Mindste tvangsarv guide eJura.dk

Mindste tvangsarv – guide til minimum tvangsarven i år 2019

Mindste tvangsarv. Hvad er den mindste tvangsarv, jeg kan give? Hvad er tvangsarv overhoved? Hvor mange procent er tvangsarven på? Mindste tvangsarv eksempler?

Få styr på minimum tvangsarven i denne artikel.

Hvis du har brug for hjælp til at oprette testamente, hjælper vi også gerne med det. Vi kan hjælpe med at lave testamente for 2.999 kr. inkl. moms. Prisen er inklusiv papirer til notaren og ubegrænset rådgivning, så du kan ringe og skrive lige så meget til os, som du ønsker.

Kontakt os her for at høre mere.

Læs hele artiklen herunder.

Mindste tvangsarv

Hvad er mindste tvangsarv i følge arveloven?

Hvis du har tvangsarvinger, skal de have deres såkaldte ‘tvangsarv’.

Det betyder, at uanset hvad du bestemmer i et testamente, vil tvangsarvingerne skulle have deres tvangsarv. Tvangsarven er på 0-25 procent. Hvor meget tvangsarven helt præcist er på, afhænger af, om du er:

Klik på din situation, eller læs videre herunder.

Gift – med barn/børn

Hvis du er gift, og du har barn/børn eller andre livsarvinger, så har du tvangsarvinger.

Når du har tvangsarvinger, vil de som minimum skulle have tvangsarven, uanset hvad du bestemmer i testamentet.

Tvangsarven er 25%, som fordeles mellem ægtefællen og barn/børn. Det betyder, at tvangsarvingerne som minimum skal have:

  • Ægtefællen: minimum 12,5% (halvdelen af 25%, som er tvangsarv)
  • Barn/børn: minimum 12,5% (halvdelen af 25%, som er tvangsarv)

Hvis den ene af jer afgår ved døden, vil ægtefællen skulle have sit boslod, medmindre noget af formuen er gjort til særeje ved ægtepagt. Det betyder i princippet, at du kan bestemme, at din ægtefælle skal have mest muligt, hvorved ægtefællen vil modtage 15/16, fordi halvdelen af formue skal afleveres som led i delingen.

Derudover har I mulighed for at oprette ægtepagt som kombinationssæreje, hvorefter livsarvingerne kun får 1/32.

Gift – uden barn/børn

Er du gift, men har ingen livsarvinger (børn, børnebørn mv.)?

Så er din ægtefælle den eneste tvangsarving.

Det betyder, at din ægtefælle skal have hele tvangsarven, uanset hvad du bestemmer i testamente.

Tvangsarven vil derfor være minimum:

  • 25% til ægtefællen (tvangsarv)
  • Du kan selv bestemme over de resterende 75%

Du derfor begunstige andre, end din ægtefælle op til 75%, men de sidste 25%, kan du ikke røre ved. Husk også på reglerne for uskiftet bo.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Tvangsarv procent
Hvis du er gift, er din ægtefælle tvangsarving. Det betyder, at ægtefællen som minimum skal have 25% af arven, uanset hvad du bestemmer i testamente.

Ugift samlevende – uden eller med barn/børn

Ugifte samlevende arver ikke efter hinanden, medmindre der er lavet testamente.

Hvis du har livsarvinger (børn, børnebørn eller oldebørn) og ikke har lavet testamente, vil dine livsarvinger arve det hele efter dig. Livsarvingernes tvangsarv er 25%, så hvis du laver testamente, kan du højst bestemme over 25% af dette.

Hvis du IKKE har livsarvinger og er ugift samlevende, vil arven blive fordelt efter arvelovens regler om arveklasser. Du har ingen tvangsarvinger, hvis du ikke har livsarvinger, og vil ved at oprette testamente kunne bestemme over 100% af arven.

Reglerne om tvangsav for ugifte samlevende (papirløst forhold) er derfor:

  • Hvis du har livsarvinger (børn, børnebørn mv.), skal de have minimum 25%
  • Hvis du ikke har livsarvinger, vil du kunne bestemme over 100% af din formue

Hvis du har livsarvinger, men ønsker at begunstige din kæreste mest muligt, kan du lave et gensidigt testamente eller udvidet samlevertestamente. Det kan fx være for at kæresten kan blive boende i fælles bolig, hvis en af jer afgår ved døden.

Hvis du har livsarvinger, kan du bestemme, at din kæreste skal arve op til 7/8 af arven ved udvidet samlevertestamente. Dette kan du læse mere om i vores artikel om udvidet samlevertestamente.

Enlig – med barn/børn

Er du enlig med barn/børn og ønsker at vide mere om mindste tvangsarv?

Hvis du ikke er gift, men har livsarvinger (børn, børnebørn eller oldebørn), vil livsarvingerne skulle have deres tvangsarv.

Mindste tvangsarv til livsarvinger som enlig er:

  • 25% til livsarvinger
  • 75% kan du selv bestemme over (kaldes for friarv)

Hvis du er enlig, men med livsarvinger, kan du derfor bestemme op til 75% af arven, dog skal dine livsarvinger have deres mindste tvangsarv på 25 procent.

