samtykkeerklæring persondataforordning