Arv til børn

Arv til børn – SÅDAN arver børn efter arveloven i år 2021

Arv til børn – hvordan er reglerne? Hvad står der i arveloven? Hvor meget tvangsarv skal gå til børn? Og hvordan fordeles arven mellem eventuelle søskende? 

I denne artikel kan du læse om, hvordan arven til børn fordeles, og hvordan arverækkefølgen er i følge arveloven.

Overvejer du at få udarbejdet et testamente? Få en uforpligtende snak med os her.

Læs hele artiklen herunder.

Arv til børn – kort fortalt

Arv til børn – hvordan fordeles den?

Det afhænger først og fremmest af, om der er testamente eller ej. Hvis der ikke er testamente vil arven blive fordelt efter arvelovens regler. I arveloven har man det, man kalder for ‘arveklasser‘. Det er de regler, vi kigger nærmere på herunder.

På grund af reglerne om arveklasserne, vil din arv blive fordelt alt efter om:

 • Du har ægtefælle og børn
 • Du kun har børn
 • Du har både børn og børnebørn, og et af dine børn er afgået ved døden
 • Du har hverken børn, børnebørn eller ægtefælle

Hvis du har ægtefælle (er gift) på dødstidspunktet, vil ægtefællen arve 50% og dine børn 50% (ligeligt). 

Hvis du dog ikke er gift på dødstidspunktet, vil dine livsarvinger (børn mv.) arve 100%.

Lad os se lidt nærmere på reglerne i arveloven om børn.

Arveloven børn – hvad står der i loven?

Hvad står der i arveloven om børn?

Arveloven kan virke lidt kompliceret. I loven står der følgende i § 1:

“§ 1. En arveladers nærmeste slægtsarvinger er dennes børn. Børnene arver lige.
Stk. 2. Er et barn død, træder dets børn i dets sted og arver indbyrdes lige. På tilsvarende måde arver fjernere livsarvinger.”

Der står med andre ord i denne paragraf i arveloven, at dine børn arver lige efter dig. Hvis ét af dine børn er afgået ved døden, træder dette barn i dets sted og arver osv. Men hvad står der så om ægtefællen i loven?

Der skal vi kigge i arvelovens § 9:

“§ 9. Arveladerens ægtefælle arver halvdelen af arveladerens ejendele, når denne efterlader sig livsarvinger.”

Efter denne paragraf står der, at hvis du både har

 1. ægtefælle og
 2. livsarvinger (børn, børnebørn osv.)

skal ægtefællen arve 50% og livsarvingerne 50%.

Hvis du IKKE har nogen ægtefælle arver dine livsarvinger 100%.

Eksempel: Hvis du har for eksempel ikke har nogen ægtefælle, men 2 børn, så arver dine 2 børn halvdelen hver.

Lad os sige, at ét af dine børn af afgået ved døden, men havde fået 1 barn (dit barnebarn). Så vil dit ene barn stadig arve halvdelen, men på grund af det andet barn er afgået ved døden, vil barnetbarnet træde i dets sted og arve den anden halvdel. Hvis der er 2 børnebørn fra det barn, der er afgået ved døden, vil de arve andelen ligeligt (så 50% til dit barn og 25% hver til dine børnebørn fra dit afdøde barn).

Ugifte samlevende arv

Husk, at ugifte samlevende (kærester) IKKE arver efter hinanden.

Hvis afdøde ikke er gift, men har børn, vil børnene arve det hele, selvom afdøde havde en kæreste. Hvis du lever i et papirløst forhold (kærester), og du ønsker, at din kæreste skal arve, skal du lave et samlevertestamente.

Dette kan du læse mere om i vores artikel om udvidet samlevertestamente.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Arv til børn og ægtefælle
Hvis du ikke har lavet testamente og har børn og ægtefælle, vil din ægtefælle arve 50% og dine børn 50%. Hvis du ikke har nogen ægtefælle på dødstidspunktet, vil dine børn arve 100%.