Enlig – uden barn/børn

Hvis du ikke er gift, og heller ikke har livsarvinger (børn, børnebørn eller oldebørn), har du ingen tvangsarvinger.

Du har derfor ingen mindste tvangsarv.

Du kan derfor bestemme:

  • 100% til hvem du end ønsker (da du ikke har tvangsarvinger)

Hvis du ikke laver testamente, vil arven blive fordelt efter arvelovens arveklasser. Dette kan du også læse mere om i vores artikel “Hvem arver hvad“.

Hvad er tvangsarv?

Indtil videre har du kunne læse lidt om mindste tvangsarv.

Men hvad er tvangsarv overhoved?

Tvangsarv er den del, som du ikke kan testamentere over. Hvis du har tvangsarvinger, kan du derfor ikke bestemme over 100% af arven efter dig, fordi tvangsarvingerne skal have deres minimum tvangsarv.

Hvis du dog ikke har tvangsarvinger, kan du bestemme over 100% af din formue ved at oprette testamente.

Du kan høre mere om hvad tvangsarv er for noget her (varer 1:41):

(Artiklen fortsætter under videoen…)

 

Vil du have nogle mindste tvangsarv eksempler?

Så læs med herunder.

Mindste tvangsarv eksempel

Har du brug for nogle mindste tvangsarv eksempler?

Eksempler kan være med til bedre at kunne forstå komplicerede regler og lignende. Derfor har vi samlet nogle eksempler på tvangsarv herunder.

Eksempel 1: hvis du er gift og har børn:

Eksempel 1: Du har 1 mio. kr. i formue. Du er gift og har 3 børn.

Tvangsarven efter dig er på 250.000 kr. (25% af 1 mio. kr.).

Din ægtefælle skal have minimum 125.000 kr. (halvdelen af tvangsarven på 250.000), mens dine børn som minimum skal have den anden halvdel på de resterende 125.000 kr.

Da du har 3 børn, skal de som minimum have 41.666,6 kr. hver (1/3 af 125.000 kr.).

De sidste 750.000 kr. er friarv, som du selv kan bestemme, hvem skal have, hvis du laver testamente.

Eksempel 2: hvis du ikke er gift, men har børn:

Eksempel 2: Du har 1 mio. kr. i formue. Du er ikke gift, men har 2 børn.

Tvangsarven efter dig er på 250.000 kr. (25% af 1 mio. kr.).

Dine børn skal som minimum have 250.000 kr. (25% af 1 mio kr.). 

Da du har 2 børn, skal de dermed som minimum have 125.000 kr. hver (1/2 af tvangsarven på 250.000 kr.).

De sidste 750.000 (75% af 1 mio. kr.) er friarv. Dem kan du ved testamente selv bestemme, hvem skal have, når du afgår ved døden.

Eksempel 3, hvis du ikke er gift og heller ikke har børn

Eksempel 3: Du har 1 mio. kr. i formue. Du er hverken gift eller har børn.

Da du ikke har ægtefælle eller livsarvinger har du ingen tvangsarvinger.

Du kan dermed bestemme over 100% af dine formue. Hvis du ikke laver testamente vil arven blive fordelt efter arvelovens arveklasser.

Hvis du har brug for hjælp til arvelovens regler for tvangsarv i forbindelse med, at du skal have oprettet testamente, er du velkommen til at kontakte os.

Kan jeg gøre mit barn arveløs?

Nej, du kan ikke gøre dine livsarvinger 100% arveløse.

Du kan enten bruge arven, imens du er i levende live og fx give formuen som gave op til de afgiftmæssige grænser for gaver.

Eller også kan du gøre barn arveløse så meget som muligt. Det er muligt at gøre livsarvinger arveløse med op til 1/32, men det kræver bl.a. oprettelse af ægtepagt og testamente.

Hvis I ikke ønsker at oprette ægtepagt, kan I i stedet vælge, at ægtefællen skal have op til 15/16 – dette skyldes, at ægtefællen skal have halvdelen af bosloddet i forbindelse med døden på grund af reglerne om delingsformue i ægtefælleloven.

Dette kan du læse mere om længere oppe i artiklen under “Gift – med barn/børn“.

Vil du oprette testamente, hvor du får styr på fordelingen af arven efter dig? Så læs med herunder.

Opret testamente med hjælp fra eJura.dk

Hvis du vil oprette testamente kan vi på eJura.dk hjælpe dig.

Et testamente er ikke bare for jer, der har en stor formue. Det er relevant for alle. I testamentet kan I bestemme fordelingen. Men I kan også bestemme mange andre forhold såsom fortrinsret, forkøbsret beboelsesret og brugsret til genstande, båndlæggelse af arv, få styr på uskiftet bo, indsætte begravelsesønsker, en sidste hilsen til arvingen og meget mere.

Pris testamente? Her på eJura.dk er prisen 2.999 kr. inkl. moms. Med i prisen er papirer til notaren og ubegrænset rådgivning, så du kan stille alle dine spørgsmål og uanset hvor lang tid vi bruger på at hjælpe dig, er prisen den samme.

Kontakt os herunder for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at lave testamente:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ HJÆLP TIL AT OPRETTE TESTAMENTE – KONTAKT OS HER

 

Sharing is caring. Del gerne denne artikel på de sociale medier 🙂