centralregisteret for testamenter eJura.dk

Centralregisteret for testamenter – her opbevares testamentet

Centralregisteret for testamenter. Hvad er det? Og hvad har det med notartestamente at gøre? Og hvordan finder jeg så testamentet, hvis jeg fx ønsker at annullere, tilbagekalde eller ændre mit testamente?

Det og meget mere kan du læse om i denne artikel.

Overvejer du at få lavet testamente? Få uforpligtende tilbud her.

Læs hele artiklen herunder.

Hvad er centralregisteret for testamenter?

Hvis du ønsker at oprette et testamente – eller allerede har gjort det – kan det oprettes som notartestamente.

Gør du dette – eller har du allerede gjort det – vil det blive opbevaret hos notaren. Det vil blive opbevaret i det, man kalder for centralregisteret for testamenter hos notarialkontoret.

Notartestamenter skal nemlig altid underskrives foran en notar. En notar er ikke en dommer, advokat eller lignende, men vil dog normalt have en juridisk baggrund. Notarens opgave er et sørge for, at du er den, og sikre at du er fornuftsmæssigt i stand til at lave testamentet.o

Hvis du går bort vil testamentet automatisk komme til skifterettens kendskab, når det er registreret i centralregistret for testamenter som notartestamente. Skifteretten kan herefter give arvingerne besked. Arvingerne kan derefter vælge, om de ønsker selv at stå for håndteringen af dødsboet via privat skifte, eller om de gør det med hjælp fra en bobestyrer fra skifteretten som offentligt skifte.

Opretter du dog et vitterlighedstestamente, vil det ikke automatisk komme til skifterettens kendskab. Du kan derfor risikere, at det bliver væk, nogle destruere/sletter alle oplysningerne i vitterlighedstestamentet eller lignende – og så vil arven i stedet kunne blive fordelt efter arvelovens regler uden at tage højde for dine ønsker.

Eksempel: Ole og Gitte vil gerne oprette et testamente. De beslutter sig for at lave et notartestamente.

De får derfor hjælp af en advokat til at udarbejde testamentet. Advokaten hjælper dem også med at bestille tid til hos notaren og lave de øvrige nødvendige papirer. Derefter går de op og underskriver testamentet foran notaren.

Ole og Gittes testamente bliver nu trygt opbevaret i centralregisteret for testamenter. Når de går bort vil skifteretten automatisk få kendskab til testamentet

Læs om tinglysning af testamenter herunder.

Skal jeg tinglyse testamentet for at det kommer i centralregistret?

Testamenter skal ikke tinglyses.

Du kan vælge at oprette et notartestamente. I så fald skal du (og din eventuelle ægtefælle) op hos notaren i din retskreds. Her skal I underskrive testamentet foran notaren.

Notaren vil herefter sørge for at det bliver opbevaret i centralregisteret for testamenter. Men rent juridisk bliver det ikke tinglyst – det bliver blot registreret i notarialkontorets register.

Når du opretter et notartestamente får du en kopi af testamentet af notarkontoret samt dokumentation på, at det nu er gyldigt underskrevet foran notaren.

Testamenter tinglyses ikke
Hvis du opretter et notartestamente tinglyses det ikke – det registreres og oprettes i notarialkontorets register ved navn “centralregisteret for testamenter”.

Hvordan finder jeg et tinglyst testamente?

Som nævnt ovenfor vil testamentet ikke blive tinglyst.

Det vil i stedet blive opbevaret af notaren i centralregisteret for testamenter. Når du går bort vil testamentet derfor automatisk komme frem hos skifteretten.

Når du er hos notaren får du en kopi af testamentet med hjem. Har du ikke denne kopi, kan du forsøge at kontakte skifteretten for at få udleveret en kopi. Hvis du ønsker at annullere eller ændre testamentet, er det dog ikke nok at få udleveret en kopi af skifteretten.

Læs i stedet hvad du skal gøre herunder.

Annullering eller ændring af testamente

Hvordan foregår annullering af testamente? Eller ændring af det?

Det er ikke nok blot at henvende dig til centralregisteret for testamenter og bede dem om at trække testamentet tilbage.

Du har 2 muligheder ved ændring eller tilbagekaldelse af testamente:

  1. Lave et kodicil til det oprindelige testamente (et tillæg til testamentet)
  2. Tilbagekalde det oprindelige testamente og oprette et nyt

Og hvordan laver man så en annullering eller ændring af testamente?

Hvis du tidligere har oprettet testamentet som notartestamente, er det et krav, at du ændrer eller annullerer testamentet på samme vis. Det betyder, at du skal oprette kodicilet eller tilbagekalde det oprindelige testamente ved at oprette det som hos notaren.

Du kan læse mere om dette i vores artikel om ændring af testamente.

TIP: Annullering eller ændring af testamente sker ved nyt testamente mv.
Vil du gerne trække testamentet tilbage? Eller få det ændret? Og har du oprettet det som notartestamente? Så kræver det normalt, at du er nødt til at få oprettet et nyt notartestamente. Det kan være en god idé at få hjælp fra en advokat eller jurist til dette, da det er nødvendigt at sikre, at det bliver ændret eller tilbagekaldt korrekt.

Få tilbud på hjælp til testamenter her

Overvejer du at få lavet testamente?

Eller har du blot brug for juridisk rådgivning fra en advokat eller jurist?

Få uforpligtende tilbud fra advokat her.

 

centralregisteret for testamenter eJura.dk