Hvad er tvangsarv

Hvad er tvangsarv? Hvad er det, hvor mange procent i år 2021?

Hvad er tvangsarv? Hvem er tvangsarvinger? Og hvor meget er tvangsarv i procent? Tvangsarven er den arv, du IKKE kan ‘røre’ ved, uanset om du laver testamente eller ej. Det er dog ikke altid, at du har tvangsarvinger. Hvis du ikke har nogle tvangsarvinger, kan du selv bestemme over 100% af din formue, hvis du opretter testamente.

Det kan du læse meget mere om i denne artikel.

Har du brug for hjælp til udarbejdelse af testamente? Få uforpligtende samtale med os her.

Læs hele artiklen herunder.

Hvad er tvangsarv?

Tænker du: “Hvad er tvangsarv helt præcist?

Så kan du starte med at se vores video om tvangsarv på 1 minut og 41 sekunder:

(Artiklen fortsætter under videoen…)

 

Tvangsarv er den del af din formue, som du IKKE kan bestemme skal fordeles til andre end tvangsarvinger, når du afgår ved døden. Tvangsarven skal med andre ord gå til dine tvangsarvinger.

Du kan derfor ikke lave testamente, der fraviger reglerne om tvangsarv, da det vil være ugyldigt.

Reglerne om tvangsarv står i arveloven. Tvangsarven er gjort lovbestemt for at sikre, at formuen bliver i slægten. Med tiden er den lovbestemte tvangsarv blevet mindre og mindre. For eksempel har tvangsarven for år tilbage været på 50%.

Tvangsarven er i år 2021 på 25%.

Hvis du ikke opretter testamente, vil arven blive fordelt efter arvelovens regler om arveklasser. Det kan du læse mere om i vores artikel “Hvem arver hvad“.

Men selvom du laver testamente, kan du ikke komme uden om tvangsarven til tvangsarvingerne. Men hvem er så tvangsarvinger? Læs mere herunder.

Hvem er tvangsarvinger?

Så hvem er tvangsarvinger overhoved?

Tvangsarvinger er:

  • Dine eventuelle livsarvinger (børn og børnebørn mv.)
  • Din eventuelle ægtefælle

Din forældre eller søskende er altså IKKE tvangsarvinger. Det er kun dine eventuelle livsarvinger og din eventuelle ægtefælle, der skal have tvangsarven.

Hvis du hverken har livsarvinger eller ægtefælle, har du ikke nogle tvangsarvinger. Det betyder, at du kan fordele hele din formue, som du ønsker, ved at oprette testamente.

Du kan fx bestemme, at en ven eller lignende skal have 100% af din arv, hvis du ønsker det. Hvor meget er tvangsarv så i procent? Læs med herunder.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Tvangsarvinger
Tvangsarvinger er dine eventuelle livsarvinger og/eller din eventuelle ægtefælle. Hvis du enten har en ægtefælle eller en livsarving, skal de have deres tvangsarv, hvis du afgår ved døden.

Hvor meget er tvangsarv?

Tvangsarv er 25 procent i år 2021.

Det betyder, at 25% skal gå til dine tvangsarvinger (livsarvinger og ægtefælle).

Hvis du både har livsarvinger og tvangsarvinger, skal de som minimum have 25% af din formue til deling. Lad os tage et eksempel:

Eksempel: Du har en formue på 1 mio. kr. og afgår ved døden. Du er gift og har 2 børn. På grund af reglerne om tvangsarv skal din ægtefælle og børn som minimum have 250.000 kr. til deling (25% af 1 mio. kr.).

Din ægtefælle skal minimum have 125.000 kr. (halvdelen af 25% af din formue). Og dine børn skal ligeledes have minimum 125.000 kr. (halvdelen af 25% af din formue).

Med andre ord: selvom du laver testamente, skal dine tvangsarvinger have deres del af tvangsarven.

Men hvad så, hvis du for eksempel kun har ægtefælle, men ingen livsarvinger? 

Så vil din ægtefælle skulle have minimum 25% af din formue alene. De sidste 75% kan du selv bestemme, hvem du ønsker skal have. Det er nemlig det, man kalder for friarv.

Husk dog, at din ægtefælle har dog mulighed for at sidde i uskiftet bo, hvis reglerne for dette er opfyldt. På grund af reglerne om uskiftet bo, kan ægtefællen råde over formuen og udskyde arven til livsarvinger, indtil ægtefællen selv afgår ved døden eller gifter sig på ny.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Tvangsarv procent
Tvangsarv er på 25%. Hvis du har en tvangsarving, skal tvangsarvingen have minimum 25%, uanset hvad du skriver i testamentet.

Kan du undgå tvangsarv?

Du kan som udgangspunkt ikke undgå tvangsarven.

Selvom du laver testamente, kan du ikke bestemme over andet end friarven på de resterende 75%. Det vil sige, at du ikke kan fordele tvangsarven på en anden måde, end det fremgår af arveloven. Dine tvangsarvinger skal altså som minimum have 25% af din formue – som udgangspunkt.

Du kan dog bl.a. bestemme en maksimalgrænse på 1.350.000 kr. (2021 sats) i tvangsarv ved at oprette testamente.

Og hvad betyder det så? Det betyder, at hvis du har en stor formue, kan du bestemme, at dine tvangsarvinger skal have deres tvangsarv, men dog højst 1.320.000 kr.

Det vil dog kun være relevant, hvis du efterlader dig en stor nok formue. Lad os tage et eksempel på dette:

Eksempel: Du efterlader en formue på i alt 10 mio. kr.

