Arveafgift søskende

Arveafgift søskende – hvor meget skal man betale?

Arveafgift søskende. Hvor meget skal man betale i arveafgift som søskende? Og hvad betyder det helt konkret? Og hvordan er det med arveregler for søskende?

Det kan du læse meget mere om i denne artikel.

Har du brug for hjælp efter at have læst denne artikel, kan du få et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at få hjælp.

Få uforpligtende tilbud fra jurist på rådgivning om arveafgift for søskende her.

Du kan læse hele artiklen herunder.

Arveafgift søskende

Det korrekte ord for arveafgift er “boafgift”. Det er nemlig en afgift, som man kan risikere at skulle betale som arving. Hvor meget man skal betale står bl.a. i boafgiftsloven.

Arveafgift for søskende er 15% i boafgift. Derudover kommer en tillægsafgift på 25% af boafgiften fratrukket arven. Samlet ender søskende med at skulle betale 36,25% i arveafgift.

Når du skal udregne, hvor meget arveafgift, der skal betales til søskende, skal du først udregne bundfradraget for boet. Et bo har nemlig et bundfradrag. I år 2020 er bundfradraget for arv 301.900 kr. Du kan også læse om satserne på SKATs hjemmeside.

Boafgiften beregnes efter bundfradraget er modregnet. Du skal derfor tage arven til dig og trække bundfradraget fra.

Derefter beregner du boafgiften i den samlede arv fratrukket bundfradraget. Det vil sige 15% af den del, der overstiger bundfradraget på 301.900 kr. i år 2020.

Når det er gjort modregner du boafgiften (15%) i den samlede arv. Dette beløb skal du betale tillægsafgift (25%) af og modregner derfor i arven.

Forvirret? Bare rolig, lad os tage et eksempel på afgift af arv for søskende herunder.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Boafgift og tillægsboafgift for søskende
Søskende skal både betale boafgift og tillægsboafgift. Når man foretager regnestykket betyder det, at der betales 36,25% i arveafgift som søskende.

Arveafgift søskende eksempel

Lad os tage et eksempel på, hvor meget en bror eller søster skal betale i arveafgift.

Eksempel: Du er bror til en arvelader. Du arver 1.000.000 kr. i år 2020.

Bundfradraget er 301.900 kr. i år 2020. Du modregner derfor først 301.900 kr.: 1.000.000 kr. – 301.900 kr. = 698.100 kr.

Dette beløb skal du betale en boafgift på 15% af. Du skal derfor finde 15% af 698.100 kr. = 104.715 kr. Dette er boafgiften, som du skal modregne i arven på 1.000.000 kr.

1.000.000 kr. (arv) – 104.715 kr. (boafgift) = 895.285 kr.

Dette beløb skal du dog også betale tillægsafgift (25%) af: 25% af 895.285 kr. = 223.821,25 kr.

Tillægsafgiften skal du modregne i arven fratrukket boafgiften (de 895.285 kr.): 895.285 – 223.821,25 kr. = 671.463,75

Arver du 1.000.000 kr. vil du i år 2020 ende med 671.463,75 kr. efter at have betalt arveafgiften.

Denne arveafgift kan dog minimeres. Det kræver dog, at arvelader – den, der afgår ved døden – opretter testamente. Testamentet skal indeholde den såkaldte 30%-løsning.

Arvelader kan begrænse arveafgiften

Er du arvelader? Altså, er det dig, der har en formue, og vil du gerne have, at dine søskende skal arve efter dig?

Og ønsker du at minimere den arveafgift dine søskende skal betale?

Så kan du overveje at benytte dig af 30%-løsningen. Læs mere om den herunder.

Sådan gør du minimerer du arveafgift for dine søskende:

30%-løsningen går ud på, at du opretter et testamente. I testamentet indsætter du en velgørende organisation, som arver 30% efter dig. I testamentet skriver du ind, at organisationen kun får denne arv, hvis de til gengæld betaler bo- og tillægsafgiften for de øvrige arvinger.

Hvorfor er dette smart, hvis du har søskende, som du ønsker at begunstige?

Jo, fordi organisationen ikke som udgangspunkt selv skal betale arveafgift. Organisationen får 30% af din arv, men ‘nøjes’ med at betale de øvrige arvingers bo- og tillægsboafgift.

Dette kan være en fordel for alle:

  • Du støtter et velgørende formål ved, at den velgørende organisation får 30% af denne arv
  • Organisationen betaler bo- og tillægsboafgiften for den del, dine søskende får, så søskende sparer noget af arveafgiften og dermed skal betale mindre i afgift

Foretager man regnestykket er dette dog kun relevant, hvis du efterlader over ca. en halv mio. kr. Ellers vil 30%-løsningen ikke være en fordel.

