Bobestyrer eJura.dk

Bobestyrer – DETTE skal arvinger være opmærksomme på!

Bobestyrer. Hvad er det? Hvilke regler gælder der? Og hvornår kan vi vælge bobehandling skal være privat skifte frem for skifte med bobehandler? Og hvad koster en bobestyrer? Hvilke opgaver er der? Og hvad skal man som arving derudover være opmærksom på?

Det og meget mere kan du læse om i denne artikel.

Det kan være en god idé at få et tilbud fra en anden bobestyrer-advokat end dem, som skifteretten har på deres liste. Bobestyrernes salær kan nemlig svinge meget. Få uforpligtende tilbud på pris for bobestyrer her.

Du kan læse hele artiklen herunder.

Hvad er en bobestyrer?

En bobestyrer er en person, der står for alt det praktiske og administrative i forhold til, hvad der skal ske med formuen, gælden osv. Bobestyreren kaldes også af nogle for bobehandler. Det er normalt en uddannet advokat med speciale i dødsboer.

Når en person afgår ved døden opstår der det, man juridisk kalder for et “dødsbo“. Skifteretten vil blive underrettet om dødsfaldet og vil derefter skulle sørge for det praktiske vedrørende dødsboet.

Skifteretten kan vælge flere muligheder for behandling af dødsboet. Arvingerne kan for eksempel anmode om, at dødsboet behandles som privat skifte, hvis betingelserne er opfyldt og dermed spare en del penge.

Hvis betingelserne for privat skifte ikke er opfyldt, kan det være, at skifteretten bestemmer, at dødsboet skal behandles som offentligt skifte.

Skal dødsboet behandles som offentligt skifte, skal der udpeges en bobestyrer til at stå for behandlingen. Arvingerne kan anmode om en bobestyrer, eller skifteretten kan vælge at udpege en i deres retskreds.

Hvis du er arving, kan det være en god idé at indhente tilbud fra en anden bobestyrer end dem som skifteretten har på deres liste. Prisen på en bobestyrer kan nemlig godt svinge meget. Du kan indhente uforpligtende tilbud her.

Hvad er en bobestyrer?
Bobestyreren er en advokat med speciale i dødsboer. Advokaten vil stå for selve behandlingen af et dødsbo, når en person er afgået ved døden. Advokaten vil for eksempel udarbejde de relevante papirer, indkalde til bomøder mellem arvingerne og lignende.

Hvornår er det et krav, vi har en bobestyrer?

Det er ikke i alle tilfælde, det er et krav med en bobestyrer. Mange spørger ofte :”Skal der være bobestyrer ved dødsfald?”.

Men nej, dødsboet kan også behandles som det, man kalder for privat skifte. Det kræver dog bl.a., at alle arvingerne er enige om det. Fordelen ved privat skifte er, at det normalt vil blive billigere end det offentlige skifte.

Det er dog et krav, at der der udpeges en bobestyrer, hvis for eksempel blot ét af disse tilfælde er tilstede:

 • Blot 1 af arvingerne ønsker det (og det behøves ikke være begrundet)
 • Der er mere gæld en formue i dødsboet (dødsboet er insolvent)
 • Alle arvingerne har mere gæld end formue
 • Alle arvingerne er under skifteværge (for eksempel hvis alle arvingerne er under 18 år)
 • Afdøde har bestemt i testamentet, at dødsboet skal behandles som offentligt skifte

Derudover kan skifteretten som nævnt også behandle boet som boudlæg. Det vil være tilfældet, hvis der højst er værdier for 45.000 kr. (2019) i dødsboet efter rimelige udgifter til begravelse eller bisættelse er fratrukket.

Vær også opmærksom på, at hvis der er en ægtefælle, kan han/hun vælge at sidde i uskiftet bo. I så fald vil der ikke skulle udpeges en bobehandler til dødsboet.

Hvis det er et krav, at I skal behandle boet som offentligt skifte, kan det være en god idé at få tilbud fra andre bobestyrere end dem, som skifteretten har i deres system. Salæret i forhold til, hvad bobestyrere koster kan variere meget.

Hvem kan vi vælge som bobestyrer?

Først og fremmest skal I som arvinger finde ud af, om boet skal behandles som privat skifte eller offentligt skifte.

Hvis I opfylder betingelserne til det private skifte er det at foretrække, da det gør det væsentligt billigere. Dog kræver det mere tid af jer, og I vil normalt altid alligevel skulle have en hjælp fra en advokat.

Skifteretten kan dog bestemme, at dødsboet skal behandles som offentligt skifte.

