Livsarvinger

Livsarvinger – få styr på arv til livsarvingerne år 2019

Livsarvinger – Hvem er livsarvinger? Hvordan er livsarving definition? Har livsarvingerne ret til tvangsarv? Og hvordan fordeles arv efter arveloven for søskende?

Det og meget mere kan du få styr på i denne artikel.

Hvis du vil oprette testamente, kan vi også hjælpe dig med dette. Pris er 2.999 kr. inkl. papirer til notar og ubegrænset rådgivning.

Kontakt os her for at få lavet testamente.

Læs hele artiklen herunder.

Livsarvinger

Livsarvinger er et ord, som bliver brugt i arveloven. Livsarvinger er i følge lovgivningen dine:

 • børne
 • børnebørn
 • oldebørn

Livsarvingerne er tvangsarvinger, der skal have deres mindste tvangsarv, uanset hvad du bestemmer i testamente. Livsarvinger er ligeledes en del af 1. arveklasse.

Det betyder, at hvis du ikke laver testamente, vil dine livsarvinger arve efter dig. Hvis du er gift, når du afgår ved døden, vil livsarvingerne arve 50%, og din ægtefælle de resterende 50%. Det skyldes reglerne om arveklasser.

Der findes i alt 3 arveklasser i arveloven:

 1. arveklasse: ægtefælle og livsarvinger
 2. arveklasse: forældre og deres livsarvinger
 3. bedsteforældre og deres børn

Du kan læse mere om, hvem der arver efter dig, hvis du ikke laver testamente, i vores artikel “Hvem arver hvad“.

Livsarving definition

Der findes ikke nogen præcis livsarving definition i arveloven.

Livsarvinger kan bedst defineres som slægtninge i nedstigende linje, det vil sige børn, børnebørn og oldebørn.

Livsarvingerne er som nævnt tvangsarvinger. Dette kaldes også for legale arvinger, fordi de skal arve efter arvelovens regler om tvangsarv. Hvis du er i tvivl om, hvad tvangsarv betyder, kan du læse vores artikel om: “Hvad er tvangsarv?” eller læse videre længere nede i denne artikel.

Hvis du ikke har nogle livsarvinger (børn, børnebørn eller oldebørn), vil din ægtefælle arve efter dig, hvis du ikke laver testamente. Ægtefællen er, ligesom livsarvingerne, legale arvinger og skal have deres del af tvangsarven.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Livsarvinger børn
Livsarvinger er dine børn, børnebørn og evt. oldebørn. Hvis du ikke har børn, børnebørn eller oldebørn el. lign., har du ingen livsarvinger.

Du kan om livsarvinger og tvangsarv herunder.

Livsarvinger tvangsarv

Livsarvinger har krav på deres mindste tvangsarv.

De skal have del i deres tvangsarv. Tvangsarven er på 25%. Det betyder, at tvangsarvingerne skal deles om de 25%.

Hvis du er gift, skal livsarvingerne dele deres tvangsarv med livsarvingerne.

Det betyder konkret, hvis du er gift:

 • Livsarvingerne skal have minimum 12,5% pga. tvangsarv (halvdelen af 25%)
 • Ægtefællen skal have minimum 12,5% pga. tvangsarv (halvdelen af 25%)

De resterende 75% kan du selv råde over. Dette kaldes også for friarv.

På grund af reglerne om skifte efter ægtefælleloven, skal ægtefæller aflevere halvdelen af, hvad de ejer, hvis en ægtefælle afgår ved døden. Derfor betyder det i princippet, at ægtefællen kan arve op til 15/16, så livsarvingerne kun modtager 1/16 til deling. Der skal dog laves testamente, før det kan lade sig gøre.

Nogle vælger at lave et sådan testamente, da det i visse tilfælde kan være mere fordelagtigt end uskiftet bo.

Livsarvinger søskende

Hvis der ikke er lavet testamente vil livsarvingerne som udgangspunkt arve ligeligt. Det vil sige, at søskende får lige meget hver, medmindre andet er bestemt.

Lad os tage nogle regneeksempler.3

Hvis afdøde for eksempel har efterladt sig ægtefælle og 3 børn, vil arven blive fordelt således:

 • 50% til ægtefælle
 • 16,6% til barn 1
 • 16,6% til barn 2
 • 16,6% til barn 3

Hvis ét at afdødes børn er afgået ved døden, træder dennes børn i dets sted. Hvis barn 2 fx er afgået ved døden, men barn 2 har to børn, og der ikke er lavet testamente, vil arven blive fordelt således:

 • 50% til ægtefælle
 • 16,6% til barn 1
 • 8,3% til hver af afdøde barn 2s børn
 • 16,6 til barn 3

Hvis du har brug for hjælp til at forstå reglerne for arv, er du velkommen til at kontakte os for at høre nærmere. Hvis du samtidig skal have oprettet testamente, får du ubegrænset rådgivning. Dette kan du læse mere om herunder.

Opret testamente til god pris her

Vil du have styr på testamentet? Og uden skulle betale kassen?

Oprettelse af testamente er ikke blot for rige ægtefæller. Det er fornuftigt at oprette testamente for alle.

Der er mange muligheder ved oprettelse af testamentet. Hvis du ikke laver testamente, risikerer du dog, at de efterladte kommer op og skændes. Vores erfaring er, at det er en god idé bl.a. at have gjort sig nogle overvejelser omkring fortrinsret. Det vil sige, hvilke ejendele bestemte personer skal have ret til før andre.

Derudover kan der være grunde til at ændre fordelingen i arven, overveje båndlæggelse af arv, begravelsesønsker, særeje der sikrer arvingerne bedst muligt og meget mere.

Her på eJura.dk kan vi hjælpe med at udfærdige notartestamente.

Vores pris er fast 2.999 kr. inkl. moms. Med i prisen får du også papirer til notaren, hjælp til at oprette notartestamentet hos notaren og ubegrænset rådgivning. Uanset hvor lang tid, vi bruger på testamentet og spørgsmål,

Kontakt os her for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med testamente:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ HJÆLP TIL AT OPRETTE TESTAMENTE – KONTAKT OS HER

 

Sharing is caring. Del gerne denne artikel på de sociale medier 🙂