Arveforskud eJura.dk

Arveforskud – SÅDAN giver du forskud på arv

Arveforskud. Hvad er forskudsarv for noget? Hvordan giver man forskud på arv? Hvem kan man give arveforskuddet til? Og hvad skal man være opmærksom på i forhold til skat og de forskellige satser?

Vil du gerne give en del af din arv på forskud til en af dine arvinger? På den måde kan du se en del af din arv sprede glæde, mens du stadig er i live. Derudover vil alle arvingerne stadig blive behandlet ‘lige’, fordi forskudsarven bliver modregnet i arven, når du går bort. Forskudsarv er dermed en måde at skabe glæde, mens du er i live, men også retfærdigt for alle arvingerne.

Ønsker du at give arveforskud, skal du oprette en arveforskudskontrakt. Læs mere og køb vores skabelon til arveforskudskontrakt her.

Læs hele artiklen herunder.

Hvad er arveforskud?

Arveforskud er et forskud på arven efter dig.

Arveforskuddet bliver modregnet i den arv, som arvingen ellers senere ville modtage.

På den måde får arvingen et forskud på arven, mens du stadig er i live. Men omvendt får dine øvrige arvinger ikke mindre i arv, fordi arveforskuddet bliver modregnet i arven, når du en dag går bort.

Du skal vide, at arveforskuddet har karakter af gave juridisk set. Hvis du for eksempel giver et forskud på din arv til et af dine børn, kan du give op til 67.100 kr. (2020-sats) skattefrit.

Giver du et forskud, der har en værdi højere end dette, skal barnet betale afgift. Det kan dog undgås ved at oprette et familielån, som du kan læse mere om længere nede i artiklen.

Arveforskud er en retfærdig løsning:
Arveforskuddet er derfor ideelt til dig, der gerne vil give en en del af din arv, mens du stadig er i live uden, at det kommer til at gå ud over de andre, der skal arve efter dig. Alle arvinger vil fortsat blive behandlet lige, da forskuddet bliver modregnet i arven efter dig.

 

Hvorfor bør jeg overveje arveforskud?

Der er 2 store fordele ved at give en forskudsarv:

 1. Alle dine arvinger bliver fortsat behandlet lige og
 2. Du kan se arven blive brugt, mens du er i live

Forskudsarven bliver nemlig som nævnt modregnet i arven efter dig.

Lad os tage et eksempel på, hvorfor arv på forskud er smart:

Eksempel: Du har 2 børn: Jan og Gitte.

Dit ene barn, Jan, har dog brug for 200.000 kr. til brug for udbetaling til en ejerbolig. Du vælger at give 200.000 kr. i arveforskud til Jan.

Når du går bort bliver de 200.000 kr. modregnet i den del, som Jan skulle have haft. Jan og Gitte får derfor fortsat lige meget efter dig – Jan har bare fået de 200.000 kr. før tid.

I ovenstående eksempel kunne du have givet de 200.000 kr. i gave til dit barn Jan. Men så ville Jan og Gitte stadig få præcis lige meget, når du går bort. Det betyder, at Jan både har fået 200.000 kr. i gave, da du var i live OG Jan og Gitte skal dele arven efter dig ligeligt.

I ovenstående eksempel vil et rente- og afdragsfrit familielån også være relevant at få udarbejdet, da arveforskuddet overstiger bundfradraget for afgiften. Satsen er i år 2020 på 67.100 kr. Med familielån vil du kunne gøre det til skattefrit arveforskud.

Hvad kan jeg give i arveforskud?

Du bestemmer selv, hvad du ønsker at give forskudsarv.

Arveforskuddet kan for eksempel være i form af en genstand, værdipapirer, bolig, rede penge (kontanter) eller noget helt andet.

Du skal blot sikre dig, at forskudsarven foretages juridisk korrekt. Hvis det ikke sker korrekt, kan du risikere, at en dommer erklærer det ugyldigt, hvilket kan medføre, at det slet ikke bliver anset som forskudsarv!

Hvordan giver jeg et arveforskud?

Der er sådan set ikke nogle formkrav til arv på forskud. I teorien kan det ske mundtligt, via en gul lap papir eller nedskrevet i et Word-dokument.

MEN!

Det kan hurtigt blive erklæret ugyldigt. Det vil betyde, at det slet ikke bliver anset som forskudsarv.

Derfor vælger stort set alle at lave en såkaldt ‘forskudskontrakt‘. Det kan du læse mere om herunder.

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ SKABELON ARVEFORSKUDSKONTRAKT HER

 

Arveforskudskontrakt

Vil du være 100% sikker på, at arveforskuddet sker juridisk korrekt?

