Indbotestamente

Indbotestamente – hvem skal have dine ejendele?

Indbotestamente. Hvad er det? Hvad er forskellen på indbotestamentet og øvrige testamenter som for eksempel notartestamente og vidnetestamente? Og hvornår er sådan et testamente juridisk gyldigt?

Det kan du læse mere om i denne artikel.

Har du brug for hjælp til at oprette testamente? Kontakt os her for at høre nærmere.

Du kan læse hele artiklen herunder.

Hvad er et indbotestamente?

Et indbotestamente er et testamente, der bestemmer, hvad der skal ske med indbo og personlige effekter.

Indbotestamentet er mere simpelt end notartestamente og vidnetestamente. Der er nemlig ikke noget krav om, at indbotestamentet skal for en notar, eller at testamentet også skal underskrives af vitterlighedsvidner.

Testamentet kan også oprettes efter, at der er lavet et tidligere testamente for at præcisere, hvem der skal have fortrinsret til bestemte genstande. Fortrinsretten betyder, at særlige personer har ret til at få genstande før andre – enten ved at købe genstanden af dødsboet eller fordi der er tale om en begunstiget arving.

Testamentet skal dog stadig overholde en række krav, da det ellers ikke vil være gyldigt. Derudover skal du være opmærksom på, at det kun er indbo og personlige effekter, som er “sædvanligt”, du kan bestemme over i indbotestamentet.

Ønsker du at bestemme genstande, som har større værdi end “sædvanligt indbo og personlige effekter“, skal du i stedet oprette et notartestamente eller vidnetestamente.

Hvorfor oprette indbotestamente?
Til indbotestamentet er der ikke de samme krav til notar og vidner. Det er derfor nemmere at oprette – uanset om du tidligere har oprettet almindeligt testamente eller ej. Du kan dermed nemmere bestemme over dine ‘sædvanlige personlige effekter og indbo’.

Hvad kan jeg bestemme i indbotestamentet?

Du kan kun bestemme over sædvanligt indbo og personlige effekter i indbotestamentet.

Det vil altid være en konkret vurdering, om der er tale om ‘sædvanlige’ genstande eller ej. Af eksempler kan nævnes:

 • Malerier
 • Ægte tæpper
 • Smykker

Og lignende genstande. Hvis genstanden har en høj værdi, kan det være, at den alligevel kan omfattes, men sådan noget som egentlige smalinger af malerier vil normalt ikke være omfattet.

Har du en malerisamling, der er mange penge værdi, vil du derfor skulle oprette et almindeligt testamente for at kunne bestemme, hvem der skal have ret til samlingen.

BRUG FOR HJÆLP? KONTAKT OS HER

 

Hvad indeholder et indbotestamente?

Et indbotestamente indeholder normalt en række paragraffer, som bl.a. sikrer, at testamentet er juridisk gyldigt, og der tages hensyn til de forskellige forhold, som er relevante.

Indbotestamentet vil for eksempel kunne indeholde:

 • Bestemmelser om sædvanligt indbo og personlige effekter/genstande
 • Fortrinsret
 • Indbotestamentets forrang i forhold til tidligere oprettede testamenter, eller hvis der oprettes testamente på et senere tidspunkt
 • Ændring eller tilbagekaldelse af testamentet
 • Underskrift

Her på eJura.dk hjælper vi gerne med at oprette indbotestamente. Hvis du kun ønsker udarbejdelse af indbotestamentet er prisen 999 kr. inkl. moms. Ønsker du at oprette et notartestamente eller vidnetestamente, som også indeholder bestemmelser om, hvad der skal ske med indbo og dine personlige genstande er prisen fast på 2.999 kr. inkl. moms.

Kontakt os her, hvis du har brug for hjælp.

Hvornår er et testamente om indbo gyldigt?

Der er en række krav til et testamente om indbo, ligesom der er til alle øvrige testamenter.

Først og fremmest står der bl.a. i arvelovens § 73, at indbotestamentet er gyldigt, medmindre det må antages, at:

 • testamentet ikke er oprettet af testator (den, der har står som opretter af testamentet), eller
 • testator (den, der står som opretter af testamentet) ikke var i stand til fornuftmæssigt at fordele de pågældende ejendele
 • testamentet ikke overholder grænserne for reglerne om tvangsarv

Men hvem skal så bevise dette? Hvad hvis nogen efter en person er gået bort mener, at indbotestamentet er ugyldigt?

Så er det den person, der vil protestere over testamentets ægthed eller opretterens fornuftsmangel, der skal kunne bevise det.

Bevisbyrden er nemlig på den, der vil gøre indsigelse mod den testamentariske dispositions ægthed eller testators fornuftsmangel.

Det er skifteretten, der vurderer, om en indsigelse mod gyldigheden af et indbotestamente skal tages til følge eller ej.

Forskellen på indbotestamente og almindeligt testamente

Der findes flere typer testamenter. Indbostamentet er blot ét ud af flere. Ud over dette testamente skal for eksempel nævnes:

Notartestamenter og vidnetestamenter oprettes ofte for at kunne testamentere over ens formue. Børnetestamentes oprettes for at kunne bestemme, hvad der skal ske med forældremyndigheden til ens barn, hvis man afgår ved døden, før barnet fylder 18 år.

Med indbotestamentet kan du kun testamentere over “sædvanligt indbo og personlige effekter”. Til gengæld er der ikke de samme skrappe krav til gyldigheden. Du behøves nemlig ikke skulle underskrive indbotestamentet hos notaren eller med to vitterlighedsvidner.

Det kan dog ofte være en god idé at oprette et notartestamente, hvis du alligevel ønsker at oprette testamente. Med notartestamentet er du sikker på, at du kan bestemme over formuen efter dig, så det ikke kun er “sædvanligt indbo og personlige effekter” – men også effekter at større værdi osv.

Kontakt os her for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt os for at få hjælp til testamenter

Har du brug for hjælp til at få lavet indbotestamente? Eller overvejer du bare, om du skal have lavet et testamente?

Her på eJura.dk kan vi hjælpe dig til en fast og god pris. Prisen for udarbejdelse af almindeligt testamente er 2.999 kr. inkl. moms og 999 kr. inkl. moms for indbotestamente.  Kontakt os herunder for at få en snak med os om dine ønsker:

1Beskriv din sag
2Dine oplysninger
 • Du behøver ikke bruge lang tid på at beskrive sagen. Du vil blive kontaktet af os, hvor du kan uddybe dine behov.