Begunstigelseserklæring

Begunstigelseserklæring – om din pension og forsikring ved død

Begunstigelseserklæring. Hvad er det? Hvorfor er det relevant i forhold til din pension og forsikring?

Det kan du læse om i denne artikel.

Har du brug for hjælp til begusntigelseserklæringen og få oprettet testamente, kan du kontakte os her for en uforpligtende snak.

Læs hele artiklen herunder.

Hvad er en begunstigelseserklæring?

Du kan ikke gyldigt bestemme, hvad der skal ske med dine forsikrings- og pensionsrettigheder i et testamente.

I stedet skal du lave det, der hedder en begunstigelseserklæring.

Med begunstigelseserklæringen kan du bestemme hvad der skal ske med dine pensioner og forsikringer som for eksempel pensionsopsparing, gruppelivsforsikring osv., når du afgår ved døden. De beløb, der udbetales, kan man ikke bestemme over ved testamente – det skal gøres med en erklæring om begunstigelse.

Som udgangspunkt vil forsikrings- og pensionsrettigheder blive betalt de(n) “nærmeste pårørende“. Det vil sige din ægtefælle, måske din samlever eller dine livsarvinger. Dette kan du læse mere om længere nede i artiklen.

Hvis du ønsker at begunstige andre, skal du derfor gøre én af to ting:

 1. Få forsikringsselskabet/pensionsselskabet til at ændre policen, eller
 2. Sende en skriftlig begunstigelseserklæring til pensions- eller forsikringsselskabet

Her på eJura.dk hjælper vi med rådgivning og at lave begunstigelseserklæringer. Det er en del af vores faste pris på udarbejdelse af testamenter. Kontakt os her for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Hvad skal man være opmærksom på om begunstigelseserklæring?

Som nævnt ovenfor skal du være opmærksom på, om det er de rette, der er begunstiget til dine forsikrings- og pensionsrettigheder. Dette kan pensions- eller forsikringsselskabet også rådgive dig om.

Hvis det ikke er de rette, bør du sende en begunstigelseserklæring eller få ændret policen.

Du skal desuden være opmærksom på, at pensions- og forsikringsrettigheder ikke indgår i dødsboet. De er derfor også det, man kalder for “kreditorbeskyttet”. Det vil sige, at den afdødes gæld ikke skal betales med pensions- og forsikringsrettighederne, før den begunstigede får pengene.

Forsikringssummen og penionsopsparingen holdes derfor uden for dødsboet efter den afdøde.

Når en person afgår ved døden sker der følgende ift. den afdødes pensioner og forsikringer:

 • Forsikringsselskaberne og pengeinstitutterne underretter skifteretten om, hvem der er begunstiget i opsparingen eller ordningen
 • Skifteretten underretter ægtefællen og livsarvingerne om dette, og disse rettigheder holdes uden for boet
 • Fordelingen af den øvrige arv sker efter arvelovens og dødsboskiftelovens regler

Hvis du ikke har oprettet en begunstigelseserklæring, vil udbetalingen ske til “nærmeste pårørende”. Læs mere herunder.

Nærmeste pårørende definition

Definitionen på nærmeste pårørende vil afhænge af, om ordningen er oprettet før eller efter d. 1. januar 2008.

Hvis der er tale om en ordning oprettet efter d. 1. januar 2008 gælder følgende som “nærmeste pårørende” (prioriteret rækkefølge):

 1. Ægtefælle/registreret partner
 2. Samlever (I har boet sammen i minimum 2 år, eller I har barn sammen – eller venter barn sammen)
 3. Livsarvinger (børn, børnebørn osv.)
 4. Arvinger ifølge testamente (hvis der er oprettet testamente)
 5. Øvrige arvinger efter arveloven
 6. Boet

Rækkefølgen skal forstås sådan, at hvis der ikke er nogen ægtefælle/registreret partner, så får samleveren beløbene udbetalt. Hvis der ikke er nogen samlever, så får livsarvingerne beløbene udbetalt. Hvis der heller ikke er nogle livsarvinger, så er det arvinger i et eventuelt testamente osv.

Hvis der er tale om en ordning fra før d. 1. januar 2008 gælder følgende rækkefølge:

 1. Ægtefælle/registreret partner
 2. Livsarvinger (børn, børnebørn osv.)
 3. Arvinger ifølge testamente (hvis der er oprettet testamente)
 4. Øvrige arvinger efter arveloven
 5. Boet

Forskellen er altså, at for ordninger før d. 1. januar 2008 er samlevere ikke en del af de nærmeste pårørende.

BRUG FOR HJÆLP? KONTAKT OS HER

 

Hvis I er ugifte samlevende

Du skal være opmærksom på, at ugifte samlevende er nummer 2 i rækken, hvis der er tale om en ordning fra efter d. 1. januar 2008. Det vil sige, at hvis du har boet sammen med din kæreste eller lignende i minimum 2 år, så vil det være din kæreste, så arver dine pensioner og forsikringer.

Det er ikke alle, der ønsker, at kæresten skal begunstiges blot fordi I har boet sammen 2 år eller har fælles barn/børn, og derfor skal der laves begunstigelseserklæring.

Hvis du dog gerne vil have, at din kæreste skal arve pensioner og forsikringer efter dig, skal du være sikker på, at han/hun opfylder betingelserne. Det vil sige at han/hun:

 • Har boet sammen med dig de seneste 2 år eller
 • I har fælles barn – eller venter fælles barn

Derudover skal du være opmærksom på, om det er en ordning fra før eller efter d. 1. januar 2008. Hvis ordningen er oprettet før, vil samleveren slet ikke arve dine pensioner eller forsikringer, og der skal derfor oprettet begunstigelseserklæring.

Krav til begunstigelseserklæringen

Der gælder en række krav til begunstigelseserklæringen.

For eksempel er det et krav, at den meddeles skriftligt selskabet. Hvis du blot ringer til selskabet, men policen ikke bliver ændret, og du dagen efter afgår ved døden, har begunstigelseserklæringen ikke opfyldt kravene i arveloven.

Du kan kontakte dit forsikringsselskab for at høre, om de har en blanket til begunstigelseserklæring. Derudover har vi på eJura.dk også skabelon til begunstigelseserklæring, hvis du har brug for dette. Sådanne skabeloner er med i prisen, hvis du køber vores hjælp til udarbejdelse af testamente.

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp

Har du brug for hjælp til begunstigelseserklæring? Eller at få oprettet testamente?

Så kan vi på eJura.dk måske hjælpe dig. Vi har fast pris på udarbejdelse af testamenter for 2.999 kr. Læs mere om det her.

Kontakt os herunder, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig:

1Beskriv din sag
2Dine oplysninger
 • Du behøver ikke bruge lang tid på at beskrive sagen. Du vil blive kontaktet af os, hvor du kan uddybe dine behov.