Så skal du have en advokat eller jurist til at udarbejde en arveforskudskontrakt.

Fordelene ved at lave en arveforskudskontrakt er bl.a.:

 • Der er ikke samme risiko for, at modtageren af arveforskuddet troede, at der var tale om en gave – modtageren ved med en arveforskudskontrakt, at det er arv på forskud, der bliver modregnet i arven senere
 • Der er ikke samme risiko for, at en dommer i retten erklærer forskudsarven ugyldig
 • Du kan vælge, hvordan du ønsker forskudsarven skal ske – for eksempel om forskudsarven skal være særeje

Det er vigtigt, at en advokat eller jurist tager højde for din konkrete situation, og som samtidig kan rådgive om eventuelle faldgruber. Det er desværre set, at nogle har forsøgt at udarbejde en arveforskudskontrakt selv, men ikke fik lavet den 100% korrekt, hvilket medfører ugyldig forskudsarv.

Vil du være sikker på, at du får lavet arveforskudskontrakten rigtig, så den er juridisk gyldig, kan du bruge vores skabelon til arveforskudskontrakt.

En advokat eller jurist vil også kunne rådgive dig om, hvad du skal være opmærksom på. For eksempel om forskudsarven skal være særeje (fuldstændigt særeje, kombinationssæreje eller skilsmissesæreje). Hvis du ikke tager højde for dette i arveforskudskontrakten, vil forskudsarven skulle deles, hvis modtageren af forskudsarven bliver skilt.

TIP: Gør arveforskuddet til særeje
Hvis du ikke gør arveforskuddet til særeje vil modtageren skulle dele forskuddet med sin ægtefælle. Giver du for eksempel forskudsarv til et af dine børn, og bliver dit barn senere skilt skal værdien deles, så ægtefællen (dit svigerbarn) skal have halvdelen af værdien, som du har givet i forbindelse med skilsmissen. Dette var måske ikke, hvad du havde tænkt. Overvej derfor særeje.

 

Skal jeg også samtidig oprette (nyt) testamente?

Nogle vælger også at lave et nyt testamente, hvis de ønsker at give forskud på arven.

Nogle gange er det faktisk et krav at oprette testamente, fordi forskudsarven ellers ikke vil være gyldig. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis du giver forskudsarv til et barnebarn, mens du stadig har børn i levende live. Det vil kunne medføre en ugyldig forskudsarv, da dine børn er de legale arvinger.

Hvis du samtidig giver arv på forskud, kan det derfor være en god idé at drøfte med en advokat eller jurist, om du samtidig også skal have oprettet et testamente – eller eventuelt foretaget en ændring af dit nuværende testamente. Læs mere om ændringer af testamenter i vores artikel om ændring af testamente.

Eksempel: Niels vil gerne give sit barnebarn forskud på sin arv. På den måde kan Niels se sin arv blive brugt, mens han stadig er i live, og forskuddet er også retfærdigt over for Niels’ øvrige arvinger.

Da Niels stadig har et barn, er dette barn legal arving. Det betyder, at for at kunne give forskudsarv, skal Niels oprette testamente, hvori han skriver, at barnebarnet skal arve. Niels kan ligeledes skrive ind, at han giver forskudsarv og hvor meget.

Læs mere om, hvem du kan give arveforskuddet til herunder.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Arveforskudskontrakt og testamente
Hvis du ønsker at give forskud på din arv, skal du være opmærksom på, at det kan kræve, at du også skal lave nyt testamente. Derudover skal der i de fleste tilfælde også altid laves en arveforskudskontrakt. Dette kan en advokat eller jurist hjælpe med at lave.

Arveforskud til børn

Et klassisk eksempel på forskudsarv er arv på forskud til dine børn.

Du skal dog være opmærksom på reglerne om skat.

Mange tror fejlagtigt, at forskudsarven er underlagt skattereglerne for arv. Men det er faktisk forkert. Juridisk har forskudsarven karakter af gave i forhold til, hvor meget der skal betales i skat af forskudsarven osv.

Det betyder, at du ‘kun’ skattefrit kan give 67.100 kr. (2020-sats) om året i gave. Ellers skal barnet betale gaveafgift efter de almindelige gaveafgiftsregler.

Du kan dog undgå dette ved at oprette et rente- og afdragsfrit familielån, som du nedskriver som følge af gavmildhed hvert år med 67.100 kr, så det i realiteten bliver til et skattefrit arveforskud. Sådan et familielån skal dog oprettes korrekt – ellers risikerer du alligevel at komme galt afsted. Det kan derfor være en god idé at få en jurist eller advokat til at hjælpe med dette.

