Ændring af testamente eJura.dk

Ændring af testamente – SÅDAN ændrer du testamentet år 2021

Ændring af testamente. Hvordan sker tilbagekaldelse af testamente? Eller hvad hvis du ønsker annullation af testamentet? Og hvordan er reglerne i arveloven, hvis testamentet er gjort uigenkaldeligt? Og hvad sker der med testamentet, hvis vi skal skilles – bortfalder det, eller skal vi selv ændre det?

Dette og meget mere kan du læse mere om i denne artikel.

Har du brug for hjælp til en ændring af testamente? Indhent uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste her.

Læs hele artiklen herunder.

Ændring af testamente

Ønsker du at foretage en ændring af testamente? Eller måske tilbagekalde et testamente helt eller delvist?

Du har 2 muligheder ved ændring eller tilbagekaldelse af testamente:

  1. Lave et kodicil til det oprindelige testamente (et tillæg til testamentet)
  2. Tilbagekalde det oprindelige testamente og oprette et nyt

Og hvordan laver man så en ændring af testamente?

Du skal gøre følgende:

  1. Tjekke hvad der står i det oprindelige testamente (er det for eksempel gjort uigenkaldeligt?)
  2. Lave ændringen/tilbagekaldelsen i testamentsform, det vil sige på samme måde som det blev oprindelige testamente blev oprettet (via notartestamente hos notaren eller som vidnetestamente med vidner)

Hvis du har oprettet et notartestamente eller vidnetestamente, kan du derfor ikke blot rive det itu eller skrive ‘annulleret’ på siderne. Du skal oprette enten et kodicil eller et helt nyt testamente, hvori det gamle erklæret tilbagekaldt eller ændret på samme måde som ved det oprindelige testamente.

Derfor er det ofte nødvendigt at skulle en tur forbi notaren, da de fleste testamenter bliver oprettet som notartestamente.

Du kan læse mere uddybende om reglerne herunder.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Ændring eller tilbagekaldelse af testamente
Hvis du ønsker at ændre eller tilbagekalde et testamente, kan du enten lave et nyt testamente i samme testamenteform (fx notartestamente) eller oprette et kodicil (tillæg) til det oprindelige testamente.

Kodicil eller tilbagekaldelse?

Som nævnt har du 2 muligheder for at ændre/tilbagekalde et testamente:

  1. Kodicil (tillæg) til det oprindelige testamente
  2. Tilbagekalde det oprindelige testamente ved at oprette et nyt testamente

Om du skal lave et kodicil (tillæg) eller tilbagekalde det oprindelige testamente, afhænger af ændringen eller tilbagekaldelsen.

Hvis du blot har nogle smårettelser kan det være, at du kan nøjes med at lave et kodicil.

Jo mere omfattende ændring, jo bedre er det dog at lave et nyt testamente.

Hvad er bestemt i testamentet?

Først og fremmest skal du finde ud af, om det overhoved er muligt at ændre eller tilbagekalde testamentet.

Nogle testamenter er gjort uigenkaldelige – enten helt eller delvist. Andre kan frit tilbagekaldes eller ændres. Du skal derfor se, hvad der står i det oprindelige testamente vedrørende tilbagekaldelse eller ændring.

Udgangspunktet er ofte, at længstlevende ægtefælle vil være begrænset i at tilbagekalde eller ændre testamentet på bekostning af førstafdødes livsarvinger. Hvis I er to ægtefæller, der har oprettet et gensidigt testamente, og den ene af jer afgår ved døden, vil den af jer, der lever længst normalt ikke kunne ændre i testamentet til skade for førstafdødes livsarvinger.

Dog vil længstlevende som udgangspunkt have mulighed for at kunne testamentere over friarven i boet efter længstlevende. Friarv er den del, der ikke er tvangsarv til førstafdødes livsarvinger. Læs mere om friarv og tvangsarv i vores artikel om mindste tvangsarv.

Reglerne er dog lidt anderledes, hvis førstafdøde både har børn uden for ægteskabet (særlivsarvinger) og livsarvinger (fælles børn). I så fald kan længstlevende normalt ikke disponere over den del af arven, der ifølge testamentet skal tildeles førstafdødes særlivsarvinger og halvdelen af den del af arven, der skal tildeles fælles børn.

Dette gælder, medmindre andet er bestemt i testamentet.

Tilbagekaldelse af testamente ved at oprette nyt

I mange tilfælde vil tilbagekaldelsen ske ved at oprette nyt testamente.

I det nye testamente kan en eventuelt nyt testamente med nyt indhold skrives ind. Dette kan vi på eJura.dk hjælpe dig med. Få tilbud på det her.

Hvis du ønsker at tilbagekalde det gamle testamente og samtidig lave et nyt, skal du oprette nyt testamente og kan ikke nøjes med kodicil. Hvis du dog kun har nogle smårettelser til det gamle testamente, kan du nøjes med et kodicil, hvis du ikke ønsker at oprette et nyt testamente.

Som nævnt før er længstlevende som udgangspunkt begrænset i sin dispositionsret til at ændre eller tilbagekalde testamenter til skade for førstafdødes livsarvinger.