30%-løsningen
Mange bliver forvirrede over 30%-løsningen.
Den går i al sin enkelthed ud på, at man begunstiger en velgørende organisation med 30% af arven. Til gengæld skal organisationen betale arveafgiften for de øvrige arvinger. På den måde kan de øvrige arvinger som fx søskende undgå at betale arveafgift. Det er altid en god idé at snakke med en advokat/jurist om løsningen.

 

Det kan være en god idé at få en advokat eller jurist til at hjælpe dig med at lave udregningen. Hvis det viser sig at give mening, kan advokaten eller juristen hjælpe dig med at oprette testamente med 30%-løsningen, så det står juridisk korrekt.

Få tilbud på, hvad det vil koste at få jurist til at hjælpe dig her.

Men hvornår arver søskende overhoved? Læs mere herunder om arveregler for søskende.

Arveregler søskende

Er du i tvivl om, hvorvidt søskende overhoved arver?

Så læs med her, hvor du kan læse om arveregler for søskende.

I arveloven har man det, man kalder for arveklasser. Arveklasserne er afgørende for, om søskende kommer til at arve eller ej. Når en person afgår ved døden kigger man først på, om der er nogle arvinger i første arveklasse. Er der ikke det, går man videre til næste arveklasser (anden arveklasse). Og er der heller ikke nogle arvinger i anden arveklasse går man dernæst videre til tredje arveklasse.

Der er disse 3 arveklasser i arveloven:

  1. arveklasse: ægtefælle og livsarvinger
  2. arveklasse: forældre og deres børn (dvs. afdødes søskende) og børnebørn
  3. arveklasse: bedsteforældre og deres børn

Hvis der er arvinger i 1. arveklasse, vil 2. arveklasse altså ikke arve. Er der en ægtefælle eller livsarvinger (arveladers børn, børnebørn mv.), vil søskende derfor ikke arve.

Efterlader en arvelader (den, der afgår ved døden) hverken ægtefælle eller livsarvinger arver forældre og deres børn – det vil sige søskende.

Man kan dog fravige reglerne om arveklasser ved at oprette testamente. Det er kun tvangsarv, som arvelader ikke kan ‘pille ved’. Tvangsarvinger er ægtefælle og livsarvinger. Dog kan arveladeren forsøge at minimere tvangsarven mindst muligt. Dette kan du læse mere om i vores artikel om mindste tvangsarv.

Læs mere om arvereglerne for søskende i vores artikel om arv mellem søskende.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Arveklasser for søskende
Søskende er i 2. arveklasse (forældres børn). Søskende arver derfor kun efter arvereglerne, hvis der ikke er nogle arvinger i 1. arveklasse. Arvelader kan dog have fraveget dette ved at have lavet testamente.

Hvornår skal man betale arveafgift?

Søskende skal altid betale arveafgift.

Arveafgifterne er således:

  • 0% i boafgift: Ægtefæller og registrerede partnere.
  • 15% i boafgift: De nærmeste i din familie – for eksempel forældre, børn, børnebørn osv.
  • 15% i boafgift + 25% i tillægsboafgift: Alle andre – det vil sige søskende, niece, nevøer, venner, kollegaer osv.

Arveladerens eventuelle brødre og søstre skal nemlig både betale boafgift og tillægsboafgift. De er på henholdsvis 15% og 25%. Foretager man udregningen korrekt betyder det, at søskende skal betale 36,25 % i arveafgift.

Se eksempel på udregningen af arveafgift for søskende her.

Som nævnt længere oppe kan det for en arvelader (den, der afgår ved døden) være smart at overveje, om det giver mening at oprette testamente, hvor man tager højde for 30%-løsningen. Det kan være en god idé at drøfte dette nærmere med en advokat eller jurist. Få et uforpligtende tilbud her.

Få tilbud på hjælp fra jurist til arveafgift og testamente

Vil du have hjælp til regler for arveafgift for søskende eller andre? Eller overvejer du, om du skal have oprettet testamente for at minimere arveafgiften til fx søskende?

Få uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at få hjælp til dine udfordringer.

Udfyld formularen herunder. Derefter kontakter vi dig dig hurtigst muligt.

1Beskriv din sag
2Dine oplysninger
  • Du behøver ikke bruge lang tid på at beskrive sagen. Du vil blive kontaktet af os, hvor du kan uddybe dine behov.

 

 

 

 

Arveafgift søskende