Boopgørelse guide eJura.dk

Boopgørelse – hvad er det, og hvordan er reglerne?

Boopgørelse. Hvad er det? Hvad har skifteretten at gøre med den? Hvordan udfylder vi den, hvis vi har valgt privat skifte? Hvad med SKAT? Og hvad med andre privat skifte blanketter såsom åbningsstatus og lignende?

Det og meget mere kan du få svar på i denne artikel.

Det kan være en god idé at få hjælp fra en advokat til at kigge boopgørelsen igennem. Få et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste her.

Du kan læse hele artiklen herunder.

Hvad er en boopgørelse?

En boopgørelse er en oversigt over aktiver og passiver i et dødsbo.

Når en person afgår ved døden opstår der det man juridisk kalder for et “dødsbo”. Dødsboet skal behandles og afvikles. Det betyder, at man skal finde ud af, hvad der er i dødsboet, hvordan gælden bliver betalt, hvad der skal sælges eller overdrages, hvem der skal have den resterende formue i dødsboet osv.

Boopgørelsen skal for eksempel laves, hvis I som arvinger ønsker det, man kalder for privat skifte.

Medmindre der er en længstlevende ægtefælle, som ønsker at sidde i uskiftet bo, eller hvis boet udlægges som boudlæg, kan I vælge at skifte dødsboet som privat skifte. Dermed kan I selv står for det meste og gøre det billigere end ved offentligt skifte med bobestyrer.

Vælger I at gøre det selv med privatskifte, skal I dog sørge for at udfylde boopgørelsen korrekt og inden for fristerne.  Boopgørelsen skal bl.a. sendes til SKAT og skifteretten. Ellers kan I risikere, at skifteretten ikke godkender den, den bliver erklæret ugyldig, skifteretten kan starte en sag og pålægge boet strafrenter.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Boopgørelse til skifteretten
Den endelig boopgørelse skal afleveres til skifteretten, der skal godkende den. Det kan være en god idé at få en advokat til at kigge den igennem inden, så alle reglerne overholdes.

Hvordan udfylder man boopgørelsen?

Du kan hente blanketten til boopgørelsen på Domstolenes hjemmeside.

Boopgørelsen skal udfyldes korrekt. Der skal bl.a. oplyses om:

  • Boets kontaktperson
  • Afdødes aktiver (formue) herunder kontanter, værdipapirer, bolig (fast ejendom), bil, indbo osv.
  • Afdødes passiver (gæld) herunder kontogæld, gæld på købekontrakter, gæld i boligen, gæld til pengeinstitut osv.
  • Udgifter i forbindelse med behandlingen af dødsboet
  • Hvordan aktiver afvikles (salg)
  • Fordeling af arven

Har I valgt privat skifte, er det vigtigt, at boopgørelsen bliver udfyldt juridisk korrekt. Det kan være godt givet ud at få en advokat til at bruge et par timer på at kigge opgørelsen igennem, så I er 100% sikre på, den “holder vand”.

Få tilbud fra advokat til gennemtjek af boopgørelsen her.

Boopgørelsens indhold
Boopgørelsen skal indeholde oplysninger om afdødes formue og gæld. Derudover skal den indeholder oplysninger om, hvordan dødsboet bliver afviklet, om hvordan arven derefter skal fordeles. At udfærdige en boopgørelse kræver stort kendskab til reglerne.

Endelig boopgørelse

Boet skal som udgangspunkt afsluttes senest 15 måneder efter dødsfaldet.

Skifteretten skal derfor have modtaget en endelig boopgørelse inden da. Først derefter kan der ske udbetaling og fordeling af arv. Skifteretten sørger også for at beregne bo- og skifteafgift.

Inden skifteretten kan godkende den skal SKAT også have godkendt den endelige boopgørelse.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Boopgørelse frist
Den endelige boopgørelse skal normalt sendes til skifteretten senest 15 måneder efter dødsfaldet. Husk også at overholde de øvrige frister, hvis I vælger at skifte som det private skifte.

Privat skifte blanketter

Ved privat skifte skal I sørge for at overholde frister og udfylde de nødvendige papirer. Mange vælger at bruge en advokat med speciale i dødsboer til at hjælpe med dette.

I kan selv starte med at forsøge at udfylde blanketterne og derefter få en advokat til at læse dem igennem.

I skal bl.a. bruge følgende blanketter ved privat skifte:

Derudover skal I ligeledes være opmærksomme på boopgørelsen og skat. I visse tilfælde skal der udfyldes en selvangivelse for boet. Dette kan en dødsboadvokat hjælpe jer med.

Læs mere om reglerne i vores artikel om privat skifte.

Få tilbud på hjælp til boopgørelse

Vil du have et uforpligtende tilbud fra en dødsboadvokat på, hvad det vil koste at få hjælp til boopgørelsen?

Det kan være en god idé at indhente tilbud fra en advokat med speciale i gennemlæsning af boopgørelser osv.

Har du brug for en advokat til at hjælpe med dødsboet, så du få hjælp til at finde den rette advokat med speciale bobehandling, som derefter kan give dig et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at hjælpe dig.

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ TILBUD FRA DØDSBOADVOKAT HER