I så fald vil skifteretten normalt først kigge på, om afdøde har lavet noget testamente, hvor der står noget om bobestyrer. Hvis det ikke er tilfældet spørger de længstlevende ægtefælle (hvis der er sådan en), om han/hun har nogle særlige ønsker til en bestemt autoriseret bobestyrer. Hvis længstlevende ægtefælle ikke har nogle særlige ønsker, kan de øvrige arvinger give udtryk for ønske om en bestemt autoriseret bobestyrer.

Skal det så være en “autoriseret bobestyrer” I skal vælge?

Nej, skifteretten kan også godkende en ikke-autoriseret bobestyrer.

Det kræver dog, at både den længstlevende ægtefælle OG alle arvingerne er enige om, at det skal være en pågældende uautoriserede bobestyrer. Derudover skal særlige grunde tale for det.

Lad os tage et eksempel på det:

Eksempel: Jans ægtefælle er afgået ved døden. Jans ægtefælle havde 3 børn.

Jans ægtefælle har ikke lavet noget testamente. Derfor kan Jan bestemme, om han ønsker nogen bestemt autoriseret bobestyrer. Har Jan ikke nogle særlige ønsker, kan de 3 børn give udtryk om ønske.

Jan vil dog gerne bruge en ikke-autoriseret bobestyrer. Jan har nemlig allerede været i kontakt med en ikke-autoriseret bobestyrer, som er væsentlig billigere end de bobestyrere, som skifteretten bruger. Jan har allerede givet denne bobestyrer oplysninger om dødsboet og de spørgsmål, som bobehandlingen rejser.

Skifteretten kan derfor godkende Jans ønsker om en ikke-autoriseret bobestyrer efter en konkret vurdering.

Som nævnt er det dog et krav at alle er enige, og at “særlige grunde taler for” at vælge en ikke-autoriseret bobehandler. Det kunne netop være, hvis bobehandleren allerede har fået et stort kendskab til dødsboet og de forskellige spørgsmål osv.

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ TILBUD FRA DØDSBOADVOKAT HER

 

Hvad er bobestyrerens opgaver?

Bobestyreren har en række opgaver i forbindelse med behandlingen af et dødsbo.

Bobestyrerbehandling vil normalt bl.a. indeholde følgende opgaver:

 • Danne sig et overblik over boet – hvem er arvinger, hvad er der af testamente osv.
 • Opsøge alle arvingerne
 • Lave proklama, som indrykkes i Statstidende, så dem der eventuelt skulle mene, at de har et krav, kan anmelde deres krav til bobestyreren – derefter ved bobestyreren, hvad der er af gæld i dødsboet
 • Tage sig af eventuelle retssager som rettes mod dødsboet
 • Udarbejde og udsende åbningsstatus til skifteretten, arvingerne og SKAT
 • Sørge for betaling af gæld og andre regninger
 • Fordele arven efter testamentet og/eller arvereglerne
 • Udarbejde en eventuel selvangivelse til SKAT
 • Afholde afsluttende bomøde med arvingerne
 • Den endelige boopgørelse udsendes til arvingerne, skifteretten og SKAT, som herefter skal godkende den (skifterettens godkendelse af boopgørelse)

Bobestyreren vil desuden skulle afholde løbende bomøder med arvingerne. Det kan være tilfældet, hvis arvingerne er uenige om noget. Hvis arvingerene er uenige om væsentlige spørgsmål, kan blot én af arvingerne kræve et bomøde. Til mødet kan det ende med, at arvingerne stemmer om det.

Bobestyreren vil normalt skulle rette sig efter flertallet, medmindre det strider imod andres rettigheder eller særlige omstændigheder taler imod det. Læs mere herunder.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Bobestyrer opgaver
Bobestyreren har forskellige opgaver. Advokaten vil bl.a. stå for relevant korrespondance med skifteretten, indsende boopgørelse osv.

Regler for bobestyrer

Det er som udgangspunkt bobestyreren, der kan træffe afgørelse om, hvad der skal ske i dødsboet. Bobestyreren kan for eksempel i sidste ende kunne bestemme, hvordan salg af forskellige aktiver skal ske, til hvilken pris osv.

Men arvingerne kan dog kræve et såkaldt “bomøde“. Det kan arvingerne gøre, hvis de for eksempel ikke er enige om væsentlige spørgsmål.

Hvis blot én af arvingerne kræver, at der afholdes et bomøde vedrørende væsentlige spørgsmål, er bobestyreren forpligtet til at indkalde til bomøde. Indkaldelsen til bomødet skal ske med passende varsel, så arvingerne har mulighed for at deltage i mødet.

Til bomødet vil bobestyreren normalt forsøge at mægle mellem arvingerne og komme frem til at en løsning. Det betyder, at bobestyreren vil forsøge at “snakke arvingerne til fornuft”.

Kan det dog ikke lade sig gøre kan der i sidste ende afholdes en afstemning.