Arverækkefølge, hvis der ikke er børn eller ægtefælle

Hvis du hverken har ægtefælle, børn eller børnebørn, vil arven gå videre til næste arveklasse (2. arveklasse). Anden arveklasse er:

 • dine forældre
 • dine forældres børn og
 • dine forældres børn og dine forældres eventuelle børnebørn

Hvis der slet ikke er nogle arvinger i første arveklasse (ægtefælle, børn, børnebørn osv.), så vil arven gå videre til næste arveklasse, hvor dine forældre vil arve halvdelen hver, hvis de stadig er i live. Hvis de ikke er i live, er det dine forældres børn, der arver (dine søskende).

Det kan du læse mere om i vores artikel om, hvem arver hvad.

Alle disse regler om arverækkefølgen i arveloven for børn osv. gælder dog kun, hvis der IKKE er lavet testamente. Men hvad så, hvis der er lavet testamente? Hvor meget kan der ændres ved i et testamente fx for arven til børn?

Dette handler om tvangsarv til børn. Det kan du læse mere om herunder.

Tvangsarv til børn

Som nævnt tidligere vil arven gå 50% til ægtefælle og 50% til børn. Hvis der ikke er ægtefælle, så vil 100% gå til børn.

Dette kan du dog ændre ved testamente. Men du kan IKKE ændre på det, der er tvangsarv til børn. Men hvad betyder tvangsarv til børn?

Tvangsarv er den del, som du IKKE kan fravige på grund af lovens regler. Dine tvangsarvinger skal altså ifølge arveloven have deres tvangsarv.

Tvangsarv er på 25%. Denne procent skal altså gå til tvangsarvinger – også selvom du laver testamente.

Hvem er så tvangsarvinger? Det er:

 1. Din ægtefælle
 2. Dine børn og børnebørn (livsarvinger)

Hvis du både har ægtefælle og børn, skal de altså have 25% tilsammen (det vil sige 12,5% hver). Uanset hvad du skriver i testamentet.

Hvis du IKKE har ægtefælle, så vil børnene skulle have tvangsarven alen. Det vil sige, at børn skal have 25% af din arv, hvis du ikke har nogen ægtefælle på dødstidspunktet.

Lad os tage et eksempel:

Eksempel: Jens og Gitte er gift. De har sammen 2 børn. Jens og Gitte vil gerne lave testamente, hvor de begunstiger hinanden bedst muligt.

Jens og Gitte kan på grund af reglerne om tvangsarv til børn højst begunstige hinanden op til 7/8 af deres arv. De 2 børn skal nemlig have halvdelen af tvangsarven (det vil sige 1/8, som er halvdelen af tvangsarven på 1/4).

Børnene skal ved død således have 1/8, og ægtefællen får 7/8.

Hvordan fordeles arv mellem søskende så? Det kan du læse mere om herunder.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Tvangsarv til børn
På grund af reglerne om tvangsarv til børn, skal børn min. have 1/8.

Arv mellem søskende

Børn arver ligeligt, medmindre der er lavet testamente om andet.

Hvis der du ikke har nogen ægtefælle på dødstidspunktet, vil børn arve 100%. Uanset hvor mange børn arvingen har, vil børnene arve ligeligt.

Hvis du har en ægtefælle vil ægtefællen arve 50% og børnene ligeligt 50%.

Lad os tage et eksempel:

Jens og Gitte er gift. De har IKKE lavet testamente. De har 3 børn sammen.

Jens afgår ved døden.

Gitte får 50% (halvdelen). Børnene skal dele den anden halvdel (50%). Det vil sige, at søskende får 16,6% hver (50% fordelt på 3 børn).

Hvis du ikke ønsker, at din arv til børn skal være ligelig, skal du lave testamente. Læs mere om dette i vores artikel om arv mellem søskende.

Læs mere om, hvordan du kan få hjælp fra os til at oprette testamente, hvor du bl.a. kan tage højde for arv til børn.

Få uforpligtende samtale om hjælp til testamentet her

Overvejer du at få lavet testamente?

Kontakt os herunder for at få en uforpligtende snak med os. Du bestemmer selv, om du ønsker at få vores hjælp eller ej. Vi har fast pris på udarbejdelse af testamente for 2.999 kr. inkl. moms og inkl. papirer til notaren. Læs mere her.

Udfyld formularen herunder. Derefter kontakter vi dig dig hurtigst muligt.

1Beskriv din sag
2Dine oplysninger
 • Du behøver ikke bruge lang tid på at beskrive sagen. Du vil blive kontaktet af os, hvor du kan uddybe dine behov.