Arveforskud til børnebørn

Overvejer du at give arveforskud til børnebørn? Eller bare et barnebarn?

Så skal du være opmærksom på 2 ting:

 1. Det kan være nødvendigt også at oprette nyt testamente
 2. De kan risikere at betale skat af den del, der overstiger bundfradraget, medmindre du samtidig opretter familielån

Du kan nemlig ikke give arv på forskud til et barnebarn, hvis et af dine børn stadig lever, da modtageren af arveforskuddet skal være din arving. Dette skyldes bl.a. reglerne om hvem arver hvad.

Har du et barn, men ønsker at give et barnebarn forskudsarv, vil det derfor kræve, at du også får lavet et testamente.

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ TILBUD PÅ HJÆLP FRA JURIST HER

 

Arveforskud til svigerbørn

Vil du give arv på forskud til et svigerbarn eller til dine svigerbørn?

Så skal du være opmærksom på det samme som, hvis det var forskudsarv til et barnebarn. Det betyder, at du bør drøfte muligheden for at oprette nyt testamente med en advokat eller jurist, da forskudsarven ellers kan blive erklæret ugyldig.

Derudover bør du ligeledes overveje et familielån, hvis forskuddet overstiger 23.500 kr. (år 2020 sats).

En advokat eller jurist kan hjælpe med også at udarbejde et juridisk korrekt familielån. Indhent tilbud på, hvad det vil koste her.

Arveforskud til søster, niece, venner osv.

Vil du give arveforskud til fx:

 • søster
 • niece
 • venner
 • kollega
 • eller andre lignende personkreds

Så skal du være opmærksom på, at hele forskudsarven er skattepligtig for modtageren. Det skyldes reglerne om gaveafgift. Forskudsarven anses nemlig som gave, der som udgangspunkt vil være afgiftspligtig.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Arveforskud skat til børn og venner

Arveforskud 2020 satser

Du kan i princippet give lige så meget forskudsarv, du ønsker. Der er ikke nogen grænse som sådan.

Dog skal du være opmærksom på afgiftsgrænserne.

Altså, hvornår du kan risikere, at modtageren skal betale skat af den modtagne værdi.

I år 2020 er der følgende satser for afgift af arveforskud:

 • Børn, stedbørn, børnebørn, samlevende de seneste 2 år (samme bopæl), forældre, bedsteforældre m.v: 0% afgift for modtageren op til 67.100 kr. (2020-sats), derefter afgift
 • Svigerbørn, stedbørns ægtefæller: 0% op til 23.500 kr. (2020-sats), derefter afgift
 • For øvrige: som udgangspunkt afgiftspligtig

Læs mere om skattereglerne herunder.

Arveforskud skat

Når du giver forskudsarv, skal du være opmærksom på, at det juridisk set kan være underlagt nogle særlige regler om skat.

Hvor meget der skal betales i skat afhænger af, hvem du giver arveforskuddet til, og hvor meget du giver.

Som du kan se på satserne herover, så kan du for eksempel give dine børn op til 67.100 kr. hvert år afgiftsfrit. Denne sats følger satsen for gaveafgift. Hvis du ønsker at give mere i arveforskud, kan du sagtens gøre det.

Du skal blot være opmærksom på skattereglerne. Derfor kan det også anbefales at få lavet et familielån i samme ombæring, da du modtageren dermed vil kunne undgå at skulle betale skat af arveforskuddet.

Lovgivning om arv på forskud

Reglerne om forskudsarv står beskrevet i arveloven.

Det står nærmere bestemt i arvelovens § § 43-47. Lovgivning om dette kan være kompleks.

Det anbefales derfor, at du får hjælp fra en advokat eller jurist med speciale inden for arv og testamenter. Kontakt os herunder for at få uforpligtende tilbud på hjælp til lovgivningen om arveforskud:

Få tilbud på hjælp fra jurist til arveforskud

Vil du have hjælp til arveforskud?

Enten kan du købe vores skabelon til arveforskudskontrakt og selv udfylde den. Eller også kan vi hjælpe dig med at lave papirerne.

Kontakt os herunder for at få en uforpligtende snak med os. Du bestemmer selv, om du ønsker at få vores hjælp eller ej efter vores samtale, da det er 100% uforpligtende.

Udfyld formularen herunder. Derefter kontakter vi dig dig hurtigst muligt.

1Beskriv din sag
2Dine oplysninger
 • Du behøver ikke bruge lang tid på at beskrive sagen. Du vil blive kontaktet af os, hvor du kan uddybe dine behov.