Arveskat eJura.dk

Arveskat – læs om hvor meget der skal betales

Hvad er arveskat? Er det også det, der kaldes arveafgift eller boafgift? Hvor meget skal man betale i procent? Kan man minimere arveskatten? Og hvis ja, hvordan?

Det og meget mere kan du læse om i denne artikel.

Overvejer du at få lavet testamente? Få en uforpligtende samtale med os her.

Læs hele artiklen herunder.

Hvad er arveskat?

Arveskat kaldes også for arveafgift. Afgiften kan bestå af en såkaldt “boafgift” og en “tillægsboafgift”.

Afgiften er en skat/afgift, som en arving kan risikere at skulle betale ved modtagelse af arv. Arvinger spørger ofte ved dødsfald: “Skal man betale skat af arv? Og hvis ja, hvor meget skal man betale?”

Svaret er: Ja, du kan risikere at skulle betale skat af arven. Det afhænger af, hvilken relation du havde til den afdøde.

Det er kun ægtefæller og visse velgørende organisationer, der kan modtage arv skattefrit. Ægtefællen betaler derfor 0% i arveskat.

Arveskatten for alle andre end din mand/kone er enten 15% eller 36,25%. Dette afhænger af, om der er tale om “de nærmeste” eller andre.

Arveskatten beregnes efter modregning af et “bundbeløb”. Alle dødsboer har nemlig sådan et bundfradrag. Er arven under dette bundfradrag skal arvingen ikke betale arveskat. Bundfradraget er 301.900 kr. (i år 2020). Du kan se alle centrale beløbsgrænser på Skatteministeriets hjemmeside.

Om arveskatten
Arveskat er en afgift, som arvingen kan risikere at skulle betale. Hvor mange procenter der skal betales afhænger af, hvem arvingen er. Ægtefæller får for eksempel arven skattefrit, mens børn og andre nærmeste skal betale 15% i afgift.

Hvor meget skal man betale i arveskat?

Hvor meget der skal betales i arveskat afhænger af din relation til den afdøde.

Arveskatten i procent er efter boafgiftsloven følgende (klik for at læse mere)

Boafgiften beregnes efter modregningen af bundfradraget. Der er i år 2020 er bundfradrag på 301.900 kr. Har den afdøde siddet i uskiftet bo er bundfradraget det dobbelte (2 x 301.900 kr.).

Du kan læse mere herunder.

Ægtefæller, registrerede partnere og velgørende organisationer

Ægtefæller, registrerede partnere og visse velgørende organisationer betale 0% i arveafgift.

Hvis du er gift, betaler din mand/kone således ikke arveskat, når du går bort.

Grunden til, at det er væsentligt at vide med velgørende organisationer skyldes, at mange vælger at benytte sig af 30%-reglen i testamentet.

Reglen går ud på, at du kan begunstige en velgørende organisation med 30% af arven imod at organisationen til gengæld betaler arveafgiften for de øvrige. Det er særligt relevant i forhold til arv til andre end din ægtefælle samt “de nærmeste”, som du kan læse mere om herunder. Med 30%-reglen kan du dermed nedsætte arveafgiften.

De nærmeste

De nærmeste betaler 15% i boafgift (arveskat). 

De nærmeste er ifølge boafgiftslovens § 1, stk. 2:

 • Dine børn, stedbørn, børnebørn m.v. (også adoptivbørn)
 • Dine forældre (også adoptivforældre)
 • Svigerbørn (dine børns ægtefæller)
 • Personer, som du har boet sammen mindst de sidste 2 år (for eksempel samlevere/kærester eller søskende)
 • Plejebørn, der har haft bopæl hos gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos gavegiver sammen med plejebarnet
 • Din fraseparerede eller fraskilte ægtefælle (en ægtefælle, som du allerede er separeret eller skilt fra)

Alle ovenstående arvinger til afdøde betaler derfor 15% i boafgift.

Andre

Alle andre beskattes med 15% i boafgift samt 25% i tillægsboafgift. Når man foretager regnestykket svarer det til 36,25%.

Alle andre end ægtefælle/registreret partner, velgørende organisationer og “de nærmeste” som børn, svigerbørn, samlevende (kæreste) på samme folkeregisteradresse gennem 2 år osv. bliver derfor beskattet med 36,25%.

Venner, kollegaer, søskende, nevøer/niecer osv. skal derfor betale en afgift på 36,25%.

Som nævnt ovenfor kan den afgift minimeres ned til 30%. På den måde kan arvingen undgå at betale en del af arveafgiften Det kræver dog, at den afdøde har lavet testamente, hvor 30%-reglen skrives ind.

30%-reglen går kort fortalt ud på, at der oprettes testamente, hvori en velgørende organisation begunstiges med 30% imod at betale de andres arveafgift. Hvis du overvejer at oprette 30%-løsningen i et testamente, bør du kontakte en advokat.