Normalt skal bobestyreren skulle rette sig efter flertallet. Men der gælder dog visse undtagelser til dette. For eksempel hvis det er i strid med en af de andre arvingers rettigheder. Dette er op til bobestyreren at vurdere. Hvis man ikke er enig i bobestyrerens valg, kan man klage over ham/hende.

Der gælder også særlige regler for frister og lignende, som bobehandleren skal overholde. For eksempel gælder der en frist for afslutningen af behandlingen af dødsboet og den endelige boopgørelse – ligesom ved privat skifte.

Ved offentligt skifte vil fristen dog som udgangspunkt være 2 år fra dødsfaldet. Dog er der mulighed for forlængelse, og skifteretten kan også vælge at sætte en anden frist end 2-årsfristen.

Bomøde – hvis arvingerne er uenige
Er I som arvinger uenige om væsentlige spørgsmål? Så kan I kræve, at bobestyreren indkalder jer til et såkaldt “bomøde”. I sidste ende kan uenighederne løses ved afstemning. På den måde kan I undgå, at bobestyreren selv bestemmer, men at det er flertallet der bestemmer – så længe alle arvingernes rettigheder overholdes osv.

Udpegelse af bobestyreren i skifteretten

Du skal være opmærksom på, at skifteretten har en liste over autoriserede bobestyrere i retskredsen.

Skifteretten kan vælge at udpege en fra denne liste, medmindre nogle arvingerne selv kommer med forslag til andre bobestyrere.

Mange arvinger vælger blot at acceptere udpegelsen af bobestyrer fra skifteretten. Disse dødsboadvokater kan dog tage væsentlig mere i salær end andre dødsboadvokater.

Hvis I alle er enige om det, kan I have mulighed for at foreslå skifteretten at udpege en anden dødsboadvokat som bobestyrer. Skifteretten har ikke nogen pligt til at vælge den bobehandler, som I foreslår. Men de kan lytte til jeres ønsker og forsøge at efterkomme dem. Dermed vil I kunne spare mange penge.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Vælge bobestyrer
Som arvinger har I i visse tilfælde mulighed for selv at vælge en bobestyrer, som ikke er tilknyttet skifteretten. Det kan spare jer for mange penge, da skifterettens dødsboadvokater kan have et højere salær end øvrige dødsboadvokater.

Hvad koster en bobestyrer?

Ligesom ved privat skifte skal der altid betales en retsafgift til skifteretten. Det er en afgift, der skal betales før skifteretten overhoved behandler dødsboet.

Hvor meget skal der betales til skifteretten afhænger af, hvor stor en formue, der er i dødsboet.

 • Nettoformue under 1 mio. kr.: 2.500 kr. i retsafgift
 • Nettoformue over 1 mio. kr.: 9.000 kr. i retsafgift

Men hvor meget koster bobestyreren så?

Det afhænger selvfølgelig af flere forhold. Jo større et dødsbo, jo mere vil det kunne koste. I en undersøgelse tilbage fra år 2012 lave af DR og Politiken kom det frem, at bobestyrere i gennemsnit koster 25% af boets værdi.

Det vil sige 1/4 af hele boets værdi går til bobestyrer-advokaten for at få hjælp til afviklingen af dødsboet.

Og hvorfor koster det så meget for en bobehandler?

Fordi mange ikke vælger selv at prøve at finde en bobehandler. Mange arvinger accepterer, at skifteretten udvælger en autoriseret bobehandler fra deres liste. Ulempen er dog, at skifteretten ikke har så mange på deres liste – og derfor er der meget lidt konkurrence. Det betyder, at bobestyrerne fra skifterettens liste kan tage en meget høj pris.

Derfor anbefales det, at du tager en snak med en dødsboadvokat, som ikke nødvendigvis er på skifterettens liste for at sammenligne priser. Du kan få et uforpligtende tilbud fra en dødsboadvokat her.

Få tilbud på behandling af dødsbo her

Vil du have et uforpligtende tilbud fra en dødsboadvokat om, hvad det vil koste at få behandlet dødsboet?

Det kan være en god idé at indhente tilbud fra andre bobestyrere end dem, der er på skifterettens liste. Der er nemlig forskel på, hvor meget bobestyrere koster.

Har du brug for en advokat til at hjælpe med dødsboet, så kan vi hjælpe dig med at finde den rette advokat med speciale bobehandling, som derefter kan give dig et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at hjælpe dig.

Udfyld formularen ved at klikke herunder.

Det er naturligvis 100% uforpligtende, og du vælger selv, om du vil benytte dig af tilbuddet eller ej fra advokaten.

Udfyld herunder:

1498884166_Arrow_Download

FÅ TILBUD FRA DØDSBOADVOKAT HER