Men hvad når begge ægtefæller er i levende live, men den ene har fortrudt?

Ændre/tilbagekalde testamente når I begge er i live

Kan man ‘gå bag om ryggen‘ på den anden ægtefælle og tilbagekalde eller ændre et testamente uden, at ægtefællen ved det?

Dette kaldes ensidig ændring/tilbagekaldelse, fordi det kun er den ene, der ændrer/tilbagekalder et testamente med 2 oprettere.

Reglerne om dette fremgår af arveloven. Der står i arveloven, at hvis den ene ønsker at tilbagekalde/ændre, skal det meddeles den anden ægtefælle, hvis der er oprettet gensidigt testamente – medmindre dette af særlige grunde er udelukket.

Der står nemlig følgende i arvelovens § 80:

“§ 80. Ensidig tilbagekaldelse af en fælles testamentarisk disposition skal for at være gyldig meddeles den anden part, medmindre dette af særlige grunde er udelukket.”

Du skal derfor som udgangspunkt meddele det til den anden ægtefælle, hvis du ændrer/tilbagekalder din del af testamentet. Det er en god idé at få det på skrift, og I kan jo eventuelt overveje, om I begge bør ændre/tilbagekalde testamentet.

Hvis ændringen/tilbagekaldelsen skyldes samlivsophør fx på grund af skilsmisse eller separation, kan du læse mere om dette længere nede i artiklen.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Ensidig ændring eller tilbagekaldelse af testamente
Hvis du ønsker at tilbagekalde eller ændre et testamente ensidigt (uden den anden ægtefælle medvirker til det), skal du i følge arveloven give den anden ægtefælle meddelelse om det.

Uigenkaldeligt testamente

Nogle testamenter er gjort uigenkaldelige – enten helt eller delvist.

Det betyder, at de ikke kan tilbagekaldes eller ændres.

Det kan fx være tilfældet i forhold til den førstafdødes livsarvinger. I dette tilfælde er det ofte aftalt, at testamentet godt kan ændres eller tilbagekaldes, men dog ikke i forhold til det, der står om førstafdødes livsarvinger. I så fald vil det hverken kunne ændres til skade eller fordel til førstafdødes livsarvinger, men længstlevende vil ofte stadig have en del af sin friarv at råde over.

Nogle testamenter er dog også helt uigenkaldelige.

Vi anbefaler, at testamenter ikke bliver gjort helt uigenkaldelige, da man aldrig ved, hvad livet byder i fremtiden. Dog kan det godt skrives ind i testamentet, at i forhold til førstafdødes livsarvinger, kan testamentet ikke ændres til skade.

Ændring af testamente ved skilsmisse

Skal I skilles eller separeres? Og er du i tvivl om, hvad der kommer til at ske med det testamente, som I har oprettet sammen? Så læs med her.

Udgangspunktet er, at testamentet automatisk tilbagekaldes, hvis I bliver skilt eller separeret. Normalt skal ingen af jer derfor gøre noget.

Det skyldes reglerne i arveloven.

Der er nemlig 2 paragraffer i arveloven, der gør, at testamentet normalt automatisk tilbagekaldes, hvis jeres samliv ophører. Dette er § 67 og § 49 i arveloven.

Der står i arvelovens § 67, stk. 2:

“Stk. 2. I de tilfælde, der er omhandlet i § 49, skal et testamente, som den ene ægtefælle har oprettet til fordel for den anden ægtefælle, anses for tilbagekaldt, medmindre særlige omstændigheder taler imod det.”

Og i arvelovens § 49 står der:

“§ 49. Ægtefællers indbyrdes arveret bortfalder ved separation og skilsmisse.”

Med andre ord: Hvis I har oprettet testamente, og I går fra hinanden, vil testamentet i forhold til jeres indbyrdes forhold, automatisk anses for tilbagekaldt.

Dog er det ikke 100% sikkert, at det er tilbagekaldt, da der kan være særlige omstændigheder der taler imod det. Derudover kan det også være uklart, om hele testamentet er tilbagekaldt, hvis der fx er andre arvinger nævnt i testamentet.

Derfor er det en god idé at oprette nyt testamente, hvori du tilbagekalder det gamle.

Har I oprettet et udvidet samlevertestamente, fordi I er ugifte samlevende, gælder det ligeledes, at testamentet automatisk er tilbagekaldt, medmindre særlige omstændigheder taler imod det.

Hvis du vil være 100% sikker på, at testamentet er tilbagekaldt, fordi I er gået fra hinanden, er det således en god idé at få ændret testamentet ved at oprette et nyt. Derudover er det også en god idé at tage stilling til, hvordan arven skal fordeles efter, at I er gået fra hinanden.

Har du brug for hjælp til at få ændret eller tilbagekaldt testamentet? Så læs med herunder.

Få tilbud på hjælp til testamenter her

Overvejer du at få lavet testamente?

Få en uforpligtende snak med en advokat eller jurist om at få lavet testamente her:

 

KONTAKT ADVOKAT/JURIST OM TESTAMENTE HER