På grund af reglerne om tvangsarv skal dine tvangsarvinger normalt som minimum have 2,5 mio. kr. (25% af 10 mio. kr.).

Du kan dog ved at oprette testamente bestemme, at dine tvangsarvinger maksimalt skal have 1.320.000 kr. Hvis du gør dette, vil dine tvangsarvinger få 1.320.000 kr., mens du selv kan bestemme, hvordan de sidste penge skal fordeles.

Men er der ikke andre måder at undgå tvangsarven?

Du har mulighed for at bruge din formue, imens du er i live og eventuelt give dele af din formue som gave. Husk dog den maksimale grænse om året for at give gaver, så I ikke kommer ud i de afgiftsmæssige problemer.

Tvangsarv eksempel

Brug for nogle eksempler på tvangsarv?

Hvad er tvangsarv, kan være forvirrende at svare på, fordi der kan være en del regnestykker at tage højde for. Lad os derfor tage nogle eksempler, som måske kan gøre det hele lidt mere ‘håndgribeligt’.

Eksempel 1: hvis du er gift og har børn:

Eksempel 1: Du har 1 mio. kr. i formue. Du er gift og har 3 børn.

Tvangsarven efter dig er på 250.000 kr. (25% af 1 mio. kr.).

Din ægtefælle skal have minimum 125.000 kr. (halvdelen af tvangsarven på 250.000), mens dine børn som minimum skal have den anden halvdel på de resterende 125.000 kr.

Da du har 3 børn, skal de som minimum have 41.666,6 kr. hver (1/3 af 125.000 kr.).

De sidste 750.000 kr. er friarv, som du selv kan bestemme, hvem skal have, hvis du laver testamente.

Eksempel 2: hvis du ikke er gift, men har børn:

Eksempel 2: Du har 1 mio. kr. i formue. Du er ikke gift, men har 2 børn.

Tvangsarven efter dig er på 250.000 kr. (25% af 1 mio. kr.).

Dine børn skal som minimum have 250.000 kr. (25% af 1 mio kr.). 

Da du har 2 børn, skal de dermed som minimum have 125.000 kr. hver (1/2 af tvangsarven på 250.000 kr.).

De sidste 750.000 (75% af 1 mio. kr.) er friarv. Dem kan du ved testamente selv bestemme, hvem skal have, når du afgår ved døden.

Eksempel 3, hvis du ikke er gift og heller ikke har børn

Eksempel 3: Du har 1 mio. kr. i formue. Du er hverken gift eller har børn.

Da du ikke har ægtefælle eller livsarvinger har du ingen tvangsarvinger.

Du kan dermed bestemme over 100% af dine formue. Hvis du ikke laver testamente vil arven blive fordelt efter arvelovens arveklasser.

Hvis du har brug for hjælp til arvelovens regler for tvangsarv, er du velkommen til at kontakte os.

Testamente tvangsarv

Testamente og tvangsarv – hvilke muligheder har du? Læs svaret herunder.

Hvis du har tvangsarvinger betyder det ikke, at du ikke kan begunstige andre end dine tvangsarvinger. Du kan dog kun begunstige din ‘friarv’.

Som nævnt tidligere er tvangsarven på 25%.

Hvis du enten har livsarvinger eller ægtefælle (eller begge dele), kan du derfor højst testamentere op til 75% af din formue. Hvis du både har ægtefælle og livsarvinger, kan du vælge, at din ægtefælle skal have op til 7/8 af arven, fordi ægtefællen også få sin halvdel af tvangsarven.

Hvis du ikke har nogle tvangsarvinger (ægtefælle eller livsarvinger), kan du bestemme over 100% af din formue.

Hvis du ikke laver testamente, vil arven blive fordelt efter arvelovens regler om arveklasser. Dette kan du også læse mere om i vores artikel om, hvem arver hvad.

Hvis du laver testamente, og du ikke tager højde for arvelovens regler om tvangsarv, kan du risikere, at testamentet helt eller delvist bliver erklæret ugyldigt.

Få tilbud på udarbejdelse af testamente her.

Samlevende og tvangsarv

Reglerne om tvangsarv gælder kun for tvangsarvinger. Det vil sige:

  • Ægtefælle
  • Livsarvinger (børn, børnebørn og evt. oldebørn)

Hvis du hverken er gift eller har livsarvinger, kan du bestemme over 100% af din arv.

Ugifte samlevende og ægtefæller sidestilles ikke efter arveloven. Det betyder, at selvom I har fælles bar/børn eller har boet sammen 2, 5 eller måske 10 år, så vil din kæreste ikke være tvangsarving.

På den anden side arver din kæreste heller ikke efter dig, medmindre I laver testamente. Dette kan du læse mere om i vores artikel om udvidet samlevertestamente.

Få tilbud på hjælp til testamenter her

Overvejer du at få lavet testamente?

Kontakt os herunder for at få en uforpligtende snak med os. Du bestemmer selv, om du ønsker at få vores hjælp eller ej. Vi har fast pris på udarbejdelse af testamente for 2.999 kr. inkl. moms og inkl. papirer til notaren. Læs mere her.

Udfyld formularen herunder. Derefter kontakter vi dig dig hurtigst muligt.

1Beskriv din sag
2Dine oplysninger
  • Du behøver ikke bruge lang tid på at beskrive sagen. Du vil blive kontaktet af os, hvor du kan uddybe dine behov.