Få et uforpligtende samtale med os her.

30%-reglen
30%-reglen er relevant, hvis du ønsker at nedsætte arveafgiften for dem, der ikke er din ægtefælle eller blandt “de nærmeste”. Det kræver dog, at du opretter testamente og får skrevet 30%-reglen i testamentet.

Eksempel på arveskat

Lad os tage et regneeksempel på, hvor meget arveskat der skal betales.

Eksempel: Du er nevø til afdøde. Du arver 1.000.000 kr. i år 2020.

Bundfradraget er 301.900 kr. i år 2020. Du modregner derfor først 301.900 kr.: 1.000.000 kr. – 301.900 kr. = 698.100 kr.

Dette beløb skal du betale en boafgift på 15% af. Du skal derfor finde 15% af 698.100 kr. = 104.715 kr. Dette er boafgiften, som du skal modregne i arven på 1.000.000 kr.

1.000.000 kr. (arv) – 104.715 kr. (boafgift) = 895.285 kr.

Dette beløb skal du dog også betale tillægsafgift (25%) af: 25% af 895.285 kr. = 223.821,25 kr.

Tillægsafgiften skal du modregne i arven fratrukket boafgiften (de 895.285 kr.): 895.285 – 223.821,25 kr. = 671.463,75

Arver du 1.000.000 kr. vil du i år 2020 ende med 671.463,75 kr. efter at have betalt arveafgiften.

Læs mere om arveskatten for nevøer i vores artikel om arveafgift nevø.

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ UFORPLIGTENDE SAMTALE HER

 

Hvornår skal man betale arveafgift?

Arveafgiften skal betales, hvis du er en af “de nærmeste” eller andre. Den betales i forbindelse med fordelingen af arven.

Hvis der ikke er lavet noget testamente fordeles arven efter arvelovens arveklasser. Det anbefales, at du får oprettet et notartestamente. Med notartestamentet vil skifteretten automatisk få kendskab til dit testamente, da det opbevares i centralregisteret for testamenter og derfor heller aldrig bliver væk.

Med et testamente kan du desuden overveje, om du skal benytte dig af 30%-løsningen. Dette vil en advokat kunne hjælpe dig med at rådgive om. Få et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste her.

Når en person afgår ved døden vil processen være:

 • Bedemanden eller præsten kontakter skifteretten med dødsanmeldelsen
 • I dødsanmeldelsen vil den ansvarlige for begravelsen stå som kontaktperson
 • Kontaktpersonen bliver indkaldt i skifteretten – ofte som telefonmøde – med henblik på at finde ud af, hvordan boet skal afvikles
 • Skifteretten bestemmer om dødsboet skal behandles som offentligt skifte med bobestyrer, privat skifte, uskiftet bo eller lignende
 • Normalt vil en advokat hjælpe til i dødsboet og få en skiftefuldmagt og derefter hjælpe med at få fordelt arven og sørge for betalingen af afgifter og lignende

Læs mere om processen i den mest almindelige behandlingsform for dødsboet i vores artikel om privat skifte.

Arveafgift bundfradrag

Som nævnt har alle dødsboer et bundfradrag.

Det betyder, at først efter bundfradraget skal der betales arveskat.

Bundfradraget er følgende pr. dødsbo:

 • I år 2019: 295.300 kr.
 • I år 2020: 301.900 kr.

Du kan læse mere om, hvordan du kan minimere arveafgiften herunder.

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ UFORPLIGTENDE SAMTALE HER

 

Hvordan kan jeg minimere arveskatten?

Du kan minimere arveskatten til arvingerne på flere måder fx:

 • Give gaver til arvingerne, mens du er i levende live op til den lovbestemte gaveafgift (evt. ved også at oprette et anfordringslån)
 • Give arveforskud til arvingerne, mens du er i levende live (minder om gaver, men gør det mere retfærdigt for arvingerne)
 • Opret testamente, hvor du skriver 30%-løsningen ind, så arveskatten minimeres for de “andre” arvinger

Få hjælp til arv og testamente

Overvejer du at få hjælp til testamentet? 

Få en uforpligtende snak med os om dine ønsker til de efterladte.

Du bestemmer selv, om du ønsker at få vores hjælp til testamentet eller ej. Vi har fast pris på udarbejdelse af testamente for 2.999 kr. inkl. moms og inkl. papirer til notaren. Læs mere her.

Udfyld formularen herunder. Derefter kontakter vi dig dig hurtigst muligt for en uforpligtende samtale.

1Beskriv din sag
2Dine oplysninger
 • Du behøver ikke bruge lang tid på at beskrive sagen. Du vil blive kontaktet af os, hvor du kan uddybe dine behov.

 

Arveskat